ملی - قومی

از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، حکومت و دولت جمهوری اسلامی را به تغییر رفتار و رویکرد در قبال مردم کرد دعوت می کند و از دولت درخواست می نماید تعامل سیاسی و گفتگو را جایگزین راهکارهای نظامی و تقابل امنیتی کند. برای این منظور لازم است به برنامه ها و عملیات جاری دولت در کردستان بی درنگ پایان داده شود تا بلکه فرصت مناسب زمینه ها و شرایط منصفانه ای برای انجام گفتگو و مذاکره با نیروهای سیاسی و احزاب و اپوزیسیون کرد فراهم شود.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران، آداپ، از مقامات ایرانی می خواهد که همه زندانیان عقیده را که به خاطر دفاع از حقوق زبانی و فرهنگی بصورت غیر قانونی دستگیر کرده است آزاد کند و همان گونه که در ماده ۲۷ قانون اساسی ایران تضمین شده است، شرایط برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز برای ترک های آذربایجان در جهت مطالبه حقوق زبانی و فرهنگی خود را فراهم نماید.

کریم دحیمی

از معلمان اعدامی می توان محمد علی سواری، ریسان سواری و لفته سیاحی و غیره نام برد. از دبیران در بند نیز می توان نام هاشم شعبانی نژاد، هادی راشدی و محمد علی عموری نژاد و دیگران ذكر كرد. همچنین تعداد زیادی از معلمان و دبیران شهرهای عرب بدلایل فعالیتهای مسالمت آمیز تنزیل مزایا و گروه، اخراج و یا به مناطق دور تبعید شده اند.

نظر2
فرامرز دادور

. مسئله کلیدی برای پیشرفت عقلانی ودرعین حال متفاوت درجهت بهبودی زندگی اجتماعی می بایست اعتقاد به این اصل باشد که گرایشهای عقیدتی درصورت پذیرش آنها از طرف اکثریت مردم درمناطق محلی ویا درسراسرجامعه، نباید که بردگراندیشان تحمیل شوند وحفظ سکولاریسم درعرصه سیاستگزاری ( جدائی بین مکاتب فلسفی- اجتماعی وساختارهای حکومتی درسطوح مختلف محلی وفدرال) رعایت گردد. البته احتمالا برای بخشی ازاپوزیسیون که فلسفه وجودی آن درقید حفظ کشورایران درچارچوب یک ساختارسیاسی متمرکزوتمامیتگرا می باشد، پذیرش چشم اندازی ازیک جامعه که براساس مناطق خود گردان ودمکراسی مشارکتی استوارگردد، مشکل است. اما برای باورمندان به آزادی وبرابری، مطالبات دمکراسی خواهانه ازطرف شهروندان وملیتهای ایران درامتداد اشکال خودحکومتی میبایست تا بحال قابل قبول باشند.

دنیز ایشچی

آنچه که من از راه حل موزائیکی ایشان استنباط می کنم این است که ایشان برای ترکیه یک سیستم فدارتیوی را پیشنهاد می کنند که در آن در کنار دولت و مجلس فدرال مرکزی قدرتمند و به موازات آن، دو ملیت کرد و ترک در ترکیه میتوانند مجلس ها و حکومت های خود مختار ملی محلی خویش را هم داشته باشند. در یک چنین ساختار حکومت فدراتیو، ماهیت حوزه های جغرافیائی حکومت های خود مختار محلی بر اساس هویت اتنیکی آنها و با رای مردم تعیین می گردد. در نمونه ایرانی پیشتهادی ایشان، هویت اتنیکی از تقسیم بندی جغرافیائی ساختاری جمهوری فدرال دموکراتیک ایران حذف می گردد و فقط تقسیم بندی های جغرافیائی منطقه ای بر اساس اشل ها و معیار های دیگر جایگزین آن خواهد شد.

نظر1
اسفندیار کریمی

"ت آتابای" باید فضای فکری وسیاسی خود و دوستان و همرزمانش در آنزمان را در ضمیر خویش باز سازی میکرد و با توجه به اوضاع و احوال سیاسی آن زمان و روحیات مردم منطقه، به قضاوت می نشست، تا در نوشته اش مرز بین تاریخ گوئی وتاریخ سازی تمایز یابد. در نوشته او بسیاری از وقایع تحریف شده و "فاکتها"ی ارائه شده غیر واقعی و حاکی از بی اطلاعی است.

نظر7
دنیز ایشچی

با توجه با اینکه تحقق حقوق ملی دموکراتیک مردم ملیت های مختلف ساکن ایران ارتباطی جدائی ناپذیر با تحقق سایر حقوق دموکراتیک و حقوق بشری و عدالت خواهانه تمام اقشار و طبقات اجتماعی دارد، و تحقق آنها به غیر از راه تعقیب استراتزی عبور از نظام ولایت فقیه ممکن نمی باشد، شعارها، تاکتیکها و راهکارهای مستقل نیروهای سیاسی جنبش های ملی دموکراتیک، دست در دست و همگام با همتای مشابه آنها در جنبش سرتاسری قابل تحقق خواهد بود.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گروه کار ملی- قومی سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) در بزرگداشت یاد گرامی چهار ستاره تابناک این جنبش که به دست آخوند خلخالی- این جلاد گماشته آیت الله خمینی برای سرکوب این جنبش و کشتار رهبران آن جان باختند، بر آن شده است که در سالگرد قتل این عزیزان با مراجعه به تعدادی از کسانی که در جریان تحولات این جنبش و وقایع طی شده مربوط به آن بوده‌ اند، به سهم خود به بازخوانی این حرکت تاریخی یاری برساند

مهدی فتاپور

هدف آن بود که هیات از نظر سیاسی قوی باشد و بتواند تصمیم گیری کند و در عین حال چهره های شناخته شده ای عضو آن باشند که در صورت شکست ماموریت و تداوم جنگ بتوانند در فعالیت های تبلیغی شرکت کنند و سیاست سازمان را توضیح دهند. البته خود این ترکیب نشان دهنده بیدقتی ما و عدم شناخت ما از شرایط بود. چپ بودن ترکیب ما (٤ مرد و ٢زن بدون چادر و روسری) مشخص بود و تعیین این ترکیب برای رفتن به شهری که جنگ در آن در جریان است و تمام رفت و آمدها کنترل می شود، کاملا خطا بود. من در مازندران متوجه این اشتباه شدم و خوشبختانه بدلیل آنکه مسیر بندر ترکمن هنوز کنترل نمی شد و از این بندر یک راه فرعی به بخش ترکمن نشین گنبد وجود داشت، مشکلی پیش نیامد.

احمد مرادی

در رابطه باعرصه سیاسی کار کانون نیز به اعتقاد من، این تشکیلات میتوانست در فعال کردن شعبه های مختلف کاری از بخش صیادان گرفته تا ملی- فرهنگی و زنان و بخش دهقانی و جوانان و غیره در حد یک سازمان سیاسی فعالیت نماید. اگر چنین وضعیتی صورت میگرفت، به اعتقاد من نیازی به تشکیل ستاد مرکزی شوراهای ترکمنصحرا وجود نمیداشت و این کانون میتوانست با تقسیم وظایف در عرصه های مختلف کاری ، وظایف بخش دهقانی و منجمله همان کارهای ستاد را هم از طریق مسئولان منتخب کانون در این عرصه به انجام رساند.

یوسف کـُر

برقراری پیوند جنبش مردم ترکمن‌صحرا با سازمان فدائیان یک امر کاملن عادی و طبیعی بود. واقعیت این است که درمیان تحصیل کرده ها و روشنفکران ترکمن و ترکمن‌صحرا تعداد طرف داران " فدائیان خلق ایران" خیلی بیشتر از بقیه جریانات سیاسی کشور بود. از طرف دیگر در سایر مناطق ایران نیز در بین جریانات غیرمذهبی سراسری چنین وضعیتی برقراربود. بعلاوه مردم ترکمن به لحاظ مذهبی "اهل سنت و جماعت" بودند. همانطور که میدانید همه ی پیروان "اهل سنت و جماعت" درجهان، بویژه درایران تجربه و سابقه ذهنی خوبی از حکام " تشیع دوازده امامی" نداشتند. این سابقه، بعلاوه در ابراز ادعای دروغین بزرگی چون رهبری تمام مسلمانان جهان ضمن تاکید به تشیع دوازده امامی بویژه در قانون اساسی موجب نگرانی می شد. بر بستر مسایل بالا و دفاع سازمان فدائی از مطالبات و خواسته های ترکمن ها پیوندهای محکمی ایجاد شد.

ت. آتابای

حکومت اسلامی در موقعیتی نبود که سراسیمه دفاتر علنی نیروهای اپوزوسیون را ببندد. حتی سیاست های انقلاب فرهنگی حکومت اسلامی چون تحمیل حجاب و مقنعه به بانوان در این مقطع بدرستی اجرا نمی شد و دانشگاهها هنوز به روش سابق اداره می گردیدند. می شود گفت که برای دادن مانور سیاسی و یافتن گریزگاههایی برای کشیده نشدن به جنگ صد البته وجود داشته است. اما سوال در اینجاست که آنموقع، کدام سیاست بر رهبری سازمان فدائی حاکم بوده است؟ چرا کمیته مرکزی سازمان در آن شرایط سیاسی ایران که دفترش هنوز در میکده تهران باز بود و نشریه و اعلامیه هایش به طور علنی پخش می گردید و حتی امکان مذاکره و تماس مستقیم را با حکومتی ها داشته است، چرا به درگیری مسلحانه گنبد کشیده می شود؟: آیا سازمان فدایی، آگاهانه و با اتخاذ روشی تقابل گرا به استقبال جنگ می رفت؟

نظر4
هیوا بهرامی

گروه کار مسایل ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت سالگرد تشکیل جمهوری مهاباد (کردستان) به رهبری قاضی محمد، به مسئولین احزاب کردی و به تعدادی از صاحبنظران و فعالین سیاسی با نظرگاه های مختلف برای انجام مصاحبه مراجعه کرد. آقای هیوا بهرامی به سوالات ما پاسخ داده اند کە در زیر متن مصاحبە را ملاحظه می نمائید. گروه کار مسایل ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) مسئول گروه - وهاب انصاری

کاظم کردوانی

کاظم کردوانی، جامعه‌شناس، پژوهشگر و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران، در مصاحبه با روز از این گفته است که مساله آموزش به زبان مادری در سطح جامعه ایران قبل از هر چیز باید به دغدغه روشنفکری تبدیل و به عنوان "فکر" در سطح جامعه و میان دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی مطرح شود. به گفته آقای کردوانی بحث در مورد زبان مادری از جمله مباحث پیچیده جامعه ایرانی است و تا کنون به عنوان یک موضوع "عاجل" بین روشنفکران مطرح نشده است. دبیر سابق کانون نویسندگان ایران، در این گفتگو همچنین به رابطه میان زبان و هویت، چالشهای پیش رو بر سر مساله آموزش به زبان مادری، زبان مشترک در ایران و راه حل تحقق این حق تعریف شده در مستندات حقوق بشری، پرداخته است. مصاحبه با کاظم کردوانی، در پی می‌آید.

نظر2
عبدالکریم لاهیجی

حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مانند منشور زبان مادری، اعلام­یه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده­ ۴ اعلامیه­ حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده­ ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده­ ۲۷ میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی و… مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و به جای آن در اصل پانزدهم بر حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس تاکید شده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در مصاحبه با روز ضمن تشریح پیشینه طرح مساله آموزش به زبان مادری در ایران، به جایگاه این حق بشری در قوانین اساسی حکومت‌های مختلف ایران می‌پردازد. دکتر لاهیجی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تا کنون از اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر خودداری کرده است، می‌گوید همه ما باید تلاش کنیم حق آموزش به زبان مادری به عنوان یک حق پایه‌ای به رسمیت شناخته شود.

ریبوار کریمی

رسمی شدن یا نشدن یک زبان امری کاملا قراردادی است. تقسیم زبان ملیتهای ایرانی بە زبانهای "محلی و ملی" نهایتا حربەایست برای بازتولید هویت روابط نابرابرانۀ قدرت ملی. روابطی کە شالودە آن بر تمامیت¬خواهی نمایندگان هویتی یک گروه ملی خاص بنا نهادە شدەاست. زبان فارسی نهایتا یک زبان در کنار زبانهای دیگر ملیتها وگروههای ایرانی است، نە کمتر نە بیشتر.

فرخ نعمت پور

شعار فدرالیسم ملی ـ جغرافیائی از مشکلات عدیدەای هم در تبیین بنیادهای نظری خود برخوردار است و هم در پراتیک با مشکلات بزرگی روبروست. این شعار در بطن خود بعلت برخورد قوم یا اتنیک گرایانەاش بشدت حامل تناقضات و مخاطرات جدی می باشد. بنابراین دوستان حامل این شعار خوب است قبل از ارائە آن بیشتر بە جمع آوری فاکتهای مورد نظر خود در توجیە چنین شعاری برآیند، تا بهتر بتوانند آن را بە عنوان راە حلی منطقی بە افکار عمومی داخل ایران ارائە بدهند.

دنیز ایشچی

در این جمع دوستان عزیز ما، از نٌه نفر سخنرانان این اجلاس کنگره نه تشکیلاتی، چهار نفرش اعضای یک خانواده می باشند که دو نفرشان روسای دو "حزب" مختلف سیاسی می باشند. کمدی تراژیک به اینجا ختم نمی شود، بلکه این تراژدی ماکیاولیستی به هویت فرهنگی و ماهیت کارکرد سیاسی این عزیزان تبدیل گردیده است.

نظر1

گروه کار مسایل ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت سالگرد تشکیل جمهوری مهاباد (کردستان) به رهبری محمد قاضی به مسئولین احزاب کردی و به تعدادی از صاحبنظران و فعالین سیاسی با نظرگاه های مختلف برای انجام مصاحبه مراجعه کرد. آقای حسن شرفی از جانشین دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران و برخی از صاحبنظران و فعالین سیاسی به مصاحبه ما پاسخ مثبت دادند.

تحولات اخیر در مناطق کردنشین کشورهای همسایه گرچه بجز عراق در دیگر کشورها به تامین حقوق کرد در آن کشورهها نیانجامیده است لیکن نفس ادامه مبارزه کرد در ترکیه، سوریه و ایران که از سوی ملت کرد در همه کشورهها علیه دیکتاتوری و نقض حقوق ملی در جریان است خود نوید این را میدهد که در تحولات پیش رو کردها بتوانند به بخشی از خواستهاد اساسیشان دست یابند. طبیعی است تامین حقوق ملی کرد در هر بخش از کردستان بر دیگر بخشهای کردنشین در دیگر کشورها تاثیرگذار و مشوق برای ادامه مبارزه آنها خواهد بود.

صفحه‌ها