گزارشها

ما به عنوان کارگران عرصه ی اندیشه و قلم، از خواست های برحقّ کارگران حول محورهای افزایش دستمزد برابر با استانداردهای زندگی انسانی، آزادی ِ تشکّل های مستقل و نیز از آزادی کوشندگان و رهبران زندانی کارگران پشتیبانی می کنیم.

در این شرایط فعالان صنفی فرهنگی که دربند هستند، اعتصاب غذا را تنها راه برای رساندن صدای حق خواهی خود دیده اند چرا که مدت هاست فریاد دادخواهی و عدالت طلبی آنان بی پاسخ مانده و مقامات مسئول وقعی به خواسته های آنها نمی نهند.
جامعه معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان نگران به خطر افتادن سلامتی این معلمان زندانی هستند و با حساسیت وضعیت آنها را دنبال می کنند و به مسئولان یادآور می شوند پیش از آن که دیر شود، فرصت را غنیمت شمرده، به قانون مندی و اجرای عدالت برگردند

چون نامبرده در شرایط دشوار جسمی به سر می برد، ما امضا کنندگان این بیانیه خواهان رهایی او از زندان برای ادامه ی درمان کلیه هایش هستیم و اعلام می کنیم که اگر این پدر و پسر گرفتار هر گونه آسیب جدی در ادامه ی این وضع شوند مسئولیت آن متوجه دادستانی و مسئولان زندان خواهد بود.

اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا ...

گروهی از هنرمندان و مردم تهران در یک حرکت اعتراضی نسبت به شایعه واگذاری موزه هنرهای معاصر به یک بنیاد خصوصی به نام بنیاد رودکی بعدازظهر شنبه 21 فروردین مقایل موزه هنرهای معاصر تهران تجمع کردند

...وهمچنین اصل۲منشور حقوق بشر کە هر گونە تبعیض به ویژە از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین و نظر سیاسی بە مثابه ى نقض و پایمال کردن حقوق بشر میداند، لذا وضعيت فوق را در تضاد با مفاهیم به رسمیت شناخته شده حقوق بشر می داند و خواهان تغییر در سیاست های تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه شرق کوردستان می باشد

علی صمد

تروریست ها و بدنبالش جریانات فاشیستی و راسیستی بدنبال تفرقه انداختن و فاصله ایجاد کردن میان طیف های مختلفی که جامعه شهروندی بلژیک را تشکیل می دهند هستند. اما کشته شدگان و زخمی ها از میان طیف ها و ملیت های مختلف ساکن بلژیک هستند و نمی شود گفت که فقط یک طیف از شهروندان مورد هدف تروریست ها بوده اند. .

• به رسم هر سال، جمعی از دادخواهان و خانواده های قربانیان کشتارهای سیاسی، جمعه ی آخر سال در خاوران حضور یافتند، تا یاد عزیزان خود را گرامی دارند و بر پیمان خود برای دادخواهی تاکید بگذارند ...

کار آنلاین

امروز دوشنبە ٢٤ اسفند باردیگر بازنشستگان کارخانە فولاد اصفهان در اعتراض بە ندادن تمام حقوق سە ماە گذشتەشان، با پهن کردن سفرە خالیشان، مراتب اعتراض و خشم شان را نسبت بە تعویق سە ماهە حقوق شان و بە خلف وعدە های پیاپی مسئولین ذیربط نشان دادند.و خواستار پرداخت دو ماە باقی ماندە از حقوقشان شدند.

پرستو فروهر

«گاهی باید ضرب محکم مشت را بخوری تا به‌خود آیی که کجا زندگی می‌کنی.» ساعدی

نظر1

بر اساس گزارشات رسیدە، امسال نیز بە رغم تهدیدات و احضار فعالین کارگری توسط نیروهای سرکوبگر و بر حذر داشتن این مبارزان از برگزاری ٨ مارس روز جهانی زن، اما سازمان ها و تشکل ها و فعالین کارگری و زنان، بدون این کە مرعوب این تهدیدات پاسداران ارتجاع و استبداد شوند، در بسیاری از شهرها، بویژە در شهرهای کردستان، از آن جملە در...

کار آنلاین

بنا بە پارەای اخبار در پی این تجمع ظاهرا مسئولین ذیربط با پرداخت حقوق معوقە بازنشستگان موافقت کردەاند. همچنین بازنشستگان از عدم اطلاع رسانی رسانە ها بە شذت اظهار تاسف نمودەاند. ظاهرا تنها یک نفر از شرکت کنندگان در این تجمع بە مدت چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شدە است.
بنا بر برخی خبرها کە توسط افراد ناظر رسیدە شعارهای نیز در جریان این تجمع اعتراضی توسط عدەای سر دادە شدە. کە صحت و سقم شان برای ما هنوز محرز نیست.

عدم پرداخت حقوق سە ماە گذشتە بە بازنشستگانی کە سنگینی بار زندگی همە اندوختە های پیشین آن ها را بلعیدە و دیگر چیزی برای تامین حداقل معاش برایشان باقی نگذاشتە از یک سو و بی توجهی مسئولین بە شکایات پیاپی آن ها موجب شکل گیری یک سری تجمعات اعتراضی توسط آن ها گردیدە.

این اقتصاددان تأکید کرده است که در فقدان تشکل های قوی کارگری، کارگران قدرت چاره زنی را برای افزایش دستمزدهای شان از دست داده اند، در حالی که کل تلاش دولت در نقش کارفرمای بزرگ بر تأمین نیروی کار ارزان قیمت متمرکز شده تا به این وسیله سود بیشتری عاید سرمایه داران، پیمانکاران و رانت خواران سازد.

دکتر عبدالستار دوشوکی

استراتژی تقلب در زاهدان به سه شیوه هماهنگ اعمال شده است. اول با استفاده از بیش از بیست هزار شناسنامه که در اختیار شهریاری و تیم او قرار داشته. از این شناسنامه ها در انتخابات گذشته نیز استفاده شده است. دوم از طریق ٣٥ صندوق غیبی که صبح روز شنبه به فرمانداری زاهدان آورده شدند.

سازمان ما در برلین به مناسبت بزرگداشت بنیان گذاری جنبش فداییان مراسمی را در شهر برلین برگزار کرد.
برگزاری این جشن مصادف شد با دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. سازمان ما در برلین به همین مناسبت از رفقا فرخ نگهدار و بهزاد کریمی که با دو منظر و نگاه متفاوت به مسائل ایران و پیرامون انتخابات آتی نظر دارند, دعوت به عمل آورد.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه امروز ۲۶ بهمن (۱۵ فوریه) خود گفته "به هیچ عنوان نباید جان این روزنامه‌نگار در خطر قرار گیرد" و از مقام های ایرانی خواسته سلامت آقای سحرخیز را تضمین کنند.

سهراب متولد دی‌ماه ۱۳۴۱ بود و همکاری با نشریات ایران و سوئد را از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده بود. سهراب رحیمی از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷، سردبیر گاهنامه شعری اثر بود و در برخی نشریات سوئد نقد ادبی می‌نوشت. وی از اعضای انجمن قلم سوئد‌(پن) بوده است.

کار آنلاین

در قسمت دیگر تجلیل از رفیق ایرج نیری، تنها بازمانده گروه سیاهکل، صورت گرفت و رفیق ایرج خاطراتی از آن دوران را بیان داشت کە با استقبال بسیار زیاد همراە شد.

علی رضا جباری (آذرنگ)

در حالی که وکیل پرونده ی سوء استفاده های تأمین اجتماعی از دست آقایان متهمین آن سازمان خواب راحت ندارد، مسئولان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان را هر ماه چند روز به عقب می کشند تا مجددا به اوایل برج برسند.

صفحه‌ها