گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شماره 178

تحلیل هفته: مبارزە علیە سیاست های ضد کارگری دو جناح حاکم
از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی - بخش 3
دیگر کشورها: حمایت از اعتصاب معلمان در آرژانتین: صدها هراز تن به خیابان ها آمدند
از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 4
فعالان کارگری: جعفر عظیم زاده: دور نیست آزادی همه انسان های شریف
یادداشت منتخب: کارگران از نگاه دولت
اندیشه: ۴۵ میلیون ایرانی در “فقر”
گفت و گو: گفت و گوی نوروزی با منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی معلم زندانی

بولتن کارگری شمارۀ 177

تحلیل هفته: سالی سخت گذشت. سالی سخت تر در پیش است
از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی – بخش 2
دیگر کشورها: آرژانتین در آستانه اعتصاب های گسترده کارگری
                تظاهرات در برزیل علیه اصلاحیه قانون بازنشستگی
از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 3
تشکل ها: اتحادیه آزاد کارگران ایران: لحظه ای از مبارزه باز نخواهیم ایستاد
یادداشت منتخب: بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران
تیتر خبرها: ...

بولتن کارگری شمابه 176

تحلیل هفته: تجمعات معلمان: همبستگی با محرومان، دفاع از حقوق مدنی از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی دیگر کشورها: مخالفت سندیکاهای کلمبیا با ورود این کشوربه OCDE از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 2 اندیشه: جعفر عظیم زاده: فقر و فلاکت میلیون ها کارگر، هیچ کارگری سر سازش ندارد ترجمه منتخب: سازماندهی و پیکار علیه استثمار و تبعیض گزارش: برخورد خشونت‌بار با کارگران شرکت واحد

بولتن کارگری شمارۀ 175

تحلیل هفته: حقوق های نجومی مدیران، فقر و فلاکت برای کارگران و مزدبگیران
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش پایانی)
دیگر کشورها: کانون متحده کارگران کلمبیا در کنفرانس مبارزه علیه کار کودکان: کار کودک را لغو کنید
از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار
ترجمه منتخب: مبارزه و مقاومت زنان کارگر در کره جنوبی دهه ۱۹۷۰
گزارش: برخورد خشونت‌بار با کارگران شرکت واحد
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون حداقل مزد سال 1396: بوق و کرنای تعیین سبد هزینه، سفره خالی کارگران پر نمی شود
بزرگداشت: تاریخ مختصری از روز جهانی زن (۸ مارس)

بولتن کارگری شمارۀ 174

تحلیل هفته: ترفند مجلس برای تفرقە در میان جنبش مزدبگیران
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 16 )
دیگر کشورها: اسپانیا: برای حقوق برابر، ۱۰۹ روز کار بیشتر برای زنان
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد - بخش پایانی
تشکل ها: بیانیه دوم اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد 1396: طوفان اعتراض های کارگری در پیش است

بولتن کارگری شماره 173

تحلیل هفته: رئیس جمهور لایحەاش را پس بگیرد!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 15 )
دیگر کشورها: کمسیسیون های کارگری و اتحادیه های عمومی کارگری اسپانیا: اعتراض به پائین بودن دستمزد
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد (4)
یادداشت منتخب: حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
تشکل ها: اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: رضا شهابی نباید به زندان باز گردانده شود

بولتن کارگری شمارۀ 172

تحلیل هفته: فریاد کارگران هپکو: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 14 )
یادداشت: عدم انطباق هزینه های زندگی کارگران و زحمتکشان با دستمزد
دیگر کشورها: حرکات گسترده اعتراضی سندیکاهای کارگری در مکزیک
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد(3)
یادداشت منتخب: جنبش کارگری و جنبش سیاهکل
تشکل ها: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: بازگرداندن مجدد رضا شهابی به زندان را محکوم می کنیم

بولتن کارگری شمارۀ 171

تحلیل هفته: دستمزد ٩٦، تکرار فریبکاری های همیشگی
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 13)
دیگر کشورها: تصویب بررسی طرح تشکل های بزرگ کارگری اسپانیا
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد(2)
اخبار کارگری: اعتصاب 800 کارگر در کارخانه نیشکر هفت تپه
نامه جمعی از فعالان اجتماعی به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس: کولبری انتخاب نیست، اجبار است

بولتن کارگری شمارۀ 170

تحلیل هفته: این گوی و میدان، ادعایتان را ثابت کنید!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش12)
دیگر کشورها: درخواست جبهه چپ اسپانیا از پارلمان
16 هفته مرخصی برابر؛ برای کارگران زن و مرد
از جهان کار: اقتصادی برای 99 درصد
تشکل ها: انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران: خانواده ی آتش نشان ها جان باخته مادام العمر تامین و تکریم شوند

بولتن کارگری شمارۀ 169

تحلیل هفته: فاجعە پلاسکو: دولت، شهردار و کارفرمایان مقصرند!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش11)
دیگر کشورها: گزارش کمیسیون های کارگری اسپانیا از استان مادرید
از جهان کار: پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(5)
تشکل ها: ناکارآمدی مسئولان بی کفایت از زحمت کشان "آتش نشان" قربانی گرفت
بادداشت منتخب: تقدیم به جان‌هایی که سوختند تا عشق و فداکاری معنا یابد

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)