گوناگون

دنیز ایشچی

تنها در شرایطی می شود این جریان را اصلاح، مهار و کنترل کرد که آنها از قدرت سیاسی پایین آورده شده و تحت کنترل قانونی یک حکومت سکولار دموکراتیک و حقوق بشری در آورده شده باشند. استراتژی مستقل جبهه آزادی، تمدن، سکولاریسم، حقوق بشر و دموکراسی می تواند نیروهای کنده شده از حکومت را در دل خویش جای دهد، اما بزرگترین اشتباه تاریخی این بوده و هست که ظرفیتهای غیرواقعبینانه اصلاحاتی را به نیروهای باورمند به ولایت فقیه و خط امام داده باشند.

سهراب فیض آبادی

یک ملوان کهنه کار دریاها و اقیانوسها می تواند در یک استخر کوچک غرق شود. یک شناگر مسابقات در استخرها هم می تواند در دریا یا اقیانوس غرق شود. برخورد معمول این است که اکثرا با غرق شدن قهرمان استخرها یا پهلوان چال حوضها در دریا یا اقیانوس مشگلی ندارند، اما با غرق شدن یک ملوان دریاها یا اقیانوسها در یک استخر یا چال حوض مشکلی جدی دارند.

ترجمه از:
رضا کاویانی

اواخر سال ٢٠١١، اولین جنگجویان جهادی خارجی، در سوریه ظاهر شدند. بعضی از آنها کشته شدند، از میان آنها جوانانی بودند که از کشورهای اروپای غربی آماده بودند. در مطبوعات کشورهای غربی انتشار گزارشاتی از وضعیت سرنوشت آنان افزایش یافته است

پزشکان چینی موفق شدند، دست یک کارگر چینی را کە بە هنگام کارقطع شدە بود، از طریق پیوند موقت دست قطع شدە با مچ پای کارگر حا دثە دیدە، بە مدت یک ماە زندە نگە دارند ودوبارە آنرا جدا نمودە و سرجایش پیوند بزنند.

ابوالفضل محققی

آن روز تظاهرات در دفاع از حقوق زنان بود. طرح مطالبات زنان از انقلاب. دانشگاه لبريز از تظاهرکنندگان بود. از دانشجويان، محصلين، از زنان، از اقشار مختلف. حزب‌الله تازه شکل گرفته بود و کميته‌ها سازماندهی‌شان می کردند. آرام آرام داشتند علناً به چوب و چاقو و زنجير مسلح می شدند. لات‌های دو اسمی درب گجير، بيکاران، سينه‌زنان هيئت‌های عزاداری، مداحان، ساواکی‌های شناخته‌نشده، همه و همه داشتند جای پای خود را محکم می کردند.

حسن نادری

او بعنوان سردبیر روزنامه "عصر" که در الجزایر منتشر میشد، درمانیفستی به همکارانش میگوید" آزاد باشید، ارتباط نامشروع حرفه ای ما با صاحبان پول را قطع کنید". اگر چه این مانیفست به زیر تیغ سانسور میرود. زیرا کامو دست به افشاگری جرایدی زد که اخبار را وارونه و افکار عمومی را در فضای آنروزآلت دست خود قرار میدادند.او می نویسد" یک روزنامه آزاد را میتوان از آنچه میگوید واز آنچه که نمیگوید محک زد".

فرخ نعمت پور

حق طبیعی منشای متافیزیکی دارد طوری کە انسانها نمی توانند با وجود مسلم آن کاری کنند. آدمی می تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد، اما نمی تواند وجود آن را انکار کند و همین تامین کنندە ادامە وجود آن در آیندە است. وجودی دشوار برای نفی کنندگان آن

حسن نادری

اگر چه در کشورهای اندونزی، مالزی و برونی احکام اسلامی در امور قوانین خانواده اجرا میشود، اما این برای نخستین بار است که چنین احکام شرعی در حوزه قوانین جزائی سرایت میکند ومیتواند موجب نگرانی بعضی از کشورها بویژه مالزی که با افراطیون درگیراست، گردد.

.

ظاهرا آزادی از زندان در فرهنگ لغت اعتدال پس از کسرتعد یل می شود مرخصی! توفیقی احتمالا می شود فرجی دانا ، مسجد جامعەای بە اضافە تعدیل شد جنتی، دانشگاە منهای تعدیل مساوی است باهمان کە بود، ...

علی معینی

مسلما مهم‌تر از این خطوطی که مردمان را در این سوی و آن سوی خود جدا می‌کند و هرکدام را در غالب نام کشوری هویت می‌بخشد، خودِ «انسان» و «کرامت انسانی» است. ولی آیا شایسته است به بهانه‌ی این انسان، بدون توجه به قوانین بین‌الملل، ملاحظات سیاسی، قدرت سرزمینی، حاکمیت ملی و مهم‌تر از آن‌ها سرنوشت مردم در آینده با «ژست روشنفکری» و با دستمایه قراردادن «حقوق بشر» دست به سخن‌پراکنی و اشاعه تفکرات رمانتیک، غیر واقعی و غیرعملی در دنیای واقعی سیاست بزنیم؟

ترجمه از:
رضا کاویانی

سیاست اجتمایی عادل باید دموکراتیک و اساسی باشد. وقتی گروههای کوچک نا امید میشوند یا اینکه به عنوان شخصیت پذیرفته نشوند، میشود گفت رفتارهای غریبی در سیستم دموکراسی بوجود می آید که یک اجتماع دموکراتیک را خراب می کند.

جاکوب آوگشتین
ترجمه از:
نصرت شاد

لیبرالها شکایت می کنند که سیاست دچار بیگانگی شده است. رای دهندگان علاقه شان را به سیاست از دست نداده اند بلکه سیاستمداران علا قه شان به مردم را از دست داده اند. والتر بنیامین کاپیتالیسم را دین بت و شخصیت پرستی نامید، یعنی فوق العاده ترین و متعصب ترین نظام اجتماعی، چون بجای دگم و الهیات، بت پرستی حاکم شده، به دین برتر ادیان بدل و بر دوئالیسم ایده آلیسم و رئالیسم غالب گردیده است.

دریچه

مدتی است که سایت "دریچه" بر روی اینترنت گشوده شده است. این سایت خود را "روزنه ای بسیار ناچیز بسوی دنیای سیاست و فرهنگ معاصر" توصیف می کند و با انتشار نخستین شمارۀ "دریچه ها"، مشتمل بر 4 مطلب، سیمای حلقه ای جستجوگر متعلق به چپ را از خود به دست می دهد.

تقی روزبه

همایش بزرگ پیاده روی و ایجاد حلقه انسانی بدور کوشاه توسط هزاران کوه پیما ازسراسرکشور برای نجات طبیعت کرمان از تخریب و نابودی را بی گمان باید یک گام مهم و قابل تحسین از افزایش آگاهی و مبارزه مردم ایران و کرمان برای نجات طبیعت درحال پژمردگی و مرگ به شمارآورد.

دنیز ایشچی

فلسفه پست مدرن به دنبال بروز نواقص فلسفه مدرنیسم در توضیح و روشنگری واقعیتهای هستی انسانی و اجتماعی، نطفه بندی شده و آغاز به شکل گیری کرد. به گفته تمام فلاسفه معاصر، دوران پست مدرنیسم را نمی توان به درستی درک کرد، مگر این که اول بدانیم دوران مدرنیسم فلسفه چیست و فیلسوفان دوران مدرنیسم چه چیزهایی را مطرح می کردند. حد اقل امر این است که بدانیم مدرنیسم به چه دورانی اطلاق می گردد.

حمید آقایی

آقای روحانی و یا حتی آقای خاتمی زمانی که در مسند ریاست جمهوری جمهوری اسلامی می نشینند، می بایست سیاست های کلان آنرا، از جمله دعوت از سپاه پاسداران برای مشارکت فعال در امور اقتصادی، پیش برد بی تردید پروژه غنی سازی را دنبال کنند، زیرا تردید در این سیاست ها در واقع امر و در عمل به نفی کلیت این نظام منجر می شود

جعفر ابراهیمی

زمانی که دانش­آموزان از فرصت و امکانات برابر برای آمادگی کنکور برخوردار نیستند، وقتی تست کنکور زدن به یک تکنیک تبدیل می­شود و سوالاتش جنبه راز و رمز به خود می­گیرد که تنها رازگشایی از آن به دست کارشناسان متبحر شاغل در کارتل­های اقتصادی عرصه آموزشی میسر است چگونه می­توان از فرصت برابر سخن گفت؟

سیامک فرید

این سه اطلاعیه سازمان برای آنها مدارک غیر قابل ردی بر ریاکاری سازمان فدائیان اکثریت بود. پاسخی که دادم چنان کاری بود که یکی از آنها کلت را از اورکتش بیرون کشید و روی سر من گرفت. پاسخ من این بود که ما با سیاستهای علی انصاری به عنوان استاندار مخالف بودیم ولی کسانی او را ترور کردند که مثل شما فکر می کردند……… من آن شب از آنجا جان بدر بردم و این را مدیون روابطی می دانم که در محل داشتیم.

نظر7
دکتر منصور بيات زاده

آن وضع سیاسی حاکم بر نیروهای سیاسی در واقع بیانگر این واقعیت بود که بخشهای مختلف نیروهای مخالف شاه، در آن زمان هنوز به معنای مقوله ای بنام «سکولاریسم»، یعنی «جدائی نهاد دین از نهاد دولت» آشنائی نداشتند، و یا اگر آشنائی داشتند، انرا در نوشته ها و مدارک سازمانی بعنوان خواست مطالباتی خود مطرح نکرده بودند.

نصرت شاد

جایی که اقتصاد بورژوایی روابط اشیاء مانند مبادله کالا را میدید مارکس حضور ووجود انسانها را کشف کرد. ما امروزه می بینیم که چگونه اشکال مختلف سیاسی دولتهای امروزی اروپا در خدمت تسلط بورژوازی بر پرولتاریا هستند.

صفحه‌ها