کارگری

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

هيات موسسان سنديگاهاي كارگري ضمن محكوم كردن اين يورش وحشيانه و درخواست محكوميت عوامل شناخته شده‌ي آن از همه سازمان هاي سنديكايي كارگري جهان و از سازمان بين‌المللي كار مي‌خواهد كه از مطالبات جدي كارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، از جمله حق آزادي برپايي تشكيلات سنديكايي‌شان، قاطعانه حمايت كنند.

مصطفی اسدپور

راستى كارگر افغانستانى با فرستادن بخشى از دستمزد ناچيز خود ثروت مملكت را هدر ميدهد يا بيشمار سران محترم رژيم كه پول در بانكهاى خارج پارو ميكنند؟ راستى چه كسى سطح دستمزدها را كاهش داده است، كارگر افغانستانى و يا اعضاى فخيمه شوراى عالى كار كه هر ساله سطح دستمزدها را زير خط فقر رقم ميزنند؟

محسن حمیدی

تشكل‌هايي كه شوراهاي اسلامي را نمايندگي مي‌كنند نيز جايگاه مستقلي ندارند و براي خود نقش سياسي قائل هستند و به شكل يك حزب عمل مي‌كنند و از سوي ديگر سعي دارند با مراكز قدرت نيز رابطه داشته باشند و حكومتي رفتار كنند و اين نوع رفتار استقلال تشكل‌هاي كارگري را خدشه‌دار مي‌كند.

مراسم بزرگداشت روز جهاني کارگر در تالار شيخ انصاري دانشگاه تهران برکزار شد. در ابتداي مراسم مجري برنامه با تبريک روز جهاني کارگر به تمام کارگران به تشريح تاريخچه و منشا اول ماه مي، مبارزات کارگري و لزوم همبستگي جنبش کارگري و تاريخچه اي از جنبش جنبش کارگري در ايران پرداخت. سپس سرور انترناسيونال را خواند.

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

ما در اينجا اعلام مي كنيم كه حق اعتصاب يك حق سياسي كارگران است. چنانچه دولت و مجلس در تقديم لوايح ضدكارگري و در لغو مقررات كار اصرار ورزند و از پذيرش صريح و روشن مقاوله نامه هاي هشت گانه بنيادين كار مصوب سازمان جهاني كار كه همه دولت‌ها موظف به پذيرش و اجراي آن هستند سرباززنند قطعاًكارگران از اين حق سياسي يعني اعتصاب استفاده خواهند كرد.

هیات موسسان سندیکاهای کارگری

دولت جمهوري اسلامي از پذيرش قطعي و صريح و شفاف و عملي مقاوله نامه هاي بين المللي در رابطه با حق آزادي سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري سرباز مي زند، فصل ششم قانون كار همچنان پابرجاست و بنظر مي رسد كه وزارت كار در اين فصل منطبق با مقاوله نامه هاي 87 و 98 رغبتي نشان نميدهد.

زهره آشتیانی

حسين اكبري: "مجلس ششم نه تنها گام جديدي براي حل مشكلات كارگران برنداشت بلكه بر مبناي ماده 191 قانون كار كارگاه‌هاي داراي 10 نفر كارگر را از شمول قانون كار خارج ساخت."
سعيد مدنی: "برخي از كانديداهاي رياست جمهوري با طرح شعارهاي راديكال مبتني بر عدالت‌طلبي سعي مي‌كنند تا رأي مردم كوچه و بازار را جمع كنند در حالي كه اين شعارهاي اغراق‌آميز نوعي ترفند انتخاباتي است و هيچ كانديدايي الگوي سالم براي اقتصاد ارائه نكرده است."

سیروس مددی

رفقا! فشار اقتصادی فعلی مملکت حيات مارا هر آن تهديد می نمايد. حکومت ملاکی و مجلس « شورای ملي» ذره ای به حال ما اعتنا نکرده با وضع مالياتهای سنگين ما کارگران را مجبور می نمايد که اطفال 7 ساله و مادر 70 ساله خود را بکار واداريم! بنابرين برای ما زحمتکشان نه از مجلس و نه از شاه راه نجات نبوده فقط يگانه راه نجات برای ما کارگران، [عبارت از] دخول به تشکيلات اتحاديه های صنفی و مبارزه با جلادان صنف کارگر می باشد. کارگران ايران با همراهی زحمت کشان عالم در تحت رهبريت اتحاديه کارگران ايران و لوای سرخ فرقه کمونيست ايران می توانيم به اجرای شعارهای ذيل موفق شويم:

فواد شمس

اگر مبارزات کارگران و ميليون ها کشته در اين راه نبود، سرمايه داري همچنان لجام گسيخته به ترکتازي خود ادامه مي داد.اين مبارزات کارگران و آزاديخواهان جهان بوده که سرمايه داري را وادار به عقب نشيني کرده است. نه به اصطلاح عقلانيت و انعطاف پذيري آن.اگر نبود فشارهاي طبقه کارگر و اگر سرمايه داري مي توانست از هر انسان ١٨ساعت کار مي کشيد.

ترجمه از:
کامران نيری

متن زير در اولين کنگرۀ انجمن بين المللی کارگران (بين الملل اول) تصويب شد.اين کنگره در سپتامبر 1886 در شهر ژنو سوئيس برگزار شد. اين متن به عنوان يکي از رهنمودهای کنگره به نمايندگان توسط کارل مارکس بزبان انگليسی تهيه شده بود. آن چه که در پرانتز می آيد از مترجم است.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران

بديهي است كه فقط اول مه روز جهاني كارگر است و كارگران در اين روز همچون ديگر نقاط جهان حق دارند با حضور ميليوني در خيابانها و برپايي مراسمهاي مستقل، همدوش با كارگران سراسر جهان، كيفر خواست خود را از مشقاتي كه نظام سرمايه‌داري به آنان تحميل كرده، اعلام نمايند.

علی صمد

پس از گذشت 26 سال از حکومت جمهوری اسلامی ايران، هنوز کنوانسيون حقـوق کودک رعايت نمی شود و تنها در سال 83 است که برای اولين بار، حکومت اسلامی گزارشی از وضعيت کودکان ايران ارائه داده است. همه آمار و ارقام نشانگر اين است که روز به روز بر تعداد اين کودکان محروم جامعه افزوده شده و گويا ا کودکان کار محکوم به فراموشی هستند.

علی صمد

چنانکه می بینیم، کودکان به وسیله کارفرمایان در روستاها و شهرهای کوچک به طرز وحشتناکی استثمار می شوند و کسی هم نیست به رنج و غم آنان برسد. این افراد در دوران کودکی مهربانی، نوازش، عشق، امنیت و حمایت را هرگز تجربه نکرده اند. در گوشه و کنار روستاهای ایران بسیار کودکانی هستند که در دوران کودکی شان هرگز بازی نکرده اند.

مظفر محمدی

نباید مبارزه برای افزایش دستمزدها را تمام شده حساب کرد. نباید تن به این فلاکت و گرسنگی داد. حتی اگه لازم شود باید تمام سال را با چنگ و دندان از سطح معیشت دفاع کرد و دستمزدها را افزایش داد.

کریم منیری (کارگر)

او همواره مریض بود، روزی از او پرسیدم که چه مریضی هایی دارد و او گفت بهتر است پرسیده شود که چه مریضی هایی ندارد. آن گونه که خودش می گفت همواره تنها بوده است. هرگز ازدواج نکرده بود زیرا بعد از آن که نامزدش که با خانواده اش به باکو منتقل شده بود به عنوان مبارزی در راه آزادی طبقه ی کارگر در آن دیار کشته شد با خود عهد کرد که هرگز کسی را جانشین او نکند و زندگی اش را فقط با مبارزه ای و آرمانی که آرمان نامزدش بود تلفیق کند و این کار را هم کرد

گرچه به دليل سخت بودن كار كارگران معدن هر سال كار كردن آنها، دو سال كارى محسوب مى شود، اما اين قانون شامل حال كارگران بخش خصوصى نمى شود يا اگر شود، به دليل عدم ثبات و دوام پيمانكاران اين بخش با نقض قرارداد يا ورشكست شدن پيمانكاران سرنوشت كارگران آنها هم عوض مى شود.

مظفر محمدی

تنها مرجع صلاحیت دار برای تعیین دستمزد پایه و افزایش آن خود کارگران و نمایندگانشان است. هیچ نهاد و ارگانی حق دخالت در این مساله را ندارد. این امری پذیرفته شده در روایط کار و سرمایه در جهان و امری بدیهی و طبیعی است. وزارت کار، شوراهای اسلامی و خانه کارگر تا کنون نشان داده و ثابت کرده اند که منافع کارگر را نمایندگی نمیکنند

صادق کار

از80 سال پیش تاکنون خواست تشکل و آزادی فعالیت های اتحاد یه ای و سندیکایی، مرکزی ترین مطالبه جنبش مزد بگیران ایران و مهم ترین عرصه پیکار و کشاکش میان کارگران و مزد بگیران از یک طرف و کارفرمایان و دولتها از یک طرف دیگر بوده است.

حشمت محسنی

در شرایطی که دیگر بخش‌های مردم دارند در عرصه سیاسی نبرد می‌کنند جنبش کارگری نمی‌تواند مبارزه خود را در عرصه اقتصادی محدود کند. در این جا تشدید شتابان فعالیت سیاسی، می‌تواند این حرکت را در نطفه با شکست مواجه سازد. به نظر می‌رسد ما با اصل نبرد کم شتاب بهتر بتوانیم شرایط موفقیت حرکت را فراهم آوریم.

علی صمد

طبق آمار تخمینی سازمان جهانی کار مربوط به سال 1995، در ایران 17/4 درصد کودکان بین سنین 10 تا 14 سال به کار مشغـول هستند (اسناد و آمار های سازمان جهانی کار به زبان فرانسه 1995). اما آمار رژیم جمهوری اسلامی ایران تعداد کودکان 14 تا 6 سال شاغل در ایران را 3/1 درصد برآورد کرده است.

صفحه‌ها