مهرداد درویش پور

درباره زمینه و چشم انداز رشد راست پوپولیست در اروپا

گفتگو با مهرداد درویش پور

در سال گذشته انتخابات و رفراندم در چند کشور اروپایی به رغم نتایج متفاوت آن در مجموع نشاگر رشد راست افراطی و پوپولیست بود... اکنون همه چشم ها به فرانسه دوخته شده اند که راست افراطی و پوپولیست (ناسیونال فرونت) درآن قدمت دیرینه ای دارد و ماری لوپن به کاخ الیزه چشم دوخته است. برآن شدیم که سیر این تحولات و چرایی آن را با مهرداد درویش پور، جامعه شناس و تحلیگر سیاسی که مسئله رشد نژادپرستی در غرب یکی از حوزه های مطالعات او است، در میان بگذاریم.

ولایی کردن مطلق حکومت بخشی از پروژه نوبنیادگرایی اسلامی در ایران است

مهرداد درویش پور در گفتگو با امیر صفاریان در باره تحولات سیاسی روز و انتخابات ریاست جمهوری

ما با عروج نوبینادگرایی اسلامی روبرو هستیم که به نظر می رسد در پی بسته تر کردن فضا و ولایی کردن مطلقه حکومت است و با یکه تازی هایش جامعه را به سمت وخامت بیشترسوق میدهد. پس از حذف رفسنجانی ما احتمالا شاهد دستگیری های هر چه بیشتر از تیم مشایی احمدی نژاد، اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی خواهیم بود. خطر حمله نظامی به ایران هم دوباره به گزینه ای محتمل تر بدل خواهد شد.

گفتگو با مهرداد درویش پور در باره موقعیت کنونی جنبش زنان ایران*

نخستین حوزه، مقابله با خشونت است. خشونت فیزیکی، خشونت روانی و خشونت جنسی که زنان چه در داخل و چه در خارج به درجات مختلف با آن روبرو هستند. بنابراین کمپین مبارزه علیه اعمال خشونت بر زنان که درعین حال مشکلی جهانی است امر مشترک زنان چه در داخل و چه در خارج است

بخش: 
اشتراک در RSS - مهرداد درویش پور