دیدگاه‎ها

ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

سناریوی انقلابهای رنگی در غرب نوشته می شود و با حمایت مالی، تشکیلاتی- تکنیکی و تبلیغاتی آنها به اجرا در می آید و از کشوری به کشور دیگر صادر می شود. آنها در همه جهان تشنج آفرینی می کنند. بعید نیست وقتی که سران کشورهای گروه ٢۰ در لندن، به شورش قریب الوقوع خلق اشاره کردند، منظورشان جمهوری مولداوی بوده باشد

نامدار بی نام

از نظر اینجانب كلیه نیروهای سیاسی كه معتقد به برقراری آزادی، دمكراسی، عدالت اجتماعی و نفی استثمار می باشند، تحت هر نامی می توانند در اپوزیسیون چپ قرار گیرند و آن بخش از این نیروهای چپ كه خواهان برچیدن سیستم سرمایه داری، محو نظام طبقاتی و برقراری نظام كمونیستی هستند، به اپوزیسیون كمونیستی تعلق خواهند داشت

ش. فردا

سالهاست که بورژوازی ملی از کشور ما رخت بربسته و بورژوازی لیبرال که چشم امید به تجارت جهانی دارد اختلافاتش با جمهوری اسلامی روز به روز کمرنگ تر می شود و این چنین است که "نهضت آزادی" (درست برخلاف نظر رفیق نامدار بینام که آن را نمادی از نیروهای اپوزیسیون داخلی نظام می داند) حتی فکر پیوستن به نیروهای تحول طلب و دمکرات را به سر راه نمی دهد 

عیسی صفا

میرحسین موسوی برای اجرای وظیفه ای ویژه و به قول خود بواسطه «احساس خطر» کردن وارد کارزار انتخابات شده است. برای درک این نقش، ناظرهای سیاسی نیازی به گوش دادن از پشت در را ندارند! اوضاع و احوال بحران زده جامعه ایران به اندازه کافی روشنگر کارکرد وی هستند

ابراهیم اسکافی

سیدمحمد خاتمی به دلایلی که دقیقاً روشن نیست کنار رفته است و نقشش را میخواهد به موسوی بدهد. اما مسئله اساسی این است که طرفین بازی تفاهمی روی آن ندارند و خود موسوی هم هنوز معلوم نیست که بخواهد این نقش را بازی کند. تندورترین شخصیتهای اصولگرا از وی تعریف و تمجدید میکنند و هواداران خاتمی او را اصلاحطلب به حساب نمیآورند

یکاترینا پالگوی اوا
ترجمه از:
ا. م. شیری

تجاوز ناتو مشکلات منطقه بالکان را عمیق تر ساخت. و پس از دهم ژوئن سال ۱٩٩٩ زمانیکه بنبال امضاء معاهده «کومان» بمبارانها قطع شد و شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۱٢٤٤ خود را صادر کرد، تجاوز غرب به یوگسلاوی و صربستان پایان نیافت. با حمایت جامعه جهانی (عبارتی که دولت آمریکا، بخود اطلاق می کند. م) جنایت جنگی بوقوع پیوست و در طول ده سال اخیر همچنان با شدت تمام ادامه دارد

نظر1
جهانگرد

دو اتفاق بزرگ در صحنه نقد گذشته ایران، یعنی تولید تاریخ، پیش آمده است كه هم نشانه پختگی اند، و هم گویای ضرورت تحول بنیادی آن. یكی چیزی است كه با عنوان "سند چشم انداز" شناخته شده است، و دیگری "سند گذار به جامعه مدرن و توسعه یافته"

اسحاق نجم الدین

ایالت متحده آمریکا ترجیح می دهد تا فاجعه عراق را تا حد ممکن از جهانیان پنهان کند و دیوار بلند حاشا را پابرجا نگه دارد. در چهار طرف مناطق ناامن عراق دیوارهایی به بلندی 2.6 متر کشیده شده است و مردم تحت کنترل شدید و در صفهای طولانی و با مکافات حق عبور دارند. دیوارها ارتباط اجتماعی و اقتصادی مردم را ناممکن ساخته و نارضایتی در این مناطق هر روز در حال گسترش است. اکثریت مردم خواهان خروج هر چه زودتر نیروهای ایالت متحده آمریکا از منطقه هستند

مورخین غرب، فیلسوفان قرون نوزده و بیست روس و شوروی سابق را به چهار دسته سه نفره تقسیم میکنند. با قدری عام گویی، فیلسوفان دسته اول را میتوان ماتریالیست، فیلسوفان گروه دوم را ایده آلیست و مذهبی، گروه سوم را انقلابی مارکسیست، و گروه چهارم را معترض و ضد استالنیسم بشمار آورد

 

سازمان ما طی دو بیانیه که توسط شورای مرکزی و هیئت سیاسی - اجرایی خود صادر کرد، سیاستهایش را در مورد انتخابات پیش رو ریاست جمهوری اعلام نمود، لذا ما سعی خواهیم کرد به این موضوع نه بر اساس مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، بلکه طبق موارد طرح شده در بیانیه های سازمان به موضوع انتخابات نظر افکنیم

 

عیسی صفا

خاتمی برای پیروزی می بایست بیشتر به مردم تکیه می کرد و آنها را به قضاوت فرا می حواند. خاتمی از استقبال مردم از یک طرف و بر انگیختن خشم ولی مطلقه فقیه از طرف دیگر هراسید. خاتمی از پیروزی ترسید نه از شکست!

مهدی سامع

مشاور امنیتی دولت عراق اعلام کرده که در مقابل ساکنان شهر اشرف دو گزینه وجود دارد: گزینه اول رفتن به ایران و گزینه دوم رفتن به یک کشور دیگر به جز ایران و عراق. اما این حرف موفق الربیعی وقتی برای گزینه دوم هیچ امکان واقعی و عملی وجود ندارد بدین معنی است که او در هماهنگی با بیت خامنه ای در صدد است تا با فشار و آزار و اذیت، ساکنان شهر اشرف را به قتلگاه ارتجاع حاکم بر ایران روانه کند

علی صارمی

برای اينکه صدای انقلاب مردم ايران يعنی استقلال، آزادی و رشد در عدالت اجتماعی به عمل بيانجامد و دارای کشوری آباد و آزاد شويم و آحاد ملت با نشاط دست در دست هم جامعه ای باز و دمکرات را پی ريزی نمايند و ظلم و ستم استبدادی را برای هميشه به زباله دان تاريخ بسپارند. بايد تمام مردم بويژه رهبران سياسی به چگونگی برقراری آزادی و دمکراسی انديشه نمايند و آزادی را انديشه راهنمای خود سازند. تنها با انديشه آزادی و بيان آن است که می توانيم حق حاکميت را از آن مردم گردانيم. زيرا با توجه به اهميت نقش مردم در برقراری آزادی و استقلال است که می توانيم از باز گشت خشونت و استبداد جلوگيری نمائيم

اگر جنبش چپ با گفتگو، از عقاید و نظرات یکدیگر مطلع باشند و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند بیشترین موانع نزدیکی و اتحاد از میان برداشته خواهد شد، زیرا تجربه جهانی به ما آموخته است با ایجاد یک جنبش رهایبخش مقتدر که تمام نیروهای جنبش چپ را متحد و رهبری نماید همیشه این آمادگی را وجود دارد که هر حرکت و اعتراض توده ای را مورد حمایت قرار دهد

... وظیفه عمده بقایای نیروهای ترقیخواه و آزادی طلب این است که، با تکیه بر حقوق قانونی کارگران و زحمتکشان و همه مردم تحت ستم جهان و با اتکاء قاطع بر مشترکات خود، آنها نیز در اتحاد و اتفاق با هم، گامهای عملی در جهت مبارزه هماهنگ با سارقان ثروتهای مردم بردارند

بررسی تاریخی کشورهای دموکراتیک حاکی از واقعیتی گریز ناپذیر است. واقعیتی مبنی بر این که میزان قسمت و عمق انتخابات با میزان قسمت و حق دموکراسی، رابطه ای مستقیم داشته است. آیا کشورهایی با پیشینه بیش از چندین دهه انتخابات از دموکراسی قوی و پایدارتر و نظام پارلمانتاریستی مستحکم برخردار نیستند؟

ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

این پدیده نوظهوری نیست که حکام جمهوری اسلامی ایران در مقابل فرامین بانک جهانی، با زیرپاگذاشتن قانون اساسی کشور، عملاً عدم پایبندی و بی اعتقادی خود را به آنچه که می گویند و یا می نویسند، بنمایش می گذارند

امروزه آنچه بر بشریت، بویژه برنیمی ازآن، بر مادران، خواهران، همسران و دختران بشریت می گذرد، تراژدی هولناک و فاجعه توصیف ناپذیریست. آن فاجعه ای که فقط زنان توان تحمل آن را دارند. زنان، در جهان به اصطلاح پیشرفته، به یک نوع بدبختی گرفتارند و در جوامع عقب نگه داشته شده و یا رو به رشد، با یک نوع بدبختی دیگر مواجه اند

عیسی صفا

روند انتخابات تازه آغاز شده است. باید در این روند فعالانه شرکت کرد و با تشویق مردم به مداخله در سرنوشت سیاسی خود، نطارت از پایین بر شرایط انتخابات را تقویت کرد. انتخابات از مراحل مختلف و شاید غیرمترقبه ای عبور خواهد کرد. باید با تکیه به تجربه توده ها برای همه این روندها آمادگی داشت

... به نفع همه هواداران دمکراسی در ايران است که با شرکت در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه با اصلاح طلبان به رهبری خاتمی مرحله جديدی را در حرکت اصلاحی ايران آغاز نمايند. اين گفتگوها برای پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو نيز از اهميتی بزرگی برخوردار خواهد بود

 

صفحه‌ها