سخن روز

فرخ نعمت پور

گفتە می شود انقلاب ایران در سال ٥٧ در پی کسب استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بود. بعد از بە قدرت رسیدن جناح مذهبی در انقلاب و تثبیت تدریجی پایەهای آن، امر استقلال بە نتیجە رسید، اما کماکان ایران با معضل کسب آزادی و عدالت اجتماعی روبروست.

فرخ نعمت پور

اخیرا در فضای اینترنتی خبری تحت عنوان "عامل کشتار بی رحمانه یک سنجاب ایرانی در جنگل‌های بلوط بانه دستگیر شد" منتشر شدە است. در این خبر آمدە کە نیروهای یگان محیط زیست بانە در حین گشت و کنترل جنگل های بلوط این شهرستان، شخصی را بازداشت نمودەاند کە از طریق آتش زدن درختهای بلوط، سنجابها را از درختان بیرون کشیدە و بە منظور مصرف خوراکی گلوی آنان را بریدە است.

محمود میرمالک ثانی

زندگی شاید

یک خیابان درازست که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد

زندگی شاید

ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه میاویزد

زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر میگردد

 زندگی شاید افروختن سیگاری باشد ، در فاصلهء رخوتناک دو

همآغوشی

یا عبور گیج رهگذری باشد

که کلاه از سر بر میدارد

و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید "صبح بخیر"

سیامک سلطانی

امروز مهلت نام نویسی در انتخابات مجلس دهم پایان یافت و براساس گزارشات رسانه‌ها، با استناد به گفته مقیمی، رییس ستاد انتخابات کشور بیش از یازده هزار نفر، برای راهیابی به مجلس و بیش از 800 نفر برای مجلس خبرگان، ثبت‌نام کرده‌اند. واکنش‌ها در قبال رقم اعلام شده متفاوت بودند؛ از ابراز شگفتی برخی مسئولین وزارت کشور تا ابراز تاسف جنتی. اما آنچه که قابل توجه است، رشد آگاهی مردم از نقش «صندوق رای» در ابراز «نه» آشکار به جریان حاکم و ایجاد امکان برای توقف سیاست‌های مخرب آن و تغییر در کشور است.

محمود میرمالک ثانی

نهادهای استصوابی و ارگان های نظامی - امنیتی گرد آمده بدور ولایت فقیه بخوبی آگاه‌اند که بدون محوریت علی خامنه ای در این مقام، براحتی دستاویزی برای مشروعیت شرعی بخشیدن به سیاست های سرکوبگرانه خود علیه مردم  و چپاول ثروت ملی کشور نخواهند داشت. ازاین رو تمام تلاش خود را بخرج می‌دهند تا ثقل قدرت (ولایت فقیه) را از گزند حذف و یا شورائی شدن محفوظ بدارند.

شدت یافتن خشونت لفظی (سیاسی) میان طرفداران ولایت فقیه و منتقدان آن بدون آنکه نامی از یکدیگر برده شود خود نشانه ایست از وضعیت شکننده این مرجع حکومتی.

محمود میرمالک ثانی

درک ارسطو از سیاست بعنوان علم براین باور استوار است که سیاست بطور کلی موضوع عمل است. لذا ارسطو سیاست را پهنه ای عملی وپراگماتیستی می شمرد و بر این باور است که سیاست ورز موفق کسی است که قادر باشدهم بطور عقلایی اوضاع را تحلیل کند و هم بتواند با آزمودگی و چیره دستی و بموقع دست به تصمیم گیری زده و در عمل گره گشایی کند و راه خویش را بگشاید. یک معیار مهم سیاست ورزی از نظر ارسطوکسب موفقییت و پیروزی در دسترسی به اهداف سیاسی است.

محمود میرمالک ثانی

واژه «اضمحلال اخلاقی» تنها تعریف ساده ای است از آنچه که امروز در جامعه می گذرد. مسخ شدن انسانیت را می‌توان در لابلا و سطوح  مختلف جامعه دید. در کوچه و خیابان- خانه ومدرسه- دوائر دولتی و بخش خصوصی و از همه درد آورتر در مراکز درمانی و پزشکی، جائی که بیشتر از هر جای دیگر بایستی سمبلی باشد برای نشان دادن چهره انسانیت.

عفونت اخلاقی- سیاسی حاکم بر جامعه تنها هنر سوداگرانه ای میشود برای حفظ حاکمیتی که سلامت روانی جامعه را دیرگاهی است به مسلخ برده است. تا از این ره انبانی سازد برای ادامه حیات خویش.

فرخ نعمت پور

خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای را با آیت‌الله مومن عضو فقهای شورای نگهبان و مسئول برگزاری آزمون از نامزدهای خبرگان انجام داده است. در خصوص موقعیت رهبری در نظام جمهوری اسلامی، وی می گوید:

"واقعیت این است که وظیفه خبرگان رهبری تعیین رهبر نظام و معرفی آن به مردم است. بعد از تعیین رهبری هم خبرگان باید نسبت به اعمال رهبری نظارت داشته باشند چراکه اساس کار نظام اسلامی ما به وجود رهبر معظم انقلاب وابسته است."

اما بلافاصلە چند سطر زیرین در همان مصاحبە می گوید:

محمود میرمالک ثانی

آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌توان از جمله شخصیت های سیاسی و مطرح ایران دانست. توانائی تاثیر گذاری بر روی افکار عمومی و قدرت هماهنگ کردن نیروهای معتدل و حتی اصلاح طلب را بایستی یکی از ویژگی‌های قوی و نادر وی بشمار اورد. اما آنچه که مانع تبدیل شدن وی به قهرمان و یا ناجی ایران میشود همانا محافظه کار بودن و نیز تعلق خاطر عمیق ایشان به حفظ نظام جمهوری اسلامی است. او بخوبی می‌داند رادیکالیزه شدن اعتراضات و مطالبات مردم به معنای پایان عمر نظام خواهد بود، یا حداقل نتیجه آن‌چیزی نخواهد شد که خواست قلبی وی باشد.

محمود میرمالک ثانی

توسعه یک کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و نیزدر بخش مدیریتی بدون مشارکت فعال زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند امکان‌پذير نخواهد شد. امری که از سوی محافظه کاران و بخصوص بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد در مقام رئيس‌جمهور،  در سال ۸۴ و نیز حمایت قاطع علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران  از او، سیاست زن زدائی از دانشگاه‌ها ونيز دیگر مراکز اجتماعی تبدیل به سياست عمده علمای محافظه کار شد و در نهایت  شکل سازمان یافته تری بخودش گرفت.

محمود میرمالک ثانی

طرح مصوب مجلس نمایندگان آمریکا را بایستی شگردی تازه از سوی آمریکا در تحریم ایران قلمداد کرد. این طرح گام اولیه ای است در اتخاذ تصمیمات بعدی با هدف تحت فشار قرار دادن رهبری جمهوری اسلامی ایران در همسوشدن با سیاست های آمریکا در منطقه خاورمیانه بعد از توافق (برجام) می باشد.

فرخ نعمت پور

اپوزیسیون سوریە در عربستان سعودی جهت رسیدن بە یک تفاهم در روند سیاسی پیش رو برای حل بحران سوریە، دور هم جمع شدند. این امر بە ابتکار عربستان سعودی شکل گرفت. در این نشست، نیروی اصلی مناطق کردنشین سوریە یعنی حزب دمکراتیک خلق و یگانهای مدافع خلق YPG بە این نشست دعوت نشدند و بجای آنان افرادی از شورای ملی کردهای سوریە دعوت شدند کە از احزابی تشکیل شدەاند کە بە حزب دمکرات کردستان عراق نزدیکند.

محمود میرمالک ثانی

طرح زندان ابد بجای اعدام برای قاچاقچیان غیر مسلح که از سوی بخشی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه گردیده است را بایستی مثبت ارزیابی کرد و از آن حمایت نمود. این طرح می تواند آغازی گردد برای گامهای بعدی در ممانعت و جلوگیری از اجرای حکم اعدام برای دیگر جرائم.

فرخ نعمت پور

هنگامیکە خبر جانباختن اولین فرزند خانوادە آمد، مادرم تا مدتهای مدید با صدای بلند نماز می خواند، هنگامیکە خبر دومین آمد، مادرم در درون باغ در خود فروریخت و بیهوش شد، و هنگامیکە خبر سومین آمد روی کف اتاق شروع بە غلتیدن و زوزه کشيدن کرد، درست مانند یک ماده گرگ. اما در تمام آن سالهائی کە خبر دوری از وطن اولین و دومین را شنید، تنها بە نشستن در کنج خلوت خود در درون خانە بسندە کرد و گریست. بعضی وقتها پیش خودم می گفتم کاشکی آن دو نفر هم مردە بودند!

فرخ نعمت پور

هنگامی کە جمهوری اسلامی سر کار آمد، با طرح و پیگیری شعار ضد استکباری خود، شرایطی را فراهم ساخت کە هم بە قلع و قمع نیروهای مخالف در داخل کشور پرداخت و هم بە تثبیت موقعیت خود در منطقە، و البتە این دومی را نە از طریق گسترش روابط با دولتها، بلکە از طریق نفوذ در افکار عمومی عمدتا اسلامی انجام داد.

علی پورنقوی

 ۱۶۸مین اجلاس اوپک از روز جمعه 4 دسامبر در وین برگزار خواهد شد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در آستانۀ این اجلاس نامه ای به دبیرکل اوپک نوشته و در آن خواهان تعهد اعضای این سازمان به سقف تولید ۳۰ میلیون بشکه در روز شده و قید کرده است که "افزایش تولید نفت ایران به مجوز هیچ کشوری نیاز ندارد".

نامبرده روز چهارشنبه 2 دسامبر نیز گفته است که "بازگشت ما به بازار به مجوز هیچ کس نیاز ندارد."

فرخ نعمت پور

انقلاب ٥٧، نسلهای متفاوت فکری و عقیدتی را از انقلابیون وارد گود تاریخ کرد. این نسلهای متفاوت، با هم همکاری مقطعی و رقابت سالم و عمدتا ناسالم کردند و نهایتا نسل مذهبی و تئوکراتیک توانست با حذف خونبار دیگران موقعیت خود را در قدرت تثبیت کردە و بە سکاندار کشور تبدیل شود. از آن سال، سالها گذشتە است.

رضا کاویانی

 فلسطینی‌ها روزی دارند که آنرا «روز نکبت» می نامند؛ همان روزی است که کشور اسرائیل راهمراه  با توپ و تانک و کشتار و ترور فلسطینی ها بنیاد گذاشتند ودر قبال، ملتی را بدون سرزمین آواره و رها کردند. و تا به امروز،  روز نکبت معنی خود را از دست نداده است. اما معنی  نکبت که فقط به اشغال کردن سرزمین دیگران و آواره کردنشان محدود نمی شود.همین خبری که الان نقل مجالس شده است هم خبر نکبتی است:

 با منع حضور زنان نوازنده ارکستر سمفونیک تهران، اجرای کنسرت در افتتاحیه‌ رقابت‌های کشتی باشگاه‌های جهان، لغو شد.

فرخ نعمت پور

اسلام سیاسی در ابتدا یک عکس العمل بود در مقابل استعمار، اما پیروزی آن در بعضی کشورها نتیجە یک اتحاد نوشتە و نانوشتە بود میان بعضی کشورهای غربی و اسلامگرایان در میانە تضاد میان شرق و غرب. با پیروزی غرب بر شرق، اسلامگرایان اهمیت پیشین خود را از دست دادند و این بار فاز دیگری از سیاست و روابط حاکم شد کە آن هم تابع منافع و موقعیتهای خاص طرفین بود. بطور مثال در بعضی کشورها اسلامگرایان بە تقابل با غرب برخاستند و در بعضی کشورها کماکان بر مدارا. و اکنون با ظهور داعش و تعرض آن بە بعضی کشورهای غربی و تهدید امنیتی آنان، موقعیت باز وارد فاز دیگری شدە است. فاز رویاروئی سخت.

فرخ نعمت پور

طبق خبری کە در صفحە اینترنتی رادیو فرانسە درج شدە است، پس از حملات تروریستی داعش در روز جمعه سیزده نوامبر در مناطقی از پاریس، رمان "پاریس، جشن بی‌کران" نوشته ارنست همینگوی، نویسنده آمریکایی، در صدر فهرست کتب پروفروش در فرانسه قرار گرفته است. در همین خبر، ادعا می شود کە پاسخ به وحشیگری به وسیلۀ کتاب پدیده‌ای کاملاً فرانسوی است. به گفتۀ پی‌یر آسولین، نویسندۀ فرانسوی و عضو آکادمی گُنکور، پناه جستن در سنت ادبی، یکی از ویژگی‌های ملت فرانسه است.

صفحه‌ها