اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مطالبات معلمان صنفی است و حکومتگران به جای پاسخ به مطالبات صنفی معلمان و کوشش برای بهتر کردن شرایط دشوار شغلی و معیشتی آن ها، به تهديد، اخراج، دستگيری، محکوميت و زندان متوسل شدند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تنش بين عربستان سعودی و جمهوری اسلامی شدت گرفته است. شدت گرفتن تنش، نه به بررسی بی‌طرفانه و مسئولانه‌ یک فاجعه‌ انسانی کمک می‌کند و نه به سود طرفین و منطقه است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما در مورد مقاصد و نقشه های دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی هشدار می دهیم و از همه نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، نیروهای سیاسی و افکار عمومی می خواهیم با اعتراض به سرکوب  ها، نگذارند جمهوری اسلامی به سرکوب خاموش جامعه مدنی ایران ادامه دهد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

موضع پایدار ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک حکومت، کماکان تاکید و تصریح بر انتخابات آزاد است. خواستی فراگير که پوشش دهنده اکثريت قاطع نيروهای سياسی مخالف و منتقدجمهوری اسلامی است و مطالبه طبیعی هر شهروند کشور. رويکردی که وجهی از استراتژی سياسی ما است

نظر5
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما سیاست دولت روحانی در قبال کارگران و مزدبگیران را مغاير حقوق کار، مقاوله نامە های بنیادین سازمان بین المللی کار، قانون کار و توسعه پايدار میدانيم و از جایگاە نیروئی کە هموارە از حقوق کارگران و مزدبگیران دفاع کرده و عميقا به توسعه پايدار باور دارد با سیاست های یک جانبەای که با زیر پا نهادن حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران و مزدبگیران می خواهد امر توسعە را در ایران متحقق کند، مخالفيم.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

خامنه ای و مدافعين سرسخت او حيات حکومت ولايت فقيه را در دشمن تراشی، قلمداد کردن امريکا به عنوان "شيطان بزرگ"، انزوای ايران، سرکوب منتقدين و مخالفين، تحکيم پايه های استبداد مذهبی و در اعمال نظارت استصوابی در انتخابات توسط شورای نگهبان و برگزاری انتخابات غيرآزاد، غيردمکراتيک و مهندسی شده می بينند

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تلاش خستگی ناپذیر بیست و هفت ساله بازماندگان کشتار ٦٧، اعضای خانواده های اعدام شدگان، سازمان های سياسی و مدافعان حقوق بشر برای زنده نگه داشتن یاد مردان و زنانی که آن روزها سر در راه وفای به عهد نهادند، اهمیت دارد. تاریخ نویسی معاصر ایران، مدیون این تلاش است.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما اقدام تروريستی عليه دو جريان کردی، اعدام فعالين سياسی و مدنی کردستان و دستگيری کردها را محکوم می کنيم و از فعالين سياسی و مدنی و از مجامع بين المللی می خواهيم که به مقابله با اقدامات تروريستی جمهوری اسلامی برخيزند و نگذارند که بعد از توافق وين، دوره ترور مخالفين دوباره جريان يابد

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شدت عمل قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه دگراندیشان، فعالان جامعه مدنی و شهروندان غیر وابسته به حکومت، در کنار عدم رسیدگی قضایی به جرائم حکومتی، نشانگر ماهیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما از مطالبات به حق معلمان و از اقدامات اعتراضی آن ها پشتيبانی می کنيم و نسبت به فشارها، تهديدها، ضرب و شتم ها، بازداشت ها و محکوميت معلمان معترضيم و خواهان اعمال فشار نيروهای آزاديخواه کشور و مجامع بين المللی به حکومت ايران برای آزادی معلمان زندانی و پايان دادن به سرکوب آن ها هستيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

نظر2
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

توافق صورت گرفته می تواند فضای جديدی را در سياست های داخلی، سياست های منطقه ای و بين المللی کشورمان فراهم آورد. خصومت بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا در سه ده و نيم گذشته، به منافع ملی هر دو کشور ضربه زده است. لازم است که جمهوری اسلامی به خصومت ديرينه با دولت امريکا خاتمه دهد، وارد گفتگوی مستقيم با دولت اوباما برای برقراری مناسبات عادی بين دو کشور شود. دولت اوباما عليرغم مخالفت ها در کنگره، آماده برقراری مناسبات عادی با دولت ايران است. سياست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی به نوبه خود، تنش در منطقه را افزايش داده و زمينه ساز جنگ نيابتی بين ايران و عربستان شده است. در طراحی و پيشبرد اين سياست، سپاه نقش بالائی دارد. زمان آن است که به دخالت سپاه در سياست خارجی و منطقه ای پايان داده شود، سياست صلح و تنش زدائی اتخاذ گردد و ظرفيت های ايران در خدمت کاهش تنش در منطقه قرار گيرد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

مقاومت مردم يونان در مقابل سياست رياضت اقتصادی، می تواند به الگوئی در سطح اروپا تبديل شود، به اسپانيا امتداد يابد و زمينه را برای قدرت گيری پودوموس فراهم آورد. سران اتحادیه به خوبی براين آگاهند و می خواهند که اسپانيا راه يونان را در پيش نگيرد. به همين خاطر آن ها نسخه ای را که از یونان دریع می کنند در اسپانیا به اجرا گذاشته اند. نسخه رشد اقتصادی به بهای افزایش بدهی دولت. گروه ايورو در آستانه انتخابات این کشور، می خواهد موقعيت محافظه کاران اسپانیا را در مقابل پودوموس تقویت کند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هم پلاتفرم انتخاباتی و هم عملکرد ها.د.پ. الهام بخش همه نیروهای ترقیخواه در خاورمیانه است. منطقه ما به شدت نیازمند نیروهایی است که جایگزینی برای تنش های قومی و مذهبی ارائه کنند. ملت های خاورمیانه از منازعات در امتداد شکاف های قومی و مذهبی خسته شده اند. منطقه، آماده اندیشه های دارای سمت گیری به سوی صلح، ترقی اجتماعی و همکاری همه ملت هاست.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما براين باوريم که دمکراسی و مردم ترکيه برنده انتخابات بودند. مردم ترکيه و احزاب سياسی اپوزيسيون در اين انتخابات، با شیوه‌ای دموکراتیک به دوران اقتدارگرائی فزاينده اردوغان پایان دادند و فضای تازه ای در سپهر سياسی ترکيه گشودند. ما از پيروزی مردم و دمکراسی در ترکيه خشنوديم و اميدواريم که اين پيروزی ضمن گسترش دمکراسی در این کشور، به سياست حمايتی دولت ترکيه از بنيادگريان اسلامی در منطقه پايان دهد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تبریک هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت پیروزی حزب پودموس در انتخابات محلی اسپانیا

حزب شما تنها حدود یک سال پس از بنیانگذاری، توانست سیستم حزبی اسپانیا را دگرگون کند. شکست سیاست موسوم به ریاضت کشی در ناکامی احزابی بازتاب یافت که این سیاست را در سال های گذشته به اجرا گذاشتند. رای دهندگان اسپانیایی به این سیاست "نه" گفتند.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اولین نشست نوبتی شورای مرکزی، منتخب کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱٣۹۴ برابر با ۹ و ۱۰ می ۲۰۱۵ برگزار گردید. بمناسبت هفتادمین سالگرد شکست فاشیسم، نشست با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان مبارزه با فاشیسم و قربانیان آن آغاز بکار نمود.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

متاسفانە اطلاع یافتیم کە رفیق نجمە الدین قادری، یار دیرینە فدائیان خلق، در حادثه ناگوار تصادف اتومبیل در جادە میان سنندج ـ سقز جان خود را در سن ٥٤ سالگی از دست داد، و بدین ترتیب سازمان ما یکی از بهترین یاران خود را کە سالیان مدید در راە رهائی از ستم و ایجاد ایرانی آباد و آزاد مبارزە کردە بود، از دست داد.

گرامی باد یاد یارانی کە در این راە جان باختند یا متحمل زندان شدند
پیروز باد مبارزە کارگران برای تحقق حقوق انسانی، صنفی و طبقاتی‌
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
شورای موقت سوسياليست های چپ ايران
جمعی از کنشگران چپ

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما یاد این مادران را گرامی می داريم، درگذشت آن ها را به خانواده، دوستان و رفقا تسليت می گوئيم و خود را در غم آن ها شريک می دانيم.

نظر4
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به مناسبت چهلمین سالگرد ترور هفت فدائی و دو مجاهد خلق

دروغ بزرگ آنها در این باره که گویا زندانیان در حال فرار کشته شده اند، و سکوت تقریبا همه مقامات رژیم سلطنتی در مورد این دروغ، بر مسئولیت آمران و گردانندگان دستگاه امنیتی حکومت پهلوی، از شخص شاه گرفته تا مقامات امنیتی، افزوده است. هر ادعای آزادیخواهی بازماندگان رژیم پهلوی و توجیه کنندگان آن رژیم را باید با موضع آنان در قبال ترور فروردین ١٣٥٤ سنجید.

صفحه‌ها