اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شواهد حاکی از آنست که دولت و سياست جديد حتی پيش از استقرار رسمی خود، دست به کار شده تا " قاطعيت " خود در برابر اعتراض و مقاومت‌های مردمی را نشان دهد. انتخاب قربانگاه کردستان از سوی سياست جديد، اما در عين حال گزينه نامناسبی از سوی اين سياست حداکثرطلب است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اگرچه ما همواره تأکید کرده‌ایم که این مبارزان داخل کشور هستند که با توجه به شرایط، نوع اقدام و عمل مبارزاتی را بر می گزینند، اما مفید می دانیم که بگوییم منطق حکم می کند تا آقای گنجی در تصمیم خود به ادامه اعتصاب غذا و خانم گنجی دراقدام به تحصن روز چهارشنبه دوازدهم مردادماه موقعیت لحظه را دقیقا مد نظر داشته باشند. تغییر بموقع راه‌کارهای مبارزه علیه زور و استبداد، لازمه یک مبارزه پیگیر و دراز مدت است.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اين انتخابات، در عين حال حضور نيروی مصمّمی در جامعه ايران را نيز نشان داد که به چيزی کمتر از تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی قانع نيست و با اتخاذ موضع عدم شرکت و تحريم ، ارادۀ بزرگی در جامعه را برای گذر از جمهوری اسلامی به نمايش گذاشت.حتی عدم پيشرفت مشی تحريم در وجه بسيج گرايانه اش مانع از بروز روشن اين اراده نيرومند نشد. بارزترين ويژگی در اين اراده سياسي، تنوع اجتماعی و فکری آنست

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما ضمن محکوم کردن سياست سرکوبگرانه رژيم در کردستان، از اعتراض مردم برای دستيابی به خواسته های انسانی و عادلانه شان حمايت می کنيم.
حزب دمکرات کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ايران( اکثریت )
کومه¬له ـ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحصن خانم شفیعی را همراهی کنیم و در کنار او باشیم. همه با هم روز چهارشنبه دوازدهم مردادماه، بار دیگر تعلق گنجی به خانواده‌اش، به همه آزادی‌خواهان کشور، به جامعه تشنه آزادی و دموکراسی ایران و به همه بشریت باورمند به شأن و مقام انسان را پاس بداریم.

ما ضمن محکوم کردن سياست سرکوبگرانه رژيم در کردستان، از اعتراضات مردم برای دستيابی به خواسته های عادلانه شان پشتيبانی کرده اعلام می داريم که راه خاموش کردن اين اعتراضات، تن سپردن به خواسته های به حق و عادلانه مردم کردستان به ويژه پايان دادن به ستم ملی است.

حزب دموکرات کردستان ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران( اکثريت)

کومه له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

در هرکجا که هستيم و به هر شکل ممکن که می توانيم فريادگر اعتراض به ادامه اسارت گنجی شويم. نگرانی خود از نزديک شدن اين روزنامه نگار شجاع به مرز مرگ و نيستی را در وسيع‌ترين سطح ممکن اشاعه دهيم. نگذاريم که اکبر گنجی از دست رود. کارزار برای آزادی اکبر گنجی، جزئی از مبارزه برای خود آزادی است

رژیم ولایت فقیه، رژیمی است که نه رئیس جمهور اصلاح طلب ولو وفادار به حکومت دینی و پاسدار آن را تحمل می کند ونه حتی جگر گوشه خود را که ممکن است در برابر ولی فقیه، اندکی از خود اراده قائم به منافع و جاه طلبی خویش را داشته باشد. چنین نظام و رژیمی، محکوم به انزوا و سقوط است.

حزب دموکرات کردستان ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران سازمان

فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کو مه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اگرچه در این انتخابات ضد دموکراتیک، بخش عمده رأی نیروی دموکراسی به درستی بر عدم شرکت در این انتخابات و تحریم آن متمرکز شد، ولی ما به نوبه خود هشدار می دهیم که درلحظه کنونی جبهه بندی بین نیروهای دموکرات بر سر راهکار اتخاذ شده، خواست نیروی استبداد است که ما را متفرّق می خواهد. اکنون موضوع مقدم، زیر ضرب قراردادن استبداد وافشای انواع اعمال نفوذهای آن حتی در میدان محدود خودی های جمهوری اسلامی است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برخلاف القائات جمهوری اسلامی که گويا سياست تحريم اين انتخابات ضددموکراتيک ناکام بوده است، سياست تحريم اساسا مشی و چهره سياسی آن بخش از جامعه است که راه تحول دموکراتيک در جامعه را نه از طريق انتخابات ضد دموکراتيک و رفرم های درون ساختاری قدرت حاکم که از راه تغيير اين ساختار با اتکا به رای آزادانه و دموکراتيک شهروندان می داند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن اعلام مجدد همبستگی خود با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان، و با تکرار خواست خود مبنی بر آزادی فوری دکتر ناصر زرافشان که به معالجه فوری نیاز دارد و رهایی همه زندانیان سیاسی از زندان، حمله نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به خانواده‌های متحصن‌شده را شدیداً محکوم می کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به باور ما مشکل جنبش دموکراسی و خلاء آلترناتیو دموکراتیک ، با غلبه بر پراکنده‌گی تشکل‌های عملاً موجود و همکاری و اتحاد فرارونده میان این تشکل‌ها حل خواهد شد.
ما باردیگر برای همایش شما موفقیت آرزو می کنیم و دست اتحاد شما و عموم نیروهای جمهوریخواه دموکرات را در مبارزه برای استقرار دموکراسی در ایران می فشاریم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

روزنامه رسالت در شماره امروز خود اعلام کرده است که سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در انتخابات شرکت می کند. اعلام میداریم که این خبر کذب محض است و همان‌گونه که هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طی بیانیه‌ها، اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های متعدد خود اعلام داشته است، موضع رسمی سازمان ما کماکان عدم شرکت در این انتخابات است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) در ادامه اعلام همبستگی فداييان خلق با زندانيان سياسی، با همه آنان‌که به اعتراض دست به اعتصاب غذا زده‌اند، و با همه همبسته‌های اعتصاب غذای زندانيان سياسی، اعلام می دارد که روز جمعه، روز انتخابات حکومتی، دست به اعتصاب غذا خواهد زد. ما با تقدير از اقدام آن تعداد از رفقايمان که از چندين روز پيش اعتصاب غذای خود را شروع کرده‌اند و تصميم دارند تا روز ۲۷ خرداد آن را ادامه دهند، همه اعضاء و دوست‌داران سازمان را به پيوستن به اين حرکت فرا می خوانيم. بگذار صدای همبستگی جنبش اعتراضی آزادی ‌خواهان ايران به استبداد و روش‌های استبدادی آن چه در امر انتخابات و چه در زندان‌ها عليه شهروندان آزادي‌خواه‌مان، هرچه بيشتر رساتر شود.

لحظه کنوني، فرصتی است که زمينه بسيج ميليونی دارد و ندای ما برای دعوت به همبستگی و همراهی با زندانيان سياسی از سوی هيچ انسان آزاده ای بی پاسخ نمی ماند. در بسيج مردم برای دفاع از آزادی زندانيان سياسی حتی لحظه ای درنگ نکنيم. همين امروز به حمايت از زندانيان برخيزيم، فردا خيلی دير است.

حزب دموکرات کردستان ايران

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کومه له – سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

برآمد مستقل شما زنان آزاده در روزگذشته، در عین حال با حرکت اعتراضی تحسین بر انگیزی همراه بود که اینک وارد دومین هفته خود میشود. تجمع اعتراضی در برابر زندان اوین علیه زندانبانان، در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و برای آزادی آنان.در این ایستادگی، این زنان آزاده هستند که نیرو بخش اصلی مبارزه هستند. ما به همه آنان درود میفرستیم وخود را در کنار این همسران، مادران و دخترانی می دانیم که تنها گناه عزیزان آزاده دربند آنان، خواست آزادی برای مردم ایران است.

از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و از مجامع، انجمن ها و نهاد های بين المللی مدافع حقوق بشر می خواهيم که با محکوم نمودن نقض فاحش حقوق بشر از جانب حکومت اسلامي، و دفاع از مطالبات زندانيان سياسي، خانواده های آنان و نيز آزاديخواهان ايران، جمهوری اسلامی را به آزادی بدون قيد و شرط زندانيان سياسی و عقيدتي، وادار نمايند. حزب دموکرات کردستان ايران سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) کو مه له- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شما هم‌چنان در رؤیای تعامل "جمهوری" و "ولایت فقیه" باشید، و ما نیروهای تحول‌خواه جامعه ایران، در کار تمرکز همه قوا برای رهایی جمهوری از بختک ولایت فقیه و برای استقرار یک جمهوری واقعی به جای جمهوری اسلامی. شاید که روزی به خود آئید و به اصلاح‌طلبانی ملحق شوید که تحول ممکن را به جای اصلاح ناممکن برگزیده‌اند. روزی که، ای کاش آن اندازه دیر نشود که دیگر بی تاثیر در جبهه مردم و بی فایده به حال خودتان باشد!

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از این ابتکار استقبال می کنیم و پیشنهاد می نمائیم که شما، آقای زرافشان و آقای امیر انتظام و نیز هر شخصیت سرشناس از مبارزان و مدافعان استقرار یک جمهوری واقعی به‌جای جمهوری اسلامی در داخل کشور پیشقدم شده و همان‌گونه که خود اعلام کرده‌اید که:" باید خیز برداشت "، در زمره تدوین کنندگان اعلامیه تحریم انتخابات فرمایشی برآمد کنیدومتن برای امضاء دیگران را تهیه و انتشار دهید

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اکنون بايد و می توان از فراهم آمدن امکان وسيع ترين مخالفت با اقدام کودتايی ولايت فقيه، برای شکل دهی به گسترده ترين اعتراض عليه پاسداران استبداد حداکثر بهره را جست و بر زمينه يک اعتراض عمومي، خواست تغيير بنيادی ساختار قدرت را به پرچم حرکت اعتراض عمومی بدل کرد. تحريم يک پارچه اين انتخابات فرمايشي، بايد بتواند حامل و حاوی اين پيام باشد که اين رژيم مشروعيت ندارد، قانون اساسی آن با طل است، و دولت و حکومت جمهوری اسلامی بايد جای خود را به يک نظام دموکراتيک دهد

صفحه‌ها