بین المللی

کلب پاولوفسکی
ترجمه از:
سيامک سلطانی

همه انتخاباتی که در طول سال جاری انجام شدند همراه بودند با جنگ مابين ناظرين انتخابات و جنگ بين ارزيابی اين ناظرين از نتايج انتخابات. چنين چيزی در گذشته وجود نداشت و اين البته هرچند پديده مثبتی نيست، ولی اجتناب ناپذير است

فرخ نعمت پور

برنامه کاهش نيروهای آمريکائی در عراق متعاقب انتخابات پانزدهم دسامبر که‌ طی آن پروسه‌ اصلی ايجاد دولت نوين عراقی آغاز ميشود، برای موفقيت خود احتياج به‌ آن دارد که‌ هم همکاری کشورهای پيرامونی و بويژه‌ ايران تامين شود و هم به‌ علت ضعف شديد نيروهای عراقی در کنترل اوضاع، جبهه‌ شورشيان از طريق ايجاد يک پروسه‌ حل سياسی بشدت تضعيف شود

نوام چامسکی
ترجمه از:
کاوه عظیمی

در اثر حضور مردم ونزوئلا در صحنه و پشتيبانی وسيع آنان از دمکراسی که آن را با جديت دنبال و حراست می کنند، کاری که کمتر از رهبران سياسی آمريکائی بر می آيد، دولت آمريکا مجبور به عقب نشينی از مواضع تهاجمی اش گرديد و کودتا بر عليه دولت مردمی ونزوئلا شکست خورد. آمريکائيان از آن به بعد در ونزوئلا به را ه حل های خرابکارانه در اين کشور توسل جستند

ترجمه از:
ا. آذرنگ

کشورهايی که تا کنون به پيمان منع گسترش اتمی نپيوسته اند، بايد آنرا امضاء کنند. در اين زمينه، مايلم يکبار ديگر اعلام کنم که هند قوياً به امر خلع سلاح و عدم گسترش اتمی، پايبند است. اما انتظار از ما برای پيوستن به پيمان منع گسترش اتمی، به نبرد با آسياب بادی شبيه است. هند همچنان پيمان منع گسترش اتمی را يک قرارداد عميقاً ناقص و تبعيض آميز ارزيابی می کند

فرخ نعمت پور

قانون اساسی که‌ اميد ميرفت بعد از سقوط صدام بری از مبانی ضد دمکراتيک باشد، به‌ علت تاثير جناح شيعيان و نيروهای واپسگرا‌ در سطح بالائی به‌ زير تاثير مبانی اسلامی رفته‌ است و بدين وسيله‌ عراق را در مرحله‌ احتمال قدرت يابی يک نظام مذهبی قرار داده‌ است.

هربرت دوچنا
ترجمه از:
انوشه کیوان پناه - المیرا مرادی

در پیش نویس قانون اساسي عراق ماده جدیدي وضع شده است که زمینه را براي خصوصي سازي منابع نفت عراق و واگذار کردن کنترل آن به فراملیتي هاي نفتي فراهم مي کند.
بر خلاف برداشتي که رسانه ها القاء مي کنند، اکثریت عراقي ها- هم اکثریت سني ها و هم اکثریت شیعیان- به وضوح با فدرالیسم مخالفند. بر اساس یک ارزیابي و نظر سنجي که در ژوئیه 2005 از طرف موسسه بین المللي جمهوری خواهان صورت گرفت، همان نهادي که از طرف دولت آمریکا مامور ایجاد مکانیسم هاي هواداري از بازار آزاد در درون احزاب سیاسي عراق شده است، 69 در صد عراقي ها خواهان قانون اساسي هستند که «یک دولت مرکزي قوي» ایجاد کند، و فقط 22 در صد خواهان واگذاري« قدرت قابل توجه به دولت هاي محلي» هستند.

روابط بین الملل سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برپايه شناخت و ارزيابي سازمان فداييان خلق ايران ﴿اكثريت﴾، که يک سازمان سياسي اپوزيسيون است و از 35 سال پيش تا کنون در راه برقراري و گسترش دمکراسي در ايران مبارزه ميکند، اکثريت مطلق مردم ايران معتقدند استفاده از دانش هسته اي فقط و فقط بايد در خدمت مقاصد صلح آميز باشد.

حسین خرمی

به عنوان یکی از این اعضا و به عنوان یک فعال چپ در عرصه مسائل ایران که در اتحاد چپ منطقه خود نیز فعال هستم، از شورای مرکزی سازمان و بویژه کمیسیون بین الملل آن انتظار دارم که در این زمینه فعال گردد. چه در زمینه تحلیل و پیش بینی شرایط قبل و بعد از انتخابات، و چه در زمینه اتخاذ موضع نسبت به حمایت از حزب یا احزاب معین سیاسی.

فرخ نعمت پور

یکی از این تناقضها دخالت نظامی رشد تروریسم و افراط‌گرائی اسلامی در مقابل پرخاشگریهای آمریکا است. در مقابل تکنولوژی قدرقدرت و بی رقیب نظامی، اکنون بی‌رحمی و خشونت غیر قابل تصوری در جبهه‌ مخالف آن شکل گرفته‌ است که‌ حاضر است همه‌ چیز را قربانی و هلاک کند اما دشمنش نتواند سرانجام به‌ اهدافش دست یابد

امانوئل والرشتاین
ترجمه از:
احمد مزارعی

بوش خواست تا در عراق دولتی قدرتمند و هم پیمان با آمریکا بوجود آورد تا بتواند کشور عراق را هم بدرستی اداره کند، امّا تا کنون این امر اتفاق نیفتاده است. هنوز زمان درازی در پیش است تا دولت فعلی در عراق بتواند در سه زمینه توانمندی، اداره کشور و هم پیمانی مورد اعتماد برای " آمریکا" را باثبات برساند.

وله‌بک وله‌بک
ترجمه از:
فرخ نعمت‌پور

کشوری که‌ قرضش بخشوده‌ می‌شود باید این فرصت را داشته‌ باشد که‌ چگونه‌ پول‌های اندوخته‌ خود را مصرف کند.

جمشید پدرام

تظاهر کننده جواني گفته است:" اروپاي امريکائي نمي خواهيم." يا فرانسوي ديگري مي گويد:" اتحاديه اروپا ميهن ما نيست بلکه تشکيلاتي نئوليبرالي است که منافع کنسرن ها را برمنافع مردم ترجيح ميدهد." يا فرد بيکار چهل وهفت ساله اي که با عصبانيت مي گفت: " ما رابه دلخواه خود به بازي گرفته اند و نميدانيم چرا بايد قرباني نيروهاي بازار شويم.

مایکل کلر
ترجمه از:
المیرا مرادی

در حالیکه ایالات متحده برای حمله ای به ایران حاضر یراق است، یک چیز کاملا محرز بنظر میرسد: دولت بوش هرگز به مسئله نفت بعنوان دلیلی برای انجام این جنگ اشاره نخواهد کرد. در مسئله عراق هم، سلاح های کشتار جمعی ( WMD) بعنوان دلیل اصلی برای مشروعیت بخشیدن به حمله ی نظامی آمریکا به عراق به شمار آمد

الیاس عاقل
ترجمه از:
احمد مزارعی

ولفوفیتس نه صلاحیت رهبری بانک جهانی را دارد و نه معنی مشکلات فقر و گرفتاری ملتهای جهان سوم را میداند، از همه مهمتر اینکه این شخص از احساس انسانی وعاطفه بری است و وجود وی در رأس چنین موسسه ای موجب فقر و مسکنت و جهل و بیماری بیشتر برای میلیونها انسان خواهد شد.

اوپك در حال حاضر داراي 11 عضو اصلي از 3 قارّه آمريكا، آسيا و آفريقا ميباشد. كشورهاي عضو الجزاير، اندونزي، ايران، عراق، كويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان سعودي، امارات متحده عربي و ونزويلا ميباشند. اين كشورها جمعيتي حدود 525 ميليون نفر را تشكيل ميدهند

الیاس عاقل
ترجمه از:
احمد مزارعی

بعلت اصرار ايران براي مبادله نفتي با يورو در بازار جهاني، کشورهاي زيادي در جهان تشويق به دنباله روي از ايران شده اند. هم اکنون بعضي کشورهاي آمريکاي لاتين، روسيه بسيار کمپانيهاي بزرگ در عربستان راه ايران را دنبال کرده اند، بويژه در مورد عربستان بايد گفت که شرکتهاي سرمايه گذاري در اين کشور برنامه هاي خود را در رابطه با مبادلات يورو گسترش داده اند.

ترجمه از:
احمد‌مزارعي

در نتيجه در پايان انتخابات ايران توانست 142 (اكنون به 145 رسيده است) كرسي از مجموع 275 كرسي پارلمان آينده را نصيب خود نمايد و اين در نتيجه جهل آمريكاييها از اوضاع فرهنگي و اجتماعي ملت عراق بود. اگر آمريكايي ها ميدانستند كه به چنين شكست فاحشي دچار ميشوند هيچگاه به چنين رفراندومي تن در نميدادند.

آناتولی تسيگانوک
ترجمه از:
سيامک سلطانی

برنامه اين است که عمليات وسيع و پيچيده ای با هدف سرنگونی رژيم ايران به پيش برده شود. در اين رابطه استفاده از گروه اپوزيسيون مجاهدين خلق با نيرويی 20 هزار نفره تعليم نظامی ديده در داخل ايران، و همچنين از کردهای گروه جلال طالبانی نيز صحبت می شود. تدارک حمله به ايران به شدت تمام در جريان است. در همين رابطه مذاکراتی در مورد امکان استفاده از قلمرو گرجستان و آذربايجان به منظور جابجايی نيروها صورت می گيرند

ترجمه از:
محمود میرمالک ثانی

یک چنین رابطه همپایه بین اتحادیه اروپا و امریکا تنها خواهان دگرگونی در ناتو نیست، بکه قبل از هر چیز نیاز به توسعه در اتحادیه اروپا است. پیشنهاد قانون اساسی تازه قدمی است در مسیر درست. اما راه طولانی برای دست یابی به یک سیاست مشترک در زمینه خارجی؛ امنیت و سیاست دفاعی وجود دارد؛ که بتوان به امریکا نه گقت؛ و نیز بتوان با خواستی مستقل بله گفت.

کریستن نیلسن
ترجمه از:
فرخ نعمت پور

اگر بوش میخواهد به‌ این هدف خود برسد، باید فکری به‌ حال آن مبالغ عظیمی که‌ صرف جنگ افغانستان و عراق میشوند هم بکند. همچنین فکری به‌ حال medicare و طرح نیمه‌ خصوصی کردن امنیت اجتماعی.

صفحه‌ها