بولتن کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته:
وعدە افزایش میانگین دستمزد معلمان،
نتیجە اعتراضات معلمان است
از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش چهارم)
اخبار خارجی
اول ماه می به روایت تصویر

حوادث کار
یادمان کارگران جان باخته حوادث کار

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:

تحلیل هفته: حقوق بشر برای همە، نە برای گروە هایی خاص

از تجربە دیگران
- اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوری ها و سیاست ها (بخش سوم)

اخبار خارجی

- بریتانیا: پستچی های دوچرخه سوار برای حقوق کار به مبارزه برخاسته اند!

- سازمان بین المللی کار: لزوم اقدامات پیشگیرانه برای تأمین ایمنی و سلامت شغلی

- گزارش تصویری از مراسم روز کارگر در کشور های مختلف

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته
همبستگی عملی، بە جای همبستگی زبانی
-از تجربە دیگران:
اقتصاد غیررسمی: تعاریف، تئوریها و سیاستها
بخش دوم
اخبار خارجی:
بریتانیا
موافقت فولادکاران با کاهش حقوق شان برای حفظ 4400 شغل
کویت
سقوط 60 درصدی تولید نفت خام در اثر اعتصاب کارگران
هند
به دنبال اعتراضات وسیع دولت تغییر در سیستم بازنشستگی را منتفی اعلام کرد
-کارگران ایران:
هرگز دست از خواسته های به حق خود بر نخواهیم داشت

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید

تحلیل هفته:
مصوبە مجلس؛
میلیون ها تن بە زیر خط فقر راندە می شوند

از تجربە دیگران
اقتصاد غیررسمی:
تعاریف، تئوری ها و سیاست ها

(بخش اول)

اخبار خارجی:
مصر
"حق من، چه حقی؟"
روشنگری یک تحقیق جدید، در مورد کار بدون دستمزد

اتحادیه های کارگری و احزاب اپوزیسیون بریتانیا:
واحد پورت تالبوت را ملی کنید
بحران فولاد به مجلس عوام کشید
امریکا
اعتصاب 40هزار کارگر وریزون
کارگران ایران:
غارت هر چه بیشتر کارگران در دولت تدبیر و امید

حوادث کار:
تاثیر آلودگی مراکز تولیدی بر سلامتی کارگران و محیط زیست

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: ضرورت مبارزه کارگران با ابزار رسانه های اجتماعی
یادداشت

دولت چرا در مقابل قانون شکنی های کارفرمایان
سکوت کردە!؟

-از تجربە دیگران:
کار اجباری (ادامه از بخش13) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی
اخبار خارجی:
بریتانیا
وضعیت میلیون ها کارگر جوان در نظام بازنشستگی جدید بدتر می شود

ژاپن
افزایش مرگ و میر در اثر اضافه کاری
گاردین 3 آوریل 2016
امریکا
کارگران به ایجاد اتحادیه در هتل لاس وگاس دونالد ترامپ رأی دادند

ترجمه منتخب: نولیبرالیسم و پی‌آمدهای آن
(کندیس اسمیت)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید:
تحلیل هفته: مشروط کردن خدمات بیمەای، ترفندی برای محروم کردن کارگران

-از تجربە دیگران:
کار اجباری (ادامه از بخش11) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی مقابله با
اخبار خارجی:
اینداستری آل، 29 مارس 2016
ضرورت گذار عادلانه به اقتصاد پایدار

بنگلادش
درهای دانشگاه به روی زنان بافنده گشوده شد

بریتانیا
آیندۀ کارگران فولاد "تاتا" چه خواهد شد؟

-کارگران ایران: سایه فقر بیشتر بر هفت سین گارگران

حوادث کار آینده ای مبهم در انتظارخانواده قربانیان حوادث کار

یادداشت: خصوصی سازی و آینده ناروشن معیشت کارگران

شنبه 14 فروردین 1395 / 2آوریل 2016/ سال سوم شماره 127

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شمارە می خوانید؛
-تحلیل هفته: زندان و احکام زندان معلمان را از مبارزە باز نخواهد داشت
-از تجربە دیگران: کار اجباری (ادامه از بخش دهم)کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی ITUC در مقابله با کاراجباری - برمە
-اخبار خارجی: هند
-کارگران اسیر کوره های آجرپزی تدریجاً در می یابند حقوقی دارند
-مالزی: وضع مالیات جدید برای کارگران خارجی
-اندونزی: اتحادیه های کارگری حامی اعتراضات به دستمزدها
-کارگران ایران: قانون گریزی بیشتر در دولت تدبیر و امید
-حوادث کار: قربانیان خاموش محیط کار
-یادداشت: وضعیت اشتغال و بیکاری دولت یازدهم (تدبیر و امید)

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- تحلیل هفته: سال به سال، دریغ از پارسال!
- از تجربه دیگران: کار اجباری (بخش دهم)
جهان:
- موریتانی: تصویب پروتکل منع کار اجباری، گامی به سوی آزادی
- هنگ کنگ: یک ششم کارگران خانگی خارجی، کار اجباری می کنند
- کلمبیا: توافق اتحادیه معدن زغال سنگ کریون با پرهیز از اعتصاب
کارگران ایران:
- ناقوس خانمان برانداز خصوصی سازی در "مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"
حوادث کار: - ایمنی کار منحصر به محل کار نیست
- معیشت کارگران: چشم انداز وضعیت معیشتی کارگران در سال 1395
- زنان کارگر: زنان کارگر و نابرابری دستمزد

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:

تحليل هفته: تثبیت دستمزد زیر خط فقر، نتیجە اتحاد سرمایە داران و پراکندگی ماست
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش نهم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
جهان- سازمان بین المللی کار: نگاهی به وضع زنان کارگر به مناسب 8 مارس
بریتانیا: بیش از 800هزار کارگر "صفر ساعت قرارداد"
از میان اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفته ی گذشته
اطلاعیه‌ها: اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران درباره صدور احکام اولیە دادگاە سە تن از فعالان صنفی معلم
صدای کارگر: حداقل دستمزد ۵/۱ میلیونی برای كارگران
گزارش: سازمان های کارگری امسال نیز پرچمدار بزرگذاشت روز زن در ایران شدند

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:

تحليل هفته: تعامل با کار فرمایان، ضدیت با کارگران
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش هشتم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
اسراییل - کرانه‌ی غربی رود اردن: «سودااستریم» پس از ترک کرانه‌ی غربی کارگران فلسطینی‌اش را اخراج کرد
بریتانیا: زنان به زحمت از معادل نیم بازنشستگی مردان برخوردارند
سازمان ملل: حمایت از کارگران مهاجر به سود اقتصاد کشورهای میزبان است
کارگران ایران: حقوق‌های 200 هزارتومانی در دفاتر شیک!
اطلاعیه‌ها: بهنام ابراهیم‌ زاده، فعال کارگری ومدافع حقوق کودکان به بیمارستان انتقال داده شد
صدای کارگر: کارگران زن، ارزان‌ترین نیروی کار کشور

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
تحليل هفته: راە دشوار کارگران پس از انتخابات
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش هفتم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
- آرژانتین: رییس‌جمهور جدید در برابر اعتصابات سراسری قریب‌الوقوع کارگران بخش دولتی
- کره جنوبی: خطر کاهش اعضای اتحادیه‌های کارگری
- بریتانیا: کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری: رفراندوم اتحادیه‌ی اروپا تهدیدی برای حقوق کار
- از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
حوادث کار: کشته و مصدوم شدن 5 کارگر در نفت شهر
- اطلاعیه‌ها: بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در ارتباط با صدور حکم سنگین زندان برای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون
صدای کارگر: بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۵
گزارش:
- موج جدید علیه اتحادیه های کارگری
- نامۀ کنفدراسیون بین المللی کارگران حمل ونقل (آی تی اف) به روحانی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: محاکمات کارگری و سکوت مدعیان نمایندگی کارگر!
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش ششم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
- امریکا: خشم کارگران بابت انتقال کارخانه‌شان به مکزیک
بریتانیا: سازمان بین‌المللی کار از دولت بریتانیا خواست در لایحه‌ی اتحادیه‌های کارگری تجدید نظر کند
- اروپا ، بروکسل : تظاهرات فولادکاران اتحادیه‌ی اروپا در بروکسل علیه واردات ارزان از چین
- از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
- امسال به حقوق بازنشستگان تنها ١٥٪ اضافە شد!
حوادث کار: افزایش40درصدی جان باختگان حوادث کاری در استان ایلام!
- اطلاعیه‌ها: ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد سوم اسفند ۹۴در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ محاکمه می شود
صدای کارگر: درآمدی بر فرهنگ تشکل پذیری معلمان

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: انقلاب بهمن شکست خورد، ولی مبارزە برای مطالبات دمکراتیک انقلاب ادامە دارد
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش پنجم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
- ترکیه – سوریه: ساخت ترکیه، دوخت کودکان سوریه
- هند: اتحادیه‌های کارگری در جست‌وجوی کار بدیل برای کارگران بیدی
- کلمبیا: دولت عامل تداوم فقر کلمبیایی‌های آفریقائی تبار
- از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
- ادامە محاکمات کارگران و تعویق در اعلام دستمزد سال آیندە بە بعد از انتخابات
- اطلاعیه‌ها: رسیدگی به وضعیت کارگران مس خاتون‌آباد
صدای کارگر: قطعنامه ی جمعی از فرهنگیان شهرستان ملارد
“آموزش نباید در خدمت رقابت های سیاسی قرار بگیرد”
- گزارش: سندیکایی برای زندانیان آلمان
کار اجباری زیرپوشش بازآوردن زندانیان به جامعه

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: نگرانی از برآمد چپ، دلیل تشدید سرکوب اعتراضات کارگری است

از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش چهارم) کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های صنفی – مه ۲۰۰۸
اخبار خارجی:
- امریکا:اعتصاب در ۹ پالایشگاه و کارخانه‌ی شیمیایی، برای عقد قراداد جدید
- بریتانیا: دستمزد کارگران رنگین‌پوست کم‌تر از همکاران سفیدپوست‌شان
- آفرقای جنوبی: مناقشه بر سر تصمیم کنگره‌ی اتحادیه‌های کارگری برای میزبانی فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
- از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
- مخالفت مجدد اداره کار کردستان با تشکیل شورای کارگران کارخانه تراکتور سازی
صدای کارگر: معلمان بخش خصوصی از وضعیت شغلی خود ناراضی هستند
- گزارش: قراردادهای جدید برای مقابله با اعتصابات کارگری در مناطق آزاد/تصویر

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: طلب یک حق همگانی و قانونی گلولە و زندان نیست
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش سوم) شيوه‌هائی برای ارعاب و اجبار
اخبار خارجی:
- جهان: «گذار عادلانه برای کارگران» در چهارمین انقلاب صنعتی
- فرانسه: روز اعتراض، روز حضور کارگران در خیابان‌ها
- بریتانیا و چین : اتحاد کارگران در ویلز و چین در اثر اخراج‌ها
- از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
- تغییر یکی دو تبصرە در برنامە ششم تغییری در سمتگیری آن نمی دهد
صدای کارگر: کالایی شدن آموزش، خلاف قانون اساسی است
اقتصاد ملی: نظر احمد سیف استاد اقتصاد دانشگاه «ریجنت» در لندن در بارە خصوصی سازی مدارس

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: "حقوقدانان" چه زود سرهنگ شدند!
از تجربه ديگران: کار اجباری – (بخش دوم) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های صنفی
اخبار خارجی:
- جهان: یک جهان منقسم: در میان نابرابری فزاینده، نجبگان راهی داووس سوئیس اند
- چین: کمترین نرخ رشد در خلال 25 سال
- بریتانیا: برنامۀ کاهش دستمزد 5/7 درصدی کارگران نفت دریای شمال
- از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
- داود رضوی از اعضای سندیکای شرکت واحد در دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ محاکمه شد
- نامه سخن گوی کانون صنفی معلمان ایران دراستانه بازگشت به زندان

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این شماره می خوانید:
- کارگران و سونامی اخراجها
- کار اجباری (بخش اول)
اخبار خارجی
- اروپا: گامی بسوی وضع مالیات بر مبادلات مالی
- بریتانیا: کارکنان متروی لندن در کار سازماندهی 3 اعتصاب ...
- فنلاند: تعداد اخراجی ها همچنان بالاست
-از میان اخبار و رویدادھای جنبش کارگری در ھفته ی گذشته
- آموزش عمومی از جیب مردم
- کار در نقاشیهای وان گوگ

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:

تحليل هفته: رای دادن بە کسانی کە میخواهند حقوق سندیکایی کارگران را از میان بردارند خود زنی است!
از تجربه ديگران: کار کودک، گزینه‌های آموزشی و سیاسی – بخش ۸
اخبار خارجی: بریتانیا: دریافتی مدیران ارشد در پایان دومین روز کاری سال نو از متوسط دستمزد سالانه‌ی کارگران پیشی گرفت
هند: اتحادیه‌ها از دولت می‌خواهند «اصلاحات» در مناسبات کار را متوقف کند
زیمبابوه: تهدید کارگران بخش دولتی به اعتصاب
از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
معادن زغال سنگ و دستمزدهای معوقە کارگران
نگاهی بە پیش نویس برنامه لایحه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی دولت روحانی

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: تلفیق مطالبات سندیکایی با مطالبات سیاسی، تشکیل بلوک نیروهای دمکراتیک
از تجربه ديگران: کار کودک، آموزش و گزینه‌های سیاستگزاری بخش (7)
اخبار خارجی:
- هلند: - دست‌آورد اعتراضات پلیس
- اتحادیه‌ها میان سه شر: ورشکستگی، دستمزد کم‌تر یا اخراج
- پاراگوئه: یک اعتصاب سراسری
کارگران ايران
از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
- اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) پیرامون دادگاه فعالان صنفی
صدای کارگر: تشكر و قدر داني محمد جراحي از كليه نهاد ها و كساني كه از ايشان حمايت كرده اند
و ...

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در اين شماره می خوانيد:
تحليل هفته: تلاش لاریجانی برای اختصاص آرای کارگران به خود!
از تجربه ديگران: کار کودک، آموزش و گزینه‌های سیاستگزاری بخش (6)
اخبار خارجی:
- آلمان: موافقت کارگران با دستمزد کم‌تر به ازای تولید ماشین برقی
- الجزایر، چین، ویتنام: اعتصاب کارگران ویتنامی ‌در الجزایر، در اعتراض به کارفرمای چینی
- آمریکا: فولکس واگن از عقد قرارداد جمعی با کارگران تنسی می‌پرهیزد
کارگران ايران
از ميان اخبار و رويدادهای جنبش کارگری درهفته گذشته
اخبار تشکلها: - چراغ اتوبوس های سامانه چهار شرکت واحد در اعتراض به تاخیر پرداخت حقوق روشن شد
- اعتراض به لایحۀ برنامۀ ششم
صدای کارگر: لزوم پایبندی دولت به قانون کار در تدوین برنامه های توسعه
گزارش: خلف وعدە پشت خلف وعدە تا کی؟

صفحه‌ها