اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هم پلاتفرم انتخاباتی و هم عملکرد ها.د.پ. الهام بخش همه نیروهای ترقیخواه در خاورمیانه است. منطقه ما به شدت نیازمند نیروهایی است که جایگزینی برای تنش های قومی و مذهبی ارائه کنند. ملت های خاورمیانه از منازعات در امتداد شکاف های قومی و مذهبی خسته شده اند. منطقه، آماده اندیشه های دارای سمت گیری به سوی صلح، ترقی اجتماعی و همکاری همه ملت هاست.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما براين باوريم که دمکراسی و مردم ترکيه برنده انتخابات بودند. مردم ترکيه و احزاب سياسی اپوزيسيون در اين انتخابات، با شیوه‌ای دموکراتیک به دوران اقتدارگرائی فزاينده اردوغان پایان دادند و فضای تازه ای در سپهر سياسی ترکيه گشودند. ما از پيروزی مردم و دمکراسی در ترکيه خشنوديم و اميدواريم که اين پيروزی ضمن گسترش دمکراسی در این کشور، به سياست حمايتی دولت ترکيه از بنيادگريان اسلامی در منطقه پايان دهد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تبریک هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت پیروزی حزب پودموس در انتخابات محلی اسپانیا

حزب شما تنها حدود یک سال پس از بنیانگذاری، توانست سیستم حزبی اسپانیا را دگرگون کند. شکست سیاست موسوم به ریاضت کشی در ناکامی احزابی بازتاب یافت که این سیاست را در سال های گذشته به اجرا گذاشتند. رای دهندگان اسپانیایی به این سیاست "نه" گفتند.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اولین نشست نوبتی شورای مرکزی، منتخب کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ برابر با ۹ و ۱۰ می ۲۰۱۵ برگزار گردید. بمناسبت هفتادمین سالگرد شکست فاشیسم، نشست با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان مبارزه با فاشیسم و قربانیان آن آغاز بکار نمود.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

متاسفانە اطلاع یافتیم کە رفیق نجمە الدین قادری، یار دیرینە فدائیان خلق، در حادثه ناگوار تصادف اتومبیل در جادە میان سنندج ـ سقز جان خود را در سن ٥٤ سالگی از دست داد، و بدین ترتیب سازمان ما یکی از بهترین یاران خود را کە سالیان مدید در راە رهائی از ستم و ایجاد ایرانی آباد و آزاد مبارزە کردە بود، از دست داد.

گرامی باد یاد یارانی کە در این راە جان باختند یا متحمل زندان شدند
پیروز باد مبارزە کارگران برای تحقق حقوق انسانی، صنفی و طبقاتی‌
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
جمعی از کنشگران چپ

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما یاد این مادران را گرامی می داريم، درگذشت آن ها را به خانواده، دوستان و رفقا تسليت می گوئيم و خود را در غم آن ها شريک می دانيم.

نظر4
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به مناسبت چهلمین سالگرد ترور هفت فدائی و دو مجاهد خلق

دروغ بزرگ آنها در این باره که گویا زندانیان در حال فرار کشته شده اند، و سکوت تقریبا همه مقامات رژیم سلطنتی در مورد این دروغ، بر مسئولیت آمران و گردانندگان دستگاه امنیتی حکومت پهلوی، از شخص شاه گرفته تا مقامات امنیتی، افزوده است. هر ادعای آزادیخواهی بازماندگان رژیم پهلوی و توجیه کنندگان آن رژیم را باید با موضع آنان در قبال ترور فروردین ١٣٥٤ سنجید.

هیئت رئیسه کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

همانگونه که طی چند هفته گذشته از طریق دو اطلاعیه هیئت تدارک کنگره سازمان در جریان فعالیت ما برای برگزاری کنگره چهاردهم و انتشار پیش نویس اسناد آن قرار گرفته بودید، اینک با خرسندی به آگاهی همه شما علاقمندان می رسانیم که این همایش نوبتی سر موعد تشکیل شد و توانست دستور کار خود را با موفقیت پیش ببرد.
به آگاهی شما علاقمندان فعالیت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) می رسانیم که گزارش جامع این همایش به شمول گردش کار سه روزه، دستاوردها، تصمیمات و اسناد مصوب آن به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

توافق برسر پروژه هسته ای برای مردم ايران و برای تامين منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه هسته ای با تهديدات نظامی، تحريم های اقتصادی و با تامين معاش گروه هائی از مردم ما گره خورده بود. با حصول اين توافق، خطر حمله نظامی به مراکز هسته ای رفع و راه برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی و وارد شدن ايران به جامعه جهانی باز خواهد شد.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) متاثر از دست دادن رفیق اصغر بی نیازان، این فقد بزرگ را به رفیق اشرف و فرزندان این یار فداکارمان و به هر کسی که مهر او را در سینه داشته و دارد تسلیت می گوید وهمین جا لازم می داند تا فداکاری‌های بی دریغ و مهربانانه این عزیزان و نیز یاوری‌های دوستان و رفقای نزدیک اصغر در دوره سخت بیماری وی را ارج بنهد و بگوید که غم آنان را می فهمد.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار را محکوم کرده از خواست افزایش دستمزد حمايت می کنيم و کارگران و مزدبگیران را برای تداوم اعتراض علیە مصوبە شورای عالی، سياست های ضدکارگری دولت روحانی و وزير کار و برای افزايش دستمزد فرا می خوانیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مردم ایران در شرایطی سخت تر از روزهای کنونی نیز نوروز را پاس داشته اند و علیرغم محرومیت ها، با امید به آینده به استقبال بهار شتافته اند. هیچ کس نتوانسته است نوروز را از ذهن و حافظه جمعی مردم ایران پاک کند یا آن را تحت الشعاع آیین دیگری قرار دهد. زندگی ده ها میلیون ایرانی به رسم هزاران ساله با آهنگ نوروز که آهنگ طبیعت است تنظیم می شود. نوروز همه ایرانیان خجسته باد

مبارزه برای تامین حقوق زنان همواره بخشی از مبارزه ی چپ ‌ها ی سوسیالیست بوده و هست. چنانچه برای اولین باردر کنگره بین المللی سوسیالیست ھا در سال ١٩١٠ (کپنھاگ) به پیشنھاد کلارا زتکین، (از حزب سوسیال دموکرات آلمان) ھشت مارس به عنوان روز همبستگی جھانی زنان به تصویب کنگره رسید. از آن تاریخ تا کنون زنان و نیروهای چپ و سوسیالیست در کشورهای مختلف دراین روز با پربایی جشن وسخنرانی از مطالبات حقوقی واجتمایی زنان دفاع کرده و به سازماندهی جنبش زنان یاری می‌رسانند.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

پنجمین نشست نوبتی شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ اسفند ۱٣۹٣ برابر ۲۸ فوریه و ١ مارس ۲۰۱۵ برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به دستور کار تعیین شده رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما برآنیم که بايد چپ متحد شود و در سپهر سياسی ايران نقش موثر ايفاء نمايد. نبايد چپ میدان سیاست را به پاسداران نابرابری، تبعیض، ستم، بهره کشی، خرافات و استبداد واگذار کند. در همين رابطه، مدت ها است سازمان ما همراه با دو جريان چپ و بخشی از کنشگران چپ، پروژه وحدت چپ را پيش می بريم. اميدواريم که اين پروژه در چهل و چهارمين جنبش فدائی به ثمر نشيند و چپ دمکرات و سوسياليست بتواند در دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم گام های موثر بردارد

نظر2

تلاش کارفرمایان، مجلس و دولت برای از میان برداشتن باقی مانده مواد حمایتی قانون کار و پایمال سازی حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران را محکوم و از ايستادگی کارگران در مقابل تعرض به قوانين حمايتی پشتيبانی می کنيم. تداوم و گسترش اعتراضات و اعتصابات، همبستگی و سازمانیابی، مهمترین و موثرترین حربه کارگران برای دستيابی بە حقوق شان است. تنها در پرتو مبارزات سازمان یافتە و همبستگی کارگران و مزدبگیران، می توان از قوانین حمايتی حراست نمود و آنها را توسعە و ارتقاء بخشيد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما کشتار بی رحمانه نويسندگان و کاريکاتوريست ها و حمله به آزادی بيان و رسانه را محکوم می کنيم، با خانواده قربانيان و مردم فرانسه همدریم و براين باوريم که تروريست ها قادر نخواهند شد که با ايجاد وحشت و رعب، جهالت را برجهان حاکم کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در مقابل کارنامه یکسره منفی حکومت، در یک سال اخیر نشانه های امیدبخشی از گسترش و قوام فعالیت های حقوق بشری ایرانیان در داخل و خارج از کشور دیده شد. در داخل ایران مخالفت با اعدام رو به افزایش است. فعالان مدنی علیرغم همه فشارهائی که حکومت به آنها وارد می آورد، در طرح خواست های خود در عرصه حقوق بشر استوار مانده اند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما حلق آويز کردن جوان فلسطينی و حمله دو فلسطينی به کنيسه، کشته و زخمی شدن چند تن از اسرائيلی ها را محکوم می کنيم و خواهان توقف درگيری ها هستيم. اقدامات انتقام جويانه به بدترشدن روابط فلسطینیان و اسراییلی ها منجر می‌شود. راه حل بحران فلسطين در درگيری و جنگ نيست. بحران با مذاکره قابل حل است. لازم است برنامه خانه سازی دولت نتانیاهو در مناطق اشغال شده متوقف شود، اسرائيل به مرزهای سال ١٩٦٧ عقب نشينی کند و موجوديت دو دولت اسرائيل و فلسطين توسط فلسطينی ها و اسرائيلی ها به رسميت شناخته شود.

نظر1

صفحه‌ها