کنگره‎های سازمان

گروه کار رسانه ها

ما نیز به عنوان دوستان شما در حزب دمکرات کردستان ایران با اعتقاد راسخ و باور عمیق اصول و مبانی مشترک مبارزاتی، بر همکاری و هم اندیشی تمامی سازمانهای سیاسی مبارز و آزادیخواه در ایران تا تحقق کامل مطالبات بر حق و انسانی همه ایرانیان تأکید می ورزیم.

گفتگو با رفیق بهزاد کریمی در جريان برگزاری کنگره دوازدهم.

گروه کار رسانه ها

گفتگو با رفقا فريدون احمدی و هرمز باقرپور در جريان برگزاری کنگره دوازدهم

گروه کار رسانه ها

گفتگو با دکتر حسن زهتاب، عضو شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

سالهاست کە سازمان شما و حزب ما و چند سازمان و حزب دیگر، همگام و دوشادوش هم برای ایجاد یک چتر فراگیر دمکراسیخواهی کە وحدت مبارزاتی نیروهای دمکرات و آزادیخواە اپوزیسیون ایرانی علیە جمهوری اسلامی را بە سطحی ارتقاء دهد کە بتوانند بعنوان یک آلترناتیو سیاسی پا بە میدان بگذارد، مبارزە و تلاش می کنیم.

ایران امروز که با انواع شکافهای دیرین نظیر شکاف سنت و تجدد و شکافهای رو به افزون کنونی مانند شکاف نسل ها و شکاف بین ثروت و فقر روبروست، بی اندازه به یک نیروی چپ رفرمیست با کارپایه سیاسی، اجتماعی ـ اقتصادی مناسب نیاز دارد تا به جامعه ای متعادل و امروزی تبدیل شود.

شکل دادن به راهکارهای موثر در جنبش دمکراسی خواهانۀ کشورمان و تلاش برای تاثير گذاری در تحولات جامعۀ ايران، وظايف سنگين و پيچيده ای را در برابر همه نیروها قرار مي دهد. اميدواريم که کنگره شما بتواند تصميماتی راه گشا در اين راستا اتخاذ نمايد.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سازمانی سوسیالیستی، یک همرزم خوب برای ما در مبارزه در راه دمکراسی، عدالت اجتماعی و پایان حاکمیت دینی در ایران است. سازمان شما همواره همبستگی و همکاری حزب چپ سوئد را با خود خواهد داشت.

کمونیستهای فرانسه حمایت خود را از این جنبش مشروع که آینده ایران را ورق می زند، اعلام می کنند. ما از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر همبستگی خود را با سازمان شما و نیز همه نیروهای دموکرات و ترقیخواه ایرانی و کردهای ایران اعلام می داریم.

ما بر این باوریم که ریشه کنی بیماری مزمن ستم ملی و نژادپرستی و عرب ستیزی همبستگی همه ملیت های ایرانی و استقرار یک نظام دموکراتیک، پلورال و فدرال امکان پذیر است. ما از سازمان شما به عنوان یک سازمان دموکراتیک انتظار داریم در این مبارزه یار و یاور ما باشید.

جوانان عرب در ١٥ آپریل امسال نیز برای دفاع از کرامت انسانی خود، در گوشه گوشه ی سرزمین آبا و اجدادشان به میدان آمدند، و در این کارزار خواهان پشتیبانی سازمان عدالت طلب فدائیان خلق ایران اکثریت هستند.

امری که باید بیش از همه توجه نیروهای ترقی خواه جامعه را به خود جلب کند، در پیش گرفتن سیاست های هماهنگ و واقع گرایانه یی اند که ادامه حضور توده ها در میدان مبارزات سیاسی روز میهن مان را امکان پذیر و آسان می سازد.

کار آنلاین

پس از تعیین نظر کنگره در مورد جزئیات طرح سند سیاسی، کلیات سند به رأی کنگره گذاشته شد. نتیجه آرا در مورد سند سیاسی به قرار زیر شد: 92 درصد موافق، 5/1 درصد مخالف و 5/6 درصد ممتنع. چنین درصد بالائی از موافقان حول یک سند سیاسی در کنگره های سازمان بی سابقه بوده است.

اکنون فقط موافقت با وحدت کافی نیست، وجود اراده ای برای اجرای آن نیز، ضروری است. پیشنهاد ما این است که شما شرکت کنندگان در کنگره ساز و کار های لازم برای تسریع وحدت را پیش بینی کرده و به شورای مرکزی سازمان خود و هیات منتخب آن اختیارات لازم را برای تصمیم گیری و اجرای آن، واگذار نمایید.

باید دست هم گیریم و با کمک هم کشورمان را از زیر سلطه مستبدان دینی رها سازیم، و فقر و فاقه و فساد و اختلاف طبقاتی را از جامعه خود پاک نموده و نظام مردم سالاری و دادگری را جایگزین آن گردانیم، تا مورد لعن و نفرین نسل های آینده قرار نگیریم.

به باور ما هر گامی که این سازمان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در پیشرفت پروژه های صلح، جدایی دین و دولت، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بردارد، می بایست بدور از هر گونه تنگ نظری و تعصبی توسط دیگر نیروهای دمکرات و به ویژه نیروهای جمهوری خواه و لائيک ايران با استقبال روبرو گردد.

کار آنلاین

برگزاری میزگرد یا سمینارهای تماتیک حدوداً دو ساعته در پایان وقت رسمی کنگره به تدریج به رسمی پایدار در کنگره های سازمان تبدیل می شود. میزگرد سازمان یافته برای سومین شب کنگره به موضوع خشونت علیه زنان، از جمله در سازمانهای سیاسی اختصاص داشت.

امروزە ضرورت همکاری میان نیروهای چپ و سوسیالیست در منطقە بیشتر احساس می شود. زیرا چنین مناسباتی می تواند هم بە امر تبادل تجارب کمک کند، و هم می تواند راهگشای کمک متقابل این نیروها بە همدیگر در عرصەهای گوناگون باشد.

ما بر این اصل اعتقاد داریم که یاری و پشتیبانی شما از مبارزات بر حق اقوام و ملیت های ایران، از ضروریات راه رسیدن به دمکراسی و براندازی نظام دیکتاتوری ایران است، و یقین داریم که با کمک شما و دیگر نیروهای خواهان برابری، آینده یی روشن را در فردای نظام سیاسی ایران ورق خواهیم زد.

ما بر این باوریم که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با دارابودن قدمت سیاسی و مبارزاتیش در این راستا از توان و پتانسیل قابل تو جهی برخورداربوده و همین نیز مسئولیت این سازمان را بیش از پیش سنگینتر نموده است.

صفحه‌ها