بین المللی

پریسا ساعد

• ایوان دویتو مستند ساز ایتالیایی همراه با دهها گزارشگر دیگر در گفتگوهای خود با شبکه های خبری ار جمله شبکه خبری و بین المللی ار- تی با ارائه فیلم های مستند و مشاهدات خود از عملیات ناتو در لیبی پرده از واقعیتهای هولناک و تکان دهنده ای بر میدارد که با لاپوشانی شاهراهای خبری از دید اکثریت مردم جهان پنهان مانده است ...

صادق کار

تضعیف موقعیت و وجە دولت آمریکا و اسرائیل در منطقە، در شرایط بحرانی کنونی بیش از آنکە در اثر این رفتار باعث رفع نگرانیهای دولت آمریکا و تقویت امنیت اسرائیل شود بە آنها زیان خواهند رساند. هزینە سیاست حمايت یک جانبە آمریکا از اسرائيل را بالا خواهد برد و بە گرایشات ضد آمریکایی دامن خواهد زد. آمریکا تا کی می خواهد این هزینە را تحـمل کند؟

این که چه کسی قدرت را در دست بگیرد از سوی «ناتو» دیکته خواهد شد. این مسأله همچنین به گرفتن امتیازات نفتی هم مربوط میشود. هرکسی به قدرت برسد باید حاضر باشد در مورد نفت لیبی، با غرب به توافقی تازه برسد.

مصاحبه «کارزار همبستگی» با یرواند آبراهامیان

ژولین واندبوری
ترجمه از:
انور میرستاری

مبارزه با انرژی هسته ای از نخستین روزهای دهه ۸۰ ، یکی از سنگ بناهای اساسی شروع و پیدایش اکولو، حزب سبزهای بلژیک می باشد. امروز نیز رقبای سیاسی و حزبی به یک بحث عمومی برای روشن شدن افکار عمومی، تن در نمی دهند. حرفهای ضد و نقیض و بیاساس زیادی در گردهمایی های انرژی هسته ای زده می شود. یک مباحثه و گفتگوی جدی و راستین در باره آینده انرژی کشور (از جمله در باره انرژی هسته ای) نشان خواهد داد که تعداد زیادی از مردم بلژیک، برای سیسم آینده انرژی، راهی را برخواهند گزید که کمترین استفاده از انرژی هسته ای باشد

ترجمه از:
علی پورنقوی

کنشگران ضدهسته ای نظر مساعد اکثریت قاطع مردم و بخش اصلی هیئت حاکمه آلمان، حتی محافظه کاران، را نسبت به سه نکته کلیدی زیر جلب کرده بودند: اول این که انرژی هسته ای ناایمن است... دوم این که نه اکنون و نه هیچگاه راه حلی برای انبارش تفاله های هسته ای وجود ندارد. و سوم این که سرانجام زمان انرژیهای تجدیدپذیر فرارسیده و ملتهائی که از این واقعیت غافل شوند، نه تنها فرصت دسترسی به منابع پاک و پروپیمان انرژی را از دست خواهند داد، بلکه اقتصادشان را نیز از سودهای سرشار و فرصتهای شغلی بسیار محروم خواهند کرد

سیامک سلطانی

ژوئن سال جاری، برابر بود با هفتادمين سالگرد کشيده شدن شعله های ويرانگر و فاجعه بار آتش جنگ دوم جهانی به محدوده اتحاد شوروی سابق. اين مطلب نگاهی دارد به برگی از تاريخ اين فاجعه ضد بشری در شهر لنينگراد سابق و سنت پترزبورگ کنونی

حسن نادری

فردا عصر شنبه ــ 4 ژوئن 2011 ـــ 14 خرداد 1390 تجمع وسیعی در تل آویو در حمایت از تشکیل دولت فلسطین بر گزار میشود. این گردهم آئی با شعاری در زیر پرچم " نتانیاهو گفت "نه" اسرائیلیها میگویند " آری" صورت میگیرد

ما خواهان آن هستیم که در سرزمین و جامعه خودمان یک تحول اجتماعی اساسی صورت گیرد که در آن اشغال سر زمینهای فلسطینی ها بپایان برسد و جامعه ای شکل بگیرد که همۀ ساکنان آن اعم از زن و مرد، اسرائیلی و فلسطینی از حقوق برابر برخوردار باشند

اندیشە و پیکار

فرخ نعمت پور

علیرغم این پارادوکس تاریخی، باید سخنان باراک اوباما را بە فال نیک گرفت و در تعمیم سخنان وی در آن جهتی کوشید کە همانطوری کە استراتژی اعمال زور بە گفتە اوباما کارایی خود را از دست دادە است، همین اعتقاد بە عدم کارایی زور بە سیاست مسلط خارجی آمریکا در منطقە نیز تبدیل شود

ترجمه از:
سارا معصومی

آنچه در لیبی رخ داد می تواند منجر به تقویت موضع ایران در گسترش فن آوری هسته ای شود.

توجه به تبعات خواسته و ناخواسته این جنگ. ما باید بدانیم که چگونه می توانیم شهروندان حامی قذافی را از دستان شبه نظامیانی که تنها به انتقام فکر می کنند نجات دهیم. آنچه در لیبی رخ داد می تواند منجر به تقویت موضع ایران در گسترش فن آوری هسته ای شود. ایرانی ها گمان می کنند که قذافی تسلیحات خود را به غرب داد تا در ازای آن دوستی آنها را در اختیار داشته باشد و این در حالیست که اکنون غرب اصلی ترین دشمن اوست.

هنری کسینجر و جیمز بیکر*

مجید سیادت

در زمانی که اين چنين آلترناتيوی وجود ندارد، قطعنامه 1973 شورای امنيت و اقدام کنونی غرب در جهت اجرای مفاد قطعنامه بايد مورد تاييد مشروط ما باشد. فکر می کنم "قانون"، هم قانون در چارچوب ملی و هم در چارچوب بين المللی، از درون همين نوع تجربيات شکل می گيرد. لااقل قانون خوب و سالم بايد از اين تجربه بيرون بيايد تا بتوانيم در موارد مشابه بعدی بهتر و راحتترتصميم بگيريم

یرواند آبراهامیان

به نظر من، در تصویر کلیتر، این حمله به معنای خیزش موج تازهای از امپریالیسم است که بر اساس آن، قدرتهای غربی، از جمله اروپا، کوشش خواهند کرد تا نفوذ گذشتهٔ امپراتوری خود را احیاء کنند. آنها ممکن است از «امپراتوری» خواندن آن خودداری کنند، همان طور که بعد از ۱۹۱۹ آن را نه «امپراتوری» بلکه نظام «تحتالحمایگی» خواندند...

آناتولی وربین
ترجمه از:
ا. م. شیری

در طول ده سال اخیر، مبارک مبلغ ٣۵ میلیارد دلار از آمریکا به اصطلاح کمک اقتصادی دریافت کرد. درست به همین سبب است ارقام نجومی دلارهای آمریکائی در حسابهای بانکی مبارک و اعضای خانواده او در بانکهای «کشورهای متمدن» خوابیده است و برخی آژانسهای خبری نیز لیست بلندی از دارائی های غیرمنقول مبارک و اقوام او باز هم در «کشورهای متمدن» رو کرده و همچنین از سهم بسیارهنگفت دیکتاتور و «وابستگان» او در بخش تجاری پرده برداشته اند

روگر هرس
ترجمه از:
صادق کار

بە جرات می توان گفت که تا کنون بندرت اتفاق افتادە است کە منطقە دیگری درجهان وضعیتی چنین پرمناقشە و انفجاری مانند وضعیت امروزمنطقە خاورمیانە را تجربە کردە باشد. سوالی کە اینک مطرح است این است کە آیا برای همە این رویدادها و درگیریهای منطقە می توان دلیل و فصل مشترکی یافت یا نە؟

حمید حمیدی

در سال ۲۰۰۲ وی قانون انتخابات را ... تغییر داد و سن [مجاز] رئیسجمهور را از ۷۰ سال به ۷۵ سال رساند. به این موارد فساد رایج در خاندان زینالعابدین بن علی را نیز باید اضافه کرد. در واقع رشد بیسابقهی قیمتها و افزایش بیكاری افسار گسیخته در تونس ... تنها بهانهای بود كه به یكباره خیل عظیم تونسیها را راهی خیابانها كرد و فرار دیكتاتور را رقم زد

حمید حمیدی

در تونس به دلایل مختلف ازجمله نزدیکی جغرافیایی با اروپا، آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه، گستردگی سیستم آموزش، وجود مراکز متعدد آموزش عالی، رفت و آمد میلیونها گردشگر خارجی و بهخصوص اروپایی، گستردگی فعالیت مطبوعات و در دسترس بودن مطبوعات خارجی، رشد و آگاهی مردم به نسبت سایر کشورها بیشتر است و مفاهیمی همچون حزب و سندیکا و صنف و آزادی مطبوعات شناخته شده است

ترجمه از:
ا. م. شیری

مارتی در گزارش خود می گوید: جامعه بین المللی، ضمن محکوم کردن جنایت صربها، «بمنظور دستیابی به ثبات موقت در کوزوو»، بر جنایتهای «ارتش آزادیبخش» چشم فرو بست. این گزارش توجه جدی مطبوعات غربی را نیز جلب کرده است. بطوری که «تایمز» لندن، کوزوو را «دولت کابوس» نامیده و «گاردین» تأئید می کند که «کوزوو یعنی، تکرار اشتباه عراق»

حسن نادری

بمناسبت نودمین سال بنیانگذاری حزب کمونیست فرانسه

ما فکر می کنیم که برای ساختن جبهه مبارزه و عقب راندن نئولیبرالیسم و طرح سیاستهای دگرگون ساز به اجماع مردمی و کار مشترک نیاز داریم. حزب در این جبهه منحل نمی شود و بطریق اولی ادعای سردمداری را هم ندارد. جبهه چپ بمثابه یک فضای اجماع همکاریست. ما هم باید عصر خود را دگرگون سازیم. بحران پروژه، بحران سیاست، بحران چپ، بحران احزاب، بحران کمونیسم و حزب کمونیست فرانسه از جمله سئوالات در پیش روی ماهستند

سوفیا ماتیاسن
ترجمه از:
صادق کار

اگر چین و سایر کشورهای دارای مازاد تجاری وذخیره مالی سیاست خود را تغيیِر دهند و بجای افزایش ذخایر مالی خویش مقداری از آنها را در داخل کشورهایشان هزینه کنند، آن موقع شرایط برای افزایش نرخ رشد اقتصادی در آمریکا تسهیل خواهد شد

اریک سولهایم
ترجمه از:
صادق کار

فاصله طبقاتی در هیچ کدام از قارههای جهان هنوز ژرفتر از آمریکای لاتین نیست. آمریکای لاتین به احتمال یقین صاحب احمق ترین سرمایه داری جهان بوده است زیرا تردیدی نیست که لازمه پیشرفت اقتصادی ایجاد تفاهم و جلب عموم مردم از طریق رعایت منافع همگانی است. در آمریکای لاتین در گذشته همه راه ها را بروی مردم بستند و شرایط را برای موج چپگرايی و ظهور دولتهای چپ دمکراتیک، فراهم نمودند

صفحه‌ها