بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: کانون های هماهنگی شورا های اسلامی کار؛ شعار بدون عمل
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش ششم)
اخبارخارجی
هند: بیش از یک میلیون کارگر دست به اعتصاب خواهند زد
جهان
- از وضع زنان در بازار کار جهانی امروز- دیدبان حقوق بشر
- مهاجرت و توسعه

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:

تحلیل هفته: انفعالی کە کار تغییر قانون کار را آسانتر می کند
از تجربە دیگران: فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش پنجم)
اخبار خارجی
- استرالیا : زندگی کارگران بومی
- فنلاند: اصلاح خدمات عمدۀ بهداشتی و رفاه اجتماعی
تشکل ها
هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اعلام کرد : همچنان به وظایف خود عمل خواهیم کرد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحلیل هفته: توسل بە دروغ؛ برای سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها
از تجربە دیگران
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش چهارم)-
اخبار خارجی
- ژاپن: آیا اعتصاب در ژاپن منسوخ شده است؟- بخش پایانی
- بریتانیا ؛ هلند: گسترش شکاف بین فوق ثروتمندان و میانی ها
تشکل‌ها: اعتراض رئیس اتحادیه حمل و نقل بین المللی در حمایت از اعضاء سندیکای شر کت واحد اتو بوسرانی تهران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: تسلیم در کار نیست؛ مقاومت و مبارزە ادامە دارد!
از تجربە دیگران:
فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق (بخش سوم)
اخبار خارجی:
- ژاپن: آیا اعتصاب در ژاپن منسوخ شده است؟
- بریتانیا: "پیشنهادمبلغ هنگفت" به کارگران، به جای حق بازنشستگی
- افریقای جنوبی:صدها کارگر "اسکوم" در خطر اخراج

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: درنگ جایز نیست! با تشکیل کمپین و دامن زدن بە اعتراضات، بە حذف قوانین حمایتی اعتراض کنیم
از تجربە دیگران:
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق بعد از صدام حسین
اخبار خارجی
- نگاهی خوشبینانه به آیندۀ کار و زندگی
بریتانیا: بقای اتحادیه های کارگری در گرو تطبیق آنها با "اقتصاد فرفره"

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: اذعان بە یک حقیقت، برای سرپوش نهادن بر حقیقتی مهم تر
از تجربە دیگران:
- فدراسیون اتحادیه های کارگران- نفت و دموکراسی درعراق
اخبار خارجی
- اروپای غربی و امریکا: نسل آینده وضع بدتری خواهد داشت
- ترکیه: مداخلۀ "آی.تی.اف." برای پیشگیری از نابودی اتحادیه کارگران
اطلاعیه: یورش قانونی به حقوق کارگر

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: لایحە ضد کارگری دولت از تصویب مجلس "اعتدالیون" گذشت
از تجربە دیگران:
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش پایانی)
اخبار خارجی
- نقش کلیدی سازمان های کارگری در توسعۀ پایدار
- بریتانیا: تعطیل صدها کتابخانه و بیکاری یک چهارم کارمندان – (بخش دوم)
- هلند: فرصتهای شغلی جدید غالباً موقت اند
یادداشت منتخب: هجومی چندلایه علیه حقوق کار در ایران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: اجماع در مجلس برای از میان برداشتن قانون کار
از تجربە دیگران: - اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 14)
اخبار خارجی
- بریتانیا: تعطیلی صدها کتابخانه و بیکاری یک چهارم کارمندان
- هلند: فضای بیشتری برای افزایش حقوق ها
- فرانسه: دیوان عدالت اروپا، پاسخ گوی شکایت یک کارگر مسلمان
یادداشت منتخب: مجامع کارگری تا مجامع مجازی معلمان (قسمت پایانی)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: آتش مهار شد؛ اما رشد حوادث کار نە
از تجربە دیگران:- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 13)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (پایانی)
- هلند: تنظیم لیست تولیدکنندگان صادق
- زیمبابوه: اعتصاب سراسری پرستاران، پزشکان و معلمان
یادداشت منتخب: مجامع کارگری تا مجامع مجازی معلمان

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: فرخنده باد این آزادی
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 12)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (3)
- هلند: - مشارکت کارکنان در تصمیم گیری پیرامون ورشکستگی
- فولکس کرانت: منافع کارکنان کمتر از منافع طلبکاران نیست
اروپا
- پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
- دیدار اتحادیه های کارگری برای ترسیم آیندۀ اروپا
- اتحادیۀ جهانی یو.ان.ای (UNI)
پیام کارگران
- پیام جعفر عظیم‌زاده پس از پایان اعتصاب غذا: نقطه عطفی در تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
خواست یک سازمان چپ را در حد یک جناح حکومتی تقلیل ندهید
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 11)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا (2)
- هند: دولت به تجار محلی: از کودکان کار میکا نخرید
نظرسنجی جهانی: حقوق برابر برای کارگران "اقتصاد مجازی"
متن منتخب
محمود بهشتی لنگرودی: کاش قبل از این که دیر شود...

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید
تحلیل هفته : عدالت اسلامی تبرئە مرتضوی ها، محکومیت کارگران!
از تجربە دیگران : - اقتصاد غیررسمی؛ تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش 10)
اخبار خارجی
- مکزیک: مبارزه کارگران ماکیلادورا
- هلند: سالانه 40 هزار شغل ثابت از بین می روند
بریتانیا: نامه رهبران اتحادیه های کارگری و رؤسای بریتیش تلکوم- ماندن در اتحادیۀ اروپا
نامه : نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته: سیاست دولت، اقتصاد مقاومتی رهبر؛ ناکارآ، ضدکارگری و ضد ملی
از تجربە دیگران:
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش نهم)
اخبار خارجی:
هند: صنایع سیگارپیچی بیدی
سوئیس: رأی منفی به "درآمد پایه برای همه"
فعالان کارگری در نیکاراگوئه و هندوراس: کار با کرامت
بیانیه: جنبش دانشجویی در کنار کارگران، افق روشن تحولات ایران

نظر1
گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید
- تحلیل هفته: مطالبه کنوانسیون های بنیادین کار؛
چالشی برای رژیم جمهوری اسلامی ایران
- از تجربه دیگران: اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش هشتم)
- اخبار خارجی:
آلمان - دفاع از حقوق کارگران در عصر دیجیتال
- یادداشت: نامه ای به جعفر عظیم زاده

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تحلیل هفته:
حکم شلاق کارگران " آق دره" ؛
سندی بر توحش جمهوری اسلامی ایران
از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش
هفتم))
اخبار خارجی
فرانسه
ادامۀ ناآرامیهای کار: اعتصاب در هر 8 پالایشگاه نفت
مکزیک
اخراج 3هزار معلم اعتصابی
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری شماره 135 در فرمات پی. دی. اف.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید

تحلیل هفته:
رکود و بیکاری بیشتر،
نتیجە سیاست خصوصی سازی
یادداشت:
یادآوری چند نکته در مبارزه صنفی

از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش
ششم))

اخبار خارجی
فرانسه
اعتصاب عمومی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید
تحلیل هفته:
آزادی محمود بهشتی؛
برای آزادی دیگر فعالان با تمام توان مبارزه کنیم
از تجربە دیگران-
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش پنجم))
اخبار خارجی
بریتانیا
کارگران محروم شده از کار، 10 میلیون پوند غرامت دریافت می کنند
فرانسه
خارج از ساعات کار، "ایمیل بی ایمیل"
برمه (میانمار) - تایلند
کوشش برای کاهش از فشار کارگران مهاجر برمه در تایلند
ایده های نو
دومین تقویم کارگری منتشر شد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته:
وعدە افزایش میانگین دستمزد معلمان،
نتیجە اعتراضات معلمان است
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش چهارم)
اخبار خارجی
اول ماه می به روایت تصویر

حوادث کار
یادمان کارگران جان باخته حوادث کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:

تحلیل هفته: حقوق بشر برای همە، نە برای گروە هایی خاص

از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش سوم)

اخبار خارجی

- بریتانیا: پستچی های دوچرخه سوار برای حقوق کار به مبارزه برخاسته اند!

- سازمان بین المللی کار: لزوم اقدامات پیشگیرانه برای تأمین ایمنی و سلامت شغلی

- گزارش تصویری از مراسم روز کارگر در کشور های مختلف

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
همبستگی عملی، بە جای همبستگی زبانی
-از تجربە دیگران:
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوریها و سیاستها
بخش دوم
اخبار خارجی:
بریتانیا
موافقت فولادکاران با کاهش حقوق شان برای حفظ 4400 شغل
کویت
سقوط 60 درصدی تولید نفت خام در اثر اعتصاب کارگران
هند
به دنبال اعتراضات وسیع دولت تغییر در سیستم بازنشستگی را منتفی اعلام کرد
-کارگران ایران:
هرگز دست از خواسته های به حق خود بر نخواهیم داشت

صفحه‌ها