گوناگون

ابوالفضل محققی

آن روز تظاهرات در دفاع از حقوق زنان بود. طرح مطالبات زنان از انقلاب. دانشگاه لبريز از تظاهرکنندگان بود. از دانشجويان، محصلين، از زنان، از اقشار مختلف. حزب‌الله تازه شکل گرفته بود و کميته‌ها سازماندهی‌شان می کردند. آرام آرام داشتند علناً به چوب و چاقو و زنجير مسلح می شدند. لات‌های دو اسمی درب گجير، بيکاران، سينه‌زنان هيئت‌های عزاداری، مداحان، ساواکی‌های شناخته‌نشده، همه و همه داشتند جای پای خود را محکم می کردند.

حسن نادری

او بعنوان سردبیر روزنامه "عصر" که در الجزایر منتشر میشد، درمانیفستی به همکارانش میگوید" آزاد باشید، ارتباط نامشروع حرفه ای ما با صاحبان پول را قطع کنید". اگر چه این مانیفست به زیر تیغ سانسور میرود. زیرا کامو دست به افشاگری جرایدی زد که اخبار را وارونه و افکار عمومی را در فضای آنروزآلت دست خود قرار میدادند.او می نویسد" یک روزنامه آزاد را میتوان از آنچه میگوید واز آنچه که نمیگوید محک زد".

فرخ نعمت پور

حق طبیعی منشای متافیزیکی دارد طوری کە انسانها نمی توانند با وجود مسلم آن کاری کنند. آدمی می تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد، اما نمی تواند وجود آن را انکار کند و همین تامین کنندە ادامە وجود آن در آیندە است. وجودی دشوار برای نفی کنندگان آن

حسن نادری

اگر چه در کشورهای اندونزی، مالزی و برونی احکام اسلامی در امور قوانین خانواده اجرا میشود، اما این برای نخستین بار است که چنین احکام شرعی در حوزه قوانین جزائی سرایت میکند ومیتواند موجب نگرانی بعضی از کشورها بویژه مالزی که با افراطیون درگیراست، گردد.

.

ظاهرا آزادی از زندان در فرهنگ لغت اعتدال پس از کسرتعد یل می شود مرخصی! توفیقی احتمالا می شود فرجی دانا ، مسجد جامعەای بە اضافە تعدیل شد جنتی، دانشگاە منهای تعدیل مساوی است باهمان کە بود، ...

علی معینی

مسلما مهم‌تر از این خطوطی که مردمان را در این سوی و آن سوی خود جدا می‌کند و هرکدام را در غالب نام کشوری هویت می‌بخشد، خودِ «انسان» و «کرامت انسانی» است. ولی آیا شایسته است به بهانه‌ی این انسان، بدون توجه به قوانین بین‌الملل، ملاحظات سیاسی، قدرت سرزمینی، حاکمیت ملی و مهم‌تر از آن‌ها سرنوشت مردم در آینده با «ژست روشنفکری» و با دستمایه قراردادن «حقوق بشر» دست به سخن‌پراکنی و اشاعه تفکرات رمانتیک، غیر واقعی و غیرعملی در دنیای واقعی سیاست بزنیم؟

ترجمه از:
رضا کاویانی

سیاست اجتمایی عادل باید دموکراتیک و اساسی باشد. وقتی گروههای کوچک نا امید میشوند یا اینکه به عنوان شخصیت پذیرفته نشوند، میشود گفت رفتارهای غریبی در سیستم دموکراسی بوجود می آید که یک اجتماع دموکراتیک را خراب می کند.

جاکوب آوگشتین
ترجمه از:
نصرت شاد

لیبرالها شکایت می کنند که سیاست دچار بیگانگی شده است. رای دهندگان علاقه شان را به سیاست از دست نداده اند بلکه سیاستمداران علا قه شان به مردم را از دست داده اند. والتر بنیامین کاپیتالیسم را دین بت و شخصیت پرستی نامید، یعنی فوق العاده ترین و متعصب ترین نظام اجتماعی، چون بجای دگم و الهیات، بت پرستی حاکم شده، به دین برتر ادیان بدل و بر دوئالیسم ایده آلیسم و رئالیسم غالب گردیده است.

دریچه

مدتی است که سایت "دریچه" بر روی اینترنت گشوده شده است. این سایت خود را "روزنه ای بسیار ناچیز بسوی دنیای سیاست و فرهنگ معاصر" توصیف می کند و با انتشار نخستین شمارۀ "دریچه ها"، مشتمل بر 4 مطلب، سیمای حلقه ای جستجوگر متعلق به چپ را از خود به دست می دهد.

تقی روزبه

همایش بزرگ پیاده روی و ایجاد حلقه انسانی بدور کوشاه توسط هزاران کوه پیما ازسراسرکشور برای نجات طبیعت کرمان از تخریب و نابودی را بی گمان باید یک گام مهم و قابل تحسین از افزایش آگاهی و مبارزه مردم ایران و کرمان برای نجات طبیعت درحال پژمردگی و مرگ به شمارآورد.

دنیز ایشچی

فلسفه پست مدرن به دنبال بروز نواقص فلسفه مدرنیسم در توضیح و روشنگری واقعیتهای هستی انسانی و اجتماعی، نطفه بندی شده و آغاز به شکل گیری کرد. به گفته تمام فلاسفه معاصر، دوران پست مدرنیسم را نمی توان به درستی درک کرد، مگر این که اول بدانیم دوران مدرنیسم فلسفه چیست و فیلسوفان دوران مدرنیسم چه چیزهایی را مطرح می کردند. حد اقل امر این است که بدانیم مدرنیسم به چه دورانی اطلاق می گردد.

حمید آقایی

آقای روحانی و یا حتی آقای خاتمی زمانی که در مسند ریاست جمهوری جمهوری اسلامی می نشینند، می بایست سیاست های کلان آنرا، از جمله دعوت از سپاه پاسداران برای مشارکت فعال در امور اقتصادی، پیش برد بی تردید پروژه غنی سازی را دنبال کنند، زیرا تردید در این سیاست ها در واقع امر و در عمل به نفی کلیت این نظام منجر می شود

جعفر ابراهیمی

زمانی که دانش­آموزان از فرصت و امکانات برابر برای آمادگی کنکور برخوردار نیستند، وقتی تست کنکور زدن به یک تکنیک تبدیل می­شود و سوالاتش جنبه راز و رمز به خود می­گیرد که تنها رازگشایی از آن به دست کارشناسان متبحر شاغل در کارتل­های اقتصادی عرصه آموزشی میسر است چگونه می­توان از فرصت برابر سخن گفت؟

سیامک فرید

این سه اطلاعیه سازمان برای آنها مدارک غیر قابل ردی بر ریاکاری سازمان فدائیان اکثریت بود. پاسخی که دادم چنان کاری بود که یکی از آنها کلت را از اورکتش بیرون کشید و روی سر من گرفت. پاسخ من این بود که ما با سیاستهای علی انصاری به عنوان استاندار مخالف بودیم ولی کسانی او را ترور کردند که مثل شما فکر می کردند……… من آن شب از آنجا جان بدر بردم و این را مدیون روابطی می دانم که در محل داشتیم.

نظر7
دکتر منصور بيات زاده

آن وضع سیاسی حاکم بر نیروهای سیاسی در واقع بیانگر این واقعیت بود که بخشهای مختلف نیروهای مخالف شاه، در آن زمان هنوز به معنای مقوله ای بنام «سکولاریسم»، یعنی «جدائی نهاد دین از نهاد دولت» آشنائی نداشتند، و یا اگر آشنائی داشتند، انرا در نوشته ها و مدارک سازمانی بعنوان خواست مطالباتی خود مطرح نکرده بودند.

نصرت شاد

جایی که اقتصاد بورژوایی روابط اشیاء مانند مبادله کالا را میدید مارکس حضور ووجود انسانها را کشف کرد. ما امروزه می بینیم که چگونه اشکال مختلف سیاسی دولتهای امروزی اروپا در خدمت تسلط بورژوازی بر پرولتاریا هستند.

فرخ نعمت پور

علت گسستن مدح در این نحلە فلسفی از هدف (یعنی انسان) این است کە بنابر تعبیر آن، وجود قبل از ذات می آید، و وجود چیزیست کە بشر خود آن را می سازد، با انتخاب یا انتخابهای خود. پس مادام کە بشر خود سازندە و خالق پدیدەهاست و پدیدەها هر دم متولد می شوند و می میرند پس مدح را جائی نیست. بشری کە متولد می کند و می میراند، نمی تواند قابل مدح باشد.

نظر1
محمدکاظم ابراهیمی‌خرم‌آبادی

مدیر باید تجربه، تخصص و شخصیت کاریزماتیک داشته باشد، نوآور باشد و چشم‌انداز مشترک ایجاد کند. مدیر نباید جای همه فکر و به‌جای همه کار کند.

نصرت شاد

مهمترین اثر لوی اشتراوس درباره سرخپوستان جنگلهای آمازون ومهاجرین اروپایی مقیم آمریکای لاتین است. او در این کتاب نشان می دهد که چگونه نقشه یک روستا براثر ساختار منطقی خود جهانی را نشان میدهد که ساکنین ش با جهت یا بی تکیه گاهی مطمئن نیز دارند. وی دراین کتاب با دقت علمی به قضاوت پیرامون ارزشها واحساسات وسبک سکونت وآداب و رسوم...

علی معینی

چرایی وجود چنین تفکری درمیان جریانات تمامیت خواه کشورقابل درک وتحمل است، که صد البته آنان به شکل بنیادین ازعقل جمعی گریزانند، ولی چه می شود که افرادی که سودای راهبری جامعه به سمت "دموکراسی" و "تحزّب" و "توسعه جامعه مدنی" را دارند وتوسعه "تعامل در روابطِ" افراد جامعه هدفِ خود را دغدغه می دانند، الگوی رفتاریشان شباهتی بی همتا به "تفرقه افکنان" پیدا می کند

صفحه‌ها