گزارشها

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر که عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، گفت: «امروز، اکثریت قاطع کشورها تعهد خود به الغای مجازات اعدام در سراسر جهان را مورد تاکید قرار دادند. این رأی نشانه مقطعی مهم در مسیر جهان به سوی الغای این رفتار ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی است.

صادق کار

ظاهر روحانی قصد دارد سیاست شلاق و هویج را در برخورد با سپاە بکار ببندد. او در حالیکە سپاە را منشاء فساد در دستگاە حکومت معرفی می کند، و قدرت مالی این نهاد را از عوامل فساد می داند بودجە آن را حتی با وجود دشواری مالی افزایش می دهد. این همان سیاست شلاق و و هویج است. اما مشکل این جاست، کە سپاە بە تکەای از کیک راضی نیست و همە کیک را یک جا طلب می کند.

مرکز بین المللی حقوق بشر درکانادا جایزه سال 2014 خود را به پدر حقوق بشر کردستان اهدا کرد، این جایزه به پاس تقدیر از فعالیت های حقوق بشری آقای محمدصدیق کبودوند که با بنیان گذاری سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و در راه حمایت از حقوق بشر زندانی شده و آزادی خود را از دست داده است، اهدا گردید.

این تجمع در ‌‌نهایت با صدور بیانیه‌ و امضای طوماری از سوی خانهٔ پرستار و جامعه پرستاری خاتمه یافت. عمده‌ترین مطالبات طرح شده در این تجمع، اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تثبیت اختلاف سه برابری پزشکان و پرستاران و همچنین تعدیل نگرش استثماری به نیروی پرستاری عنوان شد.

کارزار لغو گام به گام اعدام-لگام
در روز جهانی حقوق بشر, ضمن «نه» به دادرسی ناعادلانه, «نه» به دادگاه انقلاب و«نه» به مداخله ی ماموران امنیتی در محاکمات سیاسی, بسیاری از ایرانیان خواهان ایجاد دادرسی های عادلانه, انحلال دادگاه انقلاب و جلوگیری از مداخله ی نیروهای امنیتی در قوه قضاییه هستند.

صادق کار

برخورد انتقادی صریح مطهری و موضع گیری تلویحا جانبدارانە وی از رهبران در حصر در هفتە گذشتە کە بازتاب پر طنینی یافت، موجب شد تا خانوادە کروبی بنا بە درخواست آقای کروبی از علی مطهری بخواهند پیگیری پروندە ایشان برای محاکمە علنی را بە عهدە بگیرد. گرچە واکنش حکومت نسبت بە موضع گیری هفتە گذشتە مطهری هنوز مشخص نیست، ولی به هر حال طرح مسئلە حصر بە نحوی کە توسط مطهری مطرح شد، نە میتواند بی تاثیر باشد و نە با واکنش محافظە کاران روبرو نشود. کسی چە میداند بلکە این صراحت و جسارت یک نمایندە محافظە کار کمی غیرت آن دستە از اصلاح طلبان آفیت اندیش را تحریک کند و باعث شکستن سکوت شان شود.

نظر1
پروین همتی

اول آذرماه امسال هم‌زمان با شانزدهمین سال‌گرد قتل پروانه و داریوش فروهر، پرستو فروهر مانند هر سال برای برگزاری مراسم یادمان مادر و پدرش به ایران سفر کرد. در حالی که این مراسم در منزل شخصی فروهرها برگزار می‌شود، سال‌هاست که به اشکال مختلف از برگزاری آن جلوگیری می‌کنند. حتی احضار پرستو به کلانتری محل و گوشزدها و «توصیه‌های دلسوزانه» هم به سنتی چند ساله بدل شده است...

کار آنلاین

دیگر تردید کمی باقی نمانده است که این مذاکرات تا روز 24 نوامبر 2014، به توافقی نهائی منجر نخواهند شد. در عین حال آشکار است که طرفین، و مشخصاً هیئتهای ایرانی و امریکائی، از روزنه های موجود برای آن که کار را به نتیجه مطلوب برسانند، بهره می گیرند. به علاوه به نظر می رسد که با نزدیکتر شدن مهلت دوشنبه، چگونگی مناسبات پس از سر آمدن دوشنبه، در صورتی که توافق جامعی حاصل نشده باشد، خود بیشتر و بیشتر به موضوع مذاکره تبدیل می شود.

پیام مشترک رسانه ای
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان های عضو آن
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر

فرهاد فدائی

در هفته ای که گذشت، علی یونسی مشاور رییس جمهور، آب پاکی را بر روی دست مردم ریخت، شیرین عبادی خبر ازوخیم تر شدن وضعیت حقوق بشردر ایران داد، مذاکرات هسته ای در پرده ای از ابهام قرار گرفت، مرگ مرتضی پاشایی خواب از چشم ولایت مداران زدود و ...

ما انتظار داریم طرفین مذاکره به پشتوانه مردم آزادی خواه و صلح طلب کشورهای خود و افکار عمومی خشونت ستیز و جنگ پرهیز در سراسر جهان، تسلیم فشارها و شعارها و خواست های بی پایه و پشتوانه و خطرناک نیروهای افراطی درونی خود نشده و براساس عقل و منطق و حداکثر انعطاف به این چالش ویرانگر پایان دهند.

پروین همتی

مذاکرات هسته‌ای دو هفته پیش از پایان مهلت نهایی
تاکید بر نقش خامنه‌ای
تلاش برای قانونی کردن «حصر خانگی»
غنچه‌ قوامی
مدیریت جدید صدا و سیما
موظف شدن بسیجیان به اقدام در «مرتبه‌ی زبانی»
باز هم از خشونت نیروی انتظامی
مهنا را به گورستان تبریز راه نمی‌دهند

پروین همتی

یا از آن سو، هرچند جنبش زنان ایران، امروز شاهد سازماندهی اعتراضات و کمپین‌هایی به گستردگی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ نیست، اما سایه‌ی سنگین و مؤثرش هم‌چنان در دل جامعه‌ی ایران حضور دارد. امروز، سیمای زنی چون گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی) که دو سال است چهره‌ی تاکیده و قامت در عین حال استو‌ارش همراه با عکس «ستار»، از تصویرهای ثابت مراسم و نشست‌های اعتراضی و مدنی است و به نمادی از دادخواهی و اعتراض مدنی تبدیل شده، حضور چهره‌هایی مانند نرگس محمدی، نسرین ستوده، پروین فهمی، مادران شهدای سبز، همسران زندانیان سیاسی و....

امروز شنبە اول نوامبر بنا بە گزارش های خبرگزاریها ی مختلف بە مناسبت روز همبستگی جهانی با مدافعان دلیر کوبایی کە بە دعوت جمعی از اندیشمندان شاخص و سرشناس جهان اعلام شد، تظاهرات های پرشکوهی علیە داعش وحامیان آن در حمایت از مدافعان دلیر شهر کوبایی در بسیاری از شهر های بزرگ جهان، از آن جملە درشهر های سوئد، آلمان، ایتالیا، اتریش، فرانسە، یونان ترکیە، افغانستان و در کردستان ایران برگزار شد.

فرهاد فدائی

به گزارش جام جم،" 15 هزار کارتن خواب در پایتخت رقم ناچیزی نیست که بتوان بسادگی از کنار آن گذشت، بخصوص وقتی برای اولین بار آمار رسمی کارتن خواب های پایتخت اعلام می شود آن هم از زبان شهردار تهران".
کارتن خواب هایی که خیلی هایشان نه بی سواد هستند و نه بزهکار، آن ها فقط به دلیل وجود حاکمان فاسد در ایران، زندگی تحمیلی کارتن خوابی را به دوش می کشند. در میان کارتن خواب ها هم مترجم دیده می شود، هم فارغ التحصیل دانشگاه دولتی، هم کارشناس ارشد ادبیات و...

صادق کار

سخنان و اقدامات تحریک آمیزو خشونت بار و افزایش فشار و تبعیض علیە زنان ایران درست است کە رنج و مررارت زنان ایرانی را افزون نمودە و حقوقشان را محدودتر از گذشتە کردە است ولی در نهایت ره بە جایی نمی برد زیرا علاوە بر آنکە نتوانستە بە مبارزە زنان برای کسب حقوق برابر با مردان پایان دهد انگیزە زنان برای مبارزە جهت کسب حقوق برابر را دو چندان نمودە. با این فشارها اگر می شد زنان ایران را از کار و تحصیل و فعالیت های سیاسی و اجتماعی و پیروزی در زمینەهای گوناگون باز داشت، متحجرین حاکم طی ٣٥ سال گذشتە این کار را تمام کردە بودند و آنها را امروزە دیگر نیازی بە تصویب چنین لوایح و اقداماتی نبود. خلاف آنچە متحجرین می پندارند، چرخ زمانە را نە میتوان متوقف کرد و نە بە عقب باز گرداند.

فرح طاهری

شکنجه از هر نوع که باشد غیرانسانی و غیرقانونی است. اثرات شکنجه های روانی بر فرد بسیار دیرپا و مخرب است و شاید سال ها طول بکشد تا با خدمات درمانی، روانکاوی، روان درمانی و بازپروری، شخص شکنجه شده را به زندگی عادی بازگرداند. خانواده های افراد شکنجه شده هم به مراقبت و خدمات کلینیکی و حمایت های روانی- اجتماعی نیاز دارند.

پروین همتی

در این گزارش مجال پرداختن به چرایی پیدایش داعش، فاجعه‌ای که بر منطقه‌ تحمیل شده و میزان مسئولیت و نقش هریک از بازیگران صحنه‌ی جهانی و منطقه‌ای در این آشفته‌بازار جنگ و خشونت نیست، اما واقعیت عینی امروز حاکی از آن است که هرچند این‌روزها صدر اخبار رسانه‌های ایران و جهان را کوبانی و حماسه‌ی مقاومت جمعیتی ۵۰۰هزار نفره در برابر خشونت داعش فراگرفته، ولی در عمل این شهر کوچک کردنشین در محاصره‌ی معادلات جهانی و بده بستان‌های سیاسی کشورهای مختلف گرفتار آمده است. در حال حاضر تمام انگشت‌های انتقاد و اعتراض بیش از همه به سوی ترکیه است، اما سازمان ملل متحد هم تاکنون جز «ابراز نگرانی» و «توصیه» اقدام دیگری نکرده است.

آرش کرمی

.. این روزها اخبار بدی از شهر کوبانی به گوش می رسد. همه می دانند که اگر حصر آمرلی شکسته نمی شد چه بلایی بر سر مردمان این شهر می آمد. الان نیز همه همان حدس و گمان ها را درباره کوبانی می زنند." مقاله می نویسد که آمریکا و همپیمانانش در مبارزه با دولت اسلامی در کوبانی جدی نیستند و از سلیمانی می خواهد که جلوی قتل عام مردم آن شهر را بگیرد."

پروین همتی

نظام حقوقی دریای خزر و منافع ملی ایران
مذاکرات هسته‌ای و اوضاع منطقه
کمپین حمایت فعالین مدنی ایران از کوبانی
بازتاب نشست‌های خبری روحانی در نیویورک
زندانیان سیاسی: آزادی و اعتصاب غذا
روز جهانی معلم
سلامتی شهروندان ایرانی در گرو «پارازیت‌ها»
خاموشی «روح سرکش» دوتار

صفحه‌ها