کارگری

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

در تاريخ 21 تير ماه 1388 هيئت عمومي دیوان عدالت اداری با اکثریت قاطع کلیه احکام اخراج كارگران سنديكاي را لغو كرده و پرونده هاي اين كارگران را براي رسيدگي مجدد به هيئت هم عرض حل اختلاف در اداره كار ارسال نمود

از آنجا که انسان مبدا اساسی تولید است پس انسان نیز باید هدف تولید باشد. تولید بدون انسان مفهوم ندارد. پس مصرفکننده تولید باید انسان باشد. هیچ تولیدی بدون صرف کار انسانی بوجود نمیآید. پس نبایدهیچ تولیدی بدون نیازهای جامعهی انسانی برای زندگی وجود داشته باشد. تولید باید به نیازهای انسان و جامعه ی انسانی پاسخ گوید

طی سال های 86- 1384 حدود 285 هزار نفر شاغل وارد بازار کار شده اند یعنی به طور متوسط حدود 140 هزار نفر در سال وارد بازار کار شده و به جمعیت فعال پیوسته اند، این در حالی است که نرخ رشد جمعیت فعال در سال های 85- 1375 حدود چهار درصد بوده و پیش بینی های برنامه چهارم نیز افزایش سالانه جمعیت فعال را بیش از 700 هزار نفر نشان می دهد.نتایج آمارگیری نیروی کار نیز نشان می دهد جمعیت فعال از 29/23 میلیون در سال 84 به 48/23 میلیون در سال 85 و در سال 86 نیز به 58/23 میلیون نفر رسیده است

روزگار عجيبي است، كسي به جز خود كارگران در برابر بيكار شدنشان مسوول نيست. رسم غريبي است؛ از كارگري به نام بازسازي شغلش را "موقتا" ميگيرند و از او ميخواهند كار كارگر ديگري را انجام دهد كه به تازگي اخراج شده است

بیانیه شماره 3 کمیته کارگری دفاع از آرای مردم
درباره ضرورت برپایی جیهه مردمی ضد استبدادی

امروز از هیچ حزب و سازمان سیاسی مدعی طرفداری از کارگران و زحمتکشان پذیرفتنی نیست تا با تکیه بر اختلافات حقیقی و مجازی ایدئولوژیک - سیاسی از وظیفه تاریخی خود سرباز زند. امروز طبقه کارگر برای پیکار در راه احقاق حقوق از دست رفته خود و مردم ایران نیازمند رهبری واحد سیاسی برای تامین همبستگی و پیشبرد مبارزه علیه خودکامگی و استبداد است تا از راه تامین این رهبری بتواند در جبهه ضد دیکتاتوری نقش تاریخ¬ساز خود را نشان دهد

واکنش بیرحمانۀ مقامات دولتی به بیان خواسته های مشروع مردم با گزارش هایی که حاکی از آنست که مقامات دولتی در چند روز گذشته به مساجد در ایران دستور داده اند تا به هیچیک از قربانیان تظاهرات ها هیچگونه یاری رسانی صورت نپذیرد. این انعکاسی است از عدم وجود ارزش و احترام بنیادین برای مردم خودتان

کانون مدافعان حقوق کارگر

قطع ارتباط تلفنی، تهدید به ضرب و شتم کارگران توسط زندانیان عادی، عدم رسیدگی به بیماران در بند، عدم اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانیان، نگاه داشتن در قرنطینه، عدم ملاقات خانوده ها با دستگیر شدگان، همگی از مصادیق آشکار نقض مکرر اصول 32و 38 و 39 قانون اساسی توسط مجریان دستگاه قضا می باشد

کانون مدافعان حقوق کارگر

بازداشتشدگان با اتهامات واهی، نظیر تبانی برای اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی و ...، و بدون امکان دسترسی به وکیل و یا امکان تماس با خانوادههای خود مورد بازجوییهای طولانی و فشارهای زیادی در زندان قرار گرفتهاند و اکنون با وجود آزاد شدن تعدادی از این عزیزان هنوز هم تعداد زیادی از آنان آزاد نشدهاند

به رغم مراجعه خانوادهها به کمیسیون رسیدگی به شکایات مجلس، کیسیون امنیت ملی، دفتر حقوق شهروندی قوه قضاییه و بسیاری مراجع دیگر و نیز قول اولیه دادسرای انقلاب، هنوز پاسخ روشنی دریافت نکردهاند و همگی در نگرانی و سردرگمی بهسر برده و بعضا هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب با برخوردهای تند و زننده برخی ماموران مواجه میشوند

چهار فدراسیون جهانی که بیش از ١٧٠ میلیون کارگر را در سرتاسر جهان نمایندگی می کنند، در فراخوان مشترکی روز جمعه ٢٦ ژوئن برابر با ٥ تیر ماه را روز اقدام جهانی- با خواست اجرای عدالت برای کارگران ایران اعلام کرده اند

لازم به ذکر است که همگی بازداشت شدگان از اقشار کارگر و زحمتکش هستند که ادامه بازداشت ايشان، وضعيت کاری و اقتصادی آنان را با مشکلات فراوان روبرو کرده و خواهد کرد. هم چنين، در ميان بازداشت شدگان، افراد مسن و بيمار و نيز افرادی که همسرانشان درگير بيماری هستند، وجود دارند و خانواده های ايشان در نگرانی و سر درگمی به سر می برند

ما ضمن اعلام این کمپین از تمامی تشکل ها و نهادهای کارگری و حقوق بشر داخلی و بین المللی می خواهیم که با تمامی توان خود و به فراخور امکانات خود و از هر طریق ممکن، ضمن محکوم کردن دستگیری این عزیزان و درخواست برای آزادی بی قید و شرط آنان به حمایت های گوناگون و متناسب با توان خود از این عزیزان و خانواده های آنان و اصرار بر مطالبات اعلام شده در قطعنامه اول ماه مه این کارگران بپردازند.

کمیته ی برگزاری مراسم روز جهانی کارگر

روشنک احمدی

به مناسبت اول ماه مه
پایین بودن دستمزدها و کار دوم مردان نیز در خانه نشین کردن زنان و کاهش سهم آنان از بازار اشتغال نقش دارد. با این حال مادامی که بیکاری کسترده وجود دارد زنان به دشواری می توانند با مبارزه، به این نابرابری خاتمه دهند. جنبش کارگری باید شعار امکان برابر زنان و مردان را در تمام عرصه ها از جمله در اشتغال پیگیری کند

زیبا دنا

طبقه کارگر و اقشار زحمتکش کشورمان سه دهه پر فراز و نشیب، توام با شکستها و پیروزی های کوچک را از سر گذرانده است. جنبش کارگری- سندیکایی در طی این سالها بخصوص در سالهای اخیر به رقم کمبودها و نومیدیها توانست علی رغم امکانات محدود، سر سختانه در مقابل سیاستهای ضد کارگری جمهوری اسلامی قد برافراشته و شیوههای متفاوت اعتراض، از قبيل اعتصاب، تحصن، جمع آوری امضا، و راهپیمایی، سازمان دهد. جنبش کارگری کشورمان همگام با جنبش طبقه کارگر در سراسر جهان به پیش می رود

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

واقعیت امروز این است که جنبش کارگری، پایه و اساس جنبش چپ جهانی، در سیاستهای آزمون و خطا درگیر بوده و همواره هم موفق نبوده است. تشکیل دولت کارگری امروز دیگر از منظر آماجهای بسیاری از کوشندگان جنبش چپ بیرون رفته است و مقابله با دیکتاتوری هر نیرویی جای آن را گرفته است

حسین اکبری - کاظم فرج الهی

این نوشتار برآن است با بضاعت و امکانات موجود و با توجه به درک ضرورت انکارنشدنی همبستگی همه جانبه و فراگیر کارگران در راستای مبارزه طبقاتی، امکان دستیابی به تحلیلی جامع را، که براساس آن بتوان به برنامه عمل مشترک وهمبسته همه کنشگران راه سعادت ونیکبختی اردوی کار درایران تبیین و تدوین کرد، فراهم سازد

عابد توانچه

... در صورتی که این وضعیت اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران با پالایشگاه و پتروشیمی اراک نیز همان کند که با دیگر کارخانه های بزرگ استان مرکزی کرده است، به زودی ما شاهد حرکات و به تبع آن سازمانیابی خود به خودی کارگری خواهیم بود که جنبه ی سراسری داشته و توان ایجاد فشارهای شدید به دولت را نیز خواهد داشت

ما امضا کنندگان با تشكیل "كمیته ی دفاع از كارگران هفت تپه" اعلام می كنیم از این پس، به هر طریق ممكن، اعم از اطلاع رسانی اخبار كارگری هفت تپه، ترغیب تشكل های داخلی و جهانی كارگری، نهادها و فعالین حقوق بشر وهر گونه اعتراض، دعوت از کارگران ...برای توقف فضای سركوب و ارعاب نسبت به فعالین كارگری و احقاق و تثبیت حقوق و مطالبات كارگران در هفت تپه اقدام خواهیم كرد

حسین اکبری

موارد دیگری موجب شده است که حداقل حقوق پایه به عنوان حداکثر مزد قابل پرداخت تلقی شود و بسیار مشاهده میشود که کارگران تحصیلکرده و دارای مهارت با همین حد از تعیین مزد به کار گرفته میشوند. درست است که حداقل دستمزد باید مطابق قانون پاسخگوی وضعیت معیشتی کارگران در اوضاع کنونی باشد، اما این امر نباید موجب گردد سایر موضوعات تاثیرگذاری که درفرایند تولید و خدمات موثر و گاه تعیینکننده هستند به فراموشی سپرده شوند

تعیین حداقل حقوقهایی کمتر از یک سوم خط فقر، در حقیقت افزایش مدت زمان کار تا سرحد 18 و 20 ساعت است، آن هم به ظاهر از سوی خود کارگر، چرا که یک کارگر با 8 ساعت کار تنها میتواند یک سوم مخارجش را تامین کند، پس مجبور میشود دو یا سه جا کار کند یا به اضافه کاریهای طولانی بپردازد. میتوان تصور کرد که درجهی استثمار به این شکل به چه میزان افزایش مییابد. میبینیم که چه ساده و با بیرحمی کامل 8 ساعت کار روزانه که سالهاست با تلاش و مبارزات بیدریغ و خونین کارگران به سرمایهداری تحمیل شده زیر پاگذشته میشود. انگار سرمایهداری می خواهد به یکباره این سالهای 8"ساعت روزانه کار" را تلافی کند

صفحه‌ها