اقتصـاد

دکتر حسین راغفر

آنچه امروز در حال انجام است فاقد پشتوانه نظری و یک چارچوب منطقی و علمی است. اشکال اساسی این است که در شرایط کنونی طرحی وجود ندارد و تنها یک قانون هدفمندی وجود دارد که آن هم محصول چانهزنی دولت و مجلس و فاقد پشتوانه منطقی است و توجهی به تجربیات عملی سایر جوامع و دستاورد های علمی جدی علم اقتصاد ندارد.

فریبرز رئیس دانا

آنچه در زیر می خوانید تحقیقی است كه آقای فریبرز رییس دانا در مورد كارگران كشاورزی انجام دادهاست. اكنون كه مساله هدفمند كردن یارانهها شروع شده است و فریبرز رییس دانا، این یار همیشگی كانون مدافعان حقوق كارگر، به علت مخالفت آشكار وشجاعانه با این طرح خانمانبرانداز برای كارگران و زحمتكشان، در زندان به سر میبرد، انتشار این مطلب ما را با زندگی بخش دیگری از مردم آشنا میكند.

حسین اسدی

از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید

آقای احمدی نژاد دست شما و نظام جمهوری اسلامی پیش مردم ایران رو شده است، مردم دیگر از وعده های طلایی شما و سایر مسئولین جمهوری اسلامی که سرابی بیش نیستند خسته شده، از طلا بودن انقلاب شما و نظام شما پشیمان گردیده اند. بنابراین مرحمت فرموده آنها را مس کنید و تا دیر نشده مملکت را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم واگذار نمایید.

نظر1
شادی آذری

در عین حال که احیای اقتصادی جهان هنوز به طرز دردناکی کند پیش میرود، در هفتههای اخیر شاهد مداخله طیف وسیعی از کشورها، از ژاپن گرفته تا کلمبیا، در قیمت ارزشان بودهایم. این اقدام کشورها با این هدف صورت می گیرد که از افزایش قیمت ارزها تا حدی که کالاهای صادراتی آنها را گران میکند، جلوگیری شود.

مایکل رابرتز
ترجمه از:
آرمان پویا ن.بنقل از میلیتانت

با این همه، در حال حاضر نرخ فقر رسمی به بالاترین سطح خود از سال 1994 به این سو رسیده است، و هر چند هنوز به سطوح اوایل دهۀ 1980 نرسیده، امّا چندان هم از آن فاصله ندارد. در حقیقت، نسبت افراد فقیر به کلّ جمعیّت، بسیار نزدیک به همین نسبت در 30 سال پیش است. اگر به جای این نسبت، به ارقام مطلق فقر نگاه کنیم، می بینیم که طی این دوره، قریب به 15 میلیون نفر به شمار فقرا اضافه شده اند؛

براین اساس، دولت با وجود هزینه کرد 256 هزار میلیارد تومانی در٤ سال گذشته از اول مرداد ٨٤ تا آخر مرداد ١٣٨٨، بدهیهای سنگینی به سازمانها، شرکتها و کشورهای خارجی دارد که رقم دقیق این بدهیها به بیش از ١٤٠ هزار میلیارد تومان میرسد، و با روند فعلی پرداخت این بدهیها بیش از دە سال طول میکشد.

کنت لوند
ترجمه از:
صادق کار

چین اینک از لحاظ اقتصادی با جلو افتادن از آلمان به قدرت اقتصادی دوم جهان تبدیل گردیده و طبق برآوردهای انجام شده، در سال ٢٠٣٠ اقتصاد آمریکا را نیز پشت سر خواهد نهاد. قبل از این که چین تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان گردد، برزیل نیز با پشت سر نهادن انگلستان و فرانسه تبدیل به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد.

ترجمه از:
صادق کار

هدف ما این است که با بکار گرفتن سود سرمایه گذاریهای این صندوق در بودجه سالانه دولت، در زمانی که نتوانیم از طریق مالیاتها بودجه سالانه را تامین کنیم، رشد و توسعه اقتصادی پیوسته و موزون کشور را حفظ نماییم.

سیدابراهیم علیزاده

... تاکنون دولت ها در ارائه نرخ بیکاری توجه ای به نرخ بیکاری گروه هایی چون 15 تا 24 ساله ها که همیشه طی 30 سال اخیر بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعلام شده، بوده است، ندارند. این گروه همان هایی هستند که متقاضیان ورود به بازار کار محسوب می شوند و حجم عمده آن ها هم همان فارغ التحصیلان دانشگاهی محسوب می شوند.

بدهی 127 هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد به بانکها، شرکتها و کشورهای خارجی

مجموع بدهیهای دولت احمدینژاد حدود 127 هزار میلیارد تومان است، درحالی که بودجه امسال حدود 60 هزار میلیارد ریال کسری دارد؛ یعنی مصارف دولت بیش از درآمدهای آن است که به این ترتیب دولت نه توان پرداخت بدهیهای خود را خواهد داشت و حتی به فرض نداشتن بدهی، توان کنترل درآمدها و مخارج خود را نیز ندارد.

رشد اقتصادی ایران در سال 87؛ 0.5 درصد بوده است، در حالی که این رقم بناست در پایان برنامه پنجم توسعه به 8 درصد برسد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی این آمار را اعلام نموده است که سعی کرده تا با قیاس این آمار با کشورهای پیشرفته، آن را موجه جلوه دهد. حال آن که چنین قیاسی مبنای صحیحی ندارد.

صاحبنظران اقتصادی در سمینار یکروزه همایش بهرهوری و برنامه پنجم توسعه بررسی کردند

نیاز به ایجاد سالانه یك میلیون شغل، ورود موج جمعیتی جدید به بازار كار و موضوع ازدواج جوانان چالشهای آینده اقتصاد ایران معرفی شد.

احمد طباطبایی

البته میزان واقعی نقدینگی در ایران به واقع بر همگان پوشیده است. ناراستی حکومت با مردم و ترس حکومت از آگاهی مردم از بحران اقتصادی در راه، باعث شده است تا سران دولت با این موضوع نیز به گونه ای به صورت "امنیتی" بر خورد کنند تا جایی که روزنامه های وابسته به جناح اصولگرا میزان رشد نقدینگی در کشور رارقمی معدل بیست و یک درصد عنوان می کنند.

محسن رنانی

طرح هدفمند کردن یارانهها تنها تا مرحله شناخت بیماری خوب پیش رفته است. بنابراین من تا مرحله شناخت بیماری، با آنچه که دولت می گوید، موافقم. اما آنچه که مساله اصلی ماست مراحل بعد از شناخت بیماری است. بعد از مرحله شناخت بیماری، چهار مرحله یا شرط وجود دارد که اگر آنها به خوبی دیده نشوند شاید جواب مناسبی از سیاست هایمان نگیریم، و به نتیجه مطلوبی نرسیم.

ترجمه از:
آرش برومند

گفتگوی نشریه ی آلمان با نوربرت والتر رییس بخش اقتصادی بانک آلمان و المار آلتفاتر کارشناس مارکسیست امور سیاسی. والتر چند سال پیش از بحران کنونی، کتابی با عنوان «رشد بیشتری برای آلمان» را نوشته و آلتفاتر کتابی درباره «پایان آن نوع سرمایه داری که ما می شناسیم» منتشر کرده است. این دو به پرسش های دی سایت در باره ی بحرانی کنونی سرمایه داری پاسخ داده اند ...

احمد طباطبایی

آقای رئیس جمهور در اعلام برنامه های آتی اش دم از ایجاد صنایع کوچک و بزرگ می زند و از فرصت های شغلی سخن می گوید اما مطبوعات داخلی ما هر روز از ورشکستگی واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ خبر می دهند و جمعیت جوانان بی کار ما هم هر روز بیشتر از دیروز می شود، چگونه می توان این دروغ های کلان را باور کرد؟

فریبرز رئیس دانا

ایجاد توهم پولی نظریهای است كه میگوید چند درصد افزایش درآمد پولی نزد تودهها مقبولیت بیشتری دارد تا درصد بیشتری كاهش در هزینههای واقعی ایشان. با اینگونه سیاستهای دولت، مردم چند درصد قوهی خرید واقعی از دست میدهند و درصد به مراتب كمتری پول میگیرند و خوشنود میشوند.

میزگردی با حضور فریبرز رییس دانا و محمد مالجو

رییس دانا: "... سرمایه داری میلیتاریستی در واقع نیازها و ضرورتهای خاص خودش را داشت که یکیشان حذف یارانه ها بود. آرزوی سرمایه داری نولیبرال و نومحافظه کار (در آخر الگوی دولت احمدینژاد) حذف یارانه هاست. "

مالجو: "محوریترین هدف سیاسی دولت نهم را میتوان تلاش برای ارتقای طبقاتی بخش کوچکی از طبقه سیاسی حاکم دانست که تا پیش از دولت نهم نه در رأس بلکه عمدتاً در میانۀ هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند... "

جواد طالعی

وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرده که لایحه هدفمند کردن یارانهها از سه ماه دیگر اجرا میشود. محمود احمدینژاد از حذف چند صفر اسکناسها خبر داده است. کارشناسان اقتصادی، ۴۰ درصد تورم را برای ایران پیشبینی میکنند.

اردلان صیامی

گمان طراحان این است که سپاه با کسب مالکیت میدان نفتی میتواند با شرکتهای خارجی(اکثرا شرقی ها) به شرط آوردن سرمایه شریک شود. این همان قالب قرار دادهای مشارکت در تولید است که در زمان شاه اجرا میشد ولی در 30 سال گذشته دولتمردان جمهوری اسلامی آن را استعماری دانستند، ولی امروز توسط سپاه مجاز اعلام شده است.

صفحه‌ها