اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما یاد این مادران را گرامی می داريم، درگذشت آن ها را به خانواده، دوستان و رفقا تسليت می گوئيم و خود را در غم آن ها شريک می دانيم.

نظر4
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به مناسبت چهلمین سالگرد ترور هفت فدائی و دو مجاهد خلق

دروغ بزرگ آنها در این باره که گویا زندانیان در حال فرار کشته شده اند، و سکوت تقریبا همه مقامات رژیم سلطنتی در مورد این دروغ، بر مسئولیت آمران و گردانندگان دستگاه امنیتی حکومت پهلوی، از شخص شاه گرفته تا مقامات امنیتی، افزوده است. هر ادعای آزادیخواهی بازماندگان رژیم پهلوی و توجیه کنندگان آن رژیم را باید با موضع آنان در قبال ترور فروردین ١٣٥٤ سنجید.

هیئت رئیسه کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

همانگونه که طی چند هفته گذشته از طریق دو اطلاعیه هیئت تدارک کنگره سازمان در جریان فعالیت ما برای برگزاری کنگره چهاردهم و انتشار پیش نویس اسناد آن قرار گرفته بودید، اینک با خرسندی به آگاهی همه شما علاقمندان می رسانیم که این همایش نوبتی سر موعد تشکیل شد و توانست دستور کار خود را با موفقیت پیش ببرد.
به آگاهی شما علاقمندان فعالیت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) می رسانیم که گزارش جامع این همایش به شمول گردش کار سه روزه، دستاوردها، تصمیمات و اسناد مصوب آن به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

توافق برسر پروژه هسته ای برای مردم ايران و برای تامين منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه هسته ای با تهديدات نظامی، تحريم های اقتصادی و با تامين معاش گروه هائی از مردم ما گره خورده بود. با حصول اين توافق، خطر حمله نظامی به مراکز هسته ای رفع و راه برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی و وارد شدن ايران به جامعه جهانی باز خواهد شد.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) متاثر از دست دادن رفیق اصغر بی نیازان، این فقد بزرگ را به رفیق اشرف و فرزندان این یار فداکارمان و به هر کسی که مهر او را در سینه داشته و دارد تسلیت می گوید وهمین جا لازم می داند تا فداکاری‌های بی دریغ و مهربانانه این عزیزان و نیز یاوری‌های دوستان و رفقای نزدیک اصغر در دوره سخت بیماری وی را ارج بنهد و بگوید که غم آنان را می فهمد.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار را محکوم کرده از خواست افزایش دستمزد حمايت می کنيم و کارگران و مزدبگیران را برای تداوم اعتراض علیە مصوبە شورای عالی، سياست های ضدکارگری دولت روحانی و وزير کار و برای افزايش دستمزد فرا می خوانیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مردم ایران در شرایطی سخت تر از روزهای کنونی نیز نوروز را پاس داشته اند و علیرغم محرومیت ها، با امید به آینده به استقبال بهار شتافته اند. هیچ کس نتوانسته است نوروز را از ذهن و حافظه جمعی مردم ایران پاک کند یا آن را تحت الشعاع آیین دیگری قرار دهد. زندگی ده ها میلیون ایرانی به رسم هزاران ساله با آهنگ نوروز که آهنگ طبیعت است تنظیم می شود. نوروز همه ایرانیان خجسته باد

مبارزه برای تامین حقوق زنان همواره بخشی از مبارزه ی چپ ‌ها ی سوسیالیست بوده و هست. چنانچه برای اولین باردر کنگره بین المللی سوسیالیست ھا در سال ١٩١٠ (کپنھاگ) به پیشنھاد کلارا زتکین، (از حزب سوسیال دموکرات آلمان) ھشت مارس به عنوان روز همبستگی جھانی زنان به تصویب کنگره رسید. از آن تاریخ تا کنون زنان و نیروهای چپ و سوسیالیست در کشورهای مختلف دراین روز با پربایی جشن وسخنرانی از مطالبات حقوقی واجتمایی زنان دفاع کرده و به سازماندهی جنبش زنان یاری می‌رسانند.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پنجمین نشست نوبتی شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ برابر ۲۸ فوریه و ١ مارس ۲۰۱۵ برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به دستور کار تعیین شده رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما برآنیم که بايد چپ متحد شود و در سپهر سياسی ايران نقش موثر ايفاء نمايد. نبايد چپ میدان سیاست را به پاسداران نابرابری، تبعیض، ستم، بهره کشی، خرافات و استبداد واگذار کند. در همين رابطه، مدت ها است سازمان ما همراه با دو جريان چپ و بخشی از کنشگران چپ، پروژه وحدت چپ را پيش می بريم. اميدواريم که اين پروژه در چهل و چهارمين جنبش فدائی به ثمر نشيند و چپ دمکرات و سوسياليست بتواند در دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم گام های موثر بردارد

نظر2

تلاش کارفرمایان، مجلس و دولت برای از میان برداشتن باقی مانده مواد حمایتی قانون کار و پایمال سازی حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران را محکوم و از ايستادگی کارگران در مقابل تعرض به قوانين حمايتی پشتيبانی می کنيم. تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات، همبستگی و سازمانیابی، مهمترین و موثرترین حربه کارگران برای دستيابی بە حقوق شان است. تنها در پرتو مبارزات سازمان یافتە و همبستگی کارگران و مزدبگیران، می توان از قوانین حمايتی حراست نمود و آنها را توسعە و ارتقاء بخشيد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما کشتار بی رحمانه نويسندگان و کاريکاتوريست ها و حمله به آزادی بيان و رسانه را محکوم می کنيم، با خانواده قربانيان و مردم فرانسه همدریم و براين باوريم که تروريست ها قادر نخواهند شد که با ايجاد وحشت و رعب، جهالت را برجهان حاکم کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در مقابل کارنامه یکسره منفی حکومت، در یک سال اخیر نشانه های امیدبخشی از گسترش و قوام فعالیت های حقوق بشری ایرانیان در داخل و خارج از کشور دیده شد. در داخل ایران مخالفت با اعدام رو به افزایش است. فعالان مدنی علیرغم همه فشارهائی که حکومت به آنها وارد می آورد، در طرح خواست های خود در عرصه حقوق بشر استوار مانده اند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما حلق آويز کردن جوان فلسطينی و حمله دو فلسطينی به کنيسه، کشته و زخمی شدن چند تن از اسرائيلی ها را محکوم می کنيم و خواهان توقف درگيری ها هستيم. اقدامات انتقام جويانه به بدترشدن روابط فلسطینیان و اسراییلی ها منجر می‌شود. راه حل بحران فلسطين در درگيری و جنگ نيست. بحران با مذاکره قابل حل است. لازم است برنامه خانه سازی دولت نتانیاهو در مناطق اشغال شده متوقف شود، اسرائيل به مرزهای سال ١٩٦٧ عقب نشينی کند و موجوديت دو دولت اسرائيل و فلسطين توسط فلسطينی ها و اسرائيلی ها به رسميت شناخته شود.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

علیە تعرض دولت روحانی بە قانون کار بايستيد و صدای اعتراضتان را به گوش کارگران جهان و سنديکاهای قدرتمند کارگری برسانيد. بی ترديد کە اگر اقدامات ضدکارگری دولت روحانی با اعتراضات وسیع و بە موقع کارگران و نیروهای عدالت خواە مواجە نگردد، دامنە تغییرات وسیعتر و پیامدهای زیانبار آن بر تمام عرصە های زندگی کارگران و خانوادە هایشان بسی بیشتر خواهد بود.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ما همراه با مردم ايران و نيروهای ترقی خواه جهان می خواهيم که دو طرف انعطاف ضرور را در مذاکرات نشان دهند و از جمهوری اسلامی می خواهيم که کشور ما را بيش از اين به سوی فلاکت و فاجعه سوق ندهد. نبايد فرصت موجود را از دست داد. شکست مذاکرات، نيروهای افراطی در هر دو طرف را تقويت خواهد کرد و خطر حمله نظامی و تنش در منطقه را افزايش خواهد داد. اميد است که مذاکرات به توافق بيانجامد، تحريم های اقتصادی برداشته شود و خطر حمله نظامی منتفی گردد.

نظر2
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گام مثبت دولت سوئد در تامين حقوق مردم فلسطين
ما به رسميت شناختن دولت فلسطين توسط دولت سوئد را گام مثبت در جهت تامين حقوق مردم فلسطين و اعمال فشار به دولت نتانياهو برای نشستن در پای ميز مذاکره و پذيرش دو دولت اسرائيل و فلسطين می دانيم و اميدواريم ساير کشورهای اروپائی هم از دولت سوئد پيروی کنند و دولت فلسطين را به رسميت بشناسند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از "فراخوان به تظاهرات جهانی در حمایت از کوبانی" پشتيبانی می کنيم و همراه با آن، از فعالين سياسی، مدنی و حقوق بشر ايرانی می خواهيم که به تظاهرات جهانی در دفاع از کوبانی بپيوندند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جناياتی چون اسیدپاشی به زنان بی‌دفاع، نه اولین مورد در حکومت ايران بوده و نه آخرین آن خواهد بود. تصویب " قانون امر به معرف و نهی از منکر" در مجلس شورای اسلامی چراغ سبزی برای انجام این جنایات هولناک است. جنايتکاران در پناه حکومت اسلامی قرار دارند و در اعماق آن جای گرفته اند. تا کنون گروه های فشار به جنايات متعدد دست زده اند اما از مجازات در امان مانده اند. آن ها بدون واهمه از محکوميت و بازداشت به جنايات خود ادامه می دهند. سوختن و متلاشی شدن چشم و چهره زنان، برای حکومت  اسلامی مسئله  ای نيست. آنچه اهميت دارد چادر به سرکردن زنان و تحميل حجاب اسلامی به زنان کشورمان است.

نظر3
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ویژگی های منحصر به فرد جمهوری اسلامی بر ابعاد خصوصیات فسادآور دیکتاتوری می افزاید. در جمهوری اسلامی رأس حکومت حتی طبق نص قانون نیز به هیچ کس پاسخگو نیست و همه نهادهای منصوب او نیز تنها در برابر ولی فقيه مسئولند و از هرگونه بازخواست در برابر هر نهاد دیگری مصون. فساد از رأس حکومت به ارگان های آن جاری می شود، به ویژه آنکه یکی از نهادهای مهمی که در هر نظامی وظیفه اصلی مبارزه با فساد را بر عهده دارد، یعنی قوه قضائیه، در جمهوری اسلامی تحت نظر و فرمان مستقیم ولی فقيه است.

صفحه‌ها