دیدگاه‎ها

علی اکبر آزاد

در کشورهای دموکراتيک، بالاترين مقام‌ها يعنى رييس جمهورى و نخست‌وزيرى و وزرا براى چند سالى در دست کسانى است و بعد به نمايندگان جديدتر تحويل داده مى‌شود و به اين وسيله حکومت در گردش است. اما درجمهورى اسلامى تنها چهره‌هاى مشخصى هستند که بر جامعه حکومت مى‌کنند و آنهم با زور و سرنيزه. زمانيکه در ايران رهبرى را بر مردم تحميل کرده‌اند و احدى حق ندارد او را مورد بازخواست قرار دهد

فرید مدرسی

مجلس خبرگان آتى با ۴ جبهه روبه‌رو است؛ «جبهه سنت‌گرايان»، «عملگرايان»، «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرايان راديكال». با وجود اقليت بودن اصولگرايان راديكال امكان دارد كه نوع جبهه‌گيرى در درون مجلس خبرگان ميان «جبهه سنت‌گرايان با محوريت اكثر اعضاى جامعه مدرسين و جامعه روحانيت منهاى حاميان جدى هاشمی» و «جبهه اصلاح‌طلب موتلف با عملگرايان با حمايت هاشمی‌رفسنجانی» شكل گيرد و تمامى مباحث در درون خبرگان بين «حفظ وضع موجود خبرگان و عدم تغيير روال گذشته» و در مقابل «تغيير وضع موجود، اطلاع‌رسانى عمومى و نظارت جدی» در چالش قرار گيرد

علی اکبر آزاد

انشعابات زمانى روى مى‌دهند که عنصر سازش کارآيش را در درون گروه از دست داده باشد. اين شيوه بيانگر آن است که گروه که شامل عناصر است نمى‌تواند در پوسته‌اش دوام آورده و به اصطلاح منفجر مى‌شود وگروه‌هاى مختلف از درون آنها بيرون مى‌آيند. همهء انشعابات هم منفى نيستند و چه بسا بسيارى از آنها بتوانند در نقش مبارزه در رسيدن به هدفشان مثمر ثمر باشند. آنجاکه عنصر رکود بر گروه حاکم است و...، انشعاب مى‌تواند گروه را از اين مسئله خلاص کند. جنبه ديگر انشعاب مى‌تواند ويرانگر باشد و گروه فعال را بى‌حرکت و منزوى کند

ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

اعلاميه هيئت سياسى- اجرائى سازمان فدائيان خلق ايران (اکـثريت)، ضمن ابرازنگرانى قابل درک نسبت به منافع و مصالح ملى کشور، به‌درستی (هر چند نا کافى) ...تجاوز جمهورى اسلامى به حريم آزادی‌هاى فردى، اجتماعى و حقوق بشر در ايران را افشا کرده است، ولى نصف ديگر واقعـيت را در تاريکی سنگينى پنهان ساخته است. نيم ديگر، ... سياست‌ها و اقدامات تجاوزگرانه، مداخله‌جويانه، تشنج‌آفرينانه و جنگ‌افروزانۀ امپرياليسم جهانى به رهبرى آمريکاى مسلح به بيش‌ترين وخطرناک‌ترين سلاح‌هاى اتمى و شيميائى مى‌باشد.

حمید برزگر

درخواست ما از دوستان فدايى اين است كه قبل از ورود ما به بحث در مورد شرايط مشخص ايران براى جهانى شدن يا نشدن، بحث تئوريك اين نوشته را مورد بررسى قرار دهند. اين نوشته مقاله‌اى نيست كه در باب مسائل گذرا باشد. قصد و تلاش ما طرح بحثى مهم و دعوت از دوستان به دامن زدن به آن است. بحثى كه شبيه تابوهاى مذهبى است و بسيارى حاضر نيستند كه به آن نزديك شوند

کاوه شيرزاد

واقعيت اينست كه بينش حاكم بر نظامهايى از جمله جمهورى اسلامى و بسيارى از مذهبيون خاورميانه اى بر مبنى زير پاگذارى نيازهاى ذوقى انسان، به ستيزه جويى با نظم، شادى، زيبايى و رفاه پرداخته و در يك خود فريبى آشكار نظم، شادى، زيبايى و رفاه را از مظاهر به انحراف كشيده شدن انسانها و به گناه كشيده شدن آنها مى‌دانند

سپیده صلحجو

جمهورى اسلامى به شدت در مقابل وجود رقيب در جامعه‌ى مدنى حساس است. هر گونه جمع صنفى، فرهنگى، علمى، مذهبى و حتى ورزشى اگر از حدى قوى‌تر شود، زير فشار قرار مى‌گيرد. تهمت‌هاى وابستگى به بيگانگان، كار سياسى در جهت خلاف منافع ملى و غيره، انگ‌هاى از پيش تهيه‌شده‌اى هستند كه با آنها اين جمع‌ها محدود و سركوب مى‌شوند

علی اکبر آزاد

نيروهاى پيشرو جهانى خواستار گفتگو و رفع بحران هستند. تمامى تلاش‌ها اين است که هم فلسطين وهم اسراييل يکديگر را به رسميت برسانند. چپ ايران هم بايد پاى اين مسئله برود. اقدامات تروريستانه به همه مردم از دو طرف ضرر مى‌رساند

سپیده صلحجو

نيروهاى اپوزيسيون بايد پيشنهادهايى عقلايى در حل مشكلات مملكت ارائه كنند و با اثبات اداره‌ى جاهلانه‌ى امور از طرف جمهورى اسلامى لرزه بر اركان آن بياندازند و مشروعيت آن را از او بگيرند. در اين صورت يا جمهورى اسلامى تحت فشار مردم تغيير ماهيت خواهد داد و يا اگر سرنگون شود آگاهى‌اى در مردم ايجاد شده است كه كار به آشوب وهرج و مرج نكشد

سیاوش بهلولی

چپ در تقابل با سرمايه‌دارى معنا مى‌يابد. چپ در عرصه سياست و فلسفه به کمونيسم علمى متکى است، اين علم جانبدار است، خلاق است، انقلابى است. اين علم از شکست نمى‌هراسد و به اردوى دشمن نمى‌پيوندد، خود را با آخرين دستاوردها غنى مى‌سازد. و در نهايت چون ققنوس از ميان خاکستر و دود سربرمى آورد

سهراب مبشری

من نيز مانند همه کسانى که آرزويشان شکل‌گيرى يک چپ دمکرات، مدرن، نيرومند و متحد در ايران است، مباحث اتحاد را در سازمانهاى چپ و به ويژه آن دسته از سازمانهاى چپ که در سالهاى اخير به لحاظ نظرى گامهاى بلندى در تدارک چنين تحولى برداشته‌اند، دنبال می‌کنم. به نظر من، ايران به شدت نيازمند حضور نيرومند چپ دمکرات در صحنه سياسى کشور ماست. شايد در کمتر کشورى آرمانهاى آزاديخواهانه و عدالت‌پژوهانه مانند ايران چنين پيوند تنگاتنگى دارند

سیاوش بهلولی

من مخالف آن هستم که يک عده از رهبران و کادرهاى قديمى که خود در بحران‌ها و انشعاب نقش داشته‌اند، قبل از اينکه آن اعمال و روحيات رهبرى را که باعث انشعابات بى‌مورد شده است، به نقد سرسختانه بکشند، اينک حاملان پرچم اتحاد باشند

مهرزاد وطن آبادی

از سوى ديگر رفقاى داخل كشور اعتقاد دارند كه سوسياليسم علمى همچنان مطلوب‌ترين نظام اجتماعى و تفكر بشرى است. بايد ابراز نمود كه در اصل نظرى من با رفقا هم نظر هستم اما آنچه كه ما را از همديگر دور ميسازد آن است كه اين نظام اجتماعى مطلوب را چگونه بايد تشكيل داد؟

حمید برزگر

اينكه در سوسياليسم مالكيت خصوصى تا چه حد محترم دانسته خواهد شد، اينكه كدام بخش اقتصاد را به بازار و كدام آنرا به تدبير و برنامه‌ريزى خواهند سپرد، تا چه ميزان آموزش و اعتلاى فرهنگ توسط دولت تشويق خواهد شد، تا چه حد و به چه نحو از صنايع داخلى در مقابل رقباى جهانى حمايت خواهد شد و بسيارى خصوصيات ديگر جامعه، مورد توافق قطعى سوسياليست‌هاى حاضر در جهان نيست

مهرزاد وطن آبادی

در منطقه خاورميانه اسرائيل اتمى باعث نگرانى شده است. دغدغه اروپا و آمريكا گرچه به‌طور وسيع و علنى عنوان نميگردد ولى تك‌مضراب‌هايى نيز شنيده ميشود. جك استراو در زمينه چالش‌آفرينى اسرائيل گفته است: ما آرزو داريم كه اسرائيل نيز پيمان منع گسترش تسليحات اتمى را امضاء كند

سپیده صلحجو

مقوله‌ى دمكراسى و نوع مناسب آن براى ايران، از نكات كليدى طرح برنامه‌ى سازمان است. به نظر ما نوع دمكراسى مناسب حال ايران، يك دمكراسى اجتماعى است و اين موضوع از مبانى اصلى طرفدارى ما از سوسياليسم است. به نظر ما دمكراسى ليبرال توان بسيج مردم براى مقابله با رژيم را ندارد و در صورت پيروزى نيروهاى مترقى، فاقد امكان ايجاد عزم ملى براى حل معضلات حاد كشور است

فرخ نعمت پور

به‌ نظر من اگر سناريوى افغانستان تکرار شود، به‌ احتمال زياد بخش بزرگى از اپوزيسيون در کنار نيروهاى حمله‌کننده خواهند ايستاد، يعنى سناريوئى که‌ در آن سازمان ملل گرداننده‌ اصلى خواهد بود، اما اگر قرار باشد که‌ سناريوى عراق تکرار شود، قضيه‌ به‌ احتمال بسيار زياد، متفاوت خواهد بود

دارا گلستان

من هرگز نگفته‌ام که سوسياليسم بد يا وحشتناک است. من تعريف مشخصى از سوسياليسم را بيان کرده و تفاوت آن با رژيم سرمايه دولتى را توضيح داده بودم. من علت تبديل اولى به دومى را شرح دادم. من گفتم که "هر حرف زمانى دارد".

کیانوش توکلی

سازماندهی بگونه‌ای بود که بطور مثال اگر من و يا يکی از مسئولين دستگير می‌شديم و در زير شکنجه همه اطلاعات گرفته می‌شد، باز هم اين موجب دستگيری گسترده نمی‌شد. در واقع يك سيستم پيچيده عدم تمرکز اطلاعاتی را در تشکيلات مخفی پيش برديم. يک نوع فرهنگ ضداطلاعاتی را ايجاد کرديم و اگر کسی بدنبال اطلاعات اضافی بود خودبخود مورد شک ديگران واقع می‌شد، حتی اگراين شخص مسئول تشکيلات می‌بود، بدينگونه بود که در تهاجم گسترده سال 65 بخش ما سالم ماند و کسی دستگير نشد. چرا که آموزش کار مخفی را هم‌زمان با تغيير سازمان‌دهی پيش برده بوديم.

علی اکبر آزاد

نامه‌احمدى نژاد به جرج بوش موضوع بسيارى از مطبوعات جهان شد. احمدى‌نژاد با بيان موضوعات در هم مختلف به کج‌فهمى دنيا از سخنانش کمک کرد. انگار که بايد دنيا بنشيند و رمل و اسطرلاب بياندازد تا بفهمد منظور او چيست. خانم کوندوليزا رايس گفت که نامه حاوى نکات تازه‌اى نيست. بهتر بود که مى‌گفت حاوى موضوعى فهميدنى نيست. مشکل احمدى‌نژاد آن است که نمى‌داند که درچه دنيايى زندگى مى‌کند.

صفحه‌ها