اطلاعیه‎های گروه‎های کار و تشکیلات کشورها

از اعتراضات و مطالبات کارگران هفت تپە حمایت و بازداشت کارگران را محکوم می کنیم!

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سرکوب و بازداشت کارگرانی کە صرفاً برای گرفتن دستمزدهای عقب افتادە و رد نکردن حق بیمە شان بە اعتراض برخواستەاند، شرم‌آور و طبق قوانین موجود نیز مجرمانە است.

کار روزنامه‎ای

کار روزنامه ای شماره 86

در این شماره می خوانید:
- از اعتراضات و مطالبات کارگران هفت تپە حمایت و بازداشت کارگران را محکوم می کنیم!
- چينش کابينه، محک سنجش حسن روحانی در پايبندی به وعده ها
- دومین گزارش هیئت برگزاری کنگره مشترک
- روحانی چگونە می خواهد بە وعدەهایش عمل کند؟
- رفراندوم در اقلیم کردستان
- تغییر تاکتیک
- درباره وحدت
- آیا ایران را نشانه گرفته ایم؟
- قرارداد با توتال، تقابل گرایش نئولیبرال با گرایش
- نظامی ـ کنسرواتیو سرمایە در ایران
- نشانه‌شناسی لحن گفتار اخیر رهبر و رئیس جمهور
- سیاست‌های ضد کارگری دولت، عامل اصلی
افزایش حوادث کار
- کلیشه‌های جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان
- اصلاح‌طلبان و هابز؟

انديشه سياسی

اصلاح‌طلبان و هابز؟

چگونه می‌توان از مردم‌سالاری به دولت‌سالاری رسید؟
رضا جاسکی

کتاب هابز در مورد نحوه عمل‌کرد قدرت و دولت است. اما نکته جالب‌تر اینکه در سرتاسر کتاب چند صد صفحه‌ای وی، فقط سه باراز لویاتان نام برده می‌شود. هابز، یک بار از آن به عنوان دولت و انسان نام می‌برد اما نه هر انسانی بلکه انسانی مصنوعی، مانند یک ماشین. بار دوم از لویاتان به مثابه خدا یاد می‌کند اما نه هر خدایی بلکه خدایی که میرنده است و زندگی جاودان ندارد. و بار آخر این هیولای انسانی و الهی اما میرا به یک «حاکم» بدل می‌گردد.

سياست

نشانه‌شناسی لحن گفتار اخیر رهبر و رئیس جمهور

مهرزاد وطن آبادی

اگر برخی را اصرار بر این است که سخنان اخیر آقایان خامنه‌ای و روحانی از زاویه بازتر از قبل است و بالا گرفتن لحن رهبر و رئیس‌جمهور از شدتی برخوردار است که قطعاً به رویارویی حذفی - و البته از نظر آن‌ها حسن روحانی - منجر می‌شود. صاحبان این ادعا که چنین وضعیتی را متصور می‌شوند در وهله نخست باید ثابت کنند یکی از طرفین منازعه از حدود قانونی فراتر رفته است. آیا در عمل چنین اتفاقی قابل‌مشاهده است. پس باید بر آن انگشت گذاشت.

دیدگاه‎ها

فرصتی تازه برای زنده کردن و زنده نگهداشتن حافظه تاریخی

تقی روزبه

انتشاراین اسناد و بحث و گفتگو و نقد و روشنگری پیرامون آن فرصتی است برای پیراستن رسوبات گذشته و وجدان تاریخی خود؛ و به عنوان بخشی از ملزومات کارفرهنگی- سیاسی پایه ای برای نوزائی و گذر از برزخ و بختک کنونی به سمت آینده ای روشن تر. آیا آوار رویدادهای روزمره اجازه خواهندداد که این دیالوگ مهم تاریخی حول معمای حل نشده فرودبختک اسلام سیاسی از دل مقاومت و جنبش ضداستبدادی و ضدسلطنتی، موردبررسی و واکاوی واقعی و نه غرض ورزانه قرارگیرد؟

جامعه مدنی

مجله حقوق ما: شماره 59

در این شماره می خوانید:
«من حاکم شرع بودم، خودم دوختم و خودم هم پاره کردم، خودم مصادره کردم!» - کامبیز غفوری
مصادره اموال از منظر حقوق و شریعت- فیروزه رمضانزاده
ضبط وثیقه‏‏ های متهمان سیاسی- عقیدتی؛ دریافت باج برای اعطای رهایی - میالد پورعیسی
بررسی جایگاه قانونی ستاد اجرایی فرمان امام - مژگان غفاری شیروان
بسیاری از فقها به روند مصادره های اول - انقلاب اعتراض داشتند - فیروزه رمضانزاده
ضبط و مصادره اموال در قانون اساسی و قوانین جزایی ایران - محمد اولیایی فرد
دو شعر از پابلو نرودا

زنان

کلیشه‌های جنسیتی و سلامت اجتماعی زنان

خدیجه پاک‌ضمیر/ معلم

دسته دیگری از پژوهش‌های صورت‌گرفته با هدف بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای زمینه‌ای موجود نظیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سطح تحصیلات در تقویت و پذیرش هرچه بیشتر این کلیشه‌ها در زنان روشن می‌کند که با افزایش سطح تحصیلات زنان و نیز بهبود وضعیت اقتصادی آنان، میزان پذیرش این کلیشه‌ها در آن‌ها کاهش یافته و این خود زمینه مناسب برای افزایش سلامت اجتماعی آنان را فراهم می‌سازد.

کارگری

سیاست‌های ضد کارگری دولت، عامل اصلی افزایش حوادث کار

صادق کار

بی باوری بە وعدەها و ادعاهای مسئولان دولتی بە حدی است کە حتی افراد مسئول و دستچین شدە مقامات وزارت کار در نهاد های بە اصطلاح سە جانبە امثال "ابراهیم اسلامی" کە عنوان عضو شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار را یدک می کشد، در پی کشتە شدن یکی از معدن چیان معدن "راور کرمان" در ٢٨ تیر در اثر گازگرفتگی و مسمومیت دو کارگر دیگر از احتمال تکرار حادثەای مشابە با فاجعە معدن "یورت" در معدن "راور کرمان"صحبت کند.

بولتن کارگری

بولتن کارگری شماره 195

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سیاست های ضد کارگری دولت، عامل اصلی افزایش حوادث کار
- از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش هفتم)
- دیگر کشورها: سازمان دهندگان اعتصاب‌ها، خائن به طبقه کارگر ونزوئلا هستند
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش 11)
- گزارش: طرح تحول نظام سلامت؛ تبدیل پدیده ی ”زیرمیزی” به”رومیزی”
- صدای کارگر: کارگران صنوف (بخش پایانی)
- کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: گرسنه ایم
- صدای معلم: حنبش رو به رشد معلمان
- تشکل ها: تشکل های صنفی معلمان در سقز و مریوان «حکم طاهر قادرزاده را لغو کنید»

بین المللی

چشم‌انداز جهانی که می‌خواهیم

گفت‌وگوی نائومی کلاین با جرمی کوربین

رسانه‌های اجتماعی و تکنولوژی و تکنیک‌هایی که به واسطه رسانه‌های اجتماعی وجود دارند، فرصت بیان پیام‌تان را به سراسر دنیا فراهم می‌کنند؛ فرصتی که تا پیش از این هرگز در کار نبود. تصور کن، مردمی که در دهه ١٩٢٠ برای عدالت اجتماعی در شیکاگو مبارزه می‌کردند در بهترین حالت می‌توانستند روزنامه خودشان را منتشر کنند تازه اگر از پس هزینه‌هایش برمی‌آمدند، یا اعلامیه‌ای می‌نوشتند و آن را برمی‌داشتند و در صف نانوایی پخش می‌کردند.

روند جهانی شدن

از سیاتل تا هامبورگ: چالش‌های فرایند جهانی شدن

فرهاد ثابتان

روند «جهانی شدن»، که از چند دهه پیش آغاز شده و به سرعت ادامه و گسترش یافته، به اعتقاد اکثر اقتصاددان، منافع متقابل کشورهای سراسر دنیا را تأمین کرده و افزایش داده است. با این حال، این روند در سال‌های اخیر با اعتراضات جدی مواجه شده است. «جهانی شدن» چه پیامدهایی داشته، و دلایل مخالفت‌ها با آن چیست؟

گوناگون

شایعه و هدف از ایجاد آن چیست

تفاوت شایعه پیش بینی نشده و شایعه طراحی شده
صادق شکيب

برای ایجاد یک شایعه باید حتما زمینه سازی و بستر سازی وجود داشته باشد. یعنی از یک حادثه و یک رویداد جهت تعمیم به یک سناریوی دیگر استفاده کردن… شایعه یعنی مسموم کردن افکار عمومی و جهت دادن آن افکار مسموم به سمت هدف مخرب… شایعه یعنی بیرون راندن ناجوانمردانه رقیب از میدان جنگ و رقابت نابرابر با پشتوانه افکار عمومی.

هنر و ادبیات

دو چریک در کارخانه!

ابوالفضل محققی

کارخانه کوچکی بود با حدود صد تا صد و پنجاه کارگر که اجاق گازی تولید می‌کرد. نخستین روز ورودش به کارخانه را هرگز فراموش نخواهد کرد. حسی لذت‌بخش داشت؛ فکر این‌که قرار است چریکی درون کارگران کار کند و در ادامه به سازمان دادن آن‌ها بپردازد، بدنش را داغ می‌کرد. رؤیاهای او همیشه فراتر از واقعیت حرکت می‌کردند. گاه خود را با قهرمانان کتاب‌هایی که خوانده بود، همسان می‌کرد.

خواندنیها و...

سایەهای پنهان

فرخ نعمت پور

و در این نشستن دیدم کە با دیدن فیلم 'ماجرای نیمروز'، دو احساس متضاد در من زندە شدند. احساس اول احساس تاسف از نگرشی است کە کماکان در کشور مسلط است، قدرت سیاسی را در دست دارد و زیر نفوذ آن، فیلم‌هائی این چنین ساختە می شوند. و احساس دوم، احساس سپاس از سازندگان فیلم کە مرا دوبارە بە آن سالها بردند و این امکان را بە من دادند کە بتوانم دوبارە در همان شور و حال، بە دیدن دهە شصت بنشینم.

محض اطلاع

آیا ایران را نشانه گرفته ایم؟

پاتریک بوکانان

آیا این چیزی است که امریکا می خواهد – یک جنگ جدید در خاورمیانه با کشوری که حدود چهاربرابر عراق وسعت دارد؟ آیا امریکا و دنیا می خواهند که به دنبال افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، در جنگی با ایران درگیر شوند که می تواند به انفجار جنگی بین اهالی تسنن و تشیع در سراسر خاورمیانه تبدیل گردد؟

مناسبتها

هفدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادی

کانون نویسندگان ایران

در هفدهمین سالگرد درگذشت شاعر بزرگ آزادی، احمد شاملو، دوشنبه دوم مردادماه ۱۳۹۶ ساعت ۵ عصر در گورستان امام‌زاده طاهر گرد هم می­ آییم و مزارش را گلباران می­ کنیم.