محیط زیست

دکتر عبدالستار دوشوکی

بر اساس پایگاه اطلاع رسانی کویرها و بیابانهای ایران دریاچه هامون به عنوان هفتمین تالاب بین المللی جهان و بزرگ ترین دریاچه آب شیرین كشور تقریباً برای همیشه از روی نقشه جغرافیایی پاك شد . دریاچه ای كه تا كمتر از دو دهه قبل هر ساله پذیرای بیش از یك میلیون پرنده مهاجر بود . با نابودی هامون بیش از ۱۵ هزار صیاد بیكار شدند و زنانی كه با بهره گیری از نی های دریاچه به تولید صنایع دستی اشتغال داشتند منبع درآمد خود را از دست دادند.

ترجمه از:
انور میرستاری

انتظار داریم که این برنامه‌های زیست گاهی ما چارچوب های مرزهای بسته کشورها را در نوردد و برای ساختن همبستگی اروپایی و جهانی، با رعایت و احترام به گوناگونی فرهنگ‌ها و ویژگی‌های تاریخی هریک از آن ها، از مرزها فراتر رود. برای رسیدن به این منظور، برنامه زیست گاهی از منطق همیاری و از قطعنامه عدم خشونت در کشمکش ها و جلوگیری از نظامی گری در روابط بین‌المللی استقبال می کند

فاطمه رمضانیان

پاکستان با 140میلیون جمعیت موفق شد جنگل هایش را در عرض 50 سال از 5 میلیون به 11میلیون هکتار برساند. ما اما تا توانستیم از دست دادیم. تفاوت ایران با پاکستانی که حتی قادر به داشتن سیستم بهداشت نیست، اما اراضی و جنگل هایش را حفظ می کند چیست؟

روح انگیز پورناصح

هر سال که به بهانه¬ی روز طبیعت دورهم جمع می¬شویم، هرکس به فراخور مقام وموقعیتش حرف می¬زند، سازمی¬زند و آواز می¬خواند، بهانه فراموش می¬شود ومثل هر سال، سعید است که با خواندن چند سطری ازداستانش به نام «اشتها» بهانه¬گیری می¬کند

در چنین شرایطی به نظر می رسد که تهرانی ها با انواع بیماری های ناشی از آلودگی هوا تنها مانده اند. بیماری‌هایی که هر روز اسم های جدیدتری به فهرست آن ها اضافه می شود. یرقان یا همان زردی یکی از این بیماری هاست که نتیجه آلودگی هوا به حساب می آید. رئیس مرکز تحقیقات سلولی صارم گفته است که« آلودگی هوا و دیگر آلاینده های محیطی سبب افزایش تعداد نوزادان مبتلا به بیماری یرقان (زردی) شده است.»

علی پورنقوی

واقعیت این است که زمان مدام بیشتر و بیشتر به زیان انرژیهای فسیلی و هسته ای و به سود انرژیهای تجدیدپذیر پیش رفته است. با این حال ساده نگری است اگر تصور شود انرژیهای تجدیدپذیر پاسخ فوری همه مشکلات ناشی از دیگر انواع انرژیها و تقاضای فزاینده در پهنۀ جهانی برای انرژی اند.

5 ژوئن را روز جهانی محیط زیست است

عزم جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست که به کنوانسیون استکهلم معروف است، در سال 1972در سوئد جنبه عینی پیدا کرد. بعدها این کنوانسیون در وجوه بسیاری گسترش یافت. در زیر متن کنوانسیون مذکور در مورد "آلاینده های آلی پایدار"، که جمهوری اسلامی ایران نیز از دولتهای متعهد به آن است، از نظر خوانندگان می گذرد

حسن نادری

مهمتر از همه در 28 ژوئیه 2010 سازمان ملل متحدحق دستیابی به آب آشامیدنی را در شمول منشور حقوق عام بشری ارزیابی نمود. بنابراین همه کشورها ملزم به رعایت و گنجاندن این حقوق در قانون اساسی خود می باشند. متاسفانه تا کنون 30 کشور از 193 کشور به این اقدام مبادرت ورزیدند. اگر با حدت یافتن کمبود آب، احتمال برخوردها و درگیرهای نظامی می توانند تهدیدی برای صلح باشند. در عوض می توان از طریق همکاریهای چند جانبه و مدیریت صحیح منابع آبی ، آب را به یک عامل صلح تبدیل کنیم

ترجمه از:
خسرو تجربه کار

چه در چين، چه در ژاپن و يا در هند - انسانها اکنون آگاه شدهاند. آنها متوجه شدهاند، چه خطراتی از جانب انرژی هستهای آنان را تهديد میکنند. آنچه را که مردم با آگاهیخود انجام میدهند، آسيا را تغيير خواهد داد. چنانکه زمانیچرنوبيل اروپا را تغيير داد.

بیلیاقتی، رژیم اسلامی را در انتهای جدول محافظت از محیط زیست نشاند

همه این اخبار و اخبار دیگری که در زمینه محیط زیست ایران منتشر میشود، نشان میدهد که محیط زیست ایران با تمامی گونههای نادر و منحصر به فرد در دنیا، در آستانه نابودی است و مثل اینکه هنوز هم مسئولان سازمان محیط زیست به عمق فاجعهای که در انتظار محیط زیست کشور است پی نبردهاند

مینگی لی
ترجمه از:
نوید شادی

نظام سرمایه داری، همیشه در تامین غذا، تحصیلات و مراقبتهای بهداشتی حداقل میلیون ها از مردم ناموفق بوده است. اگر به بحران اكو لوژیكی جهانی چاره اندیشی نشود در آنصورت نظام سرمایه داری تمامی بشریت را با شكست مواجه خواهد ساخت. آیا انتخاب راه به اندازه كافی روشن نیست؟

نظر1

اما نتایج این مذاکرات و توافقات به دست آمده از سوی سازمان های فعال در زمینه محیط زیست، با واکنش منفی روبرو شده است. کومی نیدو، دبیر کل گروه «صلح سبز» در این باره گفته است: «این توافق نامه به ما اجازه می دهد سوراخ های لایه ازون را با هواپیمای مخصوص رییس جمهوری آمریکا پیدا کنیم.»

استفان اسلینگرلند
ترجمه از:
علی پورنقوی

با نگاهی به منافع ملی پشت کنفرانس کپنهاگ آشکار می شود که به دشواری بتوان وجه نامنتظری را در موازنه حاضر سراغ گرفت. آن چه در درجۀ اول اهمیت دارد ارتباط منافع ملی [هر یک از کشورهای طرف مذاکره] با مصالح انرژیائی [آن کشور] است؛ زیرا بیش از سه چهارم انتشار CO2 در سطح جهانی مستقیماً به عرضه و تقاضای انرژی وابسته است

صفحه‌ها