ملی - قومی

موضوع تجزیه طلبی را دستگاه های تبلیغاتی رژیم پهلوی و شبکه های خارجی فعال حامی رژیم در ایران آگاهانه و با هدف های معینی در بوق دمیدند. چرا؟ برای این که با این تبلیغات (انگ) می خواستند، تاثیر سیاسی- اجتماعی و آزادیخواهانه مبارزه ملی مردم آذربایجان برای آزادی و عدالت و برابر حقوقی ملی آنها را در نزد خلق های ایران و منطقه خنثی کرده و عکس العمل مخالف آنها را در مقابل "تجزیه" ایران برانگیزند.

احد واحدی

از زاویه حقوق شهروندی، از زاویه کثرت ملی و تحقق مطالبات ملیتها، از زاویه رفع تبعیض و ستم ملی، با دید حقوق بشری، با دید اخلاقی و... با هر چشمی به قضیه نگاه بکنیم، می بینیم که کشور ما، مردمان ساکن در آن نیازمند یک سیستم متنوع سیاسی هستند. من این سیستم را سیستم فدراتیو می دانم. ممکن هست من شکل ویژه ای از فدرالیسم را ترجیح بدهم، می شود سر آن بحث و تبادل نظر کرد. ولی هرچیزی که ملتهای ساکن ایران را از نظر اهداف دموکراتیک و مطالبات ملی تامین بکند و هر نوع فدراتیوی که منتاسب با ویژه گیهای کشور ما باشد، برای من قبول است.

بهزاد کریمی

آنهایی که از موضع آذربایجان دوستی اومانیستی، آذربایجان را قبل از هرچیز بخاطر شکوفایی ملی و اجتماعی انسان آذربایجانی دوست دارند و نه که چونان شیفتگان "سرزمینی مرد پرور"! آنانی که، نمی خواهند پرستش هیچ خاکی از جمله خاک آذربایجان، نور دید انسانی و محاسبات عقلانی در خدمت منافع مردم را تیره و تار بکند. آنانی که، دیروز را در محدودیت های تاریخی اش بررسی می کنند و نه با رویاهایی از ایندست که اگر آذربایجان آن روز قمری می شد جزو اقمار شوروی، لابد اکنون برای خود کشور و دولتی بود مستقل و یا که وحدت یافته با جمهوری آذربایجان! آنانی که، ماندن و یا جدایی را بی آنکه اصلی جاودانه بشناسند و هیچیک از آنها را "یاسای چنگیزی" تلقی بکنند، آگاهانه به دلایل بسیار و در راس آنها انسانی، ماندن آذربایجان در ایران را برمی گزینند.

بابک امیرخسروی

اقوام ساکن ایران، اضافه برمشگلات ومعضلاتی که همه مردم زحمتکش ومحروم کشور از آن رنج می برند، مسائل مضاعف ویژه خود را دارند. اقوام ساکن ایران بحق، به خاطرنبود امکان و مجاز نبودن برای آموزش زبان مادری و بکارگیری آن در امور جاری محلی. و نیز در اثر کمبود شرایط برای برای شکوفایی فرهنگ و ادبیات و هنرهای قومی، نا خرسندند. هیچ انسان آزادمنش و طرفدارحقوق بشر نمی تواند در قبال این گونه مسایل وتبعیض های موجود، بی تفاوت بماند.

اسفندیار طبری

١- نهضت ملی ٢١ آذر، حرکتی در جهت طرح و احقاق خواسته ها و مطالبات ملی-فرهنگی آذربایجان بود. زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری نهضت ملی آذربایجان به رهبری فرقه دمکرات آذربایجان و پیشه وری از نظر شما چی بود؟

وهاب انصاری

جریانی که با نفی خواسته ها و مطالبات ملی-قومی ترک های آذربایجان به نفی تمامی این جنبش رو میاورد. آن را تماما سیاه و وابسته به اتحاد شوروی و دست ساخته آن معرفی میکند. عوامل و علل عینی و شرایط خاص آذربایجان در ظهور و حیات این نهضت را نفی و نادیده می گیرد. همچنان امروز نیز در مقابل خواسته های بحق آنان که امتداد جنبش ٢١ آذر ماه است، مقاومت میکنند.

باخیش سببی

با سرازیر شدن روستائیان به شهر به علت مشکلات اقتصادی، خیلی از روستائیان سنی مذهب که نمی توانستند بر خلاف علویان، خود را با فرهنگ شهرنشینی و مدرنیته تازه آغاز شده در شهر ، به راحتی تطبیق دهند با مشکلات عدیده سنتی و فرهنگی مواجه شدند. اسلامگرایان محافظه کار و ناسیونالیست های نژادپرست درصدد پر کردن این خلاء بوجود آمده در بین روستائیان مهاجر سنی بر آمدند تا بتوانند آنها را از نظر سیاسی جذب کنند.

باخیش سببی

نگرانی اصلی دموکراتهای آذربایجان این است که جنبش آذربایجان با افتادن به راه افراط گرایی، بسوی انفعال، اضمحلال و نابودی رود. پس تا فرصتی هست باید با انتقال تجارب تاریخی چشم جنبش را به حقایق و واقعیات گشود و به آن کمک کرد تا در مسیری درست بسوی اهداف ملی – دموکراتیک و انسانی خویش گام بردارد.

دنیز ایشچی

باید با برداشتن گامهای موثر اعتماد برانگیز، ایجاد پل های مودت و همدلی، برقراری روابط مبتنی بر احترام متقابل به هویت همدیگر و دیالوگ مستمر ما بین اندیش ورزان ملی و کشوری، رشته های پیوند تنوع ملیت ها را به ریسمان محکمی از رنگین کمان هویت های همه شهروندان ایران تبدیل بکنیم. باشد تا پیوند رنگین کمانی تمامی ملیت های ایران بتواند در حالتی تنیده با هم تمامی ریشه ها و نهادهای هر گونه ارتجاع، دیکتاتوری و تبعیضهای اجتماعی را به زباله دانی تاریخ بسپارند.

اولدوزخان

فلسفه و ماهیت وجودی جنبش(حرکت) ملی آذربایجان هم در همین راستای ایجاد عدالت سرزمینی و احقاق حقوق ملیتها ی غیر فارس ساکن در ایران امروز بنیان گذاری شده است. روشهای پی گیری مطالبات حقوق ملیتهای غیر فارس و به خصوص آذربایجان از زمان استقرار حاکمیت پهلوی تا به امروز متفاوت با فراز و نشیبهایی همراه بوده است.

علی قره جه لو

در خوش بینانه ترین وجه، و با فرض این که این شبکه قصد خدمت دارد (که بسیاری در نیت و هدف این شبکه، شک و شبه موجه و دلایل موجه تری دارند) تنها و تنها می تواند در خدمت سیاست های جمهوری اسلامی تلقی شود، و عملا نیز به موازات آن سیاست ها پیش می رود. این سیاست بجای تمرکز روی سیاست های جمهوری اسلامی نسبت به آذربایجان و جستجوی راه و کارهای تمرکز نیرو و مقابله برای برطرف کردن آنها و وادار کردن جمهوری اسلامی به تمکین به خواست های مردم، در عمل تمام کوشش خود را در راستای منحرف کردن و پراکنده کردن تمرکز مبارزه علیه جمهوری اسلامی بکار برده و جمهوری اسلامی را از زیر ضرب خارج و به این وسیله حرکت ملی – دموکراتیک آذربایجان را به انحراف مهلکی دچار می کند، انحراف رو در روئی با دیگر ملیت ها.

امید شکری

جنبش دانشجويی ايران از سال 72 فعاليت دوباره خويش را آغاز كرد كه در قياس با جنبش دانشجويي آذربايجان 4 سال ديرتر به حركت پرداخته است. جنبش دانشجويي ايران بعد از يك دوره ركود و با دعوت مسئولين حكومتی فعال شد كه در قياس با آن جنبش دانشجويی آذربايجان بنا به مصلحت ملی و احساس وظيفه ملی وارد جريانات فكری گرديد. ماهيت جنبش دانشجويی آذربايجان نيز مستقل، مردمی و خودجوش است.

فرهنگ قاسمی

تعریف فوق از ملت به جنبه سیاسی اجتماعات با هویت تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی در یک محدوده جغرافیائی با یک حاکمیت و احتمالا با یک قانون اساسی می پردازد. اما از آنجا که این تعریف به مفهوم حقوقی و امر مشروعیت قدرت بی توجه است می تواند به حاکمیت یک فرد، یک خانواده یک گروه یا قدرتی آسمانی متکی شود و قانون اساسی آن می تواند بنا بر مصلحت حاکمیت فردی، خانوادگی، گروهی یا بر اساس قوانین الهی تدوین گردد. چنین حاکمیتی حق و مسئولیت انسان را پوشش نمی دهد و حرمت و حیثیت انسانی او را تضمین نمی‌کند و توجه ندارند که حاکمیت های ملی به دلیل اتکا به نیروی ملت در فرایند شکل گیری دموکراتیک قدرت، در مقابل حاکمیت های سلطنتی قدیمی، حاکمیت های الهی و حاکمیت های قدرت های استعماری قرار می گیرند.

دنیز ایشچی

عمده کردن ارزشهای شهروندی ایرانی با هدف و به قیمت نفی حقوق ملی دموکراتیک مردم ملیتهای مختلف ایرانی، به این می ماند که ما همچنان به مردسالاری و زن ستیزی باورمند بوده و یا عمل بکنیم. این شیوه رفتار به این می ماند که در دنیای گلوبال امروزی در مناسبات همسایگی با کشورهای مختلف، نسبت به همسایگان خود نه با دید مساوی و احترام متقابل، بلکه با دیدگاهی پست و نژاد پرستانه و تبعیض آمیز و یا تجاوزگرانه و غارتگرانه نگاه بکنیم.

بهزاد کریمی

نگاهی که واقعیت تبعیض ملی در کردستان را بر نمی تابد، یا عامل این تبعیض است و یا که در عمل و ناخواسته درکنار آن. این، نگاهی است که به ناگزیر و در نهایت، عریان یا پیچیده، به برخورد امنیتی با مسئله راه می برد. به این اعتبار هم، حل مسئله را بیشتر در حذف آن می فهمد و به طرق متفاوت، در کار پاک کردن صورت مسئله بر میاید یا که درآوردن آن در قالبی که خود می خواهد. این نگاه، نگاه سرکوب است؛ یا که بگونه ایی آتش بیارسرکوب.
پرلاشز، پاریس

وهاب انصاری

امضا کنندگان بیانیه علیه توافقنامه دو حزب کردستان ایران، قبل از اینکه بر اساس مندرجات و واقعیت های موجود در توافقنامه اظهار نظر بکنند، و آنرا به نقد بشکند. بیشتر بر اساس ارزیابی ها بهتر است بگویم پیشداوری های تاریخی و خود ساخته در نفی و علیه توافقنامه قد علم کرده اند. با توسل به فاکت های واقعی و غیر واقعی تاریخی ایران باستان نمی توان به حل واقعیت های جان سخت امروزین که قبل از همه یک مسئله سیاسی در کشورمان است، اقدام کرد.

فرخ نگهدار

کاملا قابل پیش بینی است که برای نسل های بعدی ... مفهوم «ایرانی بودن» نه تنها هیچ ربطی به ناسیونالیسم (ملت گرایی) پیدا نکند، بلکه عناصر متکی بر عامل هم‌فرهنگی نیز تا حدی قابل ملاحظه با عناصر متکی بر یک فضای چندفرهنگی در آمیخته شود و مرزهای پررنگ هویت ملی - با تفسیرهای دیروز و پریروز - را کم رنگتر و کم رنگتر کند.

تنظیم رابطه بین همه مولفه های تشکیل دهنده ملت ایران، فقط بر پایه مناسبات دمکراتیک میسر است. هیچ مولفه ایی از آن، تحت هیچ شرایطی و زیر هیچ عنوانی ولو بنام اکثریت، و یا زیر لوای دفاع از "تمامیت ارضی" ، "حق حاکمیت ملی" و "کنوانسیون های بین المللی" و غیره حق ندارد که در برابر مولفه های دیگر متوسل به زور و سرکوب شود.

بهزاد کريمی

فرهنگ قاسمی

در حاکميت ملت رعايت حقوق اقليتها اجتناب ناپذير است؛ و در يک نشام دمکراتيک هرکس بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، خون، زبانو فرهنگ بايد از حقوق برابر برخوردار باشد و بتواند در موقعيتها و مسئوليتهای اداره مملکت، بدون کوچکترين تبعيضی مشارکت کند.

عبدالستار دوشوکی

همه ما ایرانیان بمثابه اعضای یک خانواده صرفنظر از قومیت، نژاد و مذهب باید با اتحاد و همسوئی ملی در کنار یکدیگر همزیستی و همخوئی مسالمت آمیز و برادری و خواهری و برابری داشته باشیم. اما جاده برادری و برابری نمی تواند یکطرفه باشد، ... باید با خردورزی و تدبیر و بدون تعصب و ذهنیت های القاء شده شوونیستی و افراطی، علل و سبب ایجاد زمینه برای رشد تفکر "جدایی خواهی" و یا "تجزیه طلبی" را جستجو و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، و بر طرف نمود

صفحه‌ها