کار روزنامه‎ای

کار روزنامه ای شماره 94

در این شماره می‌خوانید:
- به ياری زلزله زدگان بشتابيم!
- از اعتراض روزنامه نگاران ایران به لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای کشور» پشتیبانی کنيم!
- تمکين حسن روحانی و بی پاسخ ماندن مطالبات رای دهندگان؛
- زلزلە و تسویە حساب‌های جناحی؛
- پيآمدهای همراهی سپاه و دولت روحانی؛
- همدردی وهمبستگی مردم، زلزله را شرمنده کرد!
- تشدید سرکوب فعالان کارگری نشانە نگرانی از برآمد جنبش کارگری است!
- سازمان ملل برای سی‌امین بار نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد!
- اعتراض اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) بە زندانی کردن کارگران؛
- عربستان سعودی، آبستن حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی!
- چپ و یهودی ستیزی؛
- هشدار 5 سندیکای فرانسه نسبت به خطرمرگ محمود صالحی؛
- نگرانی اصلاح طلبان از آیندە؛
- تشکل جدید روحانیون معتدل؛
- حقایق زشت در بارۀ تغییرات محیط زیست؛
- نوزده سال از قتل‌های سیاسی پاییز 77 می‌گذرد ...

انديشه سياسی

بشر از مفهوم تا مصداق - سوفيستهاي امروزي و "هيستوريكال كانكريتنس"‎

هادی منسوبی

اين بلبشو كه ميبينيم، از امريكا تا عربستان، از اتحاد شوروي تا چين، از فمينيستها تا ترتسكيستها در مسكو يا پكن، در كانادا يا ريشدار و بي ريشها، عينك دار و لنز دارها، در حقيقت در حال غوطه وري در مجاز ناشي از بحران و رفتن بسمت مجاز جانشين، يعني طَي مسافت بين دو دوره تحولي تاريخي و ساختن و سوار شدن وسيله بعدي هستند.

نظر 1

سياست

نگرانی اصلاح طلبان از آیندە

فرخ نعمت پور

بی گمان نگرانی اصلاح طلبان از وضعیت جاری خودشان موجە می نماید. زیراکە چە در عرصە چینش کابینە دوازدهم و چە در عرصە استانداری ها، با توجە بە نقش بی بدیل آنها و بدنە اجتماعی اشان در پیروزی روحانی، سهم آن چنانی از قدرت و مدیریت کلان کشور نبردند.

احزاب و سازمانهای سیاسی

ژانی تو . ژانی منه

بروز همدردی در هنگام فاجعه ای، مرهمی است بزرگ و دارای شأنی سترگ که بر کس پوشیده نمی ماند؛ اما نمی توان نادیده انگاشت که در مرتبت احساسِ صِرف است و گو این که تا فاجعه ای دیگر فرصت بروز نمی یابد. زین حیث، بایسته است تا از این احساس صِرف گذر نمود و همدردی را با برساختن اندیشه ای همراه نمود تا پایه ی شایسته ی اخلاق جمعی قرار گیرد.

مسائل چپ

کنفرانس‌های بین‌المللی پکن و مسکو به مناسبت یکصدمین سالگرد انقلاب اکتبر

سعید رهنما

امسال، به‌مناسبت یک‌صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، کنفرانس‌های متعددی در سرتاسر جهان برگزار شد. در یادداشت حاضر، گزارش مختصری از دو کنفرانس مهم بین‌المللی در پکن و مسکو را می‌خوانیم ...

دیدگاه‎ها

به کچا می رویم ؟

صادق شکيب

کتاب و نشریه علمی آشنایی نداریم. ولی بی محابا خود را دانشمند می نمایانیم و طرفدار پروپا قرص علم و فرهنگ. نمی توانیم نام چهار پنج نویسنده ی معاصر کشورمان را ذکر کنیم، ولی برای اظهار فضل می توانیم چند بیت از اشعار حافظ و سعدی را دم بریده بدون آن که معنای آن را بدانیم، ربط و بی ربط طوطی وار به مخاطبی که به چنگ می آوریم، بگوییم.

جامعه مدنی

همدردی وهمبستگی مردم،. زلزله را شرمنده کرد

یداله بلدی

سرزمین ما در اسارت گزمگان، عوام فریبان و آقازادە ها ست و مورد تعدی و غارت قرار دارد. اما این همە بیداد و ستم هنوز نتوانستە است احساس نوعدوستی و همبستگی ملی را از مردم سلب کند.
زلزلە فاجعە باری کە در استان کرمانشاهان روی داد و صحنە های دلخراش و تکان دهندە آن کە در رسانە ها پخش شد، تاثر و حس همدردی عمیقی را بر مردم بر جای نهاد و موجب شد تا مردم با یک خیزش ملی روحیە همبستگی و همدردی شان با هموطنان آسیب دیدە از قهر طبیعت را بە نمایش بگذارند و...

زنان

شناخت و کنش مشارکتی با حساسیت جنسیتی

مجموعه مقالاتی در باب مشارکت و جنسیت

ترجمه مجموعه مقالات حاضر، گامی اولیه برای دسترسی بیشتر به برخی منابع مستقل و با مشارکت، «در این زمینه است. توافق در مورد ترجمه این منابع در جریان کارگاهی آموزشی با عنوان» حق محور «و» از پائین «رویکردی در بهمن» انجمن زنان سورا «که توسط» آگاهی جنسیتی و توانمندسازی زنان ۱۳۹۴ برگزار شد، حاصل شد.

کارگری

هشدار5 سندیکای فرانسه نسبت به خطرمرگ محمود صالحی

یک سندیکالیست در خطر مرگ

ما، سندیکاهای فرانسه، لغو محکومیت های غیرعادلانه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، به خصوص رضا شهابی و اسماعیل عبدی، را خواستاریم.

بولتن کارگری

بولتن کارگری شمارۀ 211

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دراین شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تشدید سرکوب فعالان کارگری، نشانە نگرانی از برآمد جنبش کارگری است؛
از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش سوم)
- اعلاميه مشترک: به ياری زلزله زدگان بشتابیم!
تسليت به مردم ايران و آسيب ديدگان زلزله؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم ( بخش نهم)
- -اطلاعیه: بیانیه شش تشکل مستقل کارگری در دفاع از محمود صالحی: عزم راسخ در مبارزه علیه ستم و بی عدالتی
- یادداشت منتخب: تهدید به جان محمود صالحی را تحمل نخواهیم کرد
- گزارش: تهران؛ از نگاه کودکان کار
- تیتر اخبار

جهان امروز

چپ و یهودی‌ستیزی

رضا جاسکی

آیا کشور اسرائیل حق حیات دارد؟ این یکی از مواردی است که در مورد خودِ پرسش اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی با طرح چنین پرسشی قصد مقابله باسیاست‌های کشورهایی چون ایران را دارند، اما در اصل طرح چنین پرسشی اشتباه است. در طول تاریخ کشورهای بسیاری وجود داشته‌اند که امروز دیگر نشانی از آن‌ها وجود ندارد و هیچ‌کس خواهان احیای آن‌ها نیز نیست.

محیط زیست

حقایق زشت در بارۀ تغییرات محیط زیست

آنچه آنها از شما پنهان می گذارند

جلوگیری از جریان دی اکسید کربن به آتمسفر دیگر کافی نیست. حال دیگر باید آن را از آتمسفر زدود. در واقع گرفتن CO2 از اتمسفر آلترناتیوی برای انتشار کمتر گازهای گلخانه ای نیست، بلکه اقدامی فی النفسه ضرور است. اگر سیاستگزاران امکان کربن زدائی را جدی نگیرند، وعده های پیمان پاریس پوچ تر خواهند نمود.
کار آنلاین

گوناگون

"بیست و چهارمین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن

پوستر و برنامه‌ی "بیست و چهارمین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن" را تقدیم می‌کنیم

هنر و ادبیات

ترجمه در ادبیات چین تا پیش از انقلاب و مائو

علیشاە سلطانی

لین شو(1852-1924) مترجم معروف چینی در طول عمر خود حدود 180 اثر ادبی اروپایی را به زبان چینی ترجمه نمود از آنجمله بعضی ازآثار موپاساد، وایتمن، لردبایرون، ارسطو، شکسپیر، دانته، بالزاک، زولا، فلوبر، ایروینگ ،هاگارد، داودسون، سلر، هاروی، کیتس، هاویتمن، گالس، و رثی.

شعر

می بینی باز دلم لرزید!

به کردستان که هنوز اندوه بر دل دارد
رحمان

روا نبود،
این گُسلِ نا پیدایِ
نابهنگام
همچون اژدهایی عظیم دهان
بگشاید و...
اندوه بر اندوه -
عزا بر دلهای مجروح بیافزاید