اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

گروه کار زنان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فداییان خلق ایران اکثریت روز جهانی زن (هشت مارس) روز بزرگداشت دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان و به ويژه زنان کارگر را گرامی می دارد و از جنبش زنان ايران و از جنبش های فمینیستی و مستقل زنان در مبارزه برای آزادی، برابری، رفع تبعيض جنسيتی و عدالت اجتماعی حمایت می‌کند.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با ابراز دوباره تأثر خود از درگذشت زنده یاد بهرام طوفانی، این فقد را به همه بازماندگان این یار از دست رفته، بویژه همسر و فرزندان عزیزش، به خانواده طوفانی و به هر رفیق و دوست آشنایمان در این خانواده تسلیت می گوئیم و نام و یاد او را گرامی می داریم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مخالفين چپ بيهوده می پندارند که گويا چپ از میان برخاسته و یا که می توان چپ را از بلند شدن ققنوس وارش از خاکستر تجربه باز داشت. چپ نافذ، چپی که در یک دستش پرچم عدالت اجتماعی در اهتزاز دارد و به دیگر دست مکمل اولی بیرق آزادی و دمکراسی را، اینک در پی روند غلبه گفتمانی، رو به تحرک عملی و اقدام دارد؛ و طبعاً با نشانه گرفتن هدف مرحله‌ائی وحدت چپ دمکرات. سیاهکل برای ما، یعنی این، و گرامیداشت آن، همین.

گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جمهوری اسلامی باید کشتار علیه ملیت های ایران را پایان دهد!
ما ضمن محکوم کردن شدید این اعدامها که‌ بشدت ناقض حقوق بشر هستند، و اعلام همدردی با بازماندگان قربانیان، بر این باوریم که‌ پاشیدن تخم مرگ تنها به‌ روئیدن جنگل نفرت، انتقام و مرگ های بیشتر منجر خواهد شد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در جامعەای کە حقوق شهروندی کارگران توسط اقلیت کوچک حاکم پایمال و سرکوب می شود، و آنان از هر سو در معرض تهدید، فشار، فقر و استثمار، و فاقد امنیت شغلی، اقتصادی، اجتماعی و جانی اند، راهی سهل تر از تشکل و همبستگی برای رهائی وجود ندارد. انتخاب نمایندگان جهت پیگیری مطالبات مقطعی و حمایت از آنها در صورت بازداشت و اخراج، می تواند سرآغاز خوبی باشد جهت بنیاد نهادن تشکلهای کارگری مستقل پایدار و ساختارمند، و اشاعە آنها بە دیگر محیطهای کارگری.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

گرچه انتشار منشور به معنی تغيير نگاه حکومتگران نيست، با اين حال طرح گفتمان حقوق شهروندی و بحث و گفتگو در رسانه ها حول آن، امر مثبتی است که لازم است از آن استقبال نمود. تلاش برای تبیین حقوق شهروندی بدون بهره گيری از تجربه صدها ساله دمکراسی در کشورهای پيشرفته و بدون مبنا قرار دادن منشور حقوق بشر و ساير ميثاق ها و کنوانسيون های جهانی، غيرمعقول است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

همه این تلاش ها برای آن است که از نظام آموزش عمومی و نیز آموزش عالی ایران، جوانه ای از پرسش گری و کنجکاوی ندمد.
مبارزه با چنین اقداماتی ممکن است. ما نوجوانان و والدین آنها را فرا می خوانیم چنین مدارسی را تحریم کنند. ما از معلمان می خواهیم به چیرگی روحانیون بر مدارس تن ندهند و از هر راه که صلاح می دانند، با این تسلط مبارزه کنند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جمهوری اسلامی نمی تواند همواره از مزایای همکاری بین المللی برای محکم کردن سلطه خود بهره مند گردد و در عین حال، در سیاست داخلی، اساسی ترین موازین حقوقی جهان شمول را لگدمال کند. "تدبیر"ی که قرار است "امید" به بهبود اوضاع را به جامعه ایران باز گرداند، نمی تواند به دهن کجی آشکار رئیس قوه قضائیه به حقوق جهان شمول بشر بی اعتنا بماند.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما نیز در برابر نلسون ماندلا سر خم می کنیم و برآنیم که زندگی و مبارزات ماندلا برای آزادیخواهان و برابری طلبان ایرانی درسها و الهام هائی ارزشمند به جای گذاشته است.

گروه کار جوانان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از آن روز ٦٠ سال می گذرد. کمتر مناسبتی را با چنين قدمتی در تاريخ ايران می توان يافت که جنبش برخاسته از آن هم چنان زنده و پويا باشد. ١٦ آذر و جنبش دانشجوئی در تاريخ ما ماندگار و پايدار ماند و از آن زمان تاثيرات گرانباری برروندهای سياسی کشور گذاشت و در شکل دهی جريان های سياسی از جمله جنبش فدائی، موثر افتاد.

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

در کنفرانس، بحث های مفيد و راه گشا انجام گرفت، بر باور به ارزش های چپ، سوسياليسم و دموکراسی به عنوان مولفه هائی از مبانی وحدت و اهمیت دستیابی به مبانی برنامه ای چپ برای کشورمان ایران تاکيد گرديد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ابتکار شجاعانه شخصیت های مبتکر کارزار ضد اعدام در داخل کشور، اصلاح طلبی واقعی است. همین نظام سیاسی حاکم را می توان وادار کرد ماشین اعدامش را متوقف کند، اگر اراده برای وداع با این نماد انسان ستیزی وجود داشته باشد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بدون ترديد دولت روحانی و هيئت مذاکره کننده ايرانی در حصول اين توافق نقش موثر داشتند. ما تلاش آن ها را به سود منافع ملی و مردم ايران می دانيم و از آن استقبال می کنيم. اما نگرانيم که حل بحران هسته ای با برداشته شدن فضای امنيتی و باز شدن فضای سياسی همراه نشود و سرکوب و اعدام تداوم يابد و يا تشديد شود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما همصدا با بازماندگان جان باختگان، رسیدگی حقوقی و محاکمه دستوردهندگان و عاملان این جنایات بر مبنای موازین شناخته شده بین المللی برای دادرسی و یافتن حقیقت را خواهانیم.

نظر2
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

انفجار در برابر سفارت ايران که در منطقه حفاظت حزب الله قرار دارد، پيام القاعده هم به حزب الله لبنان است و هم به جمهوری اسلامی که هر دو در جنگ در سوريه دخالت دارند. اين نخستين عمليات القاعده عليه ايران است.

نظر1
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دومین نشست شورای مرکزی، منتخب کنگره سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۱ و ۱۲ آبان ۱٣۹۲ برابر با ۲ و ۳ نوامبر، برگزار گردید. شورای مرکزی طی دو روز به دستور کار تعیین شده رسیدگی کرده و تصمیمات لازم را اتخاذ نمود.

نظر1
گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از تمامی سازمان ها، احزاب و نهادهای حقوق بشری می خواهیم که با اعتراض و با اقدامات خود از جمله مراجعه به نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر هر چه در توان دارند برای متوقف کردن این کشتارها انجام دهند. باشد که صدای متحد ما رژیم را در سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی مانع شود.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دادستان زاهدان بدون محاکمه و شخصا در مورد زندگی ١٦ نفر تصميم گرفته و آن ها را به جوخه اعدام سپرده است. معلوم نيست چگونه قوه قضائيه به اين دادستان اجازه داده است جان کسانی را بگيرد که در زندان بوده و نقشی در کشتار مرزبانان نداشته اند. اين اقدام به معنی "خون در مقابل خون" است که به جوامع بدوی تعلق دارد. جمهوری اسلامی دارای قوه قضائيه است. اگر قرار براين باشد که دادستان خودسرانه برای انتقام گيری جان عده ای را بگيرد، ديگر دم و دستگاه قوه قضائيه چه موضوعيتی می تواند داشته باشد.

نظر3
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در هفتاد سال اخیر، هیچگونه معیار و نرم حقوقی در مقوله ای به نام "جرم سیاسی" تعریف نشده و مورد بحث علمی حقوق دانان قرار نگرفته است. به عبارت دیگر، مقوله "جرم سیاسی" یک مقوله منسوخ است.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کسانی قوانین ایران را می نویسند که معتقدند می توان از نیازمندترین انسانها به کمک، برای اطفاء بیمارگونه ترین گرایش های جنسی سوء استفاده کرد. سرنوشت مردم ایران در دست کسانی است که می خواهند سلامت روان و بدن آسیب پذیرترین انسان ها را دربست در ید اختیار فرومایه ترین افراد بگذارند.

نظر1

صفحه‌ها