می 2013

اعتراض و شورش ادبی - طبقاتی یا بورژوایی ؟

غالب آثار برنهارد شامل مونولوگهای درونی با جملاتی پیچیده وطویل هستند وزبانش فشرده وبا انرژی است که ناخوشایندی های زندگی را اجبارا ولی موفقیت آمیز توصیف می کند. اوبا زبانی تصویری به درد ورنج جهان خود میپردازد. درنمایشنامه های تراژدی – کمدی او به روابط مشکل هنرمندان با جهان وجامعه می پردازد. درنوشته هایش تعثیراتی ازبرشت و بکت وتراکل مشاهده می گردد.

محمدصدیق کبودوند:دولت تعامل سیاسی با مردم کرد را جایگزین تقابل امنیتی کند.

از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، حکومت و دولت جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار و رویکرد در قبال مردم کرد دعوت می کند و از دولت درخواست می نماید تعامل سیاسی و گفتگو را جایگزین راهکارهای نظامی و تقابل امنیتی کند. برای این منظور لازم است به برنامه ها و عملیات جاری دولت در کردستان بی درنگ پایان داده شود تا بلکه فرصت مناسب زمینه ها و شرایط منصفانه ای برای انجام گفتگو و مذاکره با نیروهای سیاسی و احزاب و اپوزیسیون کرد فراهم شود.

واقعیت ومفهوم واقعیت

کاندیدا ها باید ازدل این "بودن" و "شدن"، وخوانش نقادانه تنیده درآنها بیایند که هم واقعیت وهم مفهوم واقعیت به آنها خود ویژگی لازمی را بدهد که دیگر نه قابل وارد کردن باشند ونه قابلیت صادر کردن داشته باشند – درسرگذشت انسان درقرون اخیر، به این وضعیت "نه وارداتی" و "نه صادراتی"، شکلگیری "دولت" (استیت) میگوییم. ریشه این از یکسو به فرعونیسم وتجزیه آن بازمیگردد، واز سوی دیگر، درواقعیت دنیای صنعت وپیشرفت – ابدی شدن انسان مختار- با نام عقیدتی آن، "دولت مدرن" (مادرن استیت) تجربه شده است، ودرهگل بیان "دولت" (استیت) بعنوان مفهوم این واقعیت ادراک می شود.

سناریوی انتخاباتی بلوک قدرت در ایران

این سناریو از انتخابات سال 88 علناً آغاز و در این دور برای تثبیت نهائی، بشکلی ناهنجاری ادامه یافت. برای بلوک قدرت حذف "ساختارشکنان" در انتخابات دارای اهمیت اولیه است. بلوک قدرت پروژه مهندسی انتخابات را از سال 82 و با آموختن و کسب تجربه بسیار به اشکال گوناگون پیش برده است. آنها با تجربه انتخابات سال 88، اکنون در این انتخابات فقط نامزدهایی را مورد تائید قرار دادند که با آنها موافقت داشتند. در چنین وضعیتی کنترل کاندیداها براحتی انجام خواهد شد و با مشکلات غیر منتظره و ناگهانی مواجه نخواهند شد.

بخش: 

جسارت کشف دوباره خود

در این دوران جدید بنظر می رسد که جنبش اصلاح طلبانه ایران بدلیل شوک وارده از رد صلاحیت هاشمی خود را گم کرده است وبا تعریفی که تا کنون از خود داشت احساس بیگانگی می کند. اگرچه اصلاح طلبان از نظر استراتژیک همچنان معتقد به عبور از نظام ولایت فقیه از طریق صندوق رای هستند اما بخوبی بر این واقعیت آگاه شده اند که با وجود قدرتهای مالی و نظامی حاکم بر ایران که شورای نگهبان و حتی ولایت فقیه را تحت کنترل خود دارد دیگر صندوق رای و انتخابات آزاد معنایی ندارد.

اطلاعیه اولین نشست شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نخستین نشست شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه چهارم و پنجم خرداد، ۲۵ و ۲۶ ماه مه، برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به دستور کار تعیین شده رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمود.

بکوشیم نقشە مهندسی انتخابات توسط مافیای نظامی را نقش برآب کنیم

ضروریست که ، احزاب وگروه‌های سیاسی و نهاد‌های حقوق بشری درخارج ازکشور، با مراجعه به مجامع بین‌المللی، احزاب خارجی‌ وسازمان‌های مدافع حقوق شهروندی از آنان بخواهند بە حکومت فشار بیاورند تا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانە شهروندان ایرانی را کە جز بدیهی ترین حقوق شهر وندی است رعایت کنند وبە مردم اجازە دهند تا خودشان هر کە را می خواهند انتخاب کنند.

"حماسۀ سیاسی"، الزام مهندسی، احمدی نژاد

انگیزه و الزام برای مهندسی انتخابات وجود دارد و باقی خواهد ماند. اما آیا احمدی نژاد، به عنوان رئیس جمهور، و وزارت کشور زیر مسئولیت او ... به این مهندسی تمکین خواهند کرد؟ احمدی نژاد، نه فقط از آن رو که کاندیدای برترین اش ردصلاحیت شده است، بلکه نیز از آن رو که مهندسی این انتخابات برای "خلق یک حماسۀ سیاسی" درست باید متوجه زدودن خاطرۀ خود او از پهنۀ سیاست در ایران باشد، می تواند با دعوی حفاظت از قانون، مخل مهندسی صندوقهای رأی گردد.

شادباش به دکتر عبدالکریم لاهیجی

ما این انتخاب را به شما که در سراسر زندگی حرفه ای و سیاسی خود، یاور و پشتیبان حقوق بشر در ایران مانده اید، شادباش می گوییم. کارنامه شما در دفاع از حقوق بشر و روشنگری درباره آن، بسیار روشن است. شما در تعهد به اخلاق حرفه ای و شرافت انسانی، از سرکوب توسط دو رژیم دیکتاتوری نهراسیدید و صدای حق طلبی مردم شهروندان ایران را به گوش جهانیان رسانده اید.

تصمیم شورای نگهبان قانون اساسی در رد صلاحیتها مردود است

همه آن هشت نفر منهای سعید جلیلی، که هنوز تا حدودی زیادی برنامه های خود را تبیین و تبلیغ نکرده است، به جریانات فکری قشری- نئولیبرال تعلق دارند که نقش عمده ای در دوری جامعه از آرمانها و اهداف ملی- میهنی در 35 سال گذشته داشته اند.

تحصن كارگران فارسیت دورود در مقابل فرمانداری

طبق مشاهدات خبرنگار ایلنا، یکی از صحنه‌های تأمل برانگیز این تجمع، حضور تعدادی از کارگران به همراه کودکان خردسال خود بود که خطاب به مسئولان اظهار می‌داشتند: چه کسی جوابگوی گرسنگی کودکان ماست؟

بخش: 

طرح فریب کارانه مدیریت شرکت کشت و صنعت هفت تپه

در صورت پذیرش این نقشه از طرف کارگران ، سنوات آنها بر پایه سال 91 محاسبه می شود ( یعنی یک سال کمتر محاسبه خواهد شد ) و همچنین افزایش 25 درصد دستمزدهای مربوط به سال 92 شامل حال آنها نخواهد شد و همانطور که گفته شد به دلیل یک سال کمتر پرداخت شدن حق بینه سابقه بیمه آنها کمتر بوده و در مجموع حقوق بازنشستگی آنها نیز بسیار کمتر خواهد شد ( بر پایه سال 91 محاسبه می شود ) .

بخش: 

تدبیر و درایت در مهار بحران های "دست ساز!" هنرِ شبکه های اجتماعی سبز و نهادهای جامعۀ مدنی است

بی تابی رقیب را جدی نگیریم

روشن است که جامعۀ مدنی و جنبش سبز مردم ایران به آشکار می داند و به اطلاع رقبای اجتماعی خود نیز رسانده است، که با سیاست «خرمن سوخته» و محدود کردن و تخریبِ سرمایه های اجتماعی در فرآیند انتخابات موافق نیست.

هشدار به آزادیخواهان ایران

مبارزه ی امروز ملت ایران برای رهایی خود نبردی است بس دشوارتر از همه ی مبارزات گذشته ی آن. امروز ملت ما بیش از هر زمان دیگر به فرزندان برگزیده ی خود که با تمام وجود و به دوراز غلّ و غش سیاست بازان حرفه ای با آرمان رهایی کشور و آزادی خود مبارزه می کنند نیاز دارد. این فرزندان برومند ملت ایران که در برابر شیادی چهارسال پیش دلیرانه به پا خاستنند، هم اکنون نیز زنده اند و هرروز برای این نبرد مرگ و زندگی آماده تر می شوند. ملت ما در آن نبرد پیروز خواهد شد.

کدام گزینه: انتخاب این یا آن؟

یاد گرفته ایم بهترینها را انتخاب کنیم در عین حال درست هم نمی دانیم معیارها برای درست ترینها کدامها هستند. در شرایطی هم مجبوریم دست به انتخابهایی بزنیم که به گمان خودمان و دیگران می تواند در زندگی آنها بی تاثیر نباشد.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر:

عبدالکریم لاهیجی، وکیل ایرانی، به ریاست فدراسیون برگزیده شد

عبدالکریم لاهیجی پس از انتخاب به ریاست گفت: «انتخاب به ریاست فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر افتخار بزرگی است. اولین پیام من به تمام مدافعان حقوق بشر است که در سراسر جهان خودسرانه در حبس هستند.

این اصلاح طلبی است ، یا دعوای سببی نسبی؟

بعد از مرگ آیت الله خمینی، مقام ولایت فقیه که مشابه خلافت مسلمین ( شیعه) به آیت الله خامنه ای رسیده است. ایشان ترجیح را براین قرار داده اند که حاکمیت ولایت وخلافت را بصورت سببی ونسبی کاملا کنترل وقبضه کنند وبه وابستگان نزدیک خویش، شاید هم دروحله اول به آقا مجتبی واگذار بکنند.

تبریک بە آقای عبدالکریم لاهیجی

آقای عبدالکریم لاهیجی در سی و هشتمین کنگره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که اخیرا در شهر استانبول ترکیه برگزارشده،به ریاست "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر "برگزیده شده است .

اتحادیه ابتکار نو

اتحادیه «ابتکار نو» در سال 2001 از به هم پیوستن چندین اتحادیه مستقل و مترقی کارگری تشکیل شد. مؤسسان اتحادیه ابتکار نو معتقد بودند که در شرایط جهانی‌سازی، نیاز به سازمان‌دهی جدید سندیکاها و اتحادیه‌ها وجود دارد تا چشم‌انداز سیاسی مناسبی برای دست‌یابی به خواسته‌ها و نیاز‌های واقعی کارگران ایجاد شود. آنان سندیکا و اتحادیه‌های جدید را اپوزیسیون دموکراتیک نظام سرمایه‌داری می‌دانند.

بخش: 

ولایی کردن مطلق حکومت بخشی از پروژه نوبنیادگرایی اسلامی در ایران است

مهرداد درویش پور در گفتگو با امیر صفاریان در باره تحولات سیاسی روز و انتخابات ریاست جمهوری

ما با عروج نوبینادگرایی اسلامی روبرو هستیم که به نظر می رسد در پی بسته تر کردن فضا و ولایی کردن مطلقه حکومت است و با یکه تازی هایش جامعه را به سمت وخامت بیشترسوق میدهد. پس از حذف رفسنجانی ما احتمالا شاهد دستگیری های هر چه بیشتر از تیم مشایی احمدی نژاد، اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی خواهیم بود. خطر حمله نظامی به ایران هم دوباره به گزینه ای محتمل تر بدل خواهد شد.

يادداشتی بر رد صلاحيتها

تکليف اپوزيسيون در اين شرايط چيست؟ در شرايطی که آلترناتيو سالم و پر قدرتی نداريم چگونه رفتار کنيم؟ به نظر من ما می بايد به نحوی عمل کنيم که هيچ کدام از اين سه جناح به قدرت کامل نرسند. سياست ما بايد در جهت کمک به تعادل سه جانبه، بين سه جناح مشهود، باشد. اين تعادل، در صورتی که، و تا حدی که اتفاق بيافتد به باز شدن فضای سياسی ايران کمک می کند.

اتحادیه ابتکار نو

اتحادیه «ابتکار نو» در سال 2001 از به هم پیوستن چندین اتحادیه مستقل و مترقی کارگری تشکیل شد. مؤسسان اتحادیه ابتکار نو معتقد بودند که در شرایط جهانی‌سازی، نیاز به سازمان‌دهی جدید سندیکاها و اتحادیه‌ها وجود دارد تا چشم‌انداز سیاسی مناسبی برای دست‌یابی به خواسته‌ها و نیاز‌های واقعی کارگران ایجاد شود. آنان سندیکا و اتحادیه‌های جدید را اپوزیسیون دموکراتیک نظام سرمایه‌داری می‌دانند.

کنفرانس استکهلم، آغازی کج برای سرانجامی نافرجام

... برای تغییر ما بایستی به دنبال تحول سیاسی از طریق جنبشهای مدنی و اجتماعی باشیم. این جنبشها الزاما همگی بر اساس و محور انتخابات آزاد شکل نخواهند گرفت. وانگهی کارزار انتخابات آزاد می تواند بعنوان اهرم یا پروژه فشار توسط بخشهایی از باورمندان به نظام جمهوری اسلامی برای "سهم خواهی" یا "زور کشی" سیاسی درون نظام مورد استفاده قرار گیرد و جامعه جهانی نیز از آن استقبال کند.

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج کشور نیز با تاکید بر مطالب پیش گفته، در چنین انتخابات فرمایشی، که در آن نه فضای آزادی برای آگاهی رسانی وجود دارد، نه حق کاندیدا شدن محترم شمرده میشود و نه اطمینانی به خواندن صحیح آراء وجود خواهد داشت، شرکت نمی کند و همچنان به مبارزه خود برای افشای محرومیت ملت ایران از یک انتخابات آزاد ادامه خواهد داد.

هیستری شوروی دوستی و ناصورت بندی اجتماعی و اقتصادی

ناتوان از پیشروی به سوی سوسیالیسم، درمانده از اقناع نیازهای خود از طریق شراکت در بازار جهانی، آنها تسلیم شیطان شدند وراه واگذاری حتی آن مقدار کنترل منفی را که به یمن انقلاب اکتبر بدست آورده بودند، در پیش گرفتند، تا بتوانند کتهای بدقواره خود را دور انداخه، شیک و پیک شوند. تراژیک این است که بسیاری از آنها بدون لباس مانده اند.

صد در صد استفادە ابزاری از جناح دولت

مأموریت جناح دولت عبارت بود از مشارکت (و البتە بە عنوان نیروی اصلی) در پس راندن اصلاح طلبان و نیز طرحهای مقابلەای با غرب. با موفقیت نسبی این دو عملیات و با توجە بە گردنکشیهای جناح مذکور، دیگر ماموریت آن پایان یافتە تلقی می شود. نظام بعد از این طرحهای عملیاتی خود را جور دیگر و از کانال افراد دیگری بە پیش خواهد برد.

بخش: 

واکاوی چگونگی مهندسی انتخابات در ایران

اتحاد دمكراسی خواهان ایران بر این باور است که ... به دلیل وجود نظارت استصوابی و نبود امكان نظارت كاندیداها بر صندوقهای رای و همچنین نبود امكان نظارت ملی و بین المللی بر انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ناممکن است. به همین دلیل از شركت در نمایش انتخاباتی خودداری می کند و افشای این بازی را وظیفه همه نیروهای خواهان ایرانی آباد و آزاد و دمكراتیك می داند.

پروژه وحدت چپ و بخشهایی از وظایف امروزین

این که "گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ" بصورتی زمانبندی شده و منظم وظایف اجرائی خویش را مرحله به مرحله پیش می برد، جای خرسندی و خوشحالی است. در عین حال صدور این اطلاعیه این انگیزه را در من بوجود آورد تا به چندین نکته در مورد مسائلی که به نظرم اهمیت جدی دارند، بپردازم.

ولایت بحران می آفریند، رفورمیستها نصیحت می کنند، ولایت حکومت می کند

اپوزیسیون ولایت فقیه و کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از آن که اپوزیسیون بلوکها و جناحها باشد، اپوزیسیون ارزشهاست. در یک طرف ما اپوزیسیون خارج حکومتی سکولار دموکراتیک را داریم که ارزشهای محرکه برنامه ای آن بر مبنای باورمندی عمیق حقوق بشری بر حقوق فردی و اجتماعی تمامی احاد اجتماعی ... است. در طرف دیگر ما با بلوکی از اپوزیسیون ولایت فقیه مواجه ایم که ... در ضعیفترین مقیاس به ارزشهای حقوق بشری و دموکراتیک باور داشته باشند.

مشارکت و بسیج همگانی برای برونرفت از بحران

اتّحاد - مبارزه - پیروزی

اینک که مافیای نظامی-امنیتی با تدارک نقشه از پیش تعیین شده، کودتای شوم خود را انجام داده و مردم را پیشاپیش از انتخاب کاندیدا‌های مورد اعتمادشان محروم نموده و کشور را در معرض فروپاشی و خطر جنگ قرار داده است، بر همهٔ دلسوزان مردم و کشور، آزادیخواهان و مسئولین کنده شده و ناراضی از حکومت پادگانی-امنیتی است که بیش از هر زمان دیگر در راه اتّحاد، همبستگی‌ و اجماع حداکثری با یک راه حل مشترک و همگانی بکوشند.

قدرت و کلانشهر

مصاحبه اشپیگل با دیوید هاروی، نئومارکسیست و تئوریسین شهرنشینی

شهرهای ما برای اقشار بالادست ساخته می شوند. امروزه مبارزه طبقاتی در درون کلانشهرها در جریان است. این تئوری دیوید هاروی، نئومارکسیست انگلیسی است. او در این مصاحبه با کریستف تویسکل خبرنگار مجله اشپیگل آلمانی که در تاریخ ١٦ ماه می ٢٠١٣ صورت گرفته است در مورد بحران خانه سازی، ساختمان سازی و شهرک سازیهای عجیب و غریب و شناسه های پر هزینه شان به عنوان دشمنان انقلاب نام می برد.

رد صلاحیت یا صلاحیت رد

با این نمونه‌ مشخص، این سئوال پیش می آید آیا با گذشتن چنین فردی از صافی شورای نگهبان و تائید صلاحیت آن، خود صلاحیت "ردکنندگان صلاحیت دیگران" از بیخ و بن در معرض پرسش جدی قرار نمی گیرد؟ چنین نمونه‌ای، رد صلاحیت دارندگان "صلاحیت رد" را محک می زند.

شعار روز: لغو نظارت استصوابی

علی پورنقوی در گفتگو با سایت ملی – مذهبی

مطالبۀ لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان خواستی است که با تجربه نیروها از عملکرد واقعی این نظارت، در میان طیف وسیعی از نیروهای سیاسی، از جمله در نیروهای درون جمهوری اسلامی، از حمایت برخوردار است و می تواند شعار روز طیف وسیعی از نیروهای سیاسی – چنان که اشاره کردم، حتی در میان اصولگرایان درون حاکمیت، باشد.

بخش: 

فیلسوفان مسیحی و چپگرایان

بازی فلسفی روحانیون مسیحی

مورخین مارکسیست در باره توماس فون آکین می نویسند که او به مبارزه علیه همه ایده های ماتریالیستی پرداخت و تقاضای جدایی دین از دانش توسط او فقط یک حیله موذیانه بود. او مدافع استثمار و نابرابری بود، و این دو را خواسته خدا می دانست. وی می گفت که حاکمان باید واسال و مطیع کلیسا باشند و مالیات بدهند.

رفسنجانی جواب خود را گرفت ، ولی سئوال انتخابات هنوز بی جواب است

آیا رد صلاحیت نظارت استصوابی است، ولی تایید صلاحیت نظارت استصوابی نیست؟ آیا اگر فردا رهبر، رفسنجانی را تایید و یا حتی کاندیدای محبوب خویش بخواند، مسئله حل است؟ آیا اگر چنین شود و یا او ردصلاحیت نمی شد، بازی نیمه حکومتی و نیمه مردمی بود، که حالا از تمام حکومتی بودن آن برآشفته ایم؟ اگر فردا رهبر فرزند خلف کارل مارکس و یا منتسکیو و یا مصدق و یا امیرکبیر را عرضه کند، این نظارت استصوابی نخواهد بود؟

حذف کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کنیم!

ما خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستیم!

 هشدار نسبت به تسلط نيروهای افراطی و خطر فروپاشی کشور

حذف کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کنیم!

ما خواهان لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان هستیم!

 

انتشار پنجمین شماره بولتن کار و کارگری

پنجمین شمارۀ بولتن کارگری گروه کار و کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) حاوی مصاحبه صادق کار در رابطه با کارگران و عده های انتخاباتی، نوشته ای از جمیل محمدی، بیانیه های کارگری، گزارشی از نظر مردم نسبت به انتخابات و مروري بر اخبار کارگری انتشار یافت. متن کامل این بولتن در پیوند زیر قابل دسترس است

"انتخابات" و سه حلقه تاکتیکی مرتبط با آن

تشدید بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی درطی ریاست جمهوری 8 سال گذشته ... درمقطع انتخاباتی به تشکیل جبهه گسترده ای مرکب از اصلاح طلبان و رفسنجانی و حامیانش و بخشی از اصولگرایان میانه رو و سنتی (و ازجمله بخش مهمی از روحانیت ناراضی) که از ساختار قدرت حذف شده و یا در خطر حذف شدن قرار گرفته اند، منجرشده است. بازتاب این صف آرائیها و کشاکش آنها درسطح جامعه، صفوف مردم را پیرامون برخورد با انتخابات پیشارو دستخوش تشتت کرده است.

شناسنامه نظام باطل شد، تکلیف اصلاح طلبان چیست؟

البته این کودتا غیر قابل تصور نبود. زمانی که هاشمی رفسنجانی ٧٩ ساله را از صندلی ریاست مجلس خبرگان به زیر کشیدند و بجای وی محمدرضا مهدوی کنی ٨٢ ساله را با صندلی چرخدار بجای وی نشاندند، کسی اهمیت آن تناقض معنی دار را درک نکرد، و اگر امروز احمدی جنتی ٨٧ ساله رفسنجانی ٧٩ ساله را بخاطر کهولت سن رد صلاحیت کند، دیگر برای درک این تناقض مضحک دیر شده است.

عطای حماسه‌ی سیاسی را به لقائش بخشیدند

صف‌آرایی نیروهای اصلاح‌طلب پشت هاشمی رفسنجانی، فعال شدن شبکه‌های اجتماعی‌ای که در وقایع سال ۸۸ قدرت آزادیخواهان را در کشور به رخ اقتدارگرایان کشیده بودند، موضع‌گیری صریح برخی از اصولگرایان مانند علی مطهری به نفع هاشمی، ... باعث شدند که در اولین آزمون سیاسی کشور پس از انتخابات ۸۸، اقتدارگرایان عطای حماسه‌ی سیاسی را به لقایش ببخشند و پیش از حضور مردم در صحنه بخواهند تکلیف انتخابات را روشن کنند

روند تحولات انتخاباتی به نفع سعید جلیلی است

سعید جلیلی در روز آخر ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد و حالا به عنوان یکی از کاندیداهای مطرح منتظر اعلام رای شورای نگهبان و البته 24 خرداد ماه است. امیر محبیان معتقد است که اوضاع به نفع سعید جلیلی پیش می رود، آن گونه که حتی خود او هم فکرش را نمی کرد.

پابر جا بر استراتژی و انعطاف در تاکتیک

اگر تا همین دیروز، تاکتیک تحریم انتخابات نه تنها برخوردی عجولانه که یک فرصت سوزی سیاسی بود، و اگر می توانست یک غفلت گزینی باشد در قبال فرصت پدید آمده و در نتیجه رها کردن استراتژی در خلاء تاکتیکی، اکنون اما این اجتناب از تحریم فعال و یا اتخاذ برخورد قطره چکانه با انتخابات حکومت است که می تواند مظهر نابهنگامی باشد.

بخش: 

هیستری شوروی دوستی و انقلاب کبیر فرانسه

این نظر بر این است که، گرچه طبقه کارگر روسیه تزاری توانست از طریق شکافی که جنگ در ساختار سرمایه داری جهانی ایجاد کرده بود، به قدرت برسد... این نحله فکری انقلاب اکتبر را انقلابی توسط طبقه کارگر ارزیابی می کند که بنا به واقعیت عددم تحقق انقلاب جهانی، به جامعه ای سرمایه داری فرارویید و شکل سرمایه داری دولتی را بخود گرفت.

اصلاحات انتخاباتی یک گام به پیش، تثبیت حکومت ولایت، ده گام به پس

با در نظر گرفتن این که اگر کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران خود احساس چنان خطری را از طرف خیزشهای مردمی و یا فشارهای بین المللی احساس بکند، همان کسی را به موقعیت ریاست جمهوری انتصاب خواهد کرد، که برای برون رفت از بحران مناسب می شناسد، پس شرکت فعال به قیمت مشروعیت مردمی و بین المللی بخشیدن به چنان نظامی هیچ ضرورتی نخواهد داشت.

از تغییرات دموکراتیک در ایران پشتیبانی کنید

نامه به احزاب، مجلس و وزارت امور خارجه سوئد

نامه زیر از طرف حامیان جنبش سبز ایران – استکهلم برای احزاب، مجلس وزارت امور خارجه سوئد فرستاده شد. این نامه از مخاطبین خود خواست تا از تغییرات دمکراتیک در ایران پشتیبانی کنند.

جنون قدرت در سیاست

ثروت و قدرت در تمام ابعادش باید بین همه تقسیم شوند و نباید در انحصار قشر یا گروه خاصی قرار گیرند. انسانها همه از زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان و باخدا و بیخدا و سفید و سرخ و زرد و سیاه همه با هم برابرند و حق زندگی برابر و بهره مندی از تمام امکانات رشد و شکوفایی زندگی را دارند.

نامه "گروه اجرائی موقت پروژه وحدت" به کنشگران چپ

"گروه اجرائی موقت پروژه وحدت چپ" در صدد است در روز 22 ژوئن سال جاری اجلاسی را با حضور کنشگران منفرد بر پا دارد که موضوع اصلی در دستور آن: - تصویب "برنامه پیشنهادی برای پیشبرد پروژه شکل دهی به تشکل بزرگ چپ" و - انتخاب نمایندگان کنشگران برای حضور در ارگانهای مختلف پیش بینی شده در "برنامه پیشنهادی..." خواهد بود.

انتخابات فرصتی برای فرارفتن از وضعيت بحرانی کشور

پيرامون انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوری

انتخابات رياست جمهوری می تواند فرصتی برای تغيير و برون رفت کشور از وضعيت بحرانی شود. از دست دادن چنين فرصتی برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود و کشور ما را با خطرات جدی روبرو خواهد کرد. اما بلوک قدرت قصد ندارد از اين فرصت برای تغيير وضعيت موجود بهره گيرد. لازم است که منتقدين و مخالفين از فرصت انتخابات برای عقب راندن نيروهای تندرو، باز کردن فضای سياسی و تحميل سياست های راهگشا به حکومت بهره گيرند.

صفحه‌ها