بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: این لایحە نە قابل اصلاح است، نە قابل تحمل و نە راه گشاست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش7)
تشکل ها: موج جدید احضار و محکومیت فعالان کارگری و اجتماعی - رضا شهابی به زندان فرا خوانده شد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: رادیکالیسم" سلبی پاسخ گو نیست!
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش6)
تشکل ها: سندیکای نقاشان البرز- لایحه اصلاح قانون کار محکوم است!

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: حکم زندان عبدی غیر قانونی است؛ فعالان کارگری را آزاد کنید
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش پنجم)
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران - شش سال زندان برای اسماعیل عبدی را قویا محکوم می کنیم

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: همسو شویم؛ جبهه سرمایه داری حاکم را به عقب برانیم
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه (بخش 4)
تشکل ها: بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران - اصرار مسئولان قضائی بر امنیتی کردن فعالیت های صنفی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: زمینه های اجرایی برای مبارزه کارگران در ایران
از تجربە دیگران: نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 3)
- پاس بریتانیا: امید کارگران پیشین نفت دریای شمال به انرژیهای تجدیدپذیر
- سوئد: اریکسون با اتحادیه های کارگری وارد مذاکره می شود
تشکل ها: جعفر عظیم زاده پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار
پروژه ارزان سازی نیروی کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: پاسخ قاطع را از کارگران طلب کنید
از تجربە دیگران:
نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه
نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 2)
فدراسیون اتحادیه های کارگری هلند:
دستمزدهای کمتر به ازای مشاغل ثابت تر
استخدام 95 هزار کارگر فصلی توسط یو.پی.اس. آمریکا
شگردی دیگر از استثمار کارگران در آمریکا
بریتانیا - هلند
موافقت کارگران دریائی با پیشنهاد جدید مدیریت
تشکل ها:
بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران
مخالف طرح اصلاح قانون کار هستیم

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: عقب نشینی وزیر کار؛ گامی بە جلو برای کارگران
از تجربە دیگران:
نقش اتحادیه های صنفی و جامعه مدنی در حاکمیت بهینه
نیجریه از 1999 تاکنون (بخش 1)
برزیل: پاسخ اتحادیه ها ی برزیل به پیشنهاد 12 ساعت کار در روز:
فراخوان به اعتصاب عمومی
تشکل ها:
تشکل‌یابی مستقل در محاق

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: انحراف در بررسی لایحە اصلاح قانون کار
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش پایانی)
اخبارخارجی
برزیل: عزل دیلما روسف ؛ اتحادیه های کارگری متحد می شوند
بریتانیا: ترک کار پیش از بازنشستگی 12 درصد از کارگران بیمار
تشکل ها:
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه: لایحه ضد کارگری را محکوم می کنیم

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: کانون های هماهنگی شورا های اسلامی کار؛ شعار بدون عمل
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش ششم)
اخبارخارجی
هند: بیش از یک میلیون کارگر دست به اعتصاب خواهند زد
جهان
- از وضع زنان در بازار کار جهانی امروز- دیدبان حقوق بشر
- مهاجرت و توسعه

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:

تحلیل هفته: انفعالی کە کار تغییر قانون کار را آسانتر می کند
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش پنجم)
اخبار خارجی
- استرالیا : زندگی کارگران بومی
- فنلاند: اصلاح خدمات عمدۀ بهداشتی و رفاه اجتماعی
تشکل ها
هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اعلام کرد : همچنان به وظایف خود عمل خواهیم کرد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: توسل بە دروغ؛ برای سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها
از تجربە دیگران
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش چهارم)-
اخبار خارجی
- ژاپن: آیا اعتصاب در ژاپن منسوخ شده است؟- بخش پایانی
- بریتانیا ؛ هلند: گسترش شکاف بین فوق ثروتمندان و میانی ها
تشکل‌ها: اعتراض رئیس اتحادیه حمل و نقل بین المللی در حمایت از اعضاء سندیکای شر کت واحد اتو بوسرانی تهران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: تسلیم در کار نیست؛ مقاومت و مبارزە ادامە دارد!
از تجربە دیگران:
فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش سوم)
اخبار خارجی:
- ژاپن: آیا اعتصاب در ژاپن منسوخ شده است؟
- بریتانیا: "پیشنهادمبلغ هنگفت" به کارگران، به جای حق بازنشستگی
- افریقای جنوبی:صدها کارگر "اسکوم" در خطر اخراج

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: درنگ جایز نیست! با تشکیل کمپین و دامن زدن بە اعتراضات، بە حذف قوانین حمایتی اعتراض کنیم
از تجربە دیگران:
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق بعد از صدام حسین
اخبار خارجی
- نگاهی خوشبینانه به آیندۀ کار و زندگی
بریتانیا: بقای اتحادیه های کارگری در گرو تطبیق آنها با "اقتصاد فرفره"

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: اذعان بە یک حقیقت، برای سرپوش نهادن بر حقیقتی مهم تر
از تجربە دیگران:
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق
اخبار خارجی
- اروپای غربی و امریکا: نسل آینده وضع بدتری خواهد داشت
- ترکیه: مداخلۀ "آی.تی.اف." برای پیشگیری از نابودی اتحادیه کارگران
اطلاعیه: یورش قانونی به حقوق کارگر

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: لایحە ضد کارگری دولت از تصویب مجلس "اعتدالیون" گذشت
از تجربە دیگران:
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش پایانی)
اخبار خارجی
- نقش کلیدی سازمان های کارگری در توسعۀ پایدار
- بریتانیا: تعطیل صدها کتابخانه و بیکاری یک چهارم کارمندان – (بخش دوم)
- هلند: فرصتهای شغلی جدید غالباً موقت اند
یادداشت منتخب: هجومی چندلایه علیه حقوق کار در ایران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: اجماع در مجلس برای از میان برداشتن قانون کار
از تجربە دیگران: - اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 14)
اخبار خارجی
- بریتانیا: تعطیلی صدها کتابخانه و بیکاری یک چهارم کارمندان
- هلند: فضای بیشتری برای افزایش حقوق ها
- فرانسه: دیوان عدالت اروپا، پاسخ گوی شکایت یک کارگر مسلمان
یادداشت منتخب: مجامع کارگری تا مجامع مجازی معلمان (قسمت پایانی)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: آتش مهار شد؛ اما رشد حوادث کار نە
از تجربە دیگران:- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 13)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (پایانی)
- هلند: تنظیم لیست تولیدکنندگان صادق
- زیمبابوه: اعتصاب سراسری پرستاران، پزشکان و معلمان
یادداشت منتخب: مجامع کارگری تا مجامع مجازی معلمان

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: فرخنده باد این آزادی
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 12)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (3)
- هلند: - مشارکت کارکنان در تصمیم گیری پیرامون ورشکستگی
- فولکس کرانت: منافع کارکنان کمتر از منافع طلبکاران نیست
اروپا
- پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
- دیدار اتحادیه های کارگری برای ترسیم آیندۀ اروپا
- اتحادیۀ جهانی یو.ان.ای (UNI)
پیام کارگران
- پیام جعفر عظیم‌زاده پس از پایان اعتصاب غذا: نقطه عطفی در تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
خواست یک سازمان چپ را در حد یک جناح حکومتی تقلیل ندهید
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 11)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (2)
- هند: دولت به تجار محلی: از کودکان کار میکا نخرید
نظرسنجی جهانی: حقوق برابر برای کارگران "اقتصاد مجازی"
متن منتخب
محمود بهشتی لنگرودی: کاش قبل از این که دیر شود...

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید
تحلیل هفته : عدالت اسلامی تبرئە مرتضوی ها، محکومیت کارگران!
از تجربە دیگران : - اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 10)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا
- هلند: سالانه 40 هزار شغل ثابت از بین می روند
بریتانیا: نامه رهبران اتحادیه های کارگری و رؤسای بریتیش تلکوم- ماندن در اتحادیۀ اروپا
نامه : نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده

صفحه‌ها