اکسیون‌ها

به حمایت از هم میهنان خود و برعلیه سرکوب، اعدام و دستگیری ها در ایران اعتراض کنیم.

کميته برگزاری تظاهرات در ژنو

دعوت ازایرانیان برای شرکت متحد وپرشمار در گردهم آیی های روزهای آینده گروههای مختلف آزادیخواه در کلن ،به مناسبت سالگرد 22 بهمن، در جهت نجات زندانیان سیاسی وعلیه اعد ام درسراسر ایران! جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران- کلن

به حمایت از هم میهنان خود و برعلیه سرکوب، اعدام و دستگیری ها در ایران اعتراض کنیم.
کمیته ی جمعی از ایرانیان ایالت نورد راین وست فالن

ما ايرانيان مقيم بلژيك ١٣ فوريه همزمان با شنبه ٢٤ بهمن براى پژواك صداى مردم ايران اينجا در قلب اروپا روبروى سفارت جمهورى اسلامى اجتماع مى كنيم . اينجا جمع مي شويم تا دلهايمان را به هم نزديكتر كنيم و فريادى دوباره سر دهيم كه: ما همه با هم هستيم! اتحاد برای ایران- بلژیک

کمیته ی مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی ـ پاریس، اقدام به برگزاری یک راهپیمایی در تاریخ 7 فوریه، و همچنین تجمعی اعتراضی در تاریخ 11 فوریه کرده و از تمامی هم میهنان ساکن فرانسه دعوت میکند تا با شرکت در راهپیمایی هفتم و تظاهرات یازدهم فوریه، یک بار دیگر همه با هم همبستگی خود با تمامی ایرانیان جهان و حمایت از جنبش مردم ایران را اعلام کنیم. کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاريس

ما ایرانیان در بلژیک نیز همچون گذشته، برای نشان دادن پشتیبانی خود از حرکت مردم ایران، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران، یک گردهمایی اعتراضی خواهیم داشت. به همین مناسبت از تمامی ایرانیان و دوستداران آزادی و دمکراسی برای ایران دعوت بعمل میآید که برای هرچه باشکوه تر برگزارشدن این تظاهرات به ما بپیوندید. اتحاد برای ایران- بلژیک

صفحه‌ها