بهرام رحمانی

تا روزی که حکومت اسلامی در قدرت است سرکوب سیستماتیک زنان هم ادامه دارد!

در تحولات بیش از یک قرن گذشته جامعه ایران، با وجود این که زنان دوش به دوش مردان در ایران مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کرده اند اما سهم آنان از این تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بسیار ناچیز بوده است.

بودجه سال 1392 حکومت اسلامی ایران، بودجه بحران است!

بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲، که نیمه دوم فروردین ماه منتشر شد، رشد اقتصادی این کشور را منفی اعلام کرد و نوشت:«افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت.» مطابق برآورد بانک جهانی، ریال در یک سال منتهی به اسفند ۹۱ حدود ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده است.

پیکار مردم معترض ترکیه علیه دولت این کشور، هم چنان ادامه دارد!

دولت اردوغان پس از ده سال حکمرانی، هنوز حتی نتوانسته مناسبات و قوانین سکولار ترکیه را در جهت ارتجاع اسلامی تغییر دهد و تلاش های حزب عدالت و توسعه برای تغییر برخی قوانین مدنی برای سازگار کردنشان با شریعت، یا با مقاومت و شکست یا عقب نشینی روبرو شده یا این که تغییری اگر رخ داده، جزئی تر از آن است که به حساب آید.

موج اعتراضات برحق و عادلانه مردم آزاده ترکیه علیه دولت، درحال گسترش است!

اعتراضات گسترده دراستانبول وچندین شهر ترکیه که روز ازسه شنبه 28 می و دراعتراض به طرح دولت مبنی برساخت یک مجتمع تجاری درمحل پارک «گزی» دراستانبول آغاز شد. اما این اعتراضات به سرعت جنبه سیاسی به خود گرفت وهم اکنون از ۸۲ شهرترکیه، در۶۷ شهرآن اعتراضات مردمی ورفتار خشونت آمیز ووحشیانه پلیس با معترضین درجریان است.

چرا باید طبقه کارگر و مردم آزاده ایران، در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کنند؟!

واقعیت این است که عمر حکومت اسلامی نیز از دیدگاه اکثریت مردم ایران و حتی افکار عمومی مترقی جهان، به پایان خود نزدیک شده است! بنابراین، هیچ انسان آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جویی نباید با نزدیک شدن به صندوق های رای حکومت اسلامی، مورد سوء استفاده سیاسی این حکومت قرار گیرد و برای بقای آن یاری رساند!

تحولات روستاها در ایران و وضعیت نابسامان کارگران و زحمت کشان روستایی!

کارگران و زحمت کشان روستایی در بعد اقتصادی، به ویژه از طریق تولیدات کشاورزی و صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند. آمارها و تجارب نشان داده اند که در عرصه کشاورزی ایران، ظرفیت های بالقوه زیاد این بخش برای افزایش تولید و توسعه بیش تر وجود دارد. اما با این وجود، سهم این بخش از کل منابع سرمایه گذاری شده دولت در سه گذشته، همواره کم تر از 6 درصد بوده است. در واقع بخش کشاورزی با حداقل سرمایه گذاری ریالی و ارزی، بالاترین نقش مهمی را در اقتصاد ملی داشته است.

بخش: 

اول ماه می، تاثیر بحران اقتصادی و تحریم ها بر زیست و زندگی کارگران ایران

بر اساس این گزارش ها، میزان بی کاری در سطح جهان 30 میلیون بیش تر از شروع بحران اقتصادی در سال 2008 است. از سال 2008 به این سو، بیش از 40 میلیون نفر از کار اخراج شده یا کار خود را از دست داده اند. آمریکا و اتحادیه اروپا، طی سال های گذشته با استفاده از نهادهای مالی بین المللی که در اختیار دارند، بحران مالی خود را به سایر کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه منتقل کنند.

بخش: 

محاکمه هنرمند سرشناس ترکیه ای را محکوم کنید!

فاضل سازی، از زمان انتشار مطلبی که موجب احضار وی به دادگاه شد، صفحه توییتر خود را بسته است و وکیل وی نیز گفته است که او دیگر تصمیم ندارد در ترکیه زندگی کند. چرا که او تهدید به مرگ شده است. فضیل سازی، هم چنین یکی از اصلی ترین منتقدان حکومت اسلام گرای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام گرای ترکیه است.

تمایلاتی در حکومت اسلامی ایران در پی تشنج تازه با جمهوری آذربایجان

با نگاهی به مواضع تحریک آمیز و تشنج آفرین این مقامات حکومت اسلامی، به سادگی به این نتیجه می رسیم که تمایلی در حکومت اسلامی به دلیل وضعیت بحرانی داخل کشور به دنبال تشنج آفرینی در مرزهای کشور است. در واقع اظهار چنین نظرهایی خطرناک و جنگ طلبانه است و از جنبه انسانی و صلح و آرامش و هم چنین حقوق و موازین بین المللی و دیپلماتیک نیز محکوم است.

طرفداران حمله نظامی به ایران، به وضعیت عراق توجه کنند!

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ومحاصره اقتصادی ایران ومحاصره اقتصادی یک طرفه آمریکا وبرخی دولت های دیگر، تکرارهمان سناریوی عراق، این باردررابطه با ایران است. محاصره اقتصادی ایران، تاکنون با افزایش سرسام آور قیمت کالاهای ضروری مردم، افزایش بیکاری وفقر درجامعه برای اکثریت مردم ایران کمرشکن وغیرقابل تحمل شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - بهرام رحمانی