سامورائی ها می میرند، نە نجیب زادەها

ترامپ دلخوش از حضور سامورائی ها در کنار خود و با غیرت آنان شمشیر را از رو بستە و چپ و راست را تهدید می کند. بە جز روسیە کە او پوتین آن را تمجید می کند، تقریبا همە کشورهای دیگر جهان بنوعی در حوزە تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم او قرار دارند. در این تهدیدها، ایران در صدر قرار دارد و بعد از آن دولت چین می آید، و در ادامە اروپا و...

او در پیشبرد سیاست تهدید، برای این کە دستش باز باشد سعی می کند با خارج شدن یا تهدید بە خارج شدن از معاهداتی کە تعهدات جمعی برای کشورش ایجاد می کنند، دست خود را در درپیش گرفتن استفادە از سامورائی ها بازتر کند. او کە می داند آمریکا کماکان قدرت اول اقتصادی و نظامی جهان است (هرچند در روندی رو بە نزول)، در تلاش است با جمع کردن آخرین زورهای این قدرت اول جهانی، موقعیت متزلزل آن را از طریق زور و تهدید دوبارە احیا کند.

و خطر جنگ درست اینجاست!

البتە چنین بە نظر نمی رسد کە ترامپ علیرغم ژست سامورائی خود، بخواهد سامورائی وار زندگی کند و بمیرد. سامورائی ها جنگجویانی بودند کە سادە می زیستند و هر لحظە آمادە مرگ بودند. اما سامورائی ها ملازمان نجیب زادگان بودند و نە الزاماً خود نجیب زادە. آقای ترامپ خود یک سرمایەدار (بخوان نجیب زادە مدرن) است، جامعە آمریکا را با استفادە از سامورائی ها بە سخرە گرفتە است،... و در ادامە جهان را.

در جنگها این سامورائی ها هستند که می میرند، و نە نجیب زادگان.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.