ملی - قومی

بهزاد کریمی

"دو رێبەندان" و دستاوردهای آن، دیر وقتی است که به فرهنگ مردم کردستان بدل شده است. سیاست در کردستان با این تاریخ گره خورده است. نه فقط دیروز این جنبش است که نوید فردای آنست. " کرد زنده است!" اگر در جنبش "دویه ری بندان" فقط سرودی بود آشنا برای میدان "چوار چرای" مهاباد، اکنون دیگر به یمن آن جنبش و تداوم و تکامل آن در طول شش دهه و نیم گذشته، اراده ایی است تثبیت شده نه تنها در ایران بلکه در هرجایی که میهن کردهاست. اهمیت "دویه ری بندان"، در اینست.

نظر2
علی اکبر آزاد

منطقهء کردستان ایران از نظر سکولار بودن عمق و سطح جامعهء و درصد حرکتهای زنان و شرکت مستقیم آنها در احزاب سیاسی کردستان ایران چشمگیرتر است. کلا مردم ایران و کردستان ایران از لحاظ اقتصادی و کارکردهای اقتصادی و تولیدی با کردستان عراق در مقایسه نیستند و همین هم بر تفاوتهای اجتماعی و حرکتهای اجتماعی تاثیر گذار است. حرکتهای اجتماعی از بطن جامعه بر می خیزند و در شرایطی حکومتها هم حتی نمی توانند بر آنها تاثیر آنچنانی بگذارند، همانطور که حکومت مذهبی ایران نتوانسته است در طول عمرش بر جوانان و یا زنان و اقشار مختلف جامعه آنچنان که خود می خواهد تاثیر بگذارد.

فرخ نعمت پور

بە نظر من کردستان ایران دارای منطق درونی خودش می باشد، امری کە مبارزان بهتر است بە آن توجە کنند. این منطق درونی، سیاست گذاری خاص خودش را می طلبد. اگر بخواهم کمی مشخصتر صحبت کنم باید بگویم کە باید مواظب بود کە تاثیرات مناطق دیگر کردستان بشیوەای نباشد کە ما پیوندهای خودمان را با سایر مناطق ایران کە سالیان مدیدیست با آنان دارای پیوندهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی هستیم، بە بوتە فراموشی بسپاریم. بە نظر من هر نوع تحول دمکراتیک در جهت حل مسئلە مردم در کردستان ایران، بستگی تام و تمام بە تحول و نگاە دیگر مردمان این مرز و بوم دارد.

نظر1

پس از اتمام نوشتن وصیت نامه قاضی محمد به دادستان گفت: آیا لازم است وصیت نامه را برای شما بخوانم؟ دادستان گفت: ضرورتی ندارد. قاضی محمد گفت: با توجه به اینکه در شرع اسلام کشتن از طریق چوبه ی دار کار پسندیده ای نیست تقاضا دارم که تیرباران شوم.

اما دادستان چنین در خواستی را نپذیرفت زیرا حکم دادگاه کشتن از طریق طناب دار بود.

جلال رحمانی

قاضي محمد را بايد در معادلة «تصميم» و «اضطرار» درک و فهم کرد. قاضي محمد تصويرِ جاودانِ لحظەهای خطر است و شهسوارِتصميم، پايداري و مقاومت است در شرايطِ محال و ناممکن. هنگامي که خطري ما را در کمين است، وقتي که توهين مي شويم، زماني که به هستي ما تجاوز مي شود و ما توانِ آن را در خود نمي يابيم که «تصميمِ راديکال» بگيريم، قاضي محمد به حيثِ «تصويرِ لحظەهاي خطر» جرقه‌زنان و غيرمنتظره درخشان مي گردد. تصميمگيري در لحظەهاي دشوار نه تنها از مهمترين ويژگي اوست، بلکه «محک» و معياري است که درجة عيارِ «پيوندِ» مدعيانِ راه قاضي محمد را با خوداو نيز مشخص مي‌کند.

موسی غنی نژاد

ناسیونالیسم ایدئولوژی جمع گرایانه مقابل لیبرالیسم که فردگرایانه و مبتنی بر حقوق فردی است. این دو با هم تضاد دارند، ناسیونالیسم با حقوق فردی سازگار نیست. اگر ایدئولوژی ناسیونالیستی در راس قدرت قرار گیرد، نهایتا منتهی به سرکوب حقوق فردی می‌شود، امری که در سده بیستم و طی دهه‌های اخیر در کشورهای حوزه بالکان و خاورمیانه شاهدش بودیم.

نظر1
دکتر عبدالستار دوشوکی

متاسفانه دولت ها همواره از ظرفیت ها، توانمندیها و پتانسیل های بخش های مختلفی معادن، صنعت، کشاورزی و غیره بلوچستان سخن می گویند بدون آنکه قدم های مثبت و کارگشا در راستای توسعه بلوچستان بردارند. دولت های مرکزی در سه رژیم گذشته از توانمند شدن بلوچستان و رشد و خودکفائی آن همواره هراس داشته اند، اگرچه این حقیقت را پنهان نموده اند.

نظر1

گروه کار مسایل ملی-قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بمناسبت سالگرد نهضت ملی ٢١ آذر به رهبری سید جعفر پیشه وری به تعدادی از صاحبنظران و فعالین سیاسی با نظرگاه های مختلف برای انجام مصاحبه مراجعه کرد. برخی از صاحبنظران و فعالین سیاسی به مصاحبه ما پاسخ مثبت دادند. اما همچنان ما منتظر پاسخ دیگر صاحبنظران هستیم، به محض دریافت آنها را به چاپ خواهیم رساند.
باشد که این مصاحبه ها در روشنائی بخشیدن به ابعاد مختلف آنچه بر نهضت ٢١ آذر گذشت، کمک کند.

گروه کار مسایل ملی-قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مسئول گروه - وهاب انصاری

نظر1

موضوع تجزیه طلبی را دستگاه های تبلیغاتی رژیم پهلوی و شبکه های خارجی فعال حامی رژیم در ایران آگاهانه و با هدف های معینی در بوق دمیدند. چرا؟ برای این که با این تبلیغات (انگ) می خواستند، تاثیر سیاسی- اجتماعی و آزادیخواهانه مبارزه ملی مردم آذربایجان برای آزادی و عدالت و برابر حقوقی ملی آنها را در نزد خلق های ایران و منطقه خنثی کرده و عکس العمل مخالف آنها را در مقابل "تجزیه" ایران برانگیزند.

احد واحدی

از زاویه حقوق شهروندی، از زاویه کثرت ملی و تحقق مطالبات ملیتها، از زاویه رفع تبعیض و ستم ملی، با دید حقوق بشری، با دید اخلاقی و... با هر چشمی به قضیه نگاه بکنیم، می بینیم که کشور ما، مردمان ساکن در آن نیازمند یک سیستم متنوع سیاسی هستند. من این سیستم را سیستم فدراتیو می دانم. ممکن هست من شکل ویژه ای از فدرالیسم را ترجیح بدهم، می شود سر آن بحث و تبادل نظر کرد. ولی هرچیزی که ملتهای ساکن ایران را از نظر اهداف دموکراتیک و مطالبات ملی تامین بکند و هر نوع فدراتیوی که منتاسب با ویژه گیهای کشور ما باشد، برای من قبول است.

بهزاد کریمی

آنهایی که از موضع آذربایجان دوستی اومانیستی، آذربایجان را قبل از هرچیز بخاطر شکوفایی ملی و اجتماعی انسان آذربایجانی دوست دارند و نه که چونان شیفتگان "سرزمینی مرد پرور"! آنانی که، نمی خواهند پرستش هیچ خاکی از جمله خاک آذربایجان، نور دید انسانی و محاسبات عقلانی در خدمت منافع مردم را تیره و تار بکند. آنانی که، دیروز را در محدودیت های تاریخی اش بررسی می کنند و نه با رویاهایی از ایندست که اگر آذربایجان آن روز قمری می شد جزو اقمار شوروی، لابد اکنون برای خود کشور و دولتی بود مستقل و یا که وحدت یافته با جمهوری آذربایجان! آنانی که، ماندن و یا جدایی را بی آنکه اصلی جاودانه بشناسند و هیچیک از آنها را "یاسای چنگیزی" تلقی بکنند، آگاهانه به دلایل بسیار و در راس آنها انسانی، ماندن آذربایجان در ایران را برمی گزینند.

بابک امیرخسروی

اقوام ساکن ایران، اضافه برمشگلات ومعضلاتی که همه مردم زحمتکش ومحروم کشور از آن رنج می برند، مسائل مضاعف ویژه خود را دارند. اقوام ساکن ایران بحق، به خاطرنبود امکان و مجاز نبودن برای آموزش زبان مادری و بکارگیری آن در امور جاری محلی. و نیز در اثر کمبود شرایط برای برای شکوفایی فرهنگ و ادبیات و هنرهای قومی، نا خرسندند. هیچ انسان آزادمنش و طرفدارحقوق بشر نمی تواند در قبال این گونه مسایل وتبعیض های موجود، بی تفاوت بماند.

اسفندیار طبری

١- نهضت ملی ٢١ آذر، حرکتی در جهت طرح و احقاق خواسته ها و مطالبات ملی-فرهنگی آذربایجان بود. زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری نهضت ملی آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان و پیشه وری از نظر شما چی بود؟

وهاب انصاری

جریانی که با نفی خواسته ها و مطالبات ملی-قومی ترک های آذربایجان به نفی تمامی این جنبش رو میاورد. آن را تماما سیاه و وابسته به اتحاد شوروی و دست ساخته آن معرفی میکند. عوامل و علل عینی و شرایط خاص آذربایجان در ظهور و حیات این نهضت را نفی و نادیده می گیرد. همچنان امروز نیز در مقابل خواسته های بحق آنان که امتداد جنبش ٢١ آذر ماه است، مقاومت میکنند.

باخیش سببی

با سرازیر شدن روستائیان به شهر به علت مشکلات اقتصادی، خیلی از روستائیان سنی مذهب که نمی توانستند بر خلاف علویان، خود را با فرهنگ شهرنشینی و مدرنیته تازه آغاز شده در شهر ، به راحتی تطبیق دهند با مشکلات عدیده سنتی و فرهنگی مواجه شدند. اسلامگرایان محافظه کار و ناسیونالیست های نژادپرست درصدد پر کردن این خلاء بوجود آمده در بین روستائیان مهاجر سنی بر آمدند تا بتوانند آنها را از نظر سیاسی جذب کنند.

باخیش سببی

نگرانی اصلی دموکراتهای آذربایجان این است که جنبش آذربایجان با افتادن به راه افراط گرایی، بسوی انفعال، اضمحلال و نابودی رود. پس تا فرصتی هست باید با انتقال تجارب تاریخی چشم جنبش را به حقایق و واقعیات گشود و به آن کمک کرد تا در مسیری درست بسوی اهداف ملی – دموکراتیک و انسانی خویش گام بردارد.

دنیز ایشچی

باید با برداشتن گامهای موثر اعتماد برانگیز، ایجاد پل های مودت و همدلی، برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل به هویت همدیگر و دیالوگ مستمر ما بین اندیش ورزان ملی و کشوری، رشته های پیوند تنوع ملیت ها را به ریسمان محکمی از رنگین کمان هویت های همه شهروندان ایران تبدیل بکنیم. باشد تا پیوند رنگین کمانی تمامی ملیت های ایران بتواند در حالتی تنیده با هم تمامی ریشه ها و نهادهای هر گونه ارتجاع، دیکتاتوری و تبعیضهای اجتماعی را به زباله دانی تاریخ بسپارند.

اولدوزخان

فلسفه و ماهیت وجودی جنبش(حرکت) ملی آذربایجان هم در همین راستای ایجاد عدالت سرزمینی و احقاق حقوق ملیتها ی غیر فارس ساکن در ایران امروز بنیان گذاری شده است. روشهای پی گیری مطالبات حقوق ملیتهای غیر فارس و به خصوص آذربایجان از زمان استقرار حاکمیت پهلوی تا به امروز متفاوت با فراز و نشیبهایی همراه بوده است.

علی قره جه لو

در خوش بینانه ترین وجه، و با فرض این که این شبکه قصد خدمت دارد (که بسیاری در نیت و هدف این شبکه، شک و شبه موجه و دلایل موجه تری دارند) تنها و تنها می تواند در خدمت سیاست های جمهوری اسلامی تلقی شود، و عملا نیز به موازات آن سیاست ها پیش می رود. این سیاست بجای تمرکز روی سیاست های جمهوری اسلامی نسبت به آذربایجان و جستجوی راه و کارهای تمرکز نیرو و مقابله برای برطرف کردن آنها و وادار کردن جمهوری اسلامی به تمکین به خواست های مردم، در عمل تمام کوشش خود را در راستای منحرف کردن و پراکنده کردن تمرکز مبارزه علیه جمهوری اسلامی بکار برده و جمهوری اسلامی را از زیر ضرب خارج و به این وسیله حرکت ملی – دموکراتیک آذربایجان را به انحراف مهلکی دچار می کند، انحراف رو در روئی با دیگر ملیت ها.

امید شکری

جنبش دانشجويی ايران از سال 72 فعاليت دوباره خويش را آغاز كرد كه در قياس با جنبش دانشجويي آذربايجان 4 سال ديرتر به حركت پرداخته است. جنبش دانشجويي ايران بعد از يك دوره ركود و با دعوت مسئولين حكومتی فعال شد كه در قياس با آن جنبش دانشجويی آذربايجان بنا به مصلحت ملی و احساس وظيفه ملی وارد جريانات فكری گرديد. ماهيت جنبش دانشجويی آذربايجان نيز مستقل، مردمی و خودجوش است.

صفحه‌ها