ملی - قومی

فرخ نعمت پور

ـ ظاهرا مدل فدرالیسم جغرافیائی (و نە ملی) و یا اینکە یک شکل غیر متمرکز کە پایە های آن جغرافیا و اقتصاد باشد (این شکل البتە بە نوعی ملی هم خواهد بود، اما از واژە ملی اجتناب می شود برای اجتناب از ایجاد و تعمیق اختلافات میان اتنیکی). در این مدل، در مناطق ملی آنانی عمدتا از طریق رای بە صدارت می رسند کە متعلق بە آن منطقەاند. همچنین نام مجلسهای منطقەای می توانند کردی، ترکی، عربی وغیرە باشند، اما بدون مرز ملی. و البتە همە حقوق اعمال خواهند شد.

نظر1
کریم دحیمی

فعالان حقوق بشر از اهواز گزارش داده اند که روز یکشنبه ١٩ – ١-٢٠١۴ بعد از حضور و تجمع باشکوه و چشمگیر جوانان عرب در مراسم بزرگداشت شاعر بزرگ اهواز "ملافاضل سکرانی" نیروهای انتظامی و یگان ویژه اقدام به دستگیری ده ها نفر از شهروندان عرب در مسیر اهواز – فلاحیه ( شادگان) کردند.

فرخ نعمت پور

حل قضیە کردها در منطقە و کشور ما از ضرورت عاجل برخوردار است. در این راە باید جنبش کردستان چنان کە بە گسترش همکاری خود با دیگر جریانات سیاسی کرد می پردازد، بە جنبش و نیروهای سیاسی و مدنی سرتاسری نیز نزدیکتر شدە تا بدین ترتیب بتواند بە تدوین سیاست و برنامە واقعبینانە تری کە بر اساس شرایط مشخص کردستان و ایران قرار گرفتە است، نائل شود.

سازمان حقوق بشر اهواز

روز چهارشنبه 16 ژانویه سازمان عفو بین الملل در محکومیت اعدام مخفیانه زندانیان سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی بیانیه ای انتشار داد.

عبدالستار دوشوکی

حسن روحانی با وعده وعیدهای خود موفق شد، آرای بیش از ۶ میلیون از اقوام سـُـنی مذهب بخصوص درکردستان (۷۲%)، بلوچستان (۷۵%) و ترکمن صحرا (۸۰%) را کسب کند. اما در نهایت عاید آن همه رای اعتماد و امید، نمک پاشیدن برزخم های کهنه بود ولاغیر! وی قول کلامی داده بود که برای رفع نگاه امنیتی برمناطقی مانند بلوچستان، کردستان وخوزستان وغیره تلاش خواهد کرد. اما درعمل برعکس به نظر می رسد. علاوه بر انتخاب استاندارهای غیربومی با عقبه امنیتی و اطلاعاتی، وی بودجه سپاه، وزارت اطلاعات، ارتش و نیروهای انتظامی برای سال ۹۳ را بیش از ۳۳ درصد افزایش داده است.

کریم دحیمی

مقامات قضائی و امنیتی در اهواز، طی ماه های اخیر با اتخاذ روشهای جدید در پی منع تحرك و رفت و آمد فعالان اهل سنت اند. نیروهای امنیتی با برقراری تماسهای تلفنی وهمچنین مراجعه به منازل این فعالان، آنها را به شدت تحت مراقبت قرار داده اند.

واحید قاراباغلی

یونسی می گوید "در اینکه وحدت ملی و تمامیت ارضی اساس همه تصمیمات سیاسی است، تردیدی وجود ندارد". و این سوال بجا است که پرسیده شود مگر همواره این موضوع "وحدت ملی" خود بهانه ای برای تبعیض و سرکوبهای ائتنیکی نبوده است واگر قرار است بازهم در به همین پاشنه به چرخد دیگر چه نیازی هست که وی با سلام و صلوات و هزار منت از احیا "حقوق شهروندی" دم بزند؟

محمدصدیق کبودوند

… از دولت جدید به ریاست آقای حسن روحانی درخواست میکنم با احترام به خواست و اراده مردم جهت تغییر وضع موجود و اصلاح آن برای پایان دهی به سرکوب حقوق بشر و آزادی ها و نجات مردم از فقر و فشار بی عدالتی و رهایی از کشور از انزوا و محاصره اقتصادی و بحران ها، در سریع ترین زمان ممکن اقدام و عمل نماید.

شاهد علوی

کلیک انتشار اظهارات جنجالی سید جواد طباطبایی پژوهشگر شناخته شده فلسفه و اندیشه سیاسی و کلیک حمید احمدی استاد سیاست دانشگاه تهران درباره زبانهای غیر فارسی و انکار حق اموزش زبان مادری نشان می دهد که نفی و تحقیر زبانهای غیر فارسی در ایران و نادیده گرفتن حق گویشوران به این زبانها

نظر1
محمدصدیق کبودوند

در هر صورت تمامی حرکت های مدنی و مسالمت آمیز و صلح جویانه مردم کرد، احزاب و سازمان های سیاسی و جنبش و جامعه مدنی کرد طی سی سال گذشته و یا هر مقطعی از آن با انواعی از جنگ و ترور و خشونت و سرکوب مواجه بوده است. مردم کرد محتمل صدمات و آسیب های جبران ناپذیری از ناحیه گفتمان خشونت شده و در واقع قربانی این گفتمان تحمیلی و زورمدارانه بوده است .

یاشار گولشن

افسانه مانقورت با قلم چنگیز آیتماتف نویسنده بزرگ قرقیزی در رمانی به نام "گون وار عصره بدل" (روزی به درازی قرن) با مهارت تمام تعريف شده است. مان قورد به معنی "گرگ ننگین" یا "انسان ننگین" است. این ننگ بیشتر گریبان گیر همان بوزقورتهاست که اسیر دشمن شده و بعد از شستشوی مغزی براي مبارزه با اصل و هويت و جامعه اي که از ميان آن برخواسته اند بکار گرفته ميشوند.

نظر3
محمدصدیق کبودوند

در مقابل یک و یا دو کاندیدای ظاهراً متمایل به جریان رفرم خواه- اصلاح طلبان اخراج شده از حکومت- در برنامه های تبلیغاتی خود در رسانه ها، اشاراتی به مطالبات اقوام و لزوم عدم برخورد امنیتی با این مطالبات داشته اند که البته باید امیدوار بود که آن فقط تبلیغ انتخاباتی جهت جلب آرا ملیت ها و قومیت ها نباشد.

از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، حکومت و دولت جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار و رویکرد در قبال مردم کرد دعوت می کند و از دولت درخواست می نماید تعامل سیاسی و گفتگو را جایگزین راهکارهای نظامی و تقابل امنیتی کند. برای این منظور لازم است به برنامه ها و عملیات جاری دولت در کردستان بی درنگ پایان داده شود تا بلکه فرصت مناسب زمینه ها و شرایط منصفانه ای برای انجام گفتگو و مذاکره با نیروهای سیاسی و احزاب و اپوزیسیون کرد فراهم شود.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، آداپ، از مقامات ایرانی می خواهد که همه زندانیان عقیده را که به خاطر دفاع از حقوق زبانی و فرهنگی بصورت غیر قانونی دستگیر کرده است آزاد کند و همان گونه که در ماده ۲۷ قانون اساسی ایران تضمین شده است، شرایط برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز برای ترک های آذربایجان در جهت مطالبه حقوق زبانی و فرهنگی خود را فراهم نماید.

کریم دحیمی

از معلمان اعدامی می توان محمد علی سواری، ریسان سواری و لفته سیاحی و غیره نام برد. از دبیران در بند نیز می توان نام هاشم شعبانی نژاد، هادی راشدی و محمد علی عموری نژاد و دیگران ذكر كرد. همچنین تعداد زیادی از معلمان و دبیران شهرهای عرب بدلایل فعالیتهای مسالمت آمیز تنزیل مزایا و گروه، اخراج و یا به مناطق دور تبعید شده اند.

نظر2
فرامرز دادور

. مسئله کلیدی برای پیشرفت عقلانی ودرعین حال متفاوت درجهت بهبودی زندگی اجتماعی می بایست اعتقاد به این اصل باشد که گرایشهای عقیدتی درصورت پذیرش آنها از طرف اکثریت مردم درمناطق محلی ویا درسراسرجامعه، نباید که بردگراندیشان تحمیل شوند وحفظ سکولاریسم درعرصه سیاستگزاری ( جدائی بین مکاتب فلسفی- اجتماعی وساختارهای حکومتی درسطوح مختلف محلی وفدرال) رعایت گردد. البته احتمالا برای بخشی ازاپوزیسیون که فلسفه وجودی آن درقید حفظ کشورایران درچارچوب یک ساختارسیاسی متمرکزوتمامیتگرا می باشد، پذیرش چشم اندازی ازیک جامعه که براساس مناطق خود گردان ودمکراسی مشارکتی استوارگردد، مشکل است. اما برای باورمندان به آزادی وبرابری، مطالبات دمکراسی خواهانه ازطرف شهروندان وملیتهای ایران درامتداد اشکال خودحکومتی میبایست تا بحال قابل قبول باشند.

دنیز ایشچی

آنچه که من از راه حل موزائیکی ایشان استنباط می کنم این است که ایشان برای ترکیه یک سیستم فدارتیوی را پیشنهاد می کنند که در آن در کنار دولت و مجلس فدرال مرکزی قدرتمند و به موازات آن، دو ملیت کرد و ترک در ترکیه میتوانند مجلس ها و حکومت های خود مختار ملی محلی خویش را هم داشته باشند. در یک چنین ساختار حکومت فدراتیو، ماهیت حوزه های جغرافیائی حکومت های خود مختار محلی بر اساس هویت اتنیکی آنها و با رای مردم تعیین می گردد. در نمونه ایرانی پیشتهادی ایشان، هویت اتنیکی از تقسیم بندی جغرافیائی ساختاری جمهوری فدرال دموکراتیک ایران حذف می گردد و فقط تقسیم بندی های جغرافیائی منطقه ای بر اساس اشل ها و معیار های دیگر جایگزین آن خواهد شد.

نظر1
اسفندیار کریمی

"ت آتابای" باید فضای فکری وسیاسی خود و دوستان و همرزمانش در آنزمان را در ضمیر خویش باز سازی میکرد و با توجه به اوضاع و احوال سیاسی آن زمان و روحیات مردم منطقه، به قضاوت می نشست، تا در نوشته اش مرز بین تاریخ گوئی وتاریخ سازی تمایز یابد. در نوشته او بسیاری از وقایع تحریف شده و "فاکتها"ی ارائه شده غیر واقعی و حاکی از بی اطلاعی است.

نظر7
دنیز ایشچی

با توجه با اینکه تحقق حقوق ملی دموکراتیک مردم ملیت های مختلف ساکن ایران ارتباطی جدائی ناپذیر با تحقق سایر حقوق دموکراتیک و حقوق بشری و عدالت خواهانه تمام اقشار و طبقات اجتماعی دارد، و تحقق آنها به غیر از راه تعقیب استراتزی عبور از نظام ولایت فقیه ممکن نمی باشد، شعارها، تاکتیکها و راهکارهای مستقل نیروهای سیاسی جنبش های ملی دموکراتیک، دست در دست و همگام با همتای مشابه آنها در جنبش سرتاسری قابل تحقق خواهد بود.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گروه کار ملی- قومی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) در بزرگداشت یاد گرامی چهار ستاره تابناک این جنبش که به دست آخوند خلخالی- این جلاد گماشته آیت الله خمینی برای سرکوب این جنبش و کشتار رهبران آن جان باختند، بر آن شده است که در سالگرد قتل این عزیزان با مراجعه به تعدادی از کسانی که در جریان تحولات این جنبش و وقایع طی شده مربوط به آن بوده‌ اند، به سهم خود به بازخوانی این حرکت تاریخی یاری برساند

صفحه‌ها