محاکمه‌ی دُمینیک اُنگوِن فرمانده‌ی پیشین "ارتش مقاومت پروردگار" آغاز شد

نخستین محاکمه در دادگاه بین‌المللی جزایی به‌خاطر طیف وسیعی از جرایم جنسی و جنسیتی

لاهه، پاریس، کامپالا ـ فردا شعبه‌ی محاکمه‌ی دادگاه بین‌المللی جزایی به اظهارات آغازین در محاکمه‌ی دُمینیک اُنگوِن، یکی از فرماندهان ارشد "ارتش مقاومت پروردگار" (LRA) گوش فرا خواهد داد. سازمان‌های ما از آغاز این محاکمه‌ی مهم به‌عنوان نخستین گام در راه عدالت برای بیش از ۴۰۰۰ قربانی حاضر و هزاران اوگاندایی بازمانده‌ی مهمترین جنایت‌ها، به‌ویژه جنایت‌های جنسی و جنسیتی، به دست "ارتش مقاومت پروردگار" در شمال اوگاندا در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ استقبال می‌کنند.

شیلا مونوانگا، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و نایب رئیس بنیاد ابتکار حقوق بشر، گفت: «قربانیان جنایت‌های ارتش مقاومت پروردگار در غیاب اقدام‌های قضایی در سطح کشور علیه رهبران اصلی ارتش مقاومت پروردگار، چهارده سال در انتظار عدالت بوده‌اند. امیدواریم محاکمه‌ی اُنگوِن پرده از جنایت‌های وحشتناک علیه مردم در شمال اوگاندا و مسئولیت اتهامی او بردارد. همچنین امیدواریم در پی این محاکمه، اقدام‌های قضایی دیگری علیه دارندگان بیشترین مسئولیت ادامه یابد و در پاسخ‌گویی و بازداشتن از جنایت در منطقه سهم ایفا کند».

دُمینیک اُنگوِن به داشتن مسئولیت در ۷۰ مورد جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی متهم است، از جمله 19 اتهام جنسی و جنسیتی، اتهام‌های مربوط به به‌کارگیری کودکان سرباز، حمله به اردوگاه‌های آوارگان داخلی و تعقیب و آزار طی چرخه‌ی خشونت در شمال اوگاندا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵. سازمان‌های ما به‌ویژه از اقدام دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی در سال ۲۰۱۵ در گسترش اتهام‌ها و دربرگرفتن تجاوز، ازدواج اجباری، حاملگی اجباری و بردگی جنسی ـ که پیشتر در میان اتهام‌های او قرار نداشتند ـ استقبال می‌کنند. این محاکمه نخستین محاکمه در دادگاه بین‌المللی جزایی در مورد اتهام‌های اجباری و حاملگی اجباری است.

۴۱۰۷ قربانی اجازه‌ی مشارکت در دادگاه را یافته اند. ۲۰۶۱ تن از آنها دارای وکلای مدافع از بیرون به انتخاب خود اند که در محاکمه شرکت دارند. این عده چند روز پیش از مساعدت حقوقی برخوردار شدند. پیشتر قاضی شعبه‌ی محاکمه تصمیم گرفته بود برای وکلای بیرونی به انتخاب قربانیان مساعدت حقوقی اعطا نکند و فقط در مورد وکلای مدافع به انتخاب دادگاه امکان مالی مساعدت حقوقی را فراهم کند، ولی اختیار تصمیم‌گیری را به مسئول ثبت دادگاه داده بود. مسئول ثبت نیز در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۶ تصمیم گرفت امکان مالی مساعدت حقوقی برای وکلای بیرونی را تأمین کند [1].

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «ما از تصمیم مسئول ثبت دادگاه برای تأمین مساعدت حقوقی به قربانیان در این پرونده با وکیل به انتخاب خود استقبال می‌کنیم. تاریخچه‌ی مشارکت قربانیان در اوگاندا بی‌سابقه است. اداره‌ی ثبت دادگاه بایستی اکنون برای اجرای مساعدت حقوقی به روشی مؤثر برای تأمین حقوق و نیازهای قربانیان برنامه‌ریزی کند به نحوی که حداکثر مشارکت به دست آید».

 

 [1] نگاه کنید به نامه‌ی سرگشاده‌ی سازمان‌های غیردولتی در ۱۷ نوامبر ۲۰۱۶ به مسؤول ثبت دادگاه بین‌المللی جزایی برای درخواست تأمین مالی مساعدت حقوقی به قربانیان در پرونده‌ی اُنگوِن

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

در تبليغات هاي سياسي در تأييد يا تكذيب، بايد توجه به اين كرد كه هدف نه قهرمان سازي بشود و نه ساختن گوسفند بلاگردان، شود. نويسندگان اين خبر اصولا دنبال بلاگردان هستند تا نقد و تصحيح أمور. من تصور نميكنم كه هيچ دادگاهي جز دادگاههاي ايدئولژيك - انهم نوع فرقه يي انها- بتواند اتهامات يك فرد را چنين تعريف كند. از خَر شيطان پياده شويد، و تمام اين موارد را مورد بررسي قرار دهيد. اگر او را انسان- تاريخ، انسان- سرگذشت، انسان - هستي محسوب كنيم، اينها هيچكدام حتا سوء ظن نيز نيستند. چرا؟ اينها تمام كإرهايي هستند كه بشر در روند تحول تاريخي اش از درخت تا كهكشان كرده است. خوب يعني ميليونها سال و ميلياردها بشر- نَفَر، بشر- گروه، و بالاخره بشر- سرگذشت و تاريخ.
خوب اگر ايشان را به تمام تقصيرات تحولي سرگذشتي ميليونها ساله بشر متهم كنيم، جدا او به چه دفاعي احتياج خواهد داشت، جز يا بخندد و بميريد، و يا خودكشي كند. اين نوشته در حقيقت چاهي عميق براي خود نويسنده و طرفداران چنين نوشته ها يي ميباشد. اين ادعا نامه را برداريد، سراغ يك يك دادگاههاي كه ما قبول نداريم و معترض شان هستيم، برويم. شباهت بسيار زياد با دادگاههايي از قبيل جردانو برونو دارد تا حتا گاليله. اين نوشته بهيچوجه مدافع حقوق حتا گوسنفدان در حين ذبح هم نميتواند باشد. هميشه تاريخ بخوانيد، تا در كنار بسياري عوامل ديگر، امكان اظهار نظر و قضاوت را احتمالا پيدا كنيد.