گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شماره 198

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: ربیعی و فراکسیون "امید" ضد حقوق کارگران هستند!
- از تجربە دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش دهم)
- دیگر کشورها: اعتصاب کارگران فرودگاه بارسلون و صفهای طولانی مسافران
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش آخر)
- تشکل ها: کانون مدافعان حقوق کارگر - اعتراض های کارگران؛ ناکار آمدی تشدید سرکوب های قرون وسطایی
- صدای معلم: بطحایی، گزینه دولت علیه آموزش عمومی

بولتن کارگری شماره 197

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تعمیم طرح استاد شاگردی و کارورزی بە میان پرستاران!
- از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش نهم)
- دیگر کشورها: یورش سرمایه داری جهانی؛ گسترش مبارزه متحد کارگران
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش سیزدهم)
- ترجمه منتخب: برده داری نوین
- تشکلها: بیانیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان - دستگیری اسماعیل عبدی و حکم رضا مسلمی
- حوادث کار: مرگ و مصدومیت برای ۲۹ کارگر
- اخبار کارگری

بولتن کارگری شماره 196

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تشدید مقاومت و اعتراض های کارگران بە رغم سرکوب ها!
- از تجربە دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش هشتم)؛
- دیگر کشورها: سندیکاهای بزرگ کارگری ونزوئلا، در برابر اپوزیسیون راست خشونت طلب؛
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش 12)؛
- یادداشت منتخب: سرکوب کارگران با کدامین اصول قانونی؛
- صدای معلم: دغدغه های تشکل های صنفی و دولت روحانی؛
- تشکلها: بیانیه کنشگران حوزه‌های مختلف اجتماعی علیه طرح کارورزی؛

از اعتراضات و مطالبات کارگران هفت تپە حمایت و بازداشت کارگران را محکوم می کنیم!

سرکوب و بازداشت کارگرانی کە صرفاً برای گرفتن دستمزدهای عقب افتادە و رد نکردن حق بیمە شان بە اعتراض برخواستەاند، شرم‌آور و طبق قوانین موجود نیز مجرمانە است.

بولتن کارگری شماره 195

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سیاست های ضد کارگری دولت، عامل اصلی افزایش حوادث کار
- از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش هفتم)
- دیگر کشورها: سازمان دهندگان اعتصاب‌ها، خائن به طبقه کارگر ونزوئلا هستند
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش 11)
- گزارش: طرح تحول نظام سلامت؛ تبدیل پدیده ی ”زیرمیزی” به”رومیزی”
- صدای کارگر: کارگران صنوف (بخش پایانی)
- کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: گرسنه ایم
- صدای معلم: حنبش رو به رشد معلمان
- تشکل ها: تشکل های صنفی معلمان در سقز و مریوان «حکم طاهر قادرزاده را لغو کنید»

بولتن کارگری شماره 194

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: مدیریت کاراگرن، چارە نجات صندوق های بازنشستگی است!
- از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش ششم)؛
- دیگر کشورها: اسپانیا؛افزایش سود صاحبان سرمایه، کاهش قدرت خرید مزد بگیران؛
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش دهم)؛
- صدای کارگر: کارگران صنوف (بخش نخست)؛
- تشکلها: تشکل های مستقل کارگری، تنها گزینه حمایتی کارگران؛
- بیانیه جمعی از معلمان عدالت خواه ایران: محسن عمرانی را آزاد کنید!
- آتنا کودک هفت ساله، بی رحمانه قربانی جنونی دیگر شد"

بولتن کارگری شماره 193

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: خصوصی سازی ویرانگر را متوقف کنید!
- از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش پنحم)
- دیگر کشورها: چند روش مبارزه صنفی در اسپانیا
- از جهان کار: جهان بدون کار (بخش نهم)
- یادداشت منتخب: طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی، خیانتی دیگر از سوی "جمهوری اسلامی ایران"
- صدای کارگر: کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چقدر فریاد بزنیم

بولتن کارگری شماره 192

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: اعتصاب کارگران مخابرات، مبارزە علیە قرادادهای موقت گسترده تر می شود؛
- از تجربە دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش چهارم)؛
- دیگر کشورها: حضور نیرومند سندیکاها، در کمک به نیروهای آلترناتیو؛
- از جان کار: جهان بدون کار (بخش هشتم)؛
- گفت و گو: ۳۰ خرداد، سال روز اعدام کارگردان تاتر کارگری”عباس آقا کارگر ایران ناسیونال” (بخش دوم)؛
- گزارش: استثمار وحشیانه نیروی کار در ایران؛

بولتن کارگری شماره 191

در این شماره می خوانید: - تحلیل هفته: دغدغە کارگران وزیر نیست، تغییر رویکرد های ضد کارگری است - از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش سوم) - دیگر کشورها: طبقه کارگر اسپانیا در همبستگی با پناهجویان - از جهان کار: جهان بدون کار (بخش هفتم) - یادداشت منتخب: رویکرد ارزان سازی نیروی کار - گفت و گو: ۳۰ خرداد، سال روز اعدام کارگردان تئاتر کارگری”عباس آقا کارگر ایران ناسیونال”

بولتن کارگری شماره 190

در ابن شماره می خوانید: - تحلیل هفته: کارگران معدن طلای آق درە: دیروز شلاق، امروز سرکوب ددمنشانه - از تجربه دیگران: جنبش اتحادیه های صنفی در بنگلادش (بخش دوم) - دیگر کشورها: نقض پیوسته حقوق تشکل های کارگری کلمبیا - از جهان کار: جهان بدون کار - 6 - اجلاس جهانی: طرح مسایل کارگران هفت تپه در یک صد و ششمین اجلاس "ای ال او" - خاطرات زندان: تاوان معلمی، من فریاد سر خواهم داد (نهم و دهم) - گزارش: طرح کارورزی محکی برای بحران بیکاری و فقر

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)