اقدام تروريستی را شديدأ محکوم و با مردم کشورمان و خانواده قربانيان ابراز همدردی می کنيم!

 امروز تروريست ها به طور همزمان به مجلس شورا و مقبره خمینی حمله کردند. آن ها به کلاشنیکف و کلت مسلح بودند. حمله به مجلس نزدیک به پنج ساعت به‌طول انجامید. در اين حملات ۱۲ نفر کشته و ۴۲ نفر زخمی شدند. داعش مسئولیت این تهاجم را بر عهده گرفت و "شبکه اعماق" فیلمی از حمله مهاجمان به مجلس را منتشر کرد. اما تا کنون مقامات حکومت ايران در مورد هويت مهاجمان سکوت کرده اند.

 تروريست ها کشور و مردم ما را هدف قرار دادند و جان عده ای از هم ميهنانمان را گرفتند. روسای اکثر کشورها، شورای امنيت و بسیاری دیگر از سازمانها، در سطح جهانی، اقدامات جناينکارانه تروريست ها  را محکوم و با مردم کشورمان ابراز همدردی کردند. آن ها بر همکاری عليه اين بليه جهانی تاکيد دارند.

 تامين امنيت مجلس برعهده سپاه است. سپاه و وزارت اطلاعات تاکنون مدعی بودند که کشور ما در امنيت کامل به سر می برد و داعش قادر به عمليات تروريستی در کشور ما نيست. اما حمله تروريستی به مجلس شورا و مقبره خمينی و کشته شدن ١٢ هم ميهن، آسيب پذيری کشور را در مقابل عمليات تروريستی نشان داد. اما علی خامنه ای اين تهاجم را "ترقه باری" قلمداد کرد و در صدد توجيه حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوريه برآمد و سپاه هم با انتشار اعلاميه، تهديد به انتقام جوئی کرد. سپاه به جای تهديد به انتقام جوئی، بايد از دخالت در سياست، انتخابات و اقتصاد دست بردارد به پادگان ها برگردد و فعاليت خود را برتامين امنيت کشور متمرکز کند.  

 ما حمله تروريستی و کشتن هم وطنانمان را به شدت محکوم و با مردم کشورمان و خانواده قربانيان ابراز همدردی می کنيم و بر همبستگی مردم در مقابل تروريست ها تاکيد داريم. ولی نگرانیم که جمهوری اسلامی حمله تروريست ها را دستاويز قرار دهد، فضا را برای فعالين سياسی و مدنی تنگ تر و بر اقدامات سرکوب گرانه و اعدام ها بيفزايد. ما بر اتخاذ سياست تنش زدائی و صلح در منطقه، تغيير سياست های منطقه ای جمهوری اسلامی، سپردن سياست منطقه به دستگاه ديپلماسی کشور، گفتگو و مذاکره با کشورهای همسايه به ويژه عربستان پای می فشاريم.

 

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

١٧ خرداد ١٣٩٦ (٧ ژوئن ٢٠١٧)