بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: فاجعە پلاسکو: دولت، شهردار و کارفرمایان مقصرند!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش11)
دیگر کشورها: گزارش کمیسیون های کارگری اسپانیا از استان مادرید
از جهان کار: پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(5)
تشکل ها: ناکارآمدی مسئولان بی کفایت از زحمت کشان "آتش نشان" قربانی گرفت
بادداشت منتخب: تقدیم به جان‌هایی که سوختند تا عشق و فداکاری معنا یابد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : تجلیل از رفسنجانی برای چە؟
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش10)
دیگر کشورها : سوء استفاده کارفرمایان اروپایی، چشم پوششی دولت ها
از جهان کار : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(4)
اندیشه : نکاتی در بارۀ وظایف جنبش مستقل کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : رفع تبعیض مزدی، مستلزم تلاش پیگیرانە همگانی است
از تجربە دیگران : پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش نهم)
دیگر کشورها : تجمع کارگران فرانسه در برابر گروه صنعتی" وی- ور- ت
از جهان کار : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(3)
تشکل ها : بیانیه کانون صنفی معلمان استان تهران
اقتصاد ملی : تعدیل ساختاری و ورشکستگی صندوق های باز نشستگی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته : چاره رکود، افزایش دستمزد ها است
از تجربە دیگران : پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش هشتم)
دیگر کشورها : کارگران بنگلادش؛ مبارزه برای دستمزد بیشتر و ایمنی کار
از جهان کار : پنج تغییر در آیندۀ جهان کار(2)
تشکل ها : نامه بازنشستگان فرهنگی خطاب به نمایندگان مجلس
اقتصاد ملی : اقتصاد مقاومتی؛ نوزادی که مرده به دنیا آمد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: دیوان عدالت اداری، علیە کارگران، در خدمت کارفرمایان
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش هفتم)
دیگر کشورها: کارگران اسپانیا خیابان ها "مادرید"را اشغال کردند
از جهان کار: پنج تغییر در آیندۀ جهان کار
تشکل ها: کارگران خلع سلاح شده ی ایران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: یک میلیون و ٨٥ هزار شکایت کارگری در یک سال بی سابقە است!
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش ششم)
سندیکا: سندیکاهای کارگری در بلژیک
از جهان کار: چهارمین انقلاب صنعتی؛ کار در سال 2030
تشکل ها: عفو بین الملل: اسماعیل عبدی را آزاد کنید!

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: آری، سرکوب دیگر جواب نمی دهد
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس، تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش پنجم)
دیگر کشور ها: مقاومت کارگران بلژیک " INESTA " برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه
از جهان کار: "کار" در زمانۀ ترامپ

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ظهور و جلوس ترامپ ایرانی دور از انتظار نیست!
پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش 4)
هشدار اتحادیه های کارگران آلمان
بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور: اجرای احکام باغانی و بهشتی‌لنگرودی را متوقف کنید!
اتحادیه گرائی در عصر اقتصاد "فرفره"

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری
تحلیل هفته: پس لرزه های عقب نشینی دولت در شبکه اول سیمای ج.ا.ا.
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده )بخش سوم)
دیگر کشورها: 20 هزار کارگر در بلژیک به خیابان ها آمدند
از جهان کار: تبعیض سنی در کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- اتحاد و اعتراض نتیحه داد؛ دولت لایحه را پس گرفت!
- پژوهشی در اتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده (بخش دوم)
- تظاهرات کارگران بلژیک برای رفاه بیشتر
- کارگران کاترپیلار به تعطیلی این کارخانه اعتراض کردند
- اقتصاد "فرفره ای" در راه است. معنای این اقتصاد برای کار چیست؟

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری:
تحلیل هفته: فرصت دارد از کف می رود، دولت نمی خواهد لایحە را پس بگیرد
از تجربە دیگران: پژوهشی دراتحادیه های صنفی قبرس: تاریخچه جدایی ها و چالش های مشترک آینده
از جهان کار: 6 چالش بزرگ در برابر فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند
تشکل ها: اعلام کمپین جهانی برای آزادی اسماعیل عبدی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارۀ بولتن کارگری:
تحلیل هفته: بعد از قانون کار، نوبت بە مصادرە اموال تامین اجتماعی رسیدە
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پایانی)
از جهان کار: سرگذشت اخراج 7 هزار کارگر
آیا بانک ها به یک "سرور" تبدیل می شوند؟
تشکل ها: ادامه اعتراضات به اصلاحات ضدکارگری قانون کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: این لایحە نە قابل اصلاح است، نە قابل تحمل و نە راه گشاست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش7)
تشکل ها: موج جدید احضار و محکومیت فعالان کارگری و اجتماعی - رضا شهابی به زندان فرا خوانده شد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: رادیکالیسم" سلبی پاسخ گو نیست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش6)
تشکل ها: سندیکای نقاشان البرز- لایحه اصلاح قانون کار محکوم است!

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: حکم زندان عبدی غیر قانونی است؛ فعالان کارگری را آزاد کنید
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پنجم)
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران - شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را قویا محکوم می کنیم

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: همسو شویم؛ جبهه سرمایه داری حاکم را به عقب برانیم
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش 4)
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران - اصرار مسئولان قضائی بر امنیتی کردن فعالیت های صنفی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: زمینه های اجرایی برای مبارزه کارگران در ایران
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 3)
- پاس بریتانیا: امید کارگران پیشین نفت دریای شمال به انرژیهای تجدیدپذیر
- سوئد: اریکسون با اتحادیه های کارگری وارد مذاکره می شود
تشکل ها: جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
پروژه ارزان سازی نیروی کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: پاسخ قاطع را از کارگران طلب کنید
از تجربە دیگران:
نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه
نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 2)
فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند:
دستمزدهای کمتر به ازای مشاغل ثابت تر
استخدام 95 هزار کارگر فصلی توسط یو.پی.اس. آمریکا
شگردی دیگر از استثمار کارگران در آمریکا
بریتانیا - هلند
موافقت کارگران دریائی با پیشنهاد جدید مدیریت
تشکل ها:
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران
مخالف طرح اصلاح قانون کار هستیم

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: عقب نشینی وزیر کار؛ گامی بە جلو برای کارگران
از تجربە دیگران:
نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه
نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 1)
برزیل: پاسخ اتحادیه ها ی برزیل به پیشنهاد 12 ساعت کار در روز:
فراخوان به اعتصاب عمومی
تشکل ها:
تشکل‌یابی مستقل در محاق

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: انحراف در بررسی لایحە اصلاح قانون کار
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش پایانی)
اخبارخارجی
برزیل: عزل دیلما روسف ؛ اتحادیه های کارگری متحد می شوند
بریتانیا: ترک کار پیش از بازنشستگی 12 درصد از کارگران بیمار
تشکل ها:
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه: لایحه ضد کارگری را محکوم می کنیم

صفحه‌ها