کارگری

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دشواری کار این جنبش در عدم امکان تشکل یابی است، که سیاست پلیسی - امنیتی دولت حاکم، یک وجه آن و عدم رشد و توسعه بنگاه های تولیدی پایدار و پراکنده شدن نیروهای کارگری به علت بیکاریهای پی در پی و ستیز دائم با هیولای فقر و گرسنگی است. اما اقبال بزرگ این جنبش فرصت همگرایی با جنبش عظیم میلیونی ای است که در اعتراض به کودتای انتخاباتی خرداد 1388 شکل گرفت

تارا بنیاد

پشت صحنه زندگی زنان كارگر مشكل من كه شاید مشكل خیلیهای دیگر هم باشد، قوانینی است كه از سوی وزارت كار مرتب تغییر میكند و حالا هم همه نگران قانون كاهش ساعت كاری زنان هستیم، قانونی كه احتمالا همه ما را بیكار میكند. طبیعی است كارفرمایی كه میتواند مردی را استخدام كند كه دو ساعت از من بیشتر كار میكند قرارداد مرا تمدید نمیكند و حق هم دارد

سمیه جاهد عطاییان

كودكانی كه زود بزرگ شدهاند و به روز كارگر رسیدهاند هفته كارگر كه در اصل یادآور مبارزات كارگران در دورههای مختلف است میتواند فرصت مناسبی برای طرح معضلات و كاستیهای مربوط به كودكان كار باشد چرا كه دولت ایران در سال 80 به مقاولهنامه 182 حقوق بنیادین كار پیوسته و كنوانسیون حقوق كودك را در سال 70 امضا كرده است

رضا غیبی

گزارشی از سیاهی روزگار كارگران صنعت نفت بسیاری از این مناطق شامل طرح اقماری میشوند، طرحی که شاید در ابتدای شروع به کار افراد، به واسطه جوانبودن، تجربههای نو، تنوع محیط كار و بعضی آسودگیهای دیگر، سختیها را كمرنگتر كند، اما گذشت زمان ... كمكم پرده از وجود مشكلات برداشته و در بیشتر موارد به دلیل محدودیتهای حاکم در منطقه، مشكلات جدیدی همچون افسردگی و اعتیاد نیز به وجود خواهد آمد

کارگران ساختمانی، همچنان روی داربست

بنا بر آمارهای اعلامی از سوی مراجع معتبر، بیشترین حوادث کار در بخش ساختمانی رخ میدهد. براساس گفتههای مسئولان سازمان تامین اجتماعی از مجموع ۱۱ هزار و ۶۳۴ حادثه اتفاق افتاده در حین کار، در نیمه نخست سال ۸۶، ۶۰ نفر جان خود را از دست دادند

علی واحدی

علی واحدی، یکی از فعالین با سابقه جبنش کارگری و سندیکایی ایران، از چگونگی فعالیتهای سندیکایی در طول نزدیک به شش دهه که او خود نیز در متن این فعالیتها حضور داشته می گوید؛ از تشکیل کمیته اعتصاب در برق تهران، از تشکیل شوراهای کارگری و شورای برق تهران، از تشکیل انجمن همبسگی شوراها و سندیکاهای تهران، از خاطرات خود در مدرسه رفاه و کمیته استقبال از خمینی و ...

...از سوی دیگر محدود کردن آزادیها را داریم. بستن دهانها، بستن روزنامه ها و پر کردن زندانها و محدود کردن تشکلهای صنفی و سیاسی را داریم … مهم است که امسال کارگران و معلمان پی ببرند ( گرچه می دانم می دانند) مسائل و مشکلاتی که در زندگی روزمره لمس و درک می کنند با مسائل عمده کشور در ارتباط است و این ارتباط مستقیم است

ترجمه از:
صادق کار

معاون کمیته جوانان کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی)
و نماینده فدراسیون سندیکائی فلسطین (پی جی اف تی یو)

گاهی اوقات در کنفرانسهائی که شرکت کرده ام از دیگران شنیده ام و بعضا به خود من گفته اند که من می توانم رهبر آینده فدراسیون کارگران فلسطین باشم، اما می دانم وقتی به خانه بر می گردم همچنان مردانی که بیشترشان پیر هستند همچنان رهبری فلسطین را در دست خواهند داشت و به من خواهند گفت: "فکر کردی کی هستی، که با این سن و سال کم چنین ادعای بزرگی داری!؟"

امیر ممبینی

ترس از گسترش دامنهی اعتصاب معشور و آبادان و احتمال درگیریهای خشن با مأموران حکومت نظامی تهران را به فعالیت بیشتری واداشت. در اینجا بود که از سوی کاشانی برای کارگران پیام فرستاده شد و از آنها خواهش شد که به اعتصاب پایان دهند. سرانجام شخص دکتر مصدق پیام جبههی ملی را خطاب به کارگران در رادیو خواند و درخواست کرد که کارگران به اعتصابها خاتمه دهند

(شنبه - یازده اردیبهشت- تهران، ساعت 5 عصر، مقابل وزارت كار )

ما كارگران، مستقل از هرگونه مطالبات و برنامه هایی كه هر گروه یا گرایش فكری- سیاسی اعلام نموده است، با طرح مطالبات و شعارهای مستقل خود (از جمله مطالبات ِهشت گانه ی فوق)، در روز شنبه یازده اردیبهشت، بدین ترتیب گرد هم خواهیم آمد و مطالبات خود را فریاد خواهیم زد.

شورای برگزاری مراسم روز جهانی كارگر

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک
هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بیکار سقز
شورای زنان

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در موج کشتار عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 تعدادی از برجسته ترین و متعهدترین کارگران پیشرو وفعالین و سازمانگران جنبش سندیکائی ایران توسط حکومت در زندانها به قتل رسیدند. در میان این جانباختگان رزمندگانی بودند که داغ شکنجه های دو رژیم را در تن داشتند. تعداد زیادی از این جانباختگان از کادرهای برجسته سازمان ما بودند

کار آنلاین

هر دو دسته [مطالبات] نیازمند فضایی است که بتوان فارغ از ناامنی ها و بدون هراس از زندان و شکنجه و از دست دادن شغل و موقعیتهای اجتماعی زندگی برابرحقوق با سایر مردم را در آن فضا کسب کرد. در نتیجه آنچه مهمتر از این مطالبات است، نیاز کارگران به تامین دمکراسی است. بدون دمکراسی هیچ قانون عادلانه ای هم (درصورت تصویب) اجرایی نخواهد شد

در ۱۹ فرودین ۱۳۸۹ بزرگترین معدن طلای ایران در تکاب آمادهی بهرهبرداری شد. در این شهر آذربایجانغربی معدن طلای آقدره هم قرار دارد. زندگی و سرنوشت کارگران این معدن، نمونهای است برای دیگر کارگران معادن ایران

کار آنلاین

11 اردیبهشت امسال، 88 سال از نخستین برگزاری با شکوه روز بین المللی کارگران و زحمتکشان در تهران میگذرد. در روز دوشنبه 11 اردیبهشت 1301 (اول ماه مه 1922) برای نخستین بار به مناسبت روز جهانی کارگر تظاهراتی که در آن دوره واقعاً پرشکوه بود و توسط شورای متحده مرکزی سازماندهی و هدایت می شد در تهران برگزار گردید

صادق کار

در جریان اعتصاب دولت حق دخالت در اعتصابات را ندارد، مگر طولانی شدن مدت اعتصاب جان افراد را تهدید نماید. قانون نیز دخالت دولت را مشروط و محدود کرده است، بهمین دلیل بندرت اتفاق می افتد که دولت بطور مستقیم در اعتصابات کارگری دخالت کند

ال او، بزرگترین فدراسیون کارگری نروژ که بالغ برهشتصد و پنجاه هزار نفر از مزد بگیران این کشور را سازماندهی و نمایندگی می کند، و از نفوذ سیاسی و اجتماعی کم نظیری در این کشور برخوردار است، طی نامهای به احمدی نژاد پیگرد نمایندگان کارگری و در زندان نگاه داشتن آنان منجمله منصور اسالو، ابراهیم مددی و فرزاد کمانگر را محکوم نموده است

محمدعلی سپانلو

در ازای افکار لیبرالی معاصرانش، فرخی از چشمه تفکر سوسیالیستی نوشیده است. گرچه معرفت او خام است، اما شاعر، تشخیص شعریش را مدیون آن است. نیز در اثر او است که ما نخستین بار از فرهنگ اصطلاحات و تعابیری که سالها بعد ادبیات سیاسی چپ را انباشت نشانه ها می بینیم

کار آنلاین

*کارگران و مزدبگیران: اول ماه مه را به برآمد جنبش کارگری و همبستگی با جنبش سبز تبدیل کنید!

* با تشکیل کمیتههای اول ماه مه، جشن امسال را هرچه گستردهتر برگزار کنید!

* پيش به سوی تشکيل سنديکاهای مستقل و دمکراتيک کارگری!

صادق کار

سندیکای آزاد و مستقل همچنان مطالبه نخست جنبش کارگری ایران است

"اول ماه مه" فرصتی است برای اعتراض به اینگونه فجايع وبسیج نیرو برای تغییر، برای اتحاد و همبستگی، برای حق تشکل واعتصاب ، برای افزایش دستمزد، برای اعتراض به تبعیض و نابرابری، برای آزادی زندانیان سیاسی و کارگری و برای آزادی و دمکراسی

صفحه‌ها