اعلامیه‎ها و بیانیه‎ها

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به بازماندگان فدائیان جان باخته در جمهوری اسلامی
اعضاء و هواداران سازمان و زندانیان سیاسی سابق

بدین منظور از همه بازماندگان یاران جان باخته، اعضا و هواداران سازمان و نیز زندانیان سیاسی سابق که اطلاعاتی در اين مورد دارند دعوت می کنیم برای زنده نگه داشتن یاد شماری از آزادمردان و آزادزنان ایرانی در این کوشش ما شرکت کنند و اسناد، عکس ها، یادگارها و خاطراتی را که از یاران ما دارند از طریق نشانی هائی که در زير آمده است به دست ما برسانيد. پشتیبانی شما از این کوشش ما بدون تردید اقدامی مهم برای زنده  نگهداشتن یاد آن عزیزان است.

این تلاشها اکنون به مرحله دستاورد ملموس رسیده اند؛ مرحله ای که بدرستی آن را باید دروازه ورود به کامیابی های استراتژیک در این مبارزه ملی و بین المللی تلقی کرد. در سالی که گذشت برای نخستین بار پارلمان یک کشور یعنی کشور کانادا، کشتار جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ١٣٦٧ را جنایت علیه بشریت دانست و ضمن گرامیداشت یاد قربانیان ...
اعلامیە مشترک ٦حزب وسازمان سیاسی ایرانی

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حمله نظامی به سوريه، برای منطقه فاجعه بار خواهد بود!
ما از دولت ایران می خواهیم که در صورت حمله نظامی امريکا و متحدين او به سوريه، به خواست نيروهای افراطی برای کشاندن پای کشور به اين جنگ تن ندهد، اقدامات آن ها را مهار کند و برای مجامع بين المللی مشخص کند که مواضع دولت ايران تنها از جانب سخنگوی آن اعلام می شود و مواضع نيروهای افراطی از اعتبار برخوردار نيست.

نظر6
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

لوتار بیسکی در سیاست آلمان فراتر از حزب چپ و حتی نزد مخالفان سیاسی خود از احترام برخوردار بود. او در یکی از سخت ترین دوره ها در حزب چپ مسئولیت بر عهده گرفت و همواره به ارزشهایی وفادار ماند که ویژگی چپ به شمار می آیند: همبستگی و عدالت.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در حال حاضر شکستن فضای امنيتی از يکسو به سياستهای حسن روحانی و ايستادگی او در مقابل خامنه ای و نظامی ـ امنيتی ها و از سوی ديگر به تقويت جامعه مدنی و کنشگری فعالين سياسی و مدنی بستگی دارد. احياء، بازسازی، تشکیل و تقویت نهادهای مدنی می تواند به دولت حسن روحانی در پيشبرد برنامه هايش ياری رساند.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

درخشش و پیروزی پرارزش تیم ملی بسکتبال میهنمان را به بسکتبالیست های پیروز تیم ملی، به مربیان، جامعه ورزشی ایران و مردم عزیز میهنمان صمیمانه تبریک می گوئیم و موفقیت آنها رادر بازی های جام جهانی آرزو می کنیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما همراه با بازماندگان فاجعه ملی، خانواده های جان باختگان و گروه های مدافع حقوق بشر نسبت به معرفی يک جنايتکار به عنوان وزير دادگستری معترضيم و می خواهيم که حسن روحانی معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزير دادگستری را پس بگيرد.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما کشتار زندانیان سیاسی ایرانی در سال ٦٧ را فاجعه ملی نامیده ایم زیرا بر آنیم که این رویداد شوم تاریخی، به همه ايرانيان و به ويژه فعالين سياسی و مدنی برمی گردد و نمی توان و نبايد از کنار آن گذشت و يا به سکوت برگزار کرد.

نظر2
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با پيروزی حسن روحانی در انتخابات، اميد به تغيير و توقف روندهای فاجعه بار گذشته در بين گروه های وسيعی از جامعه زنده شده است. اگر خامنه ای و نيروهای افراطی همانند دوره اصلاحات بحران آفرينی کنند و راه تغييرات را مسدود نمايند، اگر حسن روحانی در پيشبرد برنامه هايش و خنثی کردن اقدامات مخالفين "تغيير" به جامعه مدنی و ميليون ها رای دهنده متکی نشود و يا به خواست نيروهای تندرو تن دهد، در چنين صورتی اميد ها به ياس تبديل گشته و فرصتی که برای برون رفت از وضعيت بحرانی به وجود آمده است، خواهد سوخت و کشور ما با آينده تيره و تاری روبرو خواهد گشت...

نظر15
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

تابستان امسال، بیست و پنج سال از کشتار هزاران زندانی سیاسی به دستور رهبری وقت جمهوری اسلامی ایران می گذرد. با اینکه بسیاری از زوایای تاریک این فاجعه روشن و از جمله طبق اسناد منتشره از سوی آقای منتظری مسجل شده است که قتل عام سال شصت و هفت به دستور صریح رأس حکومت، با دخالت نزدیکترین یاران خمینی و با نقض قوانین خود رژیم انجام گرفت، هنوز دستیابی به حقیقت و عدالتی که بازماندگان زندانی سیاسی جان باخته در انتظار آنند، همت ما را می طلبد.

نظر1
گروه کار ملی - قومی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جان تعدادی دیگر از هموطنان عربمان نيز در خطر اعدام است. برای جلوگیری از اعدام این زندانیان سیاسی و برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی، از هیچ تلاشی دریغ نورزیم.

دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جنبش نوین آزادی خواهانه و عدالت طلبانه ترکمن، که با نطفه بستن در اوایل دهه چهل شمسی و کادر سازی طی دهسال پیش از انقلاب، توانست در مقطع انقلاب و سال نخست آن به یک حرکت ملی ـ مردمی تاریخی در ترکمن صحرای ایران فرابروید، با نام چند فرزند پیشرو این خلق گره خورده است. از برجسته ترین‌های این جنبش و یکی از نقش آفرینان آن، دکتر بردی آهنگری بود که با دریغ بسیار به روز چهارم تیرماه در شهر کلن آلمان درگذشت و خیل دوستداران خود را داغدار کرد.

نظر2
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

حکومت جمهوری اسلامی مسئول مرگ افشین اسانلو زندانی سیاسی و فعال کارگری است. ما رسیدگی بازرسان مستقل و بی طرف به مرگ این زندانی سیاسی و مجازات مسئولان این جنایت را خواهانیم.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اصل ٢٦ قانون اساسی نیز فعالیتهای انجمن های سیاسی و صنفی را مورد تاکید قرار دادە و طبق این اصل زندانی کردن اعضا و رهبران نهادهای صنفی غیر قانونی است، دیگر هیچ دلیل موجەای برای محروم نگاە داشتن عدە زیادی از آزادی وجود ندارد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

با پایان بازی و قطعی شدن راهیابی ایران به جام جهانی، موجی از شادی در شهرهای مختلف ایران براه افتاده و مردم جشن و سرور را با شعارهای سياسی در آميخته و خواستار آزادی چهره های شاخص جنبش سبز شدند.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

باید زندانیان سیاسی و عقیدنی آزاد شوند. آزادی زندانیان سیاسی باید شامل پایان دادن به زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شود. همه احکام ظالمانه ای که در سال های اخیر علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی صادر شده است باید لغو شوند. از این زندانیان باید بدون هر تبعیضی اعاده حیثیت شود.

نظر1
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما پيروزی در انتخابات را به مردم ايران تبريک می گوئيم، با تلاش آنها برای تغيير سياست های کلان کشور همراه هستيم و اميدواريم که آقای روحانی به وعده های خود عمل کند، به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهد و برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی، گام های موثر بردارد.

نظر8
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در شناسایی قتل عام ١٣٦٧ به مثابه جنایت علیه بشریت
ما از این مصوبه پارلمان کانادا استقبال می کنیم و این موفقیت کوشندگان کارزار گرامیداشت یاد قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را به همه آنان شادباش می گوییم. ضروری است در سایر کشورها نیز اقدام پارلمان کانادا، مناسبت و انگیزه ای شود برای تقویت تلاش ها برای شناسایی قتل عام ١٣٦٧ در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت.

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

نقش خامنه ای در مهندسی و فرمايشی کردن انتخابات بارز و برجسته است. او قدرت را در دست خود متمرکز کرده و باسوء استفاده از قدرت و با خودکامگی، مانع کانديداتوری چهره های مطرح می شود، کانديداهای شناخته شده را با دست شورای نگهبان حذف می کند و صحنه انتخابات را آنچنان آرايش می دهد که نه مردم همانند سال ١٣٧٦ و ١٣٨٨ بتوانند برآمد کنند و نه از صندوق رای کسی بيرون بيآيد که در مقابل او عرض اندام نمايد.

نظر2
دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به احترام "مادر معینی" و به یاد همایون و بهروز او که عزیزان همواره زنده همه ما نیز هستند، و در برابر بزرگی هایش سر به حرمت و تقدیر فرود میاوریم و نام و خاطره او را در ذهن می سپاریم تا که مدام از آن نیرو و الهام بگیریم؛ همانگونه که تاکنون چنین بوده است. ما این سوگ بزرگ را به همه بازماندگان "مادر معینی"، به عزیزان: محمد رضا و خاطره معینی و محمد اعظمی و بویژه نوه مادر- "میهن" گرامی، یگانه دختر همایون بزرگ و به همه "مادران خاوران" تسلیت می گوئیم و خود را هم درد همه آنان و تمامی عزیزان حاضر در این مراسم با شکوه می دانیم.

صفحه‌ها