کارگری

خبر ديگر در هفته گذشته اين بود که کارگران بعضى از شرکت هاى پيمانکارى از حالت پيمانکارى در آمده و به کارگر موقت شرکت تبديل وضيعت شدند ولى ما خواهان انحلال تمام شرکتهاى پيمانکارى و لغو قراردادهاى موقت و استخدام کارگران در شرکت مى باشيم.

به شما مى‌خواهيم اطمينان دهيم که همبستگى گسترده سنديکاى اف ژ ت ب، با کارگران و فعالين سنديکايى در ايران وجود دارد. ما همواره در اين عرصه فعاليت‌هاى خود را همانند ديگر ارگان هاى بين‌المللى براى همبستگى با کارگران و سنديکاليست‌هاى ايرانى پيگيرانه ادامه خواهيم داد

حسین اکبری

كارگران در سال ٨۴ به تجربه دريافتند كه فعاليت‌هاى صنفى، در پی‌گيرى خواست‌ها و مطالبات با تكيه بر تشكيلات سنديكايى كه خود آن‌را بر پا ساخته‌اند، چه‌گونه مورد حمايت وسيع در عرصه‌ى ملى و بين‌المللى واقع خواهد شد. حمايت اتحاديه‌هاى كارگرى جهان از كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانى نشان‌گر اين موضوع است

در روز چهارشنبه ٢۶ آوريل، هيئت سه نفره‌اى از طرف کميسيون ارتباطات سنديکايى ايران در دفتر مرکزى فدراسيون سنديکاى جهانى (دبليو. اف. تى. يو.) در آتن پايتخت کشور يونان طبق برنامه قبلى، با جرج ماوريکوس دبير کل جديد اين فدراسيون ملاقات نمود و در مورد مسائل سنديکايى ايران، کشورهاى منطقه و جهان با يکديگر بحث و گفتگو کردند.

از اول تا چهارم دسامبر ٢٠٠۵ کنگره فدراسيون سنديکاى جهانى در هاوانا برگزار گرديد. در اين کنگره در خصوص زنان کارگر قطعنامه‌اى از طرف شرکت کنندگان به تصويب رسيد که ما براى در دسترس قرار دادن همه علاقمندان، برگردان متن قطعنامه را در اينجا آورده ايم .

برهان دیوارگر

از تمام کارگران، زنان، جوانان ومردم آزاديخواه چه در داخل و چه در خارج از کشور ميخواهم به يارى شما بشتابند واز خواسته ها و مطالبات شما از جمله ١-آزادى منصور اسانلو، منصور حيات غيبى وديگر دستگير شدگان ٢-باز گشائى مجدد سنديکا ٣-باز گشت بکار کليه اخراج شدگان اعتصابات اخير- پرداخت حقوق ومزاياى به عقب افتاده شما حمايت وپشتيبانى کنند

اطلاعيه مشترك چندين حزب، سازمان ونهاد دمكراتيك ايرانى در سوئيس در رابطه با محكوم نمودن رژيم جمهورى اسلامى در سركوب كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران، مورد حمايت نزديك به سى حزب، سازمان و سنديكاى كارگرى سوئيسى و خارجى قرار گرفت.

ما عميقا از تداوم اذيت و آزار و حمله به رهبران اتحاديه ای و كاركران در ايران متاسفيم. آنها فقط برای حفظ اتحاد و منافع كارگريشان مبارزه ميكنند.

سیامک فرید

اعتصاب يک روزه ولی پربازتاب کارگران شرکت واحد، مرا به روزهای دور برد.به ياد امير افتادم و غرورش از اينکه پدرش ماشين دو طبقه داشت.من و امير هفت هشت ساله بوديم و همبازی. چقدر دوست داشتم که بابای من هم مثل بابای امير آقا مهدی دو طبقه داشت و.......

طی ماه های اخير با تلاش گسترده کارکنان و رانندگان سخت کوش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، سنديکای اين صنف پس از سال ها رکود، با حمايت گسترده اعضا در جهت دستیابی به حقوق حقه کارگران رخصت حضور يافت و به طرح شفاف و قانونمند مطالبات و حوائج يکی از آسيب پذيرترين اقشار جامعه ايران پرداخت.

خسرو شمیرانی

برای آزادی منصور اسانلو تمام راه های حقوقی را در پيش ميگيريم و در صورت بی نتيجه ماندن اعتراضات کارگری را از سر ميگيريم.
گفت وگو با پروانه اسانلو، ابراهيم مددی، جواد کفايتی، عليرضا جباری، عبدالله مومنی و مهدی کوهستانی درباره اعتراضات کارگران شرکت واحد در تهران، واکنش ها و حمايت ها از اين حرکت.

خسرو شمیرانی

ما با بسياري از اتحاديه هاي کارگري ديگر کشورها و همچنين با سازمان بين المللي کار نامه نگاريهايي داشته ايم. اينها حمايتهاي وسيعي از خواسته هاي ما را به نمايش گذاشته اند. مثلا وقتي که دبير کل سازمان بين المللي کار به ايران آمد و با آقاي خاتمي مذاکراتي داشت طبق اطلاع نزديک به سي دقيقه از طول گفتگوهاي وي به سنديکاي ما اختصاص داشت.

از آغاز فعاليت هيئت موسسان سنديکائی شرکت واحد برای احيای مجدد و بازگشائی رسمی سنديکا تا کنون، فعالين اين سنديکا از جانب ارگانهای امنيتی به طور مستقيم و غير مستقيم مورد پيگرد و آزار و اذيت قرار گرفته اند.

فرناندو اي گاپاسين و مايكل دي ييتس
ترجمه از:
مهرداد

در مكزيك، كارگران فدراسيون و اتحادهاي جديد متمايل به چپ تشكيل داده‌اند. در ونزوئلا، با الهام از راديكاليسم دولت هوگو چاوز فدراسيون كارگري جديد جايگزين فدراسيون فاسد گذشته شده است. در برزيل، در پي ناآراميهاي ناشي از عدم موفقيت دولت لولا دا سيلوا در مبارزه پيگير با نئوليبراليسم، در حزب كارگر انشعابي رخ داد كه داراي عناصر چپ‌گرا ميباشد.

گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما همه فعالین و مبارزین جنبش سند یکایی و کارگری مقیم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمایت یکپارچه از تلاشهای فعالین داخل کشور برای به رسمیت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانیم.

داوود پنهانی

هيچ قراردادى بين كارفرما و كارگران تنظيم نشده است. همه چيز شفاهى رد و بدل مى شود. كارفرما نرخى تعيين مى كند و كارگر مى پذيرد. بسيارى از كارگرها بيمه نيستند. تعداد محدودى از آنها دفترچه درمانى دارند.

شانزده نفر از کارگران و کارمندان با سابقه در شرکت واحد به دليل فعاليتهای سنديکايی توسط مسئولين اين شرکت و تحت تاثير فشارهای خانه کارگر از سمت های خود اخراج شده و زندگی اقتصادی آنها با بحران بزرگی مواجه شده است. با توجه به نبرد نابرابر بين سنديکا و مافيای خانه کارگر که تا دندان مسلح به ابزارهای گوناگون است و برای اينکه دوستان اخراج شده سنديکای ما تحت فشارهای مالی از اهداف حق طلبانه خود دور نشوند از تمام حق طلبان سراسر دنيا درخواست ياری و مساعدت داريم

مظفر محمدی

مبارزه برای ایجاد مجامع عمومی کارگری منظم آن مصاف اصلی و حیاتی است که اگر کارگران در ایجاد آن موفق شوند اتحاد و یکپارچگیشان را تامین کرده و موفقیتشان را در رسیدن به مطالباتشان تضمین میکند. بعلاوه مجامع عمومی و شوراهای کارگری، شوراهای اسلامی و خانه کارگر را در مراکز کارگری جارو میکند.

مطمئن باشيد راهي را كه در پيش گرفته‌ايم انساني، عقلايي، برحق، شرافت‌مندانه و منطبق بر اصول پذيرفته‌شده‌ي حق آزادي تشكل(مقاوله‌نامه‌ي 87 سازمان بين‌المللي كار) است. در راهي كه پيش رو داريم استوار و مصمم گام خواهيم برداشت.

صفحه‌ها