گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بولتن کارگری شماره 215

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: ١٥٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت؛ "سازمان تامین اجتماعی" در مسیر نابودی
-دیگر کشورها: اتحادیه های صنفی ارمنستان - دشواری و چالش ها (بخش اول)
- اطلاعیه کانون متحده کارگران کلمبیا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 13)
- اطلاعیه: اعلامیه مشترک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
- گزارش: شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 214

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: اعتراض های گستردە علیە بیکاری در خوزستان؛
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذارتغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش ششم)
- دیگر کشورها: کمیسیون های کارگری اسپانیا - مبارزه ای فراتر از صنف؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش 12)
- اطلاعیه: احضار و تهدید فعالان کمک رسان زلزله کرمانشاه؛
- حوادث کار: آمار‌هايي كه ديده نمي‌شوند
- کودکان کار: هزینه‌های چندبرابری کودکان کار در مراکز درمانی
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 213

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: درخواست آزادی رضا شهابی این بار توسط دبیر شوراهای اسلامی کار
- از تجربه دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش پنجم)
- دیگر کشورها: مبارزه علیه برده داری مدرن
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش یازدهم)
- گزارش منتخب: جهنمی برای کارگران هفت تپه
- اشعار کارگری
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 212

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سیاست دولت؛ توسعە اتحادیەهای کارفرمایی، سرکوب کارگران
- از تجربه دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش چهارم)
- دیگر کشورها: اسپانیا مبارزه برای تحقق هر چه سریع تر پایه های حقوق اجتماعی
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش دهم)
- گزارش: لاقیدی دولت، همبستگی مردمی
- طلاعیه: اعتراض اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، خطاب به خامنه ای و حسن روحانی
- گفتگو: یک عمر مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان (بخش دوم)
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شمارۀ 211

دراین شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: تشدید سرکوب فعالان کارگری، نشانە نگرانی از برآمد جنبش کارگری است؛
از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش سوم)
- اعلاميه مشترک: به ياری زلزله زدگان بشتابیم!
تسليت به مردم ايران و آسيب ديدگان زلزله؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم ( بخش نهم)
- -اطلاعیه: بیانیه شش تشکل مستقل کارگری در دفاع از محمود صالحی: عزم راسخ در مبارزه علیه ستم و بی عدالتی
- یادداشت منتخب: تهدید به جان محمود صالحی را تحمل نخواهیم کرد
- گزارش: تهران؛ از نگاه کودکان کار
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 210

در این شماره می خوانید:
- کمپین علیە بیکاری؛ تجربه ای نو برای همە بیکاران
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار - تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش دوم)
- دیگر کشور ها: کارگران اسپانیا، اتحاد گسترده برای تحقق مطالبات صنفی
- از جهان کار آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش هشتم)
- اطلاعیه: لایحه "سازمان نظام رسانه‌ای کشور" تیر خلاص به روزنامه نگاری مستقل ایران است
- گفت و گوی منتخب : یک عمر مبارزه برای احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان (بخش اول)
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 209

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: ترفند جدید وزارت کار؛ حفظ قرارداد های اسارت بار؛
- یادداشت: پروژه سرکوب فعالان کارگری و معلمان؛ ناقوس زوال جمهوری اسلامی ایران
- از تجربە دیگران: اتحادیه های صنفی در حال گذار- تغییرات در روابط صنعتی در ویتنام (بخش اول)
- دیگر کشور ها: دو ترور و چهار سوء قصد به جان سندیکالیست های کلمبیا
- از جهان کار آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش هفتم)
-اطلاعیه: استوار بر سر پیمانش با زحمتکشان باقی ماند
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 208

در این شماره می خوانید:
- جای خالی سندیکاها، بازنشستگان در راس تشکل های زرد کارگری؛
- از تجربە دیگران: آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (بخش دهم)؛
- دیگر کشورها: افزایش فقر 4.1 در صدی در اسپانیا؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش ششم)؛
- یادداشت منتخب: برجام دوم، چالش های اقتصاد ایران؛
- برگی از تاریخ: برای سوگواری وقت ضایع نکن، سازمان‌دهی کن؛
- صدای معلم: معلمانی با حقوق ماهیانه 200 تا 300 هزارتومان؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شمارۀ 207

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: برای افزایش دستمزد کارگران، اعتراض های کارگری را سازمان دهیم!
- از تجربە دیگران:آینده جنبش اتحادیه های کارگری در مالزی (نهم)؛
- سندیکا های کارگری پیشرو در دفاع از حقوق زحمتکشان
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (قسمت پنجم)؛
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعالان سیاسی خارج از کشور (بخش پایانی)
- یادداشت منتخب: وضعیت رو به وخامت اقتصادی و وظایف فعالان کارگری و اجتماعی؛
- تیتر اخبار

بولتن کارگری شماره 206

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: همبستگی جنبش کارگری در روز جهانی معلم؛
- از تجربه دیگران: آینده جنبش اتحادیه های صنفی در مالزی (بخش هشتم)؛
- دیگر کشورها: کمیسیون های کارگری و منازعه استقالل طلبان کاتالونیا؛
- از جهان کار: آیندۀ کار، چنان که می خواهیم (بخش چهارم)؛
- اندیشه: تفکر کارگری از نگاه فعاالن سیاسی خارج از کشور (بخش دوم)؛
- تیتر اخبار

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)