سخن روز

فرخ نعمت پور

اقلیم کردستان از همان ابتدای پیدایش و ظهورش در عرصە ژئوپولیتیک منطقە، هم مورد بی مهری نیروهای داخلی و پاسدار آن، و هم مورد کم لطفی نیروهای خارجی بودە است. شاید بە جز مورد مدار ٣٦ درجە کە بعد از کوچ دستەجمعی مردم کردستان عراق بعلت حمـلە صدام، کە توسط آمریکا و متحدانش ایجاد گردید، هیچ قرار و تصـمیم تاریخی دیگری، نتوانستە چنین بطور حتم و قطعی بە ماندگاری و وجود این اقلیم خدمت کند.

نظر1
فرخ نعمت پور

سایت آیت‌الله منتظری فایل صوتی سخنان وی را منتشر کرد که در تابستان سال ۱۳۶۷ در جلسه‌ای با شرکت حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) ایراد شده است. منتظری در این جلسه از جملە می‌گوید بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده، و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.

محمود میرمالک ثانی

چگونه می توان باورداشت، فردی را در ابتدا قهرمان خواند، بعد او را به ده سال زندان و تبعید محکوم کرد، و در نهایت او را پیش از به پایان رسیدن محکومیتش در خفا بدار آویخت! در کدامین قاموس چنین عرفی رقم زده شده است. جایگاه انسانیت را چگونه می توان تعریف کرد؟ چگونه می توان مسخ آدمیت را برای کودکان بازگو کرد تا بتوان آنان را به دنیایی رهنما نمود تا دیگر قابیل برادر خویش نبود.

فرخ نعمت پور

آنانی کە با دنیای پناهندگی آشنایند و عمری را در پشت درهای کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل در کشورهای مختلف بسر کردەاند، با چگونگی و کیفیت کیس و پروندەهای ارائە دادە شدە توسط پناهجویان آشنائی نسبی دارند. کیس اجتماعی و سیاسی، آن دو مجموعە و کاتەگوری اصلی هستند کە دیگر موارد می توانند بنوعی زیرمجموعە آن قرار گیرند. 
در میان ایرانیان، ما معمولا با کیس سیاسی روبرو هستیم، و البتە در جوارش مسائلی مانند ستم جنسیتی و مذهبی کە می توانند از جملە موارد عمدە دیگر باشند. دیکتاتوری، میلیونها ایرانی را از وطن راندە است.

نظر1
مرتضی صادقی

خبر اعدام تعدادی از هموطنان سنی مذهب آنهم در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به همبستگی در مقابل جنگ طلبان و خشونت ورزان نیاز دارد، دلهای دوستداران ملت و میهن را مشوش و دیدگانشان را اشکبار کرد. 
امروز شایسته است در کنار پرداختن به اعمال ضد انسانی و ضد حقوق بشری در کشور، به مقابله با جنایت و جنایتکاران ساکن قوه قضاییه و مسئولیت مسئول آن «صادق آملی لاریجانی» نیز بپردازیم. 
بر اساس «شواهد و نشت اطلاعات» قوه قضائیه بر اساس درخواست واحد اطلاعات سپاه، قرار است جهت عبرت دیگران دست به تسویه متهمین سنی مذهب در زندانها بویژه زندان رجائی شهر بزند.

فرخ نعمت پور

بە گزارش کردپرس، اخیرا در نشستی با حضور نمایندگان استان کردستان و مدیرعامل شرکت آب منطقەای کردستان طرح ها و پروژه ها، اقدامات صورت گرفته و چالش های بخش آب استان و همچنین طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتە است.
یک سری اطلاعات در این نشست مطرح شدەاند کە می توانند جالب توجە باشند: 
ـ هم اکنون هشت سد در کردستان در حال بهره‌برداری، یازدە سد در دست احداث و شانزدە سد در حال مطالعه است (این سدها عمدتا توسط سپاە ساختە و ادارە می شوند)،

نظر1
سیامک سلطانی

به گزارش ایسنا، محمدجواد لاریجانی  دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه خود با رسانه‌ها گفت: "قصاص حق مردم است نه حق حکومت/پرونده ما در حقوق بشر افتخار آمیز است."

فرخ نعمت پور

در حالیکە ایران درگیر منازعات بی پایان و غیر عقلانی در منطقە و در جهان است، و سران نظام مدام از جهاد مداوم و پیروزی محتمل و نە چندان دور می گویند، کشور از درون دارد فرومی پاشد و این فروپاشی را نە اپوزیسیون، بلکە وزیر نیروی خود نظام می گوید. 'حمید چیت‌چیان' در نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب اظهار داشتە کە" ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی در معرض تهدید است." و البتە این بار نە از طرف دشمنان خارجی، بلکە بعلت معضل آب و کم آبی در کشور.

فاکتهائی کە او می آورد جالبند:

فرخ نعمت پور

خبرها حاکی از آنند که حدود صدهزار دستگاه مربوط به تجهیزات ماهواره‌ای در مراسمی در غرب تهران با حضور محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج نابود شده است.
خود مسئولین رژیم بارها اذعان کردەاند کە درصد بسیار بالائی از مردم ایران علیرغم غیر قانونی بودن ماهوارە، از آن استفادە می کنند. هنگامی کە آمار مطرح است، بعضی ها از هفتاد درصد، و بعضی دیگر از شصت درصد می گویند.

فرخ نعمت پور

سردار سرلشگر، پاسدار محمدعلی جعفری در همایش فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی سپاه از اهمیت موضوع امنیت که کار اصلی سپاە در خلیج فارس و مرزهای جنوبی کشور است، سخن گفت. او در ادامە، از تلاش دشمنان برای ناامن سازی ایران، و از دشمنی آشکار کشوری مانند عربستان سعودی علیە ایران گفت.

فرخ نعمت پور

رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه اخیرا در جمع هوادارانش در استانبول از "خبری مهم بە مردم این کشور" گفتە، او اظهار داشتە کە می خواهد اختلافات را با كشورهای همسايه بە كنار بگذارد: "ما هر طوری كه شده به اين روند غلبه خواهيم كرد. دولت ما در حال آماده‌سازی مهمی است و جلسه شورای امنيت ‏ملی را روز چهارشنبه تشكيل خواهيم داد. بعد از آن جلسه، تصميم مهمی را اعلام می‌كنيم."

فرخ نعمت پور

بالاخرە بعد از مدتها تنش درونی میان نیروهای سیاسی موجود در ساختار قدرت ترکیە، بخشی از نیروهای ارتش برای پایان دادن بە بحرانهای جاری، و خلع ید اردوغان از قدرت دست بە کودتائی نافرجام زدند.

قبل از هر چیز باید گفت کە:

ـ اقدام بە کودتا، علیرغم روندهای نادرست جاری سیاست در ترکیە ، اقدامی درست نبود و بە حق باید محکوم شود، چنانچە خود نیروهای اپوزیسیون و مترقی این کشور نیز آن را محکوم کردە و از آن بعنوان روشی نادرست برای حل مشکلات این کشور نام بردند،

محمود میرمالک ثانی

عقلا جمع عاقل بمعنای خردمندان- هوشمندان.

قوم بمعنای گروه مردم- جماعتی از مردم- خویشاوندان.

آقای رفسنجانی در نشست خود با جمعی از مسئولین، مدیران و کارشناسان حوزه رسانه وصنعت گفت "عقلای قوم کم‌کم دارند متوجه می‌شوند که سوراخ‌کردن کشتی انقلاب همه را غرق می‌کند." من در این جستار کوتاه در پی شکافتن تغییر رفتار "عقلای قوم" نیستم، بل پرداختن به استفاده ابزاری از این دو واژه که در اهداف قدرت اند، صورت می گیرد.

فرخ نعمت پور

آنانی کە سریال 'شهرزاد' را دیدەاند حتما بە یک بخش این فیلم توجە نشان دادەاند، هنگامی کە 'بزرگ آقا' ی کلان سرمایەدار، در جواب یک افسر رژیم پهلوی آنگاە کە او سرفرازانە از طغیان خودجوش مردمی در جریان کودتای ٢٨ مرداد می گوید، با لبخندی زهرآگین و با طعنە جواب می دهد "طغیان خودجوش مردم؟!"

فرخ نعمت پور

در حالیکە دانشمندان علم زمین شناسی از ترمیم لایە اوزون در بالای قطب جنوب می گویند، محققان علم سیاست از وخیم شدن بیشتر اوضاع خاورمیانە.

مثل همیشە، سیاست و زمین دو راە متفاوت را می روند: یا این بد است و آن خوب، این خوب است و آن بد،... و یا هر دو بد. گویا نمی شود همزمان از اوضاع مناسب و رو بە بهبود هر دو گفت!

محمود میرمالک ثانی

روابط عمومی وزارت اطلاعات ارسال هرگونه پیامک های تهدیدآمیز از سوی این وزارتخانه برای شهروندان و فعالان سیاسی را تکذیب کرده است.

اما در مقابل، قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه نظارت بر حُسن اجرای قوانین و صیانت از مصادیق حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی را بعهدە دارد، مواضعی خلاف قانون از خود ارائه می دهد.

علی پورنقوی

روز جمعه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در مورد نتایج رسیدگی این شورا به پرونده حصر رهبران «جنبش سبز» اعلام کرد که این شورا "در حال حاضر نمی‌تواند در خصوص رسیدگی به موضوع بازداشت خانگی میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد". شمخانی درباره محدودیت‌ها و ملاحظاتی که منجر به سکوت شورای عالی امنیت ملی درباره ادامه بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شده است، اظهار‌نظری نکرده است.

منوچهر مقصودنیا

زندانی سیاسی، وجدان آگاه جامعه است که به اسارت گرفته می شود. وجود حتی یک زندانی سیاسی، وجود استبداد و بی عدالتی را معنی می کند. این تنها انسانهای آزادیخواه و عدالتجو نیستند که در کشورهای استبدادی به بند کشیده می شوند، بلکه در اصل این صدا و ندای یک ملت است که به اسارت در می آید. مستبدین با به زندان انداختن این جان های پاک، قصد بستن دهان، شکستن قلم، محدود کردن حقوق فردی و اجتماعی، ادامه بی عدالتی های اجتماعی، حفظ قدرت غیر دمکراتیک خود و چپاول ثروت و درآمد ملی را دارند.

محمود میرمالک ثانی

آیا ایران یک جامعه دمکراتیک است؟

آیا می توان اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت برابری انسان ها، گروه ها، طبقات و اصالت حاکمیت مردم که مبانی دمکراسی  را شکل می دهد، در جامعه ایران یافت؟

آیا می توان خشنودی و رضایت مردم در پیروی از حکومت که پایه مشروعیت بخشیدن به قدرت است را در جامعه دید؟

پاسخ را به خوانندگان محول می کنم.

محمود میرمالک ثانی

قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ... "احمد شاملو"

 

نظر1

صفحه‌ها