کودکان

اجلال قوامی

اینجانب ضمن اظهار همدردی با خانواده داغدار نوگلان پرپرشده مجدانه از وزیر محترم آموزش وپرورش می خواهم در جهت احترام به خواست افکارعمومی و پذیرش عدم مدیریت خویش استعفا داده تا مرهمی باشد با آلام این خانواده ها.

علی صمد

کار کودک، حقوق اساسی کودکان را مورد تجاوز قرار می دهد. وجود کار کودک در جامعه یک فاجعه بزرگ انسانی است. کودکی که به دلیل فـقر اقتصادی به محیط های کار کشیده می شود در واقع فـقر را در خود جاودانه می کند. امروزه بر همگان آشکار شده است که کار استثمار گرانه بر رشد جسمی کودک تأثیر منفی دارد و سلامتی او بدین طریق به خطر می افتد. کار استثمارگرانه به رشد شناختی- عاطفی کودک از جنبه روانی آسیب های جدی وارد می سازد و بدین طریق احساسات و دلبستگی های او لطمه شدیدی می خورد.

علی صمد

مطابق نتايج ارائه شده توسط مرکز آمار ايران در سال 1385، بيش از يک ميليون و ششصد و هشتاد هزار کودک بين 10 تا 18 سال جزو جمعيت فعال کشور به شمار آمده اند، يعنی نزديک به 8/12 درصد از کل جمعيت در اين سن، با احتساب تعداد افراد خانه دار در اين رده سنی، قريب به 20 درصد کودکان 10 تا 18 سال کشور ما مشغول به کار هستند و جالب اينکه فقط حدود 6/72 درصد کودکان اين رده سنی مشغول به تحصيل می باشند، اين نسبت درمورد پسران 6/73 و در خصوص دختران 7/71 درصد است

علی صمد

معمولاً کارشناسان و متخصین برای اطلاع یافتن از سلامتی یک جامعه به بررسی وضعيت تغذيه ای كودكان زير پنج سال می پردازند و این امر را بعنوان شاخصی مناسب برای سلامتی یک جامعه در نظر می گیرند. مطالعات و تحقیقاتی که در این عرصه وجود دارد نشان می دهد که شيوع سوء تغذيه در كودكان زير 5 سال در مناطق مختلف كشور متفاوت است و ميزان آن از 6/8 تا 38 درصد می باشد

علی صمد

بیش از 34 درصد از افراد فقیر در ایران را کودکان و 70 درصد را کارگران تشکیل می دهند... در واقع وجود فقر باعث میشود که کودکان کار تحت نامناسب ترین شرایط جسمی، به سخت ترین كارها گمارده شوند و بدین طریق بشکلی ناهنجار و خشن در معرض استثمار و تبعیض روزانه قرار گیرند. این کودکان به دلیل تعلق داشتن به خانواده های فـقیر مجبور هستند در محیط سخت و دردآور به کار مشغول شوند

علی صمد

تمام آمارهای بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و یونیـسف این واقعیت را به تصـویر می كشند كه كشورهای بدهكار، همگی دارای وضعیت كمابیش نامناسبی به لحاظ اقتصادی هستند. در این جوامع رواج كار كودكان به دلیل رشد جمعیت، تشدید فقر، بیكاری، تورم... از رونق بیشتری بر خوردار است

صفحه‌ها