ملی - قومی

علی صمد

از زمان آمدن آقاى احمدى‌نژاد به قدرت اين احساس روز به روزبيشتر ميان اقوام ايرانى تقويت مى‌شود که ايشان از نوعى از ناسيوناليسم عقب‌مانده و متحجر ايرانى دفاع مى‌کند و در آن جهت، سياست‌هاى خودش را پيش مى‌برد. براى او اقوام با ويژگى‌هاى متفاوت از فارس‌ها مفهوم ندارد. در واقع در دوره احمدى‌نژاد سياست "امت سازى“ بسيار افزايش يافته است

ن. کاویانی

"ما مطابق اصول دموکراسی، در راه کسب حقوق کارگران و زحمتکشان بر پايه عـدالت عليه طـبقات ممـتاز مبارزه خواهيم کرد. اولين هدف و آرمان نشريه ما ارتقاء کارگران و کسبــه ايـران بــه سطح زندگی مقتضی دوران کنونی و نيز گسترش دانش و معارف در ميان آنـها است. ما بــه هيـچ وجه در پی فـقير کردن ثروتـمندان و ضعيف نمودن قدرتـمندان نيستم"

سعید متین پور

نگران دستگير شدگان روزنامه ايران نباشيد.حتى نام ايشان نيز در آذربايجان به زبان نمی‌آيد. آنها نيز به اندازه ما قربانی‌اند

دواوود نوائیان

درد مردم آذربايجان که درد مشترک همه مردم ايران است، ارتباطى با اين کاريکاتورها ندارد. بايد به گونه‌اى دقيق‌تر و همه جانبه‌تر آنرا ديد، تحليل کرد و فرياد کرد

علی اکبر حق پژوه

در باور حکومت بنيادگرايان حدود و مرز ميان اقوام و قبيله‌هاى موجود در"امت" از نظر اعتقادى در ظاهر به هيچ وجه جغرافيايى و طبيعى نبوده و اين مرز ايدئولوژيکى است... در سيستم حکومتى بنيادگرايى در جامعه ايران تمايز و تبعيض قومى و نژادى در ميان ايرانيان به شرط داشتن اعتقاد عملى به ولايت مطلقه‌ى فقيه، براى قرار گرفتن و دست يافتن به پست‌هاى مهم حکومتى وجود ندارد

عبدالستار دوشوکی

چه بخواهيم و يا چه نخواهيم، همه ما (كرد و فارس و بلوچ و غيره) سرنشينان تاريخى كشتى طوفان‌زده‌اى هستيم به‌نام ايران. اين كشتى توسط دزدهاى دريايى با بيرق‌هاى سياه كه از ژرفناى قرون وسطا برخاستند و سكان اين كشتى را به‌دست گرفتند، به‌سوى طوفان‌هاى بلاخيز و نامعلوم در حركت است

علی اکبر حق پژوه

کسانى آگاهانه يا ناآگاهانه مفاهيم و مقولات متفاوتى همانند ناسيوناليسم،ملى گرايى و ميهن دوستى را با دو مسئله‌ی پان ترکيسم و ناسيوناليسم كور بى هويت تاريخى را که به دليل ضرورت بقاء پان ترکيسم بوجود آورده شده است، به‌هم می‌آلايند

گابریل گلیکمن

غفلت و سستى ما اجازه دادن به تخلفات سيستماتيک و اصولى و منظم از حقوق بشرى بوده است ،پيامد عميق تر آن ناشى از غفلت ورزيدن از ابعاد سياسى کشمکش هاى داخلى ايران بوده است.تا آن اندازه که در غرب اظهار شده است، اميال و آرزوهاى اقوام و اقليت‌هاى ايرانى با تجزيه‌طلبى و فرقه گرايى اشتباه شده است

علی اکبر حق پژوه

زبان و دين، به وي‍ژه عامل زبان به هيچ وجهى، بنا به دليل متغير ترين و ناثابت ترين بودنشان، عناصرى مطمئن براى تعريف"ملت" نخواهند بود

نوربردى ايرى

من هيچ وقت به اين اعتقاد نداشتم و ندارم که رهبران مذهبى ايران به اين ميزان وطن پرست باشند که قبل از اينکه ايران را به آتش بکشند خود را کنار کشند و به مردم اجازه دهند سرنوشت خود را خود تعيين کنند و مشکلات انباشته شده ى ٢۷ ساله را با هم يارى هم از گردونه خارج کنند

ش. سیامک

اين واقعيت که جنبش کردها به طور تاريخی درهربخش عملا متکى به استفاده از امکانات کشورهاى ديگر و نيز حضور در بخشهاى ديگر کردستان بوده است، اين امکان را گسترش ميدهد که درشرايط کنونى، حکومت محلى کردها در عراق عملا به بر عهده گرفتن نقش قيمومت جنبش ملى در بخشهاى ديگر کردستان بيانديشد، آنرا به دست گيرد و همه حرکات ديگر را تابع خود کند

علی اکبر حق پژوه

هم آوايى با ناسيوناليسم كور، نقشى پارازيتى در روند مبارزاتى خلق ايران براى رسيدن به دموكراسى دارد و موجب بازماندن از همراهی با مبارزه ى طبقاتى جنبش كارگرى مِی شود كه با ايجاد خلل در روند آگاهى و كشانده شدن خلق به مبارزات بنيادين، در تحكيم قدرت نيروهاى حاكميت نقش وافر خواهد داشت

رضا براهنی

به زعم ما، تساوی ترك ها، كردها، تركمن ها، عرب ها، بلوچ ها با فارسی زبان ها، كه امروز به صور مختلف در ايران مطرح ميشود، امری است حياتی براي حفظ تماميت ارضی كشور. اگر دموكراسی، آزادی، تساوی حقوقی و فرهنگی، از اين مليت ها دريغ شود، لعن و نفرين تجزيه ايران و نابودی تماميت ارضی آن، دنباله نام هر كسی كه اين دريغ كردن را بر مردم ايران تحميل كند، كشيده خواهد شد، و تا پايان تاريخ هم كشيده خواهد شد.

علی اکبر آزاد

مرزهای کشورها براساس جنگها و اختلافات جابجا شده اند، اما مردم و زبان مردم آن مناطق و آثارباستانی حک شده بردل سنگها، برجای مانده است. کم و زیاد شدن خاکها و کشیدن خطهای مرزی تنها مردمان را ازهم جداکرده است ولی روابطشان را نتوانسته ازهم بگسلد.

ترجمه از:
نادر

در ترکيه هنوز نميتوان نام « كردستان » را به زبان آورد. خيلي از تركها با شنيدن اين لغت ناراحت مي شوند. در صورتی كه اين نام بيشتر از 1000 سال تشريح كننده يك قسمت جغرافيائی ميباشد. محبوبترين خوانندگان تركيه كردی ميباشند ولی برای موفقيت خود مجبورند به زبان تركی بخوانند.

فرخ نعمت پور

اگر از زاويه‌ جامعه‌ کنوني به‌ تجربه‌ جمهوري کردستان نگاه‌ کنيم، ميتوانيم بگوئيم که‌ قسمتي از تحولاتي را که‌ اين جمهوري در نظر داشته‌ تا در جامعه‌ ايجاد کند، اکنون بنابر ضرورت يک گذار تاريخي يا در حال شدن است و يا شده‌ است. از جمله‌ اين موارد ميتوان به‌ چاپ نشريات کردي، اجباري کردن تحصيل، باسوادکردن زنان و دختران، اشاعه‌ زبان کردي و رشد آگاهي اشاره‌ کرد.

اكنون كه در جشنواره ششم امكان ابراز نظر (تريبون آزاد ) قوميتها در مورد مسائل جاري از نشريات دانشجوئي قوميتها گرفته شده لذا ضمن اعتراض به اين برخورد خواهان ايجاد آزادي براي ابراز نظراتمان هستيم.

یعقوب بهادر

كشورسوئيس نمونه بسيار روشن و بارزي است از برخورد ارزشمند و دموكراتيك با مسئله زبان و فرهنگهاي چندگانه در يك حوزه جغرافيايي است. مردم اين كشور به زبانهاي فرانسوي، آلماني، ايتاليايي و برخي زبانهاي بومي صحبت مي‌كنند، ولي مردم سوئيس به علت تعدد زبان خود را از يكديگر جدا نمي‌دانند. به عبارتي ديگر وجود زبانهاي گوناگون و رسمي نتوانسته به وحدت ملي خدشه وارد كند و بر تئوري زبان واحد به عنوان عامل بسيار مهم وحدت ملي خط بطلان كشيده است.

پس از امضاى اين شرطنامه امنيتى توسط يكى از اعضاى موسس كنگره (خانم فرانك فريد يكتا از منسوبين نهضت آزادى)٬ دو تن از اعضاى هئيت موسس و مشاوره كنگره (محمد الفت و سيما حسينى)٬ اين شروط و گردن نهادن به آنها را توهين به مردم آذربايجان و بويژه زنان ترك دانسته و به عنوان اعتراض از هئيت موسس استعفا مىدهندּ با پخش شدن خبر بسيارى از فعالين سياسى و فرهنگى آذربايجان كنگره فرمايشى را تحريم نموده و برخى كه در حين كنگره از ماوقع مطلع مىشوند محل كنگره را ترك مىكنندּ

رضا براهنی

زبان در رابطه ؛ من و تو؛ی بچه و مادر از یک سو و ؛ من و او؛ی پدر و جهان از سوی دیگر زاییده میشود. اساس آن بازی زیبا، شاد و حتی شهوانی، رابطه بچه و مادر است، در مرحله بعدی عبور از جهان نمادها، به سوی معانی آغاز میگردد، از جهان معناها به سوی نمادها آغاز میشود. شاعر کسی است که پس از فراموش کردن ان بازی اولیه مادر و بچه، بعدها به یاد آن بازی می افتد، وقتی شعر خوب میگوید، اساس را بر بازی سراسر لذت کلمات قرار میدهد، یعنی برای شناسایی جهان از آن بازی اولیه بسوی نمادها و معانی و ساختارها و ساختارشکنی می آید، اما بعد، انگار یادش می آید که اگر قرار باشد برگردد، باید آن بازی را در دورانی که دیگر بچه نیست احیا کند، آنوقت چه اتفاقی می افتد؟ لذتی دیگر جانشین آن لذت اولیه میشود.

صفحه‌ها