اجتماعی

فریبرز رئیس دانا

مبارزهی كارگران برای سلامت اجتماعی خود و خانوادههایشان، از مبارزه آنها برای تشكلهای صنفی و مدنی، آگاهی و رهایی، جدا نیست. بخشی از مبارزه صنفی، دموكراتیك و سیاسی كارگران، باید به خطر آسیبها اختصاص یابد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس روز دوشبنه خبر داد، پرداخت یارانه های نقدی از مرداد ماه متوقف خواهد شد و به جای آن کارت انژژی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت ...

عبدالنبی جنتی نژاد

به اتمام رسیدن برخی پروژهها، تاثیر تحریم اقتصادی، کمبود منابع مالی جهت تامین مواد اولیه برخی صنایع و همچنین بالارفتن هزینه انرژی با شروع طرح هدفمندی یارانهها منجر به رشد صعودی تعطیلی و به حالت نیمه کار درآمدن واحدهای صنعتی و تولیدی در یکی دو سال اخیر در استان خوزستان شده است

فخری شادفر

در یک سیستم ناعادلانه و بیمار، ای بسا که خود متجاوز هم قربانی شرایطی است که در آن رشد کرده و اگر دست اندرکاران امور، یک عزم همگانی را بسیج نکنند و پیش از آن نیز یک برسی همه جانبه را در مورد ریشه یابی عمل تجاوز جنسی به زنان انجام ندهند، بی تردید، این معضل اجتماعی هرگز حل نخواهد شد

حسن نادری

احمدی نژاد: "به زودی اعلام میشود در ایران فقیری وجود ندارد". قالیباف: "در تهران بعضیها پول خرید نان هم ندارند". کدامین از این دو عنصر ذوب در ولایت درست می گوید؟

م. آذری

این استفاده ی غلط از اقتدار والدین نبود که باعث استثمار مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه داری از کودکان گردید، بلکه درست برعکس، این سیستم استثمار سرمایه داری بود که با درهم کوبیدن «پایه ی اقتصادی اقتدار والدین» موجب سوءاستفاده از این اختیارات گردید

نوشین احمدی خراسانی

از سوی دیگر، ما در چند دهه گذشته شاهد بودهایم که در دوره های مختلف و به دفعات، بخشهایی از حقوق مدنی شهروندان ـ حتا در کشورهای دموکراتیک ـ بازپس گرفته شده است بنابراین نمیتوان به «دولتها» برای همیشه «اعتماد» داشت که «پاسداران حقوق مدنی گروههای مردم»شان خواهند بود و اگر هم کسی به دولتهای دموکراتیک اعتماد مطلق هم داشته باشد با این حال از آیندهنگری و خردمندی به دور است که با دادن مجوز به دولت (برای «دخالت در حریم حساس و شکنندۀ خصوصی») پیشاپیش، دست خود و نسل آینده را ببندد

سپیده یوسف زاده

یکی از خلاء های عمده در زمینه حقوق کودک در ایران خلاء سازمانهای بین المللی است. متاسفانه در ایران سازمانهای بین المللی که در زمینه حقوق کودک از تجربه طولانی برخوردارند فقط برای مدت کوتاهی در شرایط اضطراری حضور داشته اند. حضور سازمان نجات کودکان پس از زلزله بم یکی از این موارد است. موانع کاری که سازمانهای غیردولتی بین المللی در ایران با آن مواجه هستند امکان فعالیتی موثر را به آنها نمی دهد

سپیده یوسف زاده

و همه اینها شرم هایی بود که باید مخفی می ماند. از بچگی یاد می گرفتیم این رازها فقط در خانواده می ماند. صورتها با سیلی سرخ میشد. فقر و همه آن تلخی ها که گفتم شکست فردی بود. تنها او - قربانی - مقصر بود و بس. بقیه که نه دچار اعتیاد شدند و نه تجاوز و نه تلخی همه آن شکست های فردی را در خانواده به تلخی بلعیدند و شرمسار شدند

عبدالستار دوشوکی

جمهوری اسلامی، به مصداق ضرب المثل "مرگ خوب است اما برای همسایه"، با یافته های منتشر شده توسط پژوهشگران دانشگاهی، محققین و کارشناسان در مورد علل ریشه ای "تروریسم انتحاری" کاملا ً موافق است و به این یافته ها استناد می کند، اما به شـرطـی که در مورد بقیه کشورها از جمله "عملیات استشهادی" در فلسطین اشغالی، عراق و افغانستان و غیره صدق کنند و نه در مورد ایـران!

کانون مدافعان حقوق کارگر

از آنجا كه در ایران، مسائل جنسی همواره تابو بوده است بحث پیرامون آن و پیدا كردن راهكارهای اساسی برای این موضوع نادیده گرفته میشود. هیچ آماری در باره میزان آزار جنسی زنان در محیطهای كاری در ایران وجود ندارد. اما گزارشی كه در سال 1382 به كوشش كمیته جمعآوری اسناد و گزارشهای ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان با عنوان "خشونت كاری، اعمال سلطه كارفرمایان" منتشر شده، به رواج این معضل در جامعه ایران اشاره دارد

عبدالستار دوشوکی

بارزترین مولفه فرهنگی و هویت جمعی هر قوم و ملتی، زبان آن می باشد. اهمیت آموزش و تدریس به زبان مادری نه تنها بمثابه یک حق طبیعی و مسلم انسان، بلکه بعنوان اساسی ترین وسیله ارتباط انسان و موثرترین واسطه کـُنش و واکـُنش او با محیط خویش می باشد

ابوالفضل محققی

نباید از کلیت این نسل و جنبش دانشجوئی باز یک چهره مقدس و مبارز بسازیم و هالهای از تقدس را به دور آن بکشیم. این اعتیاد وسیع به مواد مخدر که نرخ آن به مدارس و چهاردهسالهگان رسیده درون همین نسل و همین جنبش قرار می گیرد. زیرپاگذاشتن مرزهای اخلاقی که در هر دمکراسی نیز باید آنرا رعایت کرد، برای بسیاری از جوانان امروز امری عادی گردیده است

بابک مغازه ای

موارد مهم دیگری نیز وجود دارند مانند مدیریت منابع آب، حل مشکل بافتهای تاریخی شهرهای مختلف از جمله کلان شهرها، استفاده از زمینهای حاصلخیز و مراتع، تداخل زمینهای کشاورزی با جنگلها و زیستگاههای جانوری، احداث طرحهای عمرانی مانند صنایع بزرگ، جاده های اصلی و سدها که گاهی حتی حفاظت از میراث فرهنگی ایران را به خطر می اندازد و در طول سالهای گذشته باعث بروز اختلافاتی مابین بخشهای مختلف اجتماعی شده است

علویان صدر: «فروش هر اثر تاريخي از نظر سازمان ميراث فرهنگي هيچ ممانعتی ندارد و سازمان میراث فرهنگی قصد خريد هيچ اثری مگر نفايس را ندارد. سياستگذاری ما صرفا برای نفايس است. سازمان معتقد است از آثار فرهنگی بايد در دست مردم و با سرمايهگذاری و حضور آنها مراقبت و حفاظت شود. »

آزاده دواچی

مردم باید خودشان راه بهترینها را پیدا کنند یعنی بفهمند که چه چیزی برای آنها خوب و مفید است. در واقع هرچیزی که به نفع مردم است مردم به دنبالش میروند. مردم بهتدریج فهمیدند که چقدر خوب است که دخترانشان بروند درس بخوانند، بروند کار و حرفه و تخصص یاد بگیرند. البته باید کار باشد تا بروند سر کار و درآمد داشته باشند

پری سکوتی

این زن کسی نیست بهجز "ستاره فرمانفرمائیان" که زندگی خود را به تمامی وقف توانمندسازی زنان کشورش نمود و به زنان بیچیز و فقیر، راه و روشی آموخت که بتوانند به قدرت عظیم خودشان اتکاء نمایند و همچون درختی تناور در مقابل توفانها استوار بمانند و از زندگی و کرامت خود دفاع نمایند

آزاده دواچی

دوست دارم به آنها بگویم که من از نگاه معصوم و منتظرتان خجالت میکشم. از دیدن صورتهای غمزده و چشمهای اشک آلود آنها که برای فهمیدن دنیای بزرگ ما خیلی کوچکند. به راستی کدام لالایی میتواند مرهمی بر گریههای شبانهی نیمای کوچک باشد؟ باید بگویم که من خجالت میکشم که نمیتوانم هیچ آغوشی را به آنها هدیه کنم تا مأمنی برای گریهها و بغضهایشان باشد

بیژن باران

رهبر مسئول پاسخگویی قانونی به اتهامات مالی و جنایی گذشته خود است. او بحران شخصی، اجتماعی، سیاسی را با ساده گویی نتیجه عوامل بیرونی، صوری، اعتقادی، توطئه ای قلمداد و تبلیغ می کند؛ به عوامل درونی بخاطر ساده نگری و عدم تخصص مشعر نیست. قتل نفس- چه دکتر ارانی و اسعد بختیار در زندان قصر و همبندان جزنی در اوین باشد چه اعدام ۴ هزار جوان محبوس سیاسی و ۲۰۰ قتل زنجیره ای باشد- در جهان مدرن قبیح بوده؛ تعاقب دادگاهی امران بدون شمول مرور زمان دارد

مروئه وامقی

در مواجهه کودکان با خشونت خانگی کودک می آموزد که می شود در خانواده که قاعدتاً امن ترین مکان برای کودک است، خشونت کرد و این امری بدیهی و معمول است. از آنجا که خشونت در خانواده معمولاً فرایندی درازمدت است و سال ها ادامه می یابد تاثیرگذاری آن بر شکل گیری رفتارهای کودکان در بزرگسالی و در تعامل با دیگر افراد خانواده قابل توجه است

صفحه‌ها