مسائل چپ

فرامرز دادور

جنبش سوسیالیستی ایران نیازمند به ایجاد یک تشکل بزرگ چپ دمکرات است که حامل ارزشهای رهائی آور و عدالتجویانه برای جامعه بوده برای استقرار آنها در جامعه بگونه ای هدفمند مبارزه کند.

مانی شیرازی

تشكل جديد يك جريان جنبشى است بدين لحاظ كه تاكيدش روى جنبش هاى اجتماعى است و نه قدرت دولتى چه آن زمان كه اپوزيسيون تبعيدى يك حكومت استبدادى است و چه آن زمان كه شرايط نسبتاً دمكراتيكى حاكم باشد و بتواند در انتخابات شركت كند و اجازه داشته باشد خود را به راى بگذارد. جنبشى به معنى " سيال بودن ساختار" نيست. چرا كه ساختار هر تشكلى بايد واجد حدى از سياليت و يا انعطاف باشد و بتواند خود را به روز كند.

به باور ما؛ تا زمانی که فراکسیون چپ در درون جنبش دمکراتیک کشورمان شکل نگرفته، نه تنها اپوزیسیون شکل واقعی بخود نخواهد گرفت، بلکه احتمال انحراف و شکست جنبش مردمی جدی است. چیزی که در انقلاب ۵۷ شاهدش بودیم. چپ تنها نیروی سیاسی و اجتماعی است که پتانسیل و انگیزه لازم برای شکل دهی اپوزیسیونی متحد و دمکراتیک در گسترۀ کشورمان را دارد، بشرطی که زبانی مشترک پیدا کرده و خود پیشاپیش متشکل و منسجم شود.

شیدان وثیق

چپِ قدرت طلب همواره برای تصرف دولت و اِعمال حاکمیت بر مردم تلاش می‌کند. در قدرت، نیز، هربار نشان داده است که ناگزیر تن به مدیریت سیستم و اِعمال سلطه می دهد. بر خلاف این مسیر، ما می‌بایست بر فاصله گرفتن از قدرت، دولت و تصرف آن تاکید ‌ورزیم. تعریف کلاسیکِ سوسیالیستی/ کمونیستی از «سیاست»، همواره به طور عمده و غالب این بوده است که مساله قدرت، دولت و تصرف آن جوهر سیاست را تشکیل می دهد. از این نگاه، «سیاست» یعنی «دولت مداری». یعنی مبارزه برای تصرف قدرت و حکومت کردن. در تعریف فوق ما می بایست تجدید نظری اساسی به عمل آوریم.

نظر1
احسان دهکردی

دربند "مناسبات با قدرت" بهتر است که به جای قدرت سیاسی، قدرت دولتی آورده شود چون نیروی سیاسی که نقشه ای برای تسخیرقدرت دولتی ندارد اتفاقا برای گسترش قدرت سیاسی ازدرون جامعه تلاش می کند، اما به جای تسخیرقدرت در دولت بردخالت گری هرچه گسترده تر مردم وتوانمندی جامعه در اداره امورخود تأکید دارد.

دنیز ایشچی

در یک چنین شرایطی است که وظیفه اساسی، اولیه و محوری هر حزب و سازمان سیاسی، چه چپ و چه غیر چپ، ارائه آلترناتیو سیاسی اجتماعی می باشد. پروژه وحدت چپ هم باید به این وظیفه اهمیت درخور خود را قائل شده و در راستای پاسخگوئی به آن راهکار منسجم و فراگیری را طراحی کرده و در پیش بگیرد.

شیدان وثیق

تبیین تضادهای اجتماعی وعاملان اجتماعی دگرگونی ازدیدگاه بینش رهایش از سلطه ها در عین حال بازگشت به روحی از کمونیسم مارکسیّنی است که توسط لنینیسم وسوسیالیسم واقعاٌ موجود پس زده شد. این که نیروهای دکرگون ساز اجتماعی، ازجمله کارگران ولی نه تنها اینان، تنها در روند مبارزاتی وجنبش های خود وبه دست خود است که متحد و متشکل می شوند وبه صورت نیرویی آگاه به منافع و نقش خود در می آیند.

گروه کار نظری ـ برنامه ای پروژه شکل‌دهی تشکل یزرگ چپ

موضوع جلسه: تبیین نظام جمهوری اسلامی، شکاف های اجتماعی و تحولات طبقاتی و سیاسی در ایران زمان جلسه: یکشنبه ٩ مارس ٢٠١٤ از ساعت 19:00 تا 23:00 به وقت اروپا آغاز گران بحث: مجيد زربخش، بهروز خليق

علی پورنقوی

موضوع این نوشته، که نوشته ای است کمابیش از جنس تحقیق در منابع، در باره "نوع حزب" است چنان که امروزه در "نوع شناسی احزاب سیاسی"، به عنوان زیرشاخه ای از علوم سیاسی مطالعه می شود. این زیرشاخه از علوم سیاسی شکل درونی احزاب سیاسی، مناسبات حقیقی (در برابر مناسبات حقوقی) اجزاء یک حزب با یکدیگر، مناسبات حزب به مثابۀ یک کل با پیرامون و بیرون آن، و چرائی همۀ این وجوه را مبتنی بر اوضاع و تغییرات اجتماعی- اقتصادی [و فرهنگی] خاص و در سایۀ پیشرفتهای فنی معین، خاصه مراوداتی (کمونیکاسیونی)، مطالعه می کند.

نظر3
رسول آذرنوش

ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک و لائیک مبتنی بر عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه می کنیم. حل بحرانهای موجود در جامعه ما بدون گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک دموکراسی فراگیر، ممکن نیست...

ژاک رانسیِر
ترجمه از:
شیدان وثیق cvassigh@wanadoo.fr

به نظر من دموکراسی پیش شرطی برابری خواهانه است که هر رژیم الیگارشیک چون رژیم ما باید مشروعیت خود را کمابیش از آن کسب کند. آری، دموکراسی کارکردی انتقادی دارد. دموکراسی زمانی است که گوشه برابری، هم به طور عینی و هم ذهنی، بر پیکر سلطه فرو می رود. این همان چیزی است که از تبدیل شدن ساده پولیتیک [مشارکت شهروندی] به پولیس [نیروی انتظامی] جلوگیری می کند.

گروه کار اساسنامه - پروژه شکل دهی تشکل بزرگ چپ

گروه کار اساسنامه، یکی دیگر از ارگانهای پیش بینی شده در "نقشۀ راه برای ایجاد تشکل بزرگ چپ" است، که در ماه های اخیر کار خود را آغاز کرده است. وظیفۀ این گروه، پیشبرد مباحث سازمانی تا نیل به طرح یا طرحهای اساسنامه ای، مبتنی بر ایده ها، نظرات و پیش نویسهائی است که توسط فعالان پروژه - اعم از سازمانی یا منفرد - ارایه می شوند. در گروه کار این توافق وجود داشت که برای سهولت کار سازماندهی بحث حول اساسنامه، و تأمین بیشترین اثربخشی آن، می توان و باید محورهائی را به عنوان "گره های اساسنامه ای" مشخص کرد و مباحث را حول آن گره ها سازمان داد.

نظر1
دنیز ایشچی

اندیشه های سوسیال دموکراتیک چپ با مشاهده نقاط ضعف مدل اقتصادی کاپیتالیستی، بر این باور می باشند که نظام سرمایه داری اولین مدل نظام اقتصادی سیاسی نبوده، آخرین آنها هم نخواهد شد، با در نظر گرفتن این درس بزرگ، در شرایطی که پیروان سوسیال دموکراسی در درون همین نظام زندگی می کنند، تلاش می کنند، به نقد همین نظام پرداخته و ارزش های نوین خویش را در درون آن جا داده و در عین حال در ترسیم مدل آلترناتیو جایگزین نقشی جدی داشته باشند.

نظر1
فرامرز دادور

اما سوال این است که با توجه به شرایط کنونی، برای آن بخش از چپ ایران که بر فراز توافق بر روی چند اصلِ مشترکِ سیاسی واعتقاد به مشارکت در و کمک به پیشبرد مبارزات در راستای: 1- عبوراز نظام جمهوری اسلامی، 2- استقرار دمکراسی سیاسیِ مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای عمومی حقوق بشری و 3- تداوم پیکار در راستای نیل به نظامی سوسیالیست و دمکراتیک، پروسه تشکل یابی خود را میگذراند، آیا چه مجموعه از سیاستهای راهبردی، ارکانِ استراتژیِ آن را تشکیل می دهد.

مهدی فتاپور

اولین گام در تلاش برای وحدت نیروهای چپ انتخاب مدلی است که نیروها هدف خود قرار داده‏اند. بحث وحدت و شکل دهی یک حزب واحد بدون تعیین مدل به شکست خواهد انجامید. نیروها و فعالین بر اساس مدلی که پیشنهاد دهندگان برگزیده‏اند تصمیم میگیرند که آیا به چنین تلاشی نظر مثبت داشته و در آن مشارکت کنند و یا نظاره گر باشند. این ایده که میتوان نیروها را به پیوستن به وحدت چپ فراخواند و ارائه مدل را به بحث‏های آتی واگذار نمود نمی‏تواند موفق بوده و پاسخ درخوری از جانب فعالان غیر متشکل و یا جوانان دریافت کند.

نظر1
ترجمه از:
انور میرستاری، عضو حزب اکولو

ما می خواهیم تعریف دوباره ای از رفاه و پیشرفت ارائه دهیم و دوباره به آن بپردازیم. ما از هرابتکاری که پیوند اجتماعی نوینی را بیآفریند و موجب همزیستی دوستانه روزمره بین مردم شود وآنان را به بده و بستان و همکاری در بین خود تشویق کند، مورد پشتیبانی قرارمی دهیم.

احمد فرهادی

به گمان نگارنده، "چپ" و همزادش "راست" مقوله‌هائی هستند بیانگر انتخاب دو سمت‌گیریِ اجتماعیِ کاملا مخالفِ هم، که در رابطه با ساختار اجتماعی تعریف می‌شوند. من به یک تعریف یک بار برای همیشه برای آن‌ها و یک"چپ" مطلق در برابر یک "راست" مطلق باور ندارم و آن دو را مقوله‌هائی می‌دانم دارای اعتبار نسبی... "چپ" کسی است که باورهای اجتماعی‌اش فاصلهٔ کمتری از قطب باورهای "چپ" دارد تا از قطب باورهای "راست".

گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

موضوع جلسه: مفهوم استراتژی سیاسی چپ و مولفه های آن زمان: ۶ بهمن ۱۳۹۲ - ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ آغاز گران بحث در این جلسه: فرامرز دادور، مهدی فتاپور، جمشید مهر و بهزاد کریمی

نظر1
اکبر سیف

واقعیت این است که انتخابات 92 و جریان مباحث و افشاگریها و کنش و واکنشهای قبل و بعد از آن، چه در سطح رژیم و چه در سطح اپوزیسیون و قدرتهای بین المللی، امکانات تازه ای در زمینه یافتن پاسخهای حداقل نسبت به برخی از این پرسشها را، بر پایه یک رشته داده های عینی، فراهم آورده است. داشتن درکی واقع بینانه نسبت به این مسائل، سهم زیادی در تنظیم نقشه راه اپوزیسیون جمهوریخواه در باره زمینه های واقعی گذار در این مرحله از مبارزات مردم ایران، و در اتخاذ راهکارهای مناسب از سوی اپوزیسیون دموکرات ایفا می کند.

گروه کار سیاسی پروژه وحدت چپ

اولین نشست ما به بحث حول استراتژی چپ و مولفه های آن اختصاص خواهد داشت... در نشستهای بعدی تلاش خواهد شد تا ارائه دهندگان نوشته های کتبی با پاسخ به سوالات مطروحه، به امر زمینه سازی برای اشتراکات سیاسی پروژه وحدت چپ یاری رسانند. ما از فعالان و کنشگران چپ و نیز صاحب نظران دعوت می کنیم با ارسال مقالات خود حول محور های فوق در پیشبرد این بحث و به ثمر رساندن آن مشارکت نمایند.

صفحه‌ها