مسائل چپ

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

دومین کنفرانس حضوری پروژۀ "وحدت چپ"، که به استراتژی سیاسی اختصاص داشت، طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار شد. مباحث پیرامون استراتژی سیاسی به صورت تفکیک شده در سه بخش، یک- هدف استراتژی سیاسی در شرایط کنونی، دو- پایگاه اجتماعی و نیروی گذار به دمکراسی و سه- روشها و نیروها در دستور قرار داشت.

فایلهای صوتی روز دوم کنفرانس دوم حضوری وحدت چپ را گوش کنید

فایلهای صوتی روز اول کنفرانس دوم حضوری وحدت چپ را گوش کنید

نظر1

دومین روز کنفرانس حضوری پروژه‌ی وحدت چپ، روز یکشنبه ششم ژوییه (۱۵ تیر) از ساعت ۹:۳۰ صبح با بحث روی پانل سوم با عنوان «روش‌ها و نیروها» آغاز شد.
شرکت کنندگان نظرات‌شان را پیرامون این بحث با تمرکز بر نکات زیر بیان می‌کنند:
روش‌ها، اشکال مبارزه و شعارهای چپ
اتحادها و ائتلاف‌های چپ
جایگاه عامل بین‌المللی در استراتژی سیاسی چپ
نقش نیروهای چپ و سوسیالیستی در یک جمهوری دمکراتیک
جایگاه انتخابات آزاد در استراتژی سیاسی

نظر1

دومین کنفرانس حضوری پروژه‌ی وحدت چپ با عنوان «پیرامون مباحث استراتژی سیاسی» صبح روز شنبه چهارم جولای (چهاردهم تیرماه) در حوالی شهر کلن آلمان، با یک دقیقه سکوت به یاد کوشندگان راه آزادی و عدالت آغاز شد.

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

دومين کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پيرامون استراتژی سیاسی طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. برای اين کنفرانس چند طرح توسط فعالين پروژه وحدت چپ ارائه شده و مقالات متعددی هم تحرير و در سايت ها منتشر گرديده است.

شیدان وثیق

جنبش چپ مورد نظر ما به آزادی، جمهوری، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدای دولت و دین، برابری و سوسیالیسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کند. آزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ژرف دارند. دفاع از حقوق‌ بشر و مبارزه با هر گونه‌ ستم‌ و تبعیض تکلیف دایمی ما می باشند.

بهروز خلیق

تشکيل کنفرانس هادر نقشه راه پيش بينی شده است. نقشه راه چگونگی دست يابی به تشکل بزرگ چپ است که به تائيد سه سازمان و کنشگران چپ رسيده است. کنفرانس ها به ويژه کنفرانس های حضوری نقش کليدی در پروژه وحدت چپ دارند. وحدت چپ بدون طرح مباحث نظری، برنامه ای و اساسنامه ای و گفتگو حول آن ها و دستيابی به حداقل اشتراکات امکان پذير نيست.

با اینهمه، اغلب مطالب ارائه شده تحت عنوان سند از حالت منشور خارج شده و حصلت توصیفی و تشریحی پیدا کرده اند.سند استراتژی سیاسی، بنظر من باید متنی جامع و مانع، موجز و صریح و روشن در برگیرنده مواضع ما در مورد موضوعات مربوطه باشد. سند باید مواضع ما را تعریف و نه تشریح کند. باید توضیح و تشریح تحلیلی انرا به نوشتارهای جداگانه ای واگذار کرد. وگرنه با توجه به تنوع گرایشات و سلیقه ها مشکل بتوان به جمعبندی و نتیجه گیری معینی رسید.

با این اشترکات می توان یک تشکل نیرومند چپ ایجاد کرد. البته مسائل مهم سیاسی دیگری هستند که فعلا توافق عمومی روی آنها وجود ندارد. برای نمونه روی نقش و جایگاه انتخابات آزاد در امر گذار به دموکراسی تفاوت برداشت وجود دارد. و یا در اتخاذ سیاست در قبال انتخابات نمایشی و غیر دموکراتیک در جمهوری اسلامی تفاوتهائی وجود دارد. این مسائل به رغم اهمیتشان می تواند به عنوان تفاوت نظر ما تلقی شده و با اکثریت و اقلیت در تشکل واحد حل شوند.

استراتژی سیاسی در واقع یک نقشه راه مبارزاتی و حامل مجموعه ای از راهکارهای سیاسی است که در پرتوی اعتقاد به محدوده ای از موازین نظری و برنامه ریزی های عملی، در راستای دست یابی به اهداف دمکراتیک و سوسیالیستی تدوین می گردد. شکل گیری وحدت در میان فعالینِ چپ دمکرات در ارتباط تنگاتنگ با تلاش جهت اتخاذ یک استراتژی مشخص است که در چارچوبِ اصولِ سیاسی مورد توافق، در خدمت به اهدافِ آزادیخواهانه و عدالتجویانه، شکل می گیرد.

بنا به شناخت من رژیم حاکم در ایران رژیمی تمامیت خواه، خودکامه و مذهبی است. اینگونه حاکمیت ها ماهیتن از نوع نظام های اصلاح ناپذیر در راستای گسترش دموکراسی در جامعه به شمار می آیند و از اینرو استراتژی سیاسی اپوزیسیون دموکرات واقعی می بایستی در خدمت تدارک و سامان یابی مبارزات فراگیر و هم جانبه با تکیه بر جنبش های اجتماعی به منظور تحقق دموکراسی پایدار در ایران باشد. با تکیه بر این چشم انداز است که می توان امید به آینده وجود و گسترش آزادی، عدالت اجتماع و دموکراسی داشت و در جهت رهائی از هرگونه سلطه واستثمار گام برداشت.

حزب‌های دست‌راستی، که در سال‌های دهة ۱۹۹۰ (۱۳۷۰ش) بر سراسر آمریکای لاتین مسلّط بودند، اکنون به هم ریخته و سراسیمه‌اند و دنبال راهی می‌گردند تا بتوانند کارپایة انتخاباتی منسجمی را به عنوان بدیلی در برابر دولت‌های چپگرای مردمی تدوین و ارائه کنند. با نگاه مختصری به نتایج انتخابات امسال در آمریکای لاتین این سؤال به ذهن می‌آید که آیا ”راست“ از آمریکای لاتین رخت بر بسته است و برچیده شده است؟

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

دومين کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پيرامون استراتژی سیاسی طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. برای اين کنفرانس چند طرح توسط فعالين پروژه وحدت چپ ارائه شده و مقالات متعددی هم تحرير و در سايت ها منتشر گرديده است.

بهروز خلیق

استراتژی ما برای گذر از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکراتیک و سکولار، استراتژی تحول طلبی است استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی، سیاسی و جنبش های اجتماعی، بر گذر مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و "بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی، اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوری‌خواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است.

طرحی در باره استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران، شعارها و تاکتیک ها- مسعود فتحی طرحی برای منشور سیاسی اتحاد چپ ایران- شیدان وثیق
منشورِ استراتژی سیاسی برای تشکل چپ دمکرات - فرامرز دادور
استراتژی سیاسی ما - رسول آذرنوش
استراتژی سیاسی برای گذر از استبداد به دمکراسی استراتژی تحول طلبی- بهروز خلیق
استراتژی چپ برای گذاربه نظام دموکراتیک - جمشید مهر – احمد آزاد
طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران - خسرو امیری

منوچهر مقصودنیا

اگر قبول داشته باشیم که کشورمان دوران گذار از استبداد به دمکراسی را طی می کند و یکی از ارکانهای مهم و اصلی سیستم سیاسی دمکراتیک را برگزاری انتخابات آزاد بدانیم، نتیجه می گیریم که شعار انتخابات آزاد در عین داشتن عملکرد مرحله ای، راه کاری بلند مدت و استراتژیک هم می باشد.

گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

کنفرانس حضوری برای بحث در باره استراتژی سیاسی طی روزهای ٥ و ٦ ژوئیه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار می شود. در این کنفرانس ۳ پانل برای بحث، یک پانل برای "برداشت گروه کار سياسی از طرح ها و نگرش های مطروحه در کنفرانس" در نظر گرفته شده است. پانل ها بر اساس طرح های ارائه شده و گره گاه های مسائل استراتژی سیاسی سازماندهی شده اند. مقالات و طرح های ارائه شده پيرامون استراتژی سياسی توسط فعالين پروژه وحدت چپ، به صورت کتابچه تنظيم و در سايت ها درج خواهند شد.

بهروز خلیق

تلاش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکولار، اتحاد وسیع این نیروها و تقویت نقش آن، در مرکز ثقل سياست اتحادهای ما قرار دارد.
جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی جايگاه برجسته در استراتژی تحول طلبی دارد. ما از مطالبات جنبش های اجتماعی و شکل گيری نهادهای مدنی دفاع می کنيم و برای تقويت آن ها می کوشيم.

گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

روند شکل ‏دهی تشکل چپ بر طبق نقشه راه جريان دارد. تا کنون چندين کنفرانس پالتاکی و يک کنفرانس حضوری برگزار شده و بحث و گفتگو ها پيرامون مسائل نظری چپ (کدام چپ؟ کدام سوسياليسم؟)، الگوهای حزبی، مسائل برنامه ای، استراتژی سياسی و اساسنامه در کنفرانس ها و گروه های کار پيش رفته و مطالب زيادی در زمينه های مزبور تهيه و در سايت ها انتشار يافته است.

صفحه‌ها