بین المللی

فرخ نعمت پور

فراتر از راستی و درستی تمامی ادعاهای نخست وزیر ترکیە، اما آنچە کە در این سفر دارای اهمیت است همانا عادی کردن و گسترش رابطە این کشور با عراق است کە در سالهای گذشتە، بویژە با گسترش روابط ترکیە با اقلیم کردستان و پیشروی های داعش بشدت تیرە شدە بود و حتی گاە کار بە جدالهای لفظی و تهدیدهای ضمنی هم می کشید. اما چە شدە است کە این بار دولت ترکیە دارد ساز دگری می زند؟

مجید سیادت

... نه شیوخ عرب و نه کشورهای غربی بخاطر مردم سوریه در این جنگ شرکت نمی کردند و روزی که مخارج این جنگ از منافعی که متصور بودند جلو زد آنها پا پس کشیدند. همین جا باید اضافه کنم که روسیه و ایران هم با همین معیار در جنگ سوریه درگیر شدند. برایم کاملا قابل فهم است که در دوره کنونی همه کشورهای منطقه بخواهند از زاویه منافع ملی شان در امور کشورهای دیگر دخالت کنند ولی مهمترین درس باید این باشد که در شرایط کنونی، راه حل نظامی برای سوریه وجود ندارد

فرخ نعمت پور

سیاستهای دولت ترکیە بعد از کودتای نافرجام در این کشور، نە در مسیر شکوفائی بیشتر دمکراسی نوع ترکیەای، بلکە در جهت عکس، یعنی تحدید بیشتر آن گام بر می دارد.

مجید سیادت

اگر توافق امریکا و روسیه به وقوع می پيوست، سرنوشت سوريه روشن می شد. چرا که النصره و داعش زير ضرب قرار می گرفتند و – البته بعد از دورانی خونين- تنها نيروهای دولتی سوريه و نيروهای معتدل در صحنه باقی می ماندند. يک چنين سرانجامی همان چيزی بود که پوتين می خواست زيرا با توجه به توازن قوای آنچنانی بين نيروهای دولتی و نيروهای معتدل، تمام آسها در دست دولت اسد می ماندند و اتحاد سوريه و روسيه شرايط صلح را ديکته می کردند.

الکساندر کوزنتسوف
ترجمه از:
ا. م. شیری

رسانه‌ها مشتاقانه نظریه «اشغال خارجی سوریه» را نشخوار می‌کنند اما، در این باره که نیروی ضربت اصلی دولت اسد را در این جنگ نه خارجی‌ها، بلکه، تشکلهای داوطلب سوری تشکیل می‌دهند، سکوت می‌کنند (عجیب است که هیچ کس نمی‌خواهد اسپانیای سالهای سی قرن بیستم و گردانهای بین‌المللی آن را بیاد آورد).

آبایومی آزیکیوی
ترجمه از:
هاتف رحمانی

این یک جنگ نسل کشی به راه افتاده با حمایت واشنگتن است. دولت اوباما استفاده از سلاح های ساخت امریکا، بمب ها و دیگر سلاح های ویرانگر علیه مردم یمن را مجاز اعلام کرده است. وال استریت جورنال در 10 اکتبر گزارش کرد " امریکا، تامین کننده برجسته سلاح های سعودی فروش 1.15 میلیارد تانک و دیگر تجهیزات نظامی به ریاض را در ماه اوت تصویب کرد.

جردن شیلتون
ترجمه از:
هاتف رحمانی

مسئولیت اصلی وضعیت فاجعه بار امور در عراق با امپریالیسم امریکا است، که کشور را در تعقیب بی پروای سرکردگی منطقه ای و جهانی خود نابود کرد.

الکساندر مزیایف
ترجمه از:
ا. م. شیری

تفاوت اساسی بین این دو طرح عبارت از چه بود، که موجب چنین انشعاب فاجعه‌بار در شورای امنیت گردید؟ ویتالی چورکین در جلسه شورای امنیت طی سخنان کلی در این باره گفت، اما پاسخ کامل‌تر آن را متن طرح، که متاسفانه چند روز پس از جلسه شورای امنیت منتشر گردید، می‌دهد.

بهرام رحمانی

در هر صورت شکست نظامی داعش در موصل اجتناب‌ناپذیر است ولی بازیگران، به‌ویژه منطقه‌ای، به‌کشمکش سیاسی و نظامی پس از عملیات آزادسازی و بروز عوامل و متغیرهایی می‌اندیشند که بروز و وقوع آن‌ها زیاد است و در نهایت تاثیرات اساسی بر سرنوشت عراق خواهد گذاشت از جمله سرنوشت منطقه کردستان، میزان نفوذ تهران بر بغداد و ادامه ستیز شیعه و سنی به‌رهبری ایران و عربستان.

ژیلبر اشگار
ترجمه از:
حماد شیبانی

چنین می نماید که صدای سوم یعنی صدای دیگری که هر دو این "بمبارانها" را محکوم کند و هر دو را به یکسان جنایتکارانه تلقی کند (صرفنظر از این که هر روز ویرانگری و کشتار رژیم اسد و ارباب روسی آن ابعاد وسیعتری به خود می گیرد)، شنیده نمی شود و یا وجود ندارد. اما واقعیت اینست که این صدا، یا این گروه سوم، هم وجود دارد و هم گسترده تر از آنست که شنیده نشود.

نظر1
یورگن تودنهوفر
ترجمه از:
احمد فرهادی

بله. آمریکایی‌ها در کنارِ ما قرار دارند، ولی نه آن‌چنان که می‌بایستی باشد. به عنوان مثال به ما چنین گفته شد: ما باید "گردان ۴۷" را تصرف و اشغال کنیم. ما از عربستان سعودی ۵۰۰ میلیون پوند سوری {تقریبا معادل دو و نیم میلیون دلار} دریافت کردیم. سال‌ها پیش برای تسلط بر مدرسهٔ نظامی در "المسلمیه" ما از کویت یک و نیم میلیون دینار کویتی {تقریبا معادل چهار و نیم میلیون دلار} و از عربستان سعودی پنج میلیون دلار گرفتیم.

دیمیتری مینین
ترجمه از:
ا. م. شیری

اما سایر نیروهای مخالف، نه آمریکایی‌ها، نه بویژه ترک‌ها در مورد هر گونه حقوق ملی کردهای سوریه حتی فکر هم نمی‌کنند. همه شرکای امروزی آنها به کوردها بطور قطع بعنوان «اصحاب موقت» می‌نگرند. در حالیکه اسد برای برقراری اتحاد دائمی با کردها بطور عینی علاقمند است، زیرا برای مقابله با بنیادگرایی سنّی، همواره به تکیه‌ بر اقلیت‌های ملی و دینی نیاز خواهد داشت. و خود این هم بمعنی تحقق آرمان آنهاست که بدون آن، اتحاد واقعی نمیتواند صورت بگیرد.

رمزی بارود
ترجمه از:
هاتف رحمانی

لیبرمن، حتی اگر با استانداردهای حداقلی ارتش اسرائیل سنجیده شود یک "افراطی" است. میراث گذشته او مملو از خشونت و اظهارات نژادپرستانه است. رفتارهای تازه تر او شامل سخن گفتن در باره محمود درویش، مورد احترام ترین شاعر فلسطینی بود. او تا سنجش اشعار درویش – که از آزادی خلق خود دفاع می کرد – با زیستنامه آدولف هیتلر، "نبرد من" پیش رفت.

مجید سیادت

تاثير انتخاب يکی از اين دو برای خاورميانه چه خواهد بود؟ بر خلاف نظريەای که همه سياستهای امريکا را از زاويه برخورد رئيس جمهورش بر می شمارد، فکر می کنم سياست امريکا در عرصه بين المللی بر مبنای سه فاکتور و تداخل آنها با يکديگر، تعيين می شود. اولين (و برجسته ترين) عامل، منافع امريکا در عرصه بين المللی است. ساختار سياسی امريکا هم حافظ اين منافع است. دومين، سياست و برخورد رئيس جمهور و بالاخره سومين عامل هم، توازن قوای بين المللی است.

فرخ نعمت پور

خلاصە مطلب اینکە باید گفت شاید اگر ترکیە نهایتا در چشم اندازی قرار گیرد کە از ناتو خارج شود و بە کشورهای روسیە و ایران در منطقە نزدیکتر شود، بتواند روسیە و بویژە ایران را بە عدم پشتیبانی از پ کاکا قانع کند، و بدین ترتیب تغییری شگرف در وضعیت نیروهای شبە نظامی این حزب در منطقە بوجود آید. اما تا آن زمان هنوز راە درازی در پیش است.

جنبش روشنفکری – ایران

چنانچه حزب توسعه و عدالت با پشتیبانی و تکیه به سایر نیروها مانند اخوان المسلیمن سایر کشورها، نیروهای دمکراتیک و ملی گرای ترکیه و در کنار آن ایران، روسیه و کشورهای عضو شانگهای و کشورهای مستقل، راه استقلال و جدا شدن از غرب را در پیش بگیرد، آنگاه سیاستهای منطقه کاملا شکل دیگری بخود خواهند گرفت و جابجائی قدرت در جهان بسیار گسترده تر و ریشه ای خواهد شد.

نظر1
احسان فتاحی

سرکوب جنبش قدرتمند و آزادیخواهانه مردم کردستان هیچگاه از سرکوب جنبش سراسری و آزادیخواهانه در ترکیه و نیروهای چپ و سکولار جدا نبوده است،... مردم کرد آلترناتیوی ندارند جز تکیه به نیروی متحد و مبارزه در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و برقراری ارتباط با جنبشهای آزادیخواه، سکولار، چپ و صلح طلب در سطح سراسری ترکیه.

مجید سیادت

چهار نکته ای که در فوق بدانها اشاره شدند همگی در متن تغيير نظام خاورميانه قابل درک و تبيين و – تا حدودی – قابل پيش بينی هستند. در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت که هيچ کدام از اين تنشها مرتفع شوند، ولی عليرغم فشارها و مشکلاتی که برای ما به وجود می آورند، اينها همه تحولاتی در راه زندگی بهتر هستند.

بهرام رحمانی

اردوغان و دولت‌شان آینده خوبی ندارند و اعتراض جنبش‌های اجتماعی هم‌چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگاران و روشنفکران مترقی، مبارزه همه نیروهایی که برای یک جامعه «خودمدیریتی دموکراتیک» در رد «دولت‌-‌ملت» تلاش می‌کنند، مبارزه‌شان هم‌چنان با ابعاد وسیع‌تر و عمیق‌تر ادامه خواهد یافت!

دنیز ایشچی

وقتی که "جو کاکس" نماینده پارلمان در انگلستان با تیر یک نفر ناسیونالیست افراطی ترور می شود، وقتی که کسی مثل "دونالد ترامپ" در آمریکا با شعارهای رعب آفرین ضد مهاجران سیاست های حزب محافظه کار خود را کنار گذاشته و با حمایت افکار عمومی نمایندگی خود را به حزب خویش تحمیل می کند، اینها همه بازتاب های جانبی تاثیرات شرایطی در جهان امروز می باشند.

صفحه‌ها