بین المللی

تقی روزبه

تنها شکل گیری یک قطب مستقل و خارج از ساز و کارهای سیستم است که می تواند از بجریان افتادن در شن زارهای سترون کننده ساز و کارهای سیستم، به مبارزه طبقات در معنای واقعی و رهائی بخش خود جان تازه بدهد و درعین حال با فشار ازبیرون به جناح رفرمیست ها اجازه ندهد که آن ها فریب پیشه کنند و به آسانی وعده های خود را فراموش نمایند وچرخ های زنگ زده نظام را بسود کلان سرمایه داران رنگ و جلا بخشند.

علی صمد

از اواخر دهه 60 میلادی و مشخصاً تا پایان دهه 70 تمام احزاب سیاسی سراسری در بلژیک به دو بخش عمده تقسیم شدند و از حالت احزاب سراسری در سطح بلژیک به احزاب منطقه ای در مناطق سه گانه تغییر یافتند. در واقع با گسترش سیستم فدرالیسم در این کشور روند منطقه ای شدن احزاب سراسری روزبروز تقویت شد. امروز یکی از بحث هایی که در میان برخی فعالین، متخصصین و نخبگان سیاسی مطرح است، نگاه انتقادی به اتخاذ چنین روشی برای تبدیل احزاب سراسری به منطقه ای می باشد. انجام چنین کاری موجب فاصله میان مناطق فدرال و تقویت مطالبات و منافع خاص منطقه ای بر منافع ملی شد.

نظر1
جرج سوُروُس
ترجمه از:
اکبر تک دهقان

از دید سوُروُس، پس از شروع بحران مالی جهانی و بدنبال ورشکستگی بانک تأمین سرمایه "لی من برادرز Lehman Brothers" در آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بخش عمده ای از مسئولیت تجزیه اروپای متحد را بعهده دارد. این خواست مرکل که هر کشور حوزه یورو، خود باید عملکرد نهادهای مالی خویش را تضمین کند، "اولین گام در مسیر تجزیه ای بوده است، که هم اینک اروپای متحد را به تخریب تهدید می کند".

مهرزاد وطن آبادی

آنچه که در شانزدهمین اجلاس جنبش غیر متعهد ها در تهران عنوان شد دقیقا دومین گام ازآن خیز بلند برای هر چه نزدیک شدن به نهاد بین المللی سازمان ملل میباشد. پس راه چاره قرار گرفتن در کنار دیگر اعضای شورای امنیت، اصلاح ساختار میباشد. باید مبنای ضرورت این اصلاح را، ناهمخوانی سازگار برآمد جهان دو قطبی گذشته با جهان تک قدرتی کنونی و سلطه طلبی غرب و نئولیبرالیسم عنان کسیخته دانست.

عباس عبدی

وقتی که چنین مقایسه‌یی را می‌بینند، چاره‌یی ندارند جز آنکه اعتبار سایر ادعاها از جمله آمادگی برای گفت‌وگو و بهبود روابط با غرب و امریکا را نیز غیرجدی و در راستای دیپلماسی عمومی قلمداد کنند. شاید بیان چنین اظهاراتی در عرصه سیاست خارجی و امور فرهنگی غیرممکن نباشد، ‌ولی هنگامی که به حوزه اقتصادی وارد می‌شویم، جایی که با عدد و رقم سر و کار داریم، نمی‌توانیم با گفتن این‌گونه مطالب خیال خود و مردم را راحت کنیم. دولت باید به صورت شفاف و روشن اعلام کند که ریشه مشکلات موجود در کجاست و آیا قادر به حل آنها هست یا نه؟ اگر می‌تواند بر مشکلات فائق آید، چگونه و اگر نمی‌تواند، از خود سلب مسوولیت کند و تبعات آن را هم بپذیرد.

• اوری آونری فعال صلح طلب اسرائیلی در تازه ترین مقاله ی خود می گوید اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد، اما تهدیدات مداوم خاورمیانه را بیش از پیش نظامی خواهد کرد ...

• اوری آونری فعال صلح طلب اسرائیلی در تازه ترین مقاله ی خود می گوید اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد، اما تهدیدات مداوم خاورمیانه را بیش از پیش نظامی خواهد کرد ...

حسن نادری

سناریو " برگشت به عقب" که برگشت به دنیای پیشا ـ آمریکا، یعنی دوران بی ثباتی نیمه اول قرن بیستم را در نظر دارد هم چندان خوشبینانه نیست. ایالات متحده آمریکا با گیر کردن در باتلاق بودجه اش دیگر توانائی دخالت در صحنه بین المللی را ندارد. هر چند این وضعیت در ابتدا میتواند با استقبال قدرتهای نوظهور مواجه شود اما این عقب نشینی و استیصال آمریکا بطور سریع به نوبه خود به یک منشاء عدم ثبات تبدیل میگردد

سیامک سلطانی

در اينجا اين پرسش مطرح می شود که آيا اين انتخابات صادقانه بود؟ پاسخ به اين پرسش قطعا منفی است؛ که بلافاصله پرسش دوم مطرح می شود که اگراين انتخابات صادقانه نبود پس آيا می توان گفت که ازمشروعيت قانونی نيز برخوردار نيست؟ پاسخ به اين پرسش نيز منفی است.

حسن نادری

فراخوان خلع سلاح برای توسعه پایدار

این سلاحها نه تنها موجب تخریب جمعی، مرگ صدها هزار انسان، بی سرپرستی کودکان، خشونت بین ساکنین غیر نظامی می شوند، بلکه خرید سلاحها منجر به تهی شدن باز هم بیشتر بودجه کشورهای فقیر و به زیان هزینه های اجنماعی، نبود و کمبود آب آشامیدنی، مواد غذائی، اموزش و بهداشت و مسکن تمام می شوند. تجارت سلاح نقض مستقیم امنیت انسان و هزاران انسان می باشد

مشکل درعدم دسترسی به غذاست. ما در یک نظم وحشیانه جهانی زندگی میکنیم. بازارمواد غذایی توسط ده شرکت فراملیتی و بسیار توانا کنترل می شود، یعنی ۸۵% ذرت، برنج، روغن و.... در دست اینها است. در واقع، این دە شرکت، صاحب جهان هستند و آنها هستند، کە مرگ و زندگی، انسانها را در دست دارند. این وظیفە دولتهای دمکراتیک است، کە قدرت آنها را مهار و کنترول کنند.

مصاحبه روزنامه اسپانیایی" ۲۰ دقیقه " با آقای جین زیگلردر بارە افزایش قیمت مواد غذایی و پیا مدهای آن

برگردان از اسپانیایی بە فارسی :محمود علیزادە

صادق کار

بە انگیزە پنجمین سال همایش سازمانهای غیر دولتی مخالف جنگ وسلاح های اتمی در وین

با این حال میتوان ادعا نمود کە، گرچە ژاپن در اثر استفادە از بمب اتمی و ویرانی وکشتارمردم دوشهر آن، درمقابل قدرت بمب اتم بە زانو در آمد و تسلیم شد ولی مردم جهان هنوز مرعوب آن نشدە و همچنان برای محو سلاح های اتمی از جهان تلاش می کنند

سیامک ستوده

این روزها مقاومت چندین ماهه و قهرمانانه دانشجویان و مردم کبک، ایالت فرانسوی نشین کانادا، در برابر دولت شاقه و سیاست های زورگویانه ی او یادآور چنین نقشی برای این ایالت و بخصوص دانشجویان و مردم شهر مونتریال، بزرگترین شهر ایالت کبک، در مقایسه با ایالات دیگر کانادا می باشد. چرا که اگر دولت شاقه موفق به عقب راندن دانشجویان و تحمیل افزایش 70 درصدی شهریه به آنها شود، راه برای اعمال فشارهای بیشتر به دانشجویان در ایالات دیگر کاناد باز شده و این حتی به تعرضات سرمایه به معیشت مردم در بخش های دیگر اجتماعی نیز شدت و جسارت بیشتری می بخشد

حسن نادری

برپائی صلح یعنی ساختن امنیت، توسعه اقتصادی درخدمت خلقها، یعنی ساختمان نهادهها و راهبردهای نوین برای بر آورد کردن به نیازهای اجتماعی، به درخواست تعیین سرنوشت خود و دموکراسی خلقها. مسئله خلع سلاح را نمیتوان از تامین صلح درخاورمیانه و آسیا مجزا دانست. حذف سلاحهای اتمی و مبارزه علیه گسترش آن در پیوند هم قراردارند. این همان چیزیست که در پیمان عدم گسترش سلاح اتمی " ان. پی. تی" آورده شده است

جلال ایجادی

فرانسوا اولاند با بیش از پنجاه درصد آرا بر نیکولا سارکوزی پیروز شد و چرخش به چپ فرانسه صورت گرفت. جامعه فرانسه که از کارنامه نیکولا سارکوزی مایوس گردیده بود ودشواریهای زندگی را با سیاست دولت پنج ساله او سنگینتر ارزیابی می نمود، علیرغم تردیدها و پرسشها، او را بکنار نهاد و خود را در آستانه آزمایش سیاسی تازه ای قرارداد. در این لحظه امیدها و انتظارات بسیارند و دشواریها و تناقضات بیشمار

حسن نادری

از هم اکنون دو پیروز انتخابات دور اول کارزار تبلیغاتی خود را آغاز نمودند. دیگر کاندیداها هریک با میزان رای خود میتوانند برای دور سوم یعنی انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن وارد گفتگو و" امتیازگیری" در تعداد نماینده در پارلمان آینده شوند. از قرائن تا کنونی چنین درک میشود که همه گرایشات چپ به شمول " جبهه چپ"، سبزها و "حزب ضد سرمایه داری" با شعار کنار گذاشتن سارکوزی از قدرت ، فراخوان به پشتیبانی از آقای فرانسوا هلاند داده باشند. البته باستثناء حزب" مبارزه کارگران" که میخواهد از هم اکنون طبقه کار گر را در ماه سپتامبر علیه سرمایداری بسیج نماید

سیامک سلطانی

در اينجا اين پرسش مطرح می شود که آيا اين انتخابات صادقانه بود؟ پاسخ به اين پرسش قطعا منفی است؛ که بلافاصله پرسش دوم مطرح می شود که اگر اين انتخابات صادقانه نبود پس آيا می توان گفت که از مشروعيت قانونی نيز برخوردار نيست؟ پاسخ به اين پرسش نيز منفی است

م. ائینالی

بدین ترتیب بخش اصلی هدف یعنی ایجاد ارادۀ سیاسی و کسب اکثریت پارلمانی توسط حزب و یا نیروئی که با اهداف و سیاستهای امریکا هماهنگی داشته باشد حل شده بود. ترکیه صاحب اقتداری شده بود که بر "طرح خاورمیانه بزرگ " ایالات متحده امریکا مهر تأئید گذارده و چراغ سبز برای قدم اول این طرح یعنی لشکرکشی به عراق را صادر کرده بود. گام اول این مهر تأئید و قولهای حواشی آن، پیشنهادی به شکل لایحه (Tezkere) [1] بود که حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP) به مجلس ترکیه در اول ماه مارس سال 2003 ارائه داد

م. ائینالی

رشد ناگهانی این حزب طی مدت کمی بیشتر از یکسال و خصوصاً مطرح شدن " رجب طائیب اردوغان" (Recep Tayyip Erdoğan) و "عبدالله گول" (رئیس جمهور فعلی) بعنوان رهبران حزبی بی ارتباط با سیاست خاورمیانه ای و تدارکات حملۀ نظامی قریب الوقوع ایالات متحدۀ امریکا به عراق در ماه مارس سال 2003 نبود. خصوصاً با در نظر داشتن این واقعیت که گفتگوهای ایالات متحدۀ امریکا با دولت ائتلافی "بولئنت اجویت" در رابطه با پیاده کردن و تحقق طرحهای امریکا در منطقه به شکست انجامیده و روابط دو کشور در خفا به تیره گی گرائیده بود

اتفرید ناسور
ترجمه از:
انور میرستاری

جایگاه و اهمیت پیمان نامه الحاقی در هنگامی نمایان می شود که کشوری به دلیل نقض تعهدات خود نسبت به مصوبات پیمان منع سلاحهای هسته ای و یا قراردادهای تضمین داده شده در امور مربوطه، مورد سوء ظن قرار می گیرد. در سال ۲۰۰۳، زمانی که رفتارهای جمهوری اسلامی مشکوک به نظر رسید، آژانس و تعدادی از کشورهای عضو به ایران فشار آوردند تا پیمان الحاقی را امضا کند تا بدین ترتیب برای رسیدگی به موضوع، به آژانس حق بیشتری داده شود

صفحه‌ها