هماهنگی ایرانیان برای تظاهرات اول ماه مه - پاریس

گزارشی از تظاهرات خیابانی مراسم اول ماه مه در پاریس

در روز اول ماه مه "هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه" با برپائی یک غرفه نسبتا بزرگ شعارهای خود را در دفاع از کارگران و افشای سیاست سرکوبگرانه حکومت به شکل باندرول، پلاکارد، آفیش در مسیر خیابان به زبان فرانسه و فارسی نصب نمود. تراکتی نیز به زبان فرانسه که در آن ده خواست کارگران ایران منعکس شده بود در ابعاد نسبتا گسترده ای توزیع شد

اعلامیه هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه پاریس

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور اعلام همبستگی و جلب افکار عمومی فرانسویان به مطالبات و شرایط دشوار مبارزه کارگران ایران، در تظاهرات اول ماه مه پاریس شرکت می کند و در چارچوب شعارهای نه به جمهوری اسلامی ایران، نه به سیاست های ضد کارگری دولت روحانی، آزادی فعالان کارگری در بند و آزادی فعالیت های سندیکائی و مدنی، غرفه ای در مسیر تظاهرات و در آدرس زیر برپامی کند.

دعوت به تظاهرات اول ماه مه در پاریس

هماهنگی ایرانیان برای اول ماه مه بمنظور آگاه ساختن افکار عمومی فرانسویان با شرایط زندگی، مطالبات و مبارزه کارگران و زحمتکشان، از همه ایرانیان آزادیخواه دعوت می کند که با شرکت در تظاهرات اول ماه پاریس پشتیبان مبارزات مردم ایران علیه استبداد حاکم بر کشور باشند.

اشتراک در RSS - هماهنگی ایرانیان برای تظاهرات اول ماه مه - پاریس