مناسبتها

فریبرز رئیس دانا

به هر حال این سرمایه‌داری هم نهضت ملی و هم انقلاب 57 را به شکست کشاند و به سرعت به بخشی از سلطه‌ی سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. بخشی از سرمایه‌داری و پیمانکاری نولیبرالیسم وطنی و توجیه‌گر آن‌ها مستقیما بازمانده‌های همان یاران کودتا هستند.

غلامحسين دهدشتی

کودتاي 28 مرداد گذشته از آثار و نتايج آن يکي از رويدادهاي عبرت انگيز زمان است و همواره به صورت يک ننگ و شرمساري در تاريخ باقي خواهد ماند. ننگ براي خائنيني ماند که با هويت ايراني، جاسوسي و مزدوري بيگانه را به عهده گرفتند و در گرماگرم نبرد ميهني دروازه را به روي دشمنان گشودند و براي دولتمردان انگليس و امريکا که در برابر يکي از اصلي‌ترين نهضت هاي ضد استعماري قرار گرفتند و با قرباني کردن آزادي و استقلال يک ملت براي خود يک رسوايي تاريخي فراهم ساختند.

نظر1

اين گفتگو در 24 - امين سالگرد فاجعه ملی با رضا عليجانی، فعال ملی - مذهبی صورت گرفته بود که به علت نکات مهمی که در آن مطرح شده بودند، مجددا در معرض نگاه خوانندگان قرار داده می شود.

بیست و پنج سال پس از فاجعه کشتار زندانیان سیاسی

يک ويدئو کليپ در بزرگداشت 25- امين سالگرد فاجعه ملی


جعفر بهکیش

در سالهای اخیر، تلاش کرده ام که از فعالین مدنی و حقوق بشری که به خارج کشور مهاجرت کرده اند بپرسم که چرا در مقابل فشارها بر بستگان اعدام شدگان سکوت کرده و آنان را نادیده گرفته اند؟ از آنان پرسیده ام که آیا به گورستان خاوران رفته اند؟ این گورستان چه اهمیتی برای مبارزان حقوق بشر دارد؟ متاسفانه در بیشتر موارد این فعالین از دادن پاسخ و حتی از وارد شدن در یک گفتگو، احتراز کردند.

نظر1
ملیحه محمدی

تلاشهای اعضای درجه اول خانواده این رفقا را شاهد بوده ام و طبعآً همه ناموفق بوده است. علت نیز در بقای همان ساختار و حتا افرادی است که در جنایت دست داشته اند. در هیچ کجای دنیا وقتی یک جنایت دولتی واقع می شود، تا وقتی که عوامل اصلی آن جنایت بر مناصب قبلی یا نزدیک به آن قرار دارند، نمی توان امیدی به برخورد عادلانه و یا روشنگرانه نسبت به آن جنایت داشت.

کیوان اسکی

در یک دادخواهی عادلانه، بخشیدن یا نبخشیدن جزو حقوق بازماندگان قربانیان جنایات می‌باشد. و فراموش نکردن آن می‌بایست به یک خواست اجتماعی بدل شود و با طرح و بررسی مستمر و پیوسته‌ی آن جهت بازدارندگی جامعه از بروز مجدد آن، عمل شود.

نظر6
شورای سردبیران کار آنلاین

دستیابی به «داد» نیازمند تدارک است. چندین سال است که شاهدیم گروهی از شخصیتها و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری، داد را با شعار «نه می بخشيم و نه فراموش می کنيم» و گروهی دیگر با شعار «می بخشيم اما فراموش نمی کنيم» تدارک می بینند. پاسخ مناسب به تدارک «داد»، تنها با همت عميق، همه جانبه و پیگیر اندیشه ورزان و فعالان عرصه های سیاسی، حقوقی و حقوق بشری در همبستگی اکید با بازماندگان قربانیان جنایت حاصل خواهد آمد. چنین باد!

پرویز داورپناه

خامنه ای فراموش کرده است که در روز سی ام تیر صدای شعارهايی چون: "مصدق پيروز است" و "مرگ بر قوام" و "از جان خود گذشتيم با خون خود نوشتيم يا مرگ يا مصدق" با تيراندازی نيروهای انتظامی بهم آميخت؛ زیرا برخی از مجروحانی که در خیابان اکباتان تیرخوردند واقعأ با خون خود این شعار را بر دیوار نوشتند.

همراه با ترانه سرودهای به ياد ماندنی.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران - سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) - شورای موقت سوسياليست‏های چپ ايران

درحالی که رژیم توانائی مهار بحران و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی را ندارد، در شرایطی که امکان بروز شورش های خودانگیخته و بدون سازماندهی از هر سو وجود دارد، طبقه کارگر باید بتواند این آمادگی را بدست آورد که علاوه بر سازماندهی و سازمان یابی خود، بیشترین تلاش ها را برای برقراری پیوند با دیگر جنبش ها مانند زنان، ملیت های تحت ستم سرزمین ما، تهیدستان و بیکاران، دانشجویان و جوانان بکار بندد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ویدیو کلیپی از گروه‌ کارگری سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت به‌ مناسبت اول ماه‌ مه‌ (یازده‌ اردیبهشت)، روز جهانی کارگران.

شورای سردبیران کار آنلاین

بە امید آنکە در پرتو مبارزات مردم و افزایش همبستگی نیروهای مخالف استبداد و بی عدالتی، استبداد حاکم هرچە زودتر از میان بردادشتە شود و با استقرار حاکمیت مردم، زمینە توسعە اقتصادی و سیاسی و غلبە برفقر و بیعدالتی در جامعە ما مهیا گردد.

نظر1
پرویز داورپناه

اگر پنجاه سال پیش، دانشجویان مستقل ایرانی با شعار، «اتحاد، مبارزه، پیروزی» و تشکیل کنفدراسیون جهانی، توانستند با دیکتاتور ایران به مبارزه بر خیزند، قطعاً امروز نیز جوانان و مخالفان مستقل حکومت اسلامی قادرخواهند بود با تشکیل سازمانی دموکراتیک و جهانی در راه پشتیبانی از حقوق مردم ایران و دفاع از زندانیان سیاسی مبارزه کنند و توفیق یابند.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، در دفاع از تلاش جهانی برای نو کردن زمانه، در دفاع از حق سخن گفتن و آزاد زیستن و در دفاع از زندگی، سالی پر از رفاه، آزادی، شادی و تغییر شرایط اسارت بار کنونی برای مردم جهان آرزو می کند. با این امید که همراه آن، مردم ستم دیده ایران نیز از شر نکبت و تباهی جمهوری اسلامی رها شوند.

شورای سردبیران کار آنلاین

شورای سردبیران کار آنلاین، فرارسیدن سال ٢٠١٣ میلادی را بە همە مردم جهان بویژە هموطنان عزیز مسیحی تبریک می گوید، و آرزو می کند کە سال جدید سال بهتری برای همە مردم جهان باشد، و صلح، آزادی و رونق اقتصادی جای جنگ، استبداد، بحران اقتصادی و فقر و بی عدالتی را بگیرد، و ملل و فرهنگ های مختلف بتوانند با مدارا و تفاهم بە همراە یکدیگر علیە جنگ، دیکتاتوری، فقر، بی عدالتی، تبعیض، ستم و دیگر معضلاتی کە همە مردم جهان از آنها رنج می برند، مبارزە نمایند.

جمعی از زندانیان سیاسی زمان شاە

در جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون ما خود را در کنار شما احساس می کنیم، در شادی شما شریک هستیم و امیدواریم که سنت های مبارزاتی کنفدراسیون تجربه ای باشد برای همه آنهائی که هم اکنون، برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند.

نظر2

حزب چپ سوئد همه ساله مراسم روز جهانی کارگر را در شهرهای مختلف برگزار میکند و این فیلم به گوشه هایی از این مراسم را در شهر لینشوپینگ نشان میدهد

صفحه‌ها