کار روزنامه‎ای

در اين شماره می خوانيد:
- 8 تیر، روزی که در تاریخ جنبش چپ ما جاودانه شد
- دو آلترناتیو در چنبره آلترناتیوها
- سندروم زنان کتک خورده
- جمهوری خواهان و بحران جانشینی
- ریشه های تجاوز به دخترک یازده ساله
- تئوری نش در مذاکرات هسته ای وین
- توافق هسته ای در دقیقه نود به چه معناست؟
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- دمکراسی و مردم، برنده انتخابات ترکیه
- تبریک به حزب دمکراتیک خلق ها – ترکیه
- خطر از جای ديگری است
- کردستان ایران و معضل پیشروی مبارزە
- رهبری افراطی انتخاب نخواهد شد
- کامیابی دمکراسی و چپ در ترکیه
- مذاکرات هسته ای ممکن است به وقت اضافی بکشد
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- انتخابات رقابتی اما همچنان تنها برای خودی ها!
- نظامی شدن فزاینده خلیج فارس، تهدیدی برای امنیت بین المللی
- جنگ مذهبی و آینده تیره و تار منطقه
- سوخت و نان را گران میکنید، دستمزدها را نیز افزایش دهید!
- خشونت بی عقوبت و قربانیان بی حمایت
- کمپین "یک خاطره از اوین" - با خاطره‌ها یک بنای یادبود برپا کنیم
- و ...

در اين شماره می خوانيد:
- گذر از دايره بسته انتخابات در جمهوری اسلامی
- اوين ميزبان بد عهد بانوی ارديبهشت
- تحميل قرارداد دسته جمعی، پيروزی کارگران مجتمع مس سرچشمه
- در بزرگداشت نجمه الدين قادری
- ايران و عربستان: رقابت در بن بست
- روايتی تکان دهنده از فرزند فروشی
- تسليت به ويدا حاجبی تبريزی
و ...

ويژه نامه کنگره چهاردهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت).

در اين شماره می خوانيد:
- کنگره چهاردهم سازمان با موفقیت برگزار شد!
- به مناسبت چهلمین سالگرد ترور هفت فدائی و دو مجاهد خلق
- قطعنامه سياسی کنگره چهاردهم پيرامون مسائل کارگری
- تغييرات در برنامه سازمان (مصوب کنگره چهاردهم)
- «آسیب شناسی تعیین حد اقل مزد کارگران»
- آینده یک پندار
- هفته کارگر؛ نمایشی عوام فریبانه برای پایمال کردن روز کارگر
- دلم می خواست مثل بیژن باشم!
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- در شادی مردم ایران و نیروهای صلح دوست جهان شریکیم!
- دعوت به مشارکت در مباحث کنگره
- تفاهم لازم بود، اما کافی نیست!
- اسناد مصوب شورای مرکزی ارائه شده به کنگره چهاردهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
- مسئله ملی، ضرورت ها و لزامات
- درنگی بر نتایج گفتگوهای لوزان
- در سوگ رفيق اصغر بي‌نيازان
و ...

در اين شماره می خوانيد
- شادباش نوروزی
- بازی نغز روزگار
- رباعيات بهاری از رضا مقصدی
- تداوم مبارزات برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت
- مذاکرات هسته ای و تاثیر آن بر آینده سیاسی ایران
- یک هفته با حقوق بشر در ایران
- اقتصاد ایران در سالی که گذشت و چشم انداز آن
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- « 8 مارس » روز جهانی زن را گرامی می‌داريم!
- دختران فدائی، دختران تابو‌شکن
- برگزاری مراسم بە مناسبت روز جهانی زن در شهر رشت
- ميزگرد «مطالبات زنان در ايران»
- مقاومتی از جنس واکنش
- «ماخان»
و ...

در این شماره می‎خوانید:

- اعتراض علیه ستم و تحقیر زبانی یک وظیفه همگانی است!
- پرستاران توانستند ، معلمان و کارگران نیز می توانند!
- نوشتاری پیرامون خوانشی دیگر از انقلاب 1357 ایران
- گزارش اعتراض به حصر رهبران جنبش سبز در
شهر کلن- آلمان*
- برد برد در انتخابات یا تسلیم به محدودیت ها
- «زبان مادری و اهمیت آن در زندگی انسان»
- ايران بايد از سازمان ملل کمک بگيرد
- ناسیونالیسم در گرداب پدیدە‌های فرا منطقە‌ای
و فرومنطقە‌ای
و ...

در اين شماره می خوانيد:

- در ٤٤ مین سالگرد جنبش فدائی
- سیری در حیات سازمان و کیستی امروزین آن
- سرود پيوستن
- مبارزە با فساد یا جنگ قدرت؟
- میزگرد «خشونت قانونی و اجتماعی علیه زنان»
- ترسیم فقر مطلق مردم بلوچستان در آغاز "دهه زجر"
- در سوگ محمود راسخ افشار
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- از شارلی ابدو تا نمازخانۀ اهل سنت
- سخنی با آقای محمد خاتمی!
- زمان مماشات و عقب نشینی نیست!
- از برابری در مرگ بە سوی برابری در زندگی!
- نەونیم سال زندان بەخاطر حمایت از کودکان بی‌پناە!
- برای مادرم
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- حمله به آزادی بيان و رسانه را محکوم می کنيم!
- آن هایی کە باید محاکمە شوند کودتاچیان اند نە رهبران جنبش سبز!
- جهانی در شوک حمله به «شارلی‌ابدو»
- سال 2014 و مرزبندی ‌های فاجعه بار
- حصر یک کلاه شرعی است
- غرب در جستجوی فلسفه اسلامی
- خشونت و تحقیر را متوقف کنید!
و ...

در اين شماره می خوانيد:
ایران، امریکا، قدرت منطقه ای
نفت بمثابه یک اسلحه سیاسی؟
نقض حقوق شهروندی مهاجرین افغانی را محکوم کنیم!
یک جهان پلورالیستی
- ‌123هزار زن درگیر اعتیاد
کارگران پیروز می‌شوند، چون راە پیروزشدن را یافتەاند!
بدرود با نماد مقاومت، عاطفه و صمیمیت
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است!
- آزادی و روشنفکر
- مقاومت امروز پرستاران،پیروزی آنان را رقم خواهد زد
- بار گرانی بر دوش محرومترين اقشار مردم
- چرا بحران محیط‌ زیست در ایران آتش زیر خاکستر است؟
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- ١٦ آذر مشعلی فروزان، فراروی جنبش دانشجویی ایران
- خشونت علیه زنان، جنایت علیه بشریت است
- چرا توافق نشد؟
- افزایش قیمت نان، جهنم زندگی برای زحمتکشان
- افزایش ٣٠ درصدی قیمت نان توسط دولت
- مشکل اشتغال معلولین در ایران
- زن ستیزان مجلس دهم، آمران خشونت علیه زنان
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- زمان اتخاذ تصميمات سخت برای جمهوری اسلامی است!
- دولت روحانی، قانون کار را به زيان کارگران تغيير می دهد!
- دولت دست راستی نتانیاهو به درگیری ها دامن می زند
- زمین‌لرزه در قعر دریاست، سخن‌ها تمامی ز امواج!
- پیروزی مهم جمهوریخواهان آمریکا
- سه زن، قربانی ناتوانی دستگاه های امنیتی در حل بحران ها
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- در آینۀ اسیدپاشی ها
- بیانیه پرستو فروهر
- منشور پيشنهادی برای وحدت چپ دمکرات و سوسياليست
- ارزشهای (مبانی) پایه‌ای چپ دمکرات و باورمند به ارزشهای سوسیالیستی
- یک سال پس از ارزیابی اول
- کاهش خشونت علیه زنان در گرو تغییر قوانین تبعیض آمیز است
- با دريغ و درد، احمد اسدالهی رفيق ديرينه مان را از دست داديم!
و ...

در اين شماره می خوانيد:

- حکومت ايران، زمينه ساز جنايت اسيدپاشی است!
- افراطیون مذهبی و خشونت های هیستریک
- حاکمیت بستر ساز جنایات اسیدپاشی به صورت زنان است!
- چاقو دسته خود را نمی برد!
- اسيد پاشها
- جنگ و خونریزی از لیبی تا افغانستان
- تغيير قانون کار، به کام کارفرمايان، عليه کارگران
و ...

در اين شماره می خوانيد:
- کمکهای منطقه ای به داعش را قطع کنيد- اعلاميه مشترک
- کوبانی در تلاطم سياستهای گوناگون
- حلوی فاجعه انسانی در کوبانی را بگيريم
- کوبانی در معادله سياست جهانی...
- از کم و کيف رعب‌آور اعدام‌ها در ايران
- غنچه قوامی: از تلاش برای دیدن والیبال تا اعتصاب غذا در اوین
و ...

صفحه‌ها