احزاب و سازمانهای سیاسی

داود هرمیداس باوند

بهمین جهت جبهه ملی ایران در پی بزرگداشت این روز تاریخی به یاد و خاطره تمامی شهدا و مبارزان راه آزادی، در انتظار این است که نظر با توجه به یکی از اولین و مهمترین درخواستهای بیش از 18 میلیون رای دهنده دائر به آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، هرچه زودتر اقدامات عاجل در این مورد صورت گیرد که بی شک اثرات خاص خود را در تعاملات خارجی در پی خواهد داشت و باشد که واقع نگری و هوشمندی سیاسی راهبرد و راهگشای مشکلات و بن بستهای موجود در پیش باشد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

سیاست ما دراین انتخابات مبتنی برعدم شرکت ودعوت به تحریم بود. تلاش ما براین بود که با توجه به همه محدویت های تحمیل شده ازسوی رژیم وعلیرغم جنگ نابرابری که رژیم با قلع وقمع همه مخالفین ودگراندیشان ودرانحصارگرفتن همه امکانات تبلیغی، به مخالفین تحمیل کرده است، صدای خود راازهرطریق ممکن به گوش مردم میهن ستمدیده مان برسانیم. بخش بزرگی ازمردم ایران هم، درابعاد میلیونی، دراین انتخابات شرکت نکردند. پیداست که بخش دیگری ازمردم، به دلایل گوناگون، بالاجباربه پای صندوق های رای رفتند.

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اصلاحات اساسی در چارچوب قوانین و ساختارهای جمهوری اسلامی را نامیسر میداند. با وجود این ما هر حرکت به سوی آزادی، رفاه، امنیت و رعایت حقوق و آزادی های مردم را مثبت میدانیم و در مقابل هر اقدامی که خلاف این روند صورت گیرد یا بنای عوامفریبی داشته باشد مبارزه خواهیم کرد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دهم تیرماه سال 1392 مصادف است با آغاز هفتمین سال حبس محمد صدیق کبودوند ،کبودوند مدیرمسئول و سردبیر هفته نامه «پیام مردم»، موسس «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و پایه گذار جنبش حقوق بشر در کردستان است، و امروز غالب آگاهان او را بنیانگذار و پدر حقوق بشر کردستان می خوانند.

جبهه ملی ایران

اکنون می بینیم که با وجود اطلاع از این بیانیه، عده ای در یک به اصطلاح "نامه سرگشاده" ی تبریک به آقای روحانی با غصب نام جبهه ملی وبدون توجه به متن بیانیه ی جبهه ملی ایران در تهران که از هیچ نامزدی پشتیبانی نکرده است، و با جعل نام جبهه ملی ایران به نفع آقای روحانی اعلام موضع کرده و بدون امضاء هیچ فرد مسئولی به او تبریک گفته اند.

جنبش روشنفکری – ایران

با توجه به نکاتی که در این نوشته آمد و بسیاری نکات ریز و درشت دیگر که فرصت طرح همه آنها نیست. مشخص میگردد که اطلاعات و دانش کافی برای رای دادن معقول در اختیار عامه مردم و حتی سیاستمدارن نیست.
در نتیجه بدون روشن شدن مجموعه این مسائل رای دادن عملی کور کورانه میباشد.

کمیته میهنی در دفاع از ایران

همه آن هشت نفر منهای سعید جلیلی، که هنوز تا حدودی زیادی برنامه های خود را تبیین و تبلیغ نکرده است، به جریانات فکری قشری- نئولیبرال تعلق دارند که نقش عمده ای در دوری جامعه از آرمانها و اهداف ملی- میهنی در 35 سال گذشته داشته اند.

نظر1

مبارزه ی امروز ملت ایران برای رهایی خود نبردی است بس دشوارتر از همه ی مبارزات گذشته ی آن. امروز ملت ما بیش از هر زمان دیگر به فرزندان برگزیده ی خود که با تمام وجود و به دوراز غلّ و غش سیاست بازان حرفه ای با آرمان رهایی کشور و آزادی خود مبارزه می کنند نیاز دارد. این فرزندان برومند ملت ایران که در برابر شیادی چهارسال پیش دلیرانه به پا خاستنند، هم اکنون نیز زنده اند و هرروز برای این نبرد مرگ و زندگی آماده تر می شوند. ملت ما در آن نبرد پیروز خواهد شد.

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج کشور نیز با تاکید بر مطالب پیش گفته، در چنین انتخابات فرمایشی، که در آن نه فضای آزادی برای آگاهی رسانی وجود دارد، نه حق کاندیدا شدن محترم شمرده میشود و نه اطمینانی به خواندن صحیح آراء وجود خواهد داشت، شرکت نمی کند و همچنان به مبارزه خود برای افشای محرومیت ملت ایران از یک انتخابات آزاد ادامه خواهد داد.

اتحاد دموکراسی خواهان ایران

اتحاد دمكراسی خواهان ایران بر این باور است که ... به دلیل وجود نظارت استصوابی و نبود امكان نظارت كاندیداها بر صندوقهای رای و همچنین نبود امكان نظارت ملی و بین المللی بر انتخابات، برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه ناممکن است. به همین دلیل از شركت در نمایش انتخاباتی خودداری می کند و افشای این بازی را وظیفه همه نیروهای خواهان ایرانی آباد و آزاد و دمكراتیك می داند.

حامیان جنبش سبز ایران- استکهلم

نامه زیر از طرف حامیان جنبش سبز ایران – استکهلم برای احزاب، مجلس وزارت امور خارجه سوئد فرستاده شد. این نامه از مخاطبین خود خواست تا از تغییرات دمکراتیک در ایران پشتیبانی کنند.

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

اتحادبرای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران امیدوار است با تبدیل لغو نظارتاستصوابی و اجازهٔ شرکت زنان در انتخابات ریاست جمهوری به یک خواست گستردهعمومی‌ و تحمیل آن به حاکمیت جمهوری اسلامی این نخستین گام در جهت برگزاریانتخابات آزاد و سالم در آینده‌ای نزدیک برداشته شود.

جبهه ملی ایران

ما فقدان این چهره ی برجسته ی ایرانیان خارج از کشور را به خانواده ی ارجمند آن زنده یاد و به همه ی یاران و دوستان آزادیخواه وی تسلیت می گوییم و خود را درغم آنان شریک می دانیم.

جبهه ملی ایران

جمهوری اسلامی را زیر فشارهای بین المللی و داخلی به عقب نشینی وادار کرده اجازه ندهیم که بیش از این فعالان سیاسی را دربند نگاه دارد. ما باید برای نجات و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتراضات خود را گسترش دهیم و نگذاریم که رژیم سیاست سبعانه خود را در زندان ها ادامه دهد.

جبهه ملی ایران

امروز که گرانی افسارگسیخته و تورم سرسام آور زندگی اکثریت قاطع ملت ایران به ویژه آنان که حقوق تقریبا ثابت و یا با افزایش ناکافی دارند دچار تلاطم و از هم گسیختگی نموده است، معلمان هم مثل سایر حقوق بگیران دچار مضیقه شدید و شرایط زندگی غیر قابل قبولی هستند.

جبهه ملی ایران

متاسفانه زمامداران کشور به گونه ای که شایسته است در رعایت حقوق کارگران اهتمام نمی ورزند و هرگاه این طبقه برای توجه دادن حکومتها به کمبود حقوق یا تاخیر در ادای دستمزد خود ندایی سرمیدهند به جای توجه به خواستهای قانونی آنان ضرب و شتم و زندان بسراغشان می رود.

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

روز جهانی کارگر فرصتی است تا کلیه اقشار جامعه به وضعیت زندگی زحمتکشترین قشر جامعه قدری بیاندیشند و در طول سال به همراه ایشان و همپای ایشان در صدد احقاق حقوق آنان برآیند. بزرگداشت چنین روزی چنانچه در بهبود وضع کارگران موثر واقع نشود خالی کردن این روز از محتوا و اهدافش است.

جبهه ملی ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که آزادی، دموکراسی و حفظ تمامیت ارضی ایران را از اصول پایه ای و دفاع از حقوق و آزادی های تمامی شهروندان را از وظائف خود می داند، ضمن هشدار به هم میهنان پیرامون فعالیت های تفرقه افکنانه دشمنان ایران، مخالفت خود را با هر نوع اعدام بویژه اعدامهای سیاسی اعلام میدارد، هرگونه تجاوز به آزادی و حقوق انسانی و شهروندی هموطنان عرب در خوزستان را محکوم می کند و خواهان رعایت کامل این حقوق و آزادیها می باشد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

همه ما می‌باید هر چه را در توان داریم، برای کمک به هموطنان مصیبت‌زده خود به کار گیریم. باشد که این همدلی و همیاری یکایک ایرانیان در سرتاسر ایران و جهان تسلی خاطر هموطنان سوگوارمان و مرحمی بر زخم هم‌ميهنان عزيز زلزله زده استان بوشهر گردد.

نظر2
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

در آستانه آغاز نهمین سال فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در روز نهم آوریل،دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان درانتقاد از برخی رسانه ها و مطبوعات سایبری غیرحکومتی و رسانه های مستقل و آزاد فارسی زبان و برخی نهاد های حقوق بشری و فعالین آن بیانیه ای منتشر کرده است.

صفحه‌ها