تسليت

روز دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ آخرین روز وداع با مادر عالم تاج کلانتری، مادر بیژن جزنی و خواهر سعید و منوچهر کلانتری بود. مراسم یادبود او در روز ۲۸ بهمن برگزار خواهد شد ...

او، مادری مبارز و مقاوم در مقابل بیدادگری های حکام بود و با سرافرازی در نود و سه سالگی در تهران با زندگی وداع کرد.

مادر لطفی و جمعی از مادران در رابطه با درگذشت مادر بیژن جزنی

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با کمال تاسف اطلاع یافتیم، خانم عالمتاج کلانتری نظری، مادر رفیق فقید، زنده ياد بیژن جزنی، روز گذشته در تهران جهان را به درود گفته است

شورای سردبیران کار آنلاین

با تأسف بسیار از خبر درگذشت مادر گرامی همکارمان، رفیق نکوکار، مطلع شدیم. شورای سردبیران نشریه کار-آنلاین...

درگذشت برادرمان – زنده یاد خسرو کریمی، فرصتی شد تا بار دیگر محبت های ارزشمند همه یاران را به دیده بنشینیم. از همه عزیزانی که در روزهای گذشته چه با حضور در مراسم خاکسپاری، چه با درج آگهی تسلیت در چند رسانه وزین جمعی و یا ابراز همدردی در چندین میلینگ لیست، و چه از طریق تلفن و یا ایمیل لطف کرده و ما و خانواده ما را زیر پوشش مهربانی های خود گرفته اند، صمیمانه سپاسگزار هستیم.

همچنین شهادت فرزند برومندش بانو هاله سحابی راکه درمراسم تشییع جنازه پدر ارجمندش به وقوع پیوست را به خاندان محترم سحابی وبه همه ملت حق شناس ایران تسلیت عرض میکنیم ویاد ونام آن بزرگان را گرامی میداریم .

به خانواده محترم دکتر سحابی می گویم، شما تنها نیستید زيرا مردم ايران و ديگر ملل شريف دنيا با شما خواهند بود، به آنها مي گويم، هاله اولین ايراني آزاده اي نبوده است که بدست این جلادان کشته شده، اما امیدوارم که آخرین باشد.

مهوش علاسوندی، مادر محمد و عبداله فتحی

عزت الله سحابی مبارز سرسخت راه آزادی و دموکراسی و مدیر مسئول مجله ایران فردا که زندگی خود را وقف آرمانهای ملی، آزادیخواهي، استقرار حاكميت ملي، رفاه مردم ایران، اعتلای علمی و فرهنگی و حکومت قانون کرده و در این رهگذر پانزده سال روزگار خود را در زندان و شکنجه و سالها ناامنی شخصی و حرفه ای گذرانده بود، در سن هشتاد و یک سالگی جهان را بدرود گفت.

لقا اردلان، الاهه اميرانتظام، عباس امیرانتظام، محمد اویسی، داود هرمیداس باوند...

در گذشت مهندس عزت الله سحابی برای همه مبارزین راه آزادی ایران بسیار تآسف انگیز است. مرگ عزت الله سحابی یاد آور دردناک زندان و شکنجه و زندگی خالی از امنیتی است که نظامهای استبدادی برای مبارزین و معترضین شان میسازند

جمعی از فعالین سیاسی بمناسبت درگذشت مهندس عزت الله سحابی و هاله سحابی

شورای سردبیران کار آنلاین

با تا ثر و اندوە فراوان اطلاع یافتیم کە آقای عزت الە سحابی یکی از مبا رزان سرشناس سیاسی ایران کە حدود شش دهە سابقە فعالیت سیاسی و اجتماعی داشت و در این مدت بە خاطر فعالیتهایشان متحمل رنج و محرومیت های بسیاری شدە بود، در نیمە شب، ٩ خرداد ١٣٩٠، درسن ٨١ سالگی در تهران در گذشتە است

شورای سردبیران کار آنلاین

شورای سردبیران کار آنلاین ضمن اظهار تاسف و تا ثر فراوان از در گذشت زندە یاد ناصر حجازی، فقدان ایشان را بەخانوادە، آشنایان و دوستداران این قهرمان نکو نام و مردمی کشورمان تسلیت می گوید و خودرادرغم آنان سهیم می داند

رفيق هدایت رفعتی در ۳۰ ديماه (۱۹ ژانويه) بر اثر سکتە قلبی در تهران درگذشت و با مرگ نابهنگام خود، غم عمیقی را در میان خانوادە، خویشان و دوستان خود بجاگذاشت.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با تأسف از درگذشت آقای داریوش همایون مطلع شدیم. داریوش همایون از چهره های سرشناس نیروهای اپوزیسیون و چالشگر فکری طیفی از نیروهای سیاسی کشور بود.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ما نیز از پرواز نابهنگام این پرنده مهربانی به سختی متاثر و تیر خورده ایم. هم اندوهیم با یکدیگر دربی حاصل ماندن نبرد بد فرجام و جانکاهی که او با عفریت شوم پیش برد. با دلی درد آمده از زخم شیارعمیق داس بر خرمن زندگی.

گروه کار روابط عمومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

او به ايجاد جهانی انسانی وتغيير مناسبات نابرابر حاکم بر روابط انسان ها باور داشت وتا واپسين لحظات عمرخود با قلم واقدام فعالانه در راه روشنگری، آگاه سازی جامعه وبسيج نيروی آزادی و عدالت کوشيد. منصورخاکسار مبارز قديمی جنبش چپ ايران ، در جنبش فدائی و چپ دمکرات ايران جايگاه شايسته ای دارد.

کانون مدافعان حقوق کارگر

این ضایعه را به همسر گرامی او ، خانواده و دوستانش تسلیت می گوییم و آرزومند ادامه ی راه او برای بهزیستی مردم و كارگران هستیم.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مطلع شديم که خانم رباب حبالوطنی مادر رفيق زنده ياد صمد اسلامی در شهر تبريز در روز ۱۰ بهمن درگذشت.

او داغ فرزندش صمد اسلامی را بر سينه داشت که جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به جوخه اعدام سپرد.

فاطمه ملک (مادر محسنی)، بانویی بزرگوار و در شمار مادرانی بود که عشق و عاطفهی لطیف مادرانهی آنان، حصارهای بلند زندانهای دو رژیم را شرمسار کرد.

ما با یاد او و نیرو گرفتن از اراده ی خلل ناپذیر مادر محسنی، به مبارزاتمان برای دفاع از حقوق از دست رفته مردم میهنمان، برای آزادی، برای دموکراسی و عدالت اجتماعی، همچنان پای خواهیم فشرد.

اکنون مادری را از دست داده ايم که آخرين چهل سال حيات وی يا در جلو درب زندانهای دو رژيم گذشت، يا بر سر مزار فرزندش و آن ديگر فرزندان مردم در خاوران و يا اندوه و حسرت در خارج از کشور.

صفحه‌ها