کارگری

کانون مدافعان حقوق کارگر

ما خواستار آزادی فوری وبی قید وشرط علیرضا ثقفی و همه ی فعالان كارگری زندانی و سایر زندانیان و بازداشت شدگان هستیم و اعلام می كنیم كه این گونه فشارها تنها سبب تعمیق نابسامانی ها و تیره و تارتر شدن فضای اجتماعی خواهد شد

با توجه به شرایط دشوار کارگران و نیز آینده مبهم در پیش رو، و در حالی که بحرانهای اقتصادی فشار مضاعف و کمرشکنی به قشر کارگر وارد می کنند، ما جمعی از کارگران ذوب آهن بر آن شدیم تا در نخستین گام برای دفاع از حقوق کارگران و انسجام بخشیدن به صفوف پراکنده آنان، تشکیل "شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان" را اعلام نماییم

کارگران و جنبش کارگری ایران از یک منبع مالی قوی مورد اعتماد خویش محروماند و همین محرومیت و کمبود اساسی نیز تاکنون لطمات جبران ناپذیری بر مبارزات کارگری وارد ساخته و یکی از موانع عمده پیشرفت جنبش کارگری بوده است. تامین منابع مالی اعتصاب و ایجاد صندوقهای کمک و همیاری و صندوق اعتصاب، از نیازهای مبرم جنبش کارگریست که شرایط کنونی جامعه و چشمانداز تحولات آتی آن، این نیاز و مبرمیت را صد چندان کرده است

اگر شما کارگر هستید، وضع کار و معیشت شما چگونه است؟ آیا حقوق و مزایای کارگری، برای تأمین زندگی شما کافیست؟ آیا "قانون کار" فعلی پاسخگوی نیازهای شما است؟ آیا این قانون، امنیت شغلی لازم را برای شما تضمین می کند؟ به نظر شما چه تغییراتی در قانون کار باید صورت گیرد تا به عنوان یک قانون جامع، نیازهای شما را تأمین کند؟ برنامه «نوبت شما» در روز یکشنبه به این موضوع می پردازد

• مجتمع صنعتی ذوب آهن اصفهان با موجی از اعتصابات کارگری مواجه است ...

به گفته ی خانواده اين فعال كارگري، در طول اين مدت تنها چهار بار با وی ملاقات كرده اند که دو بار آن ملاقات حضوری و دو بار آن ملاقات كابيني بوده است. در کل مدت این هشت ماه آقای مهدي فراحي شانديز در انفرادي نگهداري مي شود و از لحاظ جسمي در شرايط بسیار سختي قرار دارد. در آخرین نقض حقوق اولیه انسانی توسط مقامات حکومتی علیه این فعال کارگری مسئولين زندان اوین با وجود آغاز فصل سرما از تحویل گرفتن لباس گرم از خانوده ی وی برای این زندانی خوداري می کنند

کارشناسان مستقل میگویند بیکاری در ایران نزدیک به ۳۰ درصد است و به نطر من درست است. شما آماری که به نقل از گفتههای وزیر تعاون در ایلنا آوردهاند را با همان حرفهایی که مقامهای دیگر وزارت کار زدهاند مقایسه کنید. گفتند نرخ بیکاری ۱۱ تا ۱۳ درصد است. یک چنین دروغهایی را به همین آسانی میگویند

از نظر ما کارگران، مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذهان عمومی و برهم زنندگان امنیت جامعه آن هایی هستند که با حذف یارانه های کالا های اساسی مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحمیل فشار مضاعف به مردم کارگر و مزد بگیر، در واقع این طبقه را بیش از پیش به بی حقوقی کامل و فقر مطلق و افلاس می کشانند و بالکل از هستی ساقط می کنند

یك روز پس از سالروز تصویب قانون كار به آنها گفتند: ”امروز آخرین روزکار است؛ همه شما از فردا اخراجید” و بدین ترتیب گروهی از کارگران پیمانی مجتمع سیمان تهران به دلیل اتمام قرارداد کار پیمانكار از صبح امروز بیکار شدند

کانون مدافعان حقوق کارگر

اکنون بر همه ی کارگران ونهادهای مستقل دفاع از حقوق انسانی آنان فرض است که به هر طریق ممکن از فعالان کارگری حمایت کرده و برای جلوگیری ازمحکومیت آنان تلاش کنند. ما از همه کارگران و نهادهای مستقل داخلی و بین المللی می خواهیم تا اجازه ندهند کارگرانی که تنها به خاطر احقاق حقوق اولیه خود مبارزه کرده اند، زندانی کرده و خانواده های آنان را تحت فشار قرار دهند

ما ضمن محکوم کردن این اقدام دولت ایران خواستار ازادی بی قید و شرط و فوری این کارگران و دیگر کارگران دربند هستیم

صادق کار

موقعیت طبقه کارگر در آینده منوط به نقشی است که در این برهه حساس بازی می کند. جامعه ما بر سر یک بزنگاه تاریخی قرار دارد و شرکت گسترده کارگران در اعتراضات و پیوند هرچه بیشتر طبقه کارگر با جنبش اعتراضی می تواند در کامیابی جنبش نقش اساسی داشته باشد

صادق کار

با نظرداشت این نکته که ادامه بحران اقتصادی و گسترش نارضایتی در میان مزدبگیران باعث گسترش شدید اعتصابات خواهد شد، ضرورت تشکیل صندوق های همیاری در سطح وسیع یکی از عاجلترین وظایف، نه تنها کارگران که همه جنبش است

علی نجاتی

تا امروز چهار نفر از اعضای هیات مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نامهای فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر روانه ی زندان شده اند و هم اکنون در زندان دزفول محبوس می باشند. دستگاه قضایی در چند روز اینده دوره ی حبس مرا نیز به من تحمیل خواهد کرد

کانون مدافعان حقوق کارگر

سیاستهای حاکم در سی ساله اخیر باعث این سیه روزی مردم وگسترش عمیق فقر وبیکاری است.اکنون زمان آن رسیده است که این سیاست ها به طور کلی از جانب مردم به چالش کشیده شود وعاملان آن مشخص شوند

ر اساس خبرهای دریافتی از اهواز امروز دوشنبه چهارم آبان كارگران لوله سازی خوزستان كه به مدت یك هفته است بطور مستمر در چهارراه نادری در اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه خود اعتراض دارند توسط مامورین نیروی انتظامی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

گزارشاتی از اعتراضات کارگران

در سالنی كمتر از100 مترمربع دستگاهها در کنار هم با سرعت تمام کار میکنند و دختران نوجوان و زنان جوان بدون هیچگونه لباس کار ایمنی، عینک و دستکش و گوشی در فضایی پر از صدای زبر و خشن قطعات را به زیر دستگاه قرار میدهند با ضربه محکم پا اهرم بالابرنده را به سوی بالا هدایت و پس از کوبش سخت صفحات بر قطعه سپر خودرو را از زیر گیره بیرون میکشند

هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با انتشار بيانيهای به مناسبت نخستين سالگرد از سرگيری فعاليت اين تشکل غير دولتی کارگری، صدور احکام زندان برای پنج تن از رهبران اين سنديکا را محکوم کرد

هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

این مشاغل نه مشاغل زیرپلهای و غیرقانونی هستند كه دولت خبری از آنها نداشته باشد و نه در جمع مشاغلی دستهبندی میشوند كه پارهوقت بوده و نظارتی هم بر روی حقوق و دستمزد آنها اعمال نمیشود.

گزارش ایلنا از كارگرانی كه برای 200 هزار تومان 12 ساعت جان میكنند

محسن مهدیان

متاسفانه در کشور ما تنها راه افزایش بهره وری، اخراج کارگر بوده است، بطوری که در میان بسیاری از کشورهای صنعتی و غیر صنعتی جایگاه قابل توجهی در اخراج کارگر پیدا کرده ایم. بر اساس گزارش بانک جهانی از میان 155 کشور، کارگران ایران آسانتر از 135 کشور دیگر اخراج می شوند

صفحه‌ها