مسائل چپ

علی اکبر قنبرپور

اگر اقتصاد فساد بخش حاشيه اي و يا حداقل غير تعيين كننده اي از توليد اجتماعي در كشورهاي دموكراتيك را تشكيل ميدهد، در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي كل حيات اجتماعي را قبضه كرده و بر آن مسلط شده است. در كشورهاي اقتدارگراي انقلابي دوگانگي خسته كننده، ويران گر و فاسد كننده زندگي اجتماعي نه فقط طولاني و همگاني شده که بصورت شيوه رسمي ومسلط زندگي در آمده است

علی اکبر قنبرپور

متاسفانه به پديده اقتصاد فساد در اقتدارگرايي انقلابي بهاي كافي داده نشده و به اين موضوع تنها از ديدگاه كلاسيك و با معيارهاي رايج در جوامع غربي برخورد شده است. در حالي كه اقتصاد فساد در تماميت خواهي انقلابي پديده اي جديد، پيچيده و بسيار تودرتواست كه نياز به بررسي، پژوهش و مطالعات جدي دارد.

دكتر رييس دانا، با اشاره به اين كه فعاليتهاي سياه بويژه در مناطق آزاد شكل ميگيرد، ميگويد: مشاغل سياه كجرويها و خشونتهاي اجتماعي فراواني به دنبال دارد و افزايش اعتياد جوانان، قاچاق كودكان خياباني و دختران و زنان فراري و ...، ابتلا به ايدز و بيماريهاي ديگر، جنايت و قتل و... همگي در زير سايه شوم مشاغل سياه و فعاليت افراد فاقد شرافت اجتماعي در جامعه ايجاد ميشود و امنيت اجتماعي افراد را به خطر مياندازد.

هيو دليوس
ترجمه از:
مهران قاسمى

افزايش تصاعدى انتقادات چپ گرايانه از اقدامات آمريكا در منطقه، دردسرهاى بسيارى را براى دولت بوش ايجاد كرده است. رئيس جمهورى آمريكا اكنون با تعقيب تحولات نيكاراگوئه، بيش از پيش نگران تسريع رويكرد اعتراض آميزى است كه مى تواند دانيل اورتگا رهبر چپ گرايى را كه آمريكا با آموزش شبه نظاميان كنترا و تحمل رسوايى هاى جدى ساقط ساخت، بار ديگر به قدرت برساند.

علیرضا ثقفی خراسانی

سطح درآمد توده ها ، آنقدر پائين آمده که واقعا فقر با تمام چهره کريه اش درهر گوشه مملکت ديده می شود !

معصومه شهریاری

۹ ميليون جوان ايرانى ازدواج نكرده اند. كاهش رغبت به ازدواج از مشكلات مبتلا به جامعه ايرانى است. اگرچه جوانان در هر برهه و زمانى تشويق به ازدواج مى شوند و يكى از ترديد هاى رواج و توسعه زندگى مجردى جوانان آسيب به خانواده و كاهش نرخ ازدواج است.

الن ميكسنز وود
ترجمه از:
ف.م. هاشمى

اكنون كه سيستم سرمايه دارى كم وبيش به مرزهاى نهايى توسعه جغرافيايى خود دست يافته و دوران گسترش مكانى را پشت سر گذاشته ضامن موفقيت هاى اوليه اش بوده تنها بايد بر روى پاى خود بايستد و از امكانات خويش تغذيه كند. اكنون هر چه سيستم موفق تر عمل نمايد بيشتر از ذخاير انسانى و طبيعى خويش مصرف مى كند. به همين دليل است كه نگارنده معتقد است جهانى شدن كاپيتاليسم نشانه شكست ماركسيسم نيست، بلكه فرصتى طلايى براى ارتقاى مبارزه طبقاتى به مرحله اى جديد محسوب مى شود.

حسن مرتضوی

من در واقع به دنبال اين هستم كه به يك سئوال بزرگ خودم پاسخ بدهم كه از كجا اين الگوى فكرى بر چپ ايران حاكم شد؟ مى شود دلايل زيادى آورد و گفت سرچشمه اين ديدگاه از روسيه و نحوه تشكيل حزب توده و تبعيت آن از سياست هاى شوروى بود. مى توان آن را ناشى از بيگانگى روشنفكرانى دانست كه از غرب به ايران آمده بودند. اما نكته ا ى كه مهم است و در اين كتاب بر آن تاكيد خاصى مى شود اين است كه ميل به آزادى و رهايى هر بار و در هر شرايطى با ضرورتى انكارناپذير نيروهاى جديدى را از اعماق جامعه به صحنه روشن آن مى آورد.

اليزابت مارتينز و آرنولدو گارسيا
ترجمه از:
نگار نادرى

تعريفى به ياد ماندنى از اين روند از آن ماركوس در (مقابله ى ميان قاره اى براى بشر و عليه ليبراليسم نو) در اگوست 1996 در چياپاس است كه گفت: "چيزى كه (جناح) راست پيشنهاد مى كند تبديل دنيا به يك مركز خريد بزرگ است كه در آن مى توانند سرخ پوستان را در اين جا، و زنان را در آن جا بخرند ..." و مى توانست بيفزايد كودكان، مهاجران، كارگران يا حتا كل يك كشور را چون مكزيك.

آلبرت انشتين
ترجمه از:
مهرداد

پل سوييزي اقتصاددان ماركسيست و هابرمان فعال جنبش كارگري، انتشار مجله ماهانه مانثلي ريويو (Monthly Review) را در سال 1949 به هدف پر كردن خلا موجود و طرح مباحث سوسياليستي آغاز كردند. انتشار اين مجله وزين سوسياليستي مصادف بود با سالهاي اول دوران پس از جنگ جهاني اول و اوجگيري جنگ سرد. انشتين با تحرير نوشته حاضر به استقبال انتشار مانثلي ريويو ميرود. وي در اين نوشته، ريشه بحران اجتماعي آن سالها را در چگونگي رابطه فرد و اجتماع جستجو ميكند و منشا بي عدالتيها را در سيستم اقتصادي سرمايه داري. و چنين نتيجه ميگيرد كه براي از بين بردن سيماي زشت سيستم اقتصادي سرمايه داري تنها يك راه وجود دارد و آن هم پايه ريزي سيستم اقتصاد سوسياليستي همراه با سيستم آموزشي با اهداف اجتماعي و سوسياليستي ميباشد.

صفحه‌ها