ملی - قومی

عبدالستار دوشوکی

تعدادی از نمایندگان سازمان ها و گروه های وابسته به اقوام و "ملیتهای" ایرانی از جمله کــنگره ملیت های ایران فدرال و سازمان مردم بدون نماینده (UNPO) نیز در این کنفرانس دو روزه سخنرانی کردند و با شرح برخورد دوگانه جمهوری اسلامی در مورد مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زبانی به تشریح مسائل و مصائب مردم بلوچ؛ ترک آذری، کـرد، عرب؛ ترکمن؛ بختیاری، زنان و اقلیت های مذهبی و غیره پرداختند

دنیز ایشچی

انسانهای آزاده قرن بیست و یک به یک راه حل سومی هم مسلح اند. این راه حل با استقبال و پذیرش وجودی مساله ملی بعنوان یک مساله جدی روز آغاز می گردد. با تشکل های دموکرات و آزاده نمایندگی مبارزات ملی به دیالوگ جدی می نشینند، خود مساله ملی را در پلاتفورمهای خود و در عملکرد روزانه خود برجسته تر می کنند، بر دوستی، برادری و تعاون و اصول همسایگی خوب اتکا کرده، آینده ای توام با دوستی و محبت و تعاون برای نسلهای بعدی به جا می گذارند

مئهران باهارلی

زبان تركی از سوی دولتهای حاكم بر ایران به عنوان زبان رسمی آئینها، مراسم و تبلیغات دینی دولتی نیز بكار رفته است. كاربرد زبان تركی به عنوان زبان دولتی دینی حتی پس از سقوط دولت قاجار و در اوان دوره پهلوی نیز ادامه داشته است

دنیز ایشچی

جوهر و روح حاکم بر حرکت این جبهه باید اتکّا بر حقوق بشر که تمام حقوق فردی و اجتماعی از جمله حقوق ملّی، دینی، جنسی، فردی و اجتماعی در آن مستتر باشد. وسعت و عمق آزادیهای فردی و اجتماعی موجب استحکام چنین جبهه ای خواهد بود

فرخ نعمت پور

روحیه و رویه مردم کردستان تابع متغیرهای متفاوتی بوده است که گاه بسیار متناقض مینمایاند. و همین امر نشان می دهد که تا چقدر رفتار جامعه کردستان، که به تبع سایر مناطق ایران از سنت به مدرنیته در گذر است، می تواند متاثر از فاکتورهای گوناگون باشد. سکوت و انتظار مردم کردستان در لحظه کنونی میتواند یکی دیگر از جلوههای چنین موقعیتی باشد

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

از نامزدهای ریاستجمهوری که وعدههای احترام به حقوقبشر را دادهاند تقاضا داریم با اعلام برنامههایی در خصوص توجه به حقوق مردم کردستان، راه حلی دمکراتیک برای حل مسئله حقوق کرد در ایران بیایند. ضروریترین اقدام این برنامه در مراحل بدوی اعلام عفو عمومی در کردستان، آزادی زندانیان سیاسی کرد، دعوت از پناهندگان و تبعیدشدگان اجباری برای بازگشت به کشور و دعوت و شروع به مذاکره با گروهها، احزاب و سازمانهای سیاسی و اپوزیسیون کرد میباشد

از چهار کاندیدایی که معرف حضور همه هستند، نهایتا ساعت عصر روز شنبه 16/3/1388 مشاور محترم آقای مهدی کروبی در امور آذربایجان و سایر مناطق ترکنشین کشور، پاسخ سئوالات مطروحه را (که منعکسکنندۀ دیدگاههای آقای کروبی در مورد مسائل آذربایجان است) به ستاد پیگیری تحویل دادند

حقیقتی که باید برای حاکمیت آشکار کنیم این است که ارعاب و فشار به نسبت عکس هویت طلبی را افزایش می دهد. یعنی آخرین بازدارنده اوج گرفتن ارعاب است. به موجب این امر تداوم مشارکت و همبستگی بین فعالین افزایش یافته و فعالین احساس می کنند که سرنوشتشان به همدیگر گره خورده است. ما به این همبستگی نیاز داریم

فریدون احمدی

يکى از اختلافات متديک در بررسى مسائل قومى و ملى تفاوت در نوع نگاه به اين مسئله است که آيا به‌‌دنبال تامين برابرحقوقى همه "اقوام" و يا "مليت‌ها" و رفع هرگونه تبعيض از يک‌سو و هرگونه امتيازورى ويژه و سهم‌برى ويژه از سوى ديگر، هستيم و يا گرفتن حق ملى، حقوق ملى و غيره پايه تحليل را تشکيل مى‌دهد. نوع نگاه اول بر مبناى رفع تبعيض و تامين برابرحقوقى هم فردى، و هم قومى و مليتى استوار است، در اين نوع نگاه ما به اين مدل رهنمون مى‌شويم که ساختارها و مناسباتى را دمکراتيک و پاسخگو بشناسيم و خواهان آن باشيم که هيچ فردى و هيچ قوم و مليتى بر ديگرى مزيتى نداشته باشد

بهزاد کریمی

جريان‌ها و نيروهاى سياسى سراسرى در اپوزيسيون به‌تبع درکشان از موجوديت خواست‌هاى ملى در مناطق مختلف کشور – البته با تفاوت‌هاى بسيارى که در درک از آن دارند – مى پذيرند که در موضوع اتحادهاى سياسى، حضور تشکل‌هاى سياسى منطقه‌اى يک حق و يک ضرورت سياسى مهمى است. متقابلاً جريان‌ها و نيروهاى ملى – منطقه‌اى نيز که خواستار حل مسئله ملى در ايران واحد هستند قبول دارند که ورود آنها در بلوک‌هاى متحد سياسى براى استقرار دموکراسى در ايران،امرى حياتى براى آنهاست.

علی اکبر حق پژوه

اگر میان زبان سومری با زبانهای قفقازی یا دراویدی و یا ترکی و یا هر زبان دیگری، پیوندی قطعی وجود داشته داشت تا به حال می بایست منابع رسمی مجامع آکادمیکی که در آنها، زبان سومری تدریس می گردد اعلام می شد.

علی اکبر آزاد

رضا شاه که سواد چندانى نداشت، نمى‌توانست بفهمد که آزادى وترقى در چيست و همهء حرکات مليت‌هاى ايران را که در اثر مشروطه بيدار شده بودند و مى‌خواستند راه ترقى را بپيمايند با نظامى‌گرى سرکوب کرد و نام اين سرکوب را تمرکزگرايى گذاشت ... نتيجه عملکرد رضا شاه رامى توان درعقب انداخته شدن ايران براى ده‌ها سال و رشد استبداد و ارتجاع ديد که امروز هم در قالب جمهورى اسلامى ادامه دارد

علی اکبر آزاد

همگان بايد خوب بدانند که مليت‌هاى ايران همگى خواهان در کنار هم بودن هستند و آنها در امکان‌هاى مختلف اين را به زبان‌هاى مختلف بيان کرده‌اند. آنها فقط خواهان تأمين حقوق خود در چهارچوب ايران هستند... اما حکومت‌هاى مستبد که مى‌خواهند همه امور را تنها از زاويه نگاه خود ببينند و تعيين‌کننده همه امورباشند، از اين هراس دارند که مليت‌هاى ايران مستقل از آنها در امور خود عمل کنند، چون آنها به آزادى و فرهنگ آزاد زيستن باور ندارند وهمانا استبداد است که شيرازهء عمل و تفکرشان را تشکيل مى‌دهد

سعید متین پور

اگر حداقل تابوى صحبت در مورد آذربايجان و ترك در ايران، به عنوان عناصر ايرانى و مساله‌اى داخلى شكسته مى‌شد بسيار نويد بخش و خوشحال كننده می‌بود. حتى اعتراض به آن تظاهرات و حتى برخورد غير مدنى با پديده هويت‌طلبى ترك مغتنم بود. چرا كه مشكل اصلى در مبحث تنوع ملى و قومى ايران اساسا عدم طرح رسمى صورت مساله است و نه خود مساله و مادامى هم كه مساله طرح نشود پتانسيل گفتگو با متقابلانش را در درون نخواهد پرورد.

مجید تولایی

اشاره: آن‌چه در پى می‌آيد، متن کامل و حاوی بخش سوم و پايانى مطلبى با عنوان "ناسيوناليسم، دولت، هويت‌خواهى قومى“ كه بخش‌هاى اول و دوم آن در شماره‌هاى ۵٢ و ۵٣ ماهنامه‌ى "نامه" به‌ چاپ رسيده بود، می‌باشد. قرار بود بخش سوم در شماره ۵۴ نامه به‌دست چاپ سپرده شود، كه متاسفانه به علت توقيف نشريه، اين امكان ميسر نشد.

یوسف کـُر

ترکمن‌ها به جريان انقلاب ١٣۵۷(١۹۷۹) با طرح حقوق فرهنگى و سياسى از دست‌رفته‌شان چون "اُقـو گه‌رئگ خط گه‌رئگ، ترکمنچه مکتب گه‌رئگ، الدئن گيدئن يئرلرى قايتاريپ آلماق گه‌رئگ" پيوستند... نيروهاى مترقى ترکمن با همکارى نيروهاى مترقى سراسرى توانستند يک‌سال شرايط "خودمختارى غيررسمى“ معروف به " دوره‌ى کانون و ستاد" را در ترکمن‌صحرا به‌وجود آورند

سعید متین پور

امروز عباس لسانى وارد چهارمين هفته اعتصابش شد. نمى‌دانم چه حالى دارد بدن نيمه‌جانش. امروز چنگيز بخت‌آور اعتصاب آغاز کرده است.اما حتى از محل نگهدارى غلامرضا امانى اطلاعى ندارم. بيشتر از ۱۵۰ نفر ديگر نيز در زندان‌هاى مختلف آذربايجان زندانی‌اند

فرهاد نعمت پور

ايران کشورى چند مليتى است که از اتحاد و همبستگى اقوام ساکن آن با توجه به وابستگی‌ها، تضادها و منافع مشترک اقتصادى با تجربه کردن تاريخى مشترک به‌وجود آمده است. بنابراين ايرانى بودن نه به زبان و آريايى بودن است، و نه به تقدم يا تاخر تاريخ مهاجرت به اين سرزمين است و نه به داشتن بيشترين پيشينه در اکتساب قدرت سياسى است.

صلاح الدین خدیو

توجه به ظرفيت‌هاى مدنى حركت قومى و انتخاب سخنگويانى مسئول و دموكراتيك، وظيفه اصلى فعالان فرهنگى، سياسى و قومى اين ديار می‌باشد. «پان‌تركيسم» كه در ميان اقليت اندكى از ترك‌ها هوادار دارد، نمی‌تواند سخنگوى مناسبى براى مطالبات قومى آذربايجان باشد

ما خواستار تصويب قوانينى هستيم که هرگونه توهين و تحقير زبان، فرهنگ و مذهب قوميت هاى ايرانى اعم از آذربايجانى، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و ديگران را مطلقا ممنوع سازد وبراى توهين کنندگان - در هر مقام و منصبى که باشند- کيفرهاى مشخصى در نظر بگيرد تا بدين وسيله جلوى تفرقه و تشتت در صفوف متحد ملت ايران گرفته شود.

صفحه‌ها